1963 Suriye Darbesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1963 Suriye Darbesi
إنقلاب الثامن من آذار
Arap Soğuk Savaşı
Military Committee celebrates 1963 coup.jpg
Başarılı olan darbe girşimini kutlayan Askeri Komite üyeleri; Salim Hatum (solda), Muhammed Ümran (ortada) ve Salah Cedid (sağda)
Tarih8 Mart 1963
Bölge
Sonuç Nazım el-Kudsi'nin devrilmesi
Baas Partisi egemenliğinin başlangıcı
Taraflar

Suriye Suriye Arap Cumhuriyeti

Baas Partisi

Komutanlar ve liderler
Suriye Nazım el-Kudsi
(Suriye Devlet Başkanı)
Suriye Halid el-Azm
(Suriye Başbakanı)
Ziyad el-Hariri
Muhammed Ümran
Salah Cedid
Hafız Esad
Raşid el-Kuteyni
Muhammed es-Sufi
Casim Elvan
Emin el-Hafız
Kayıplar
820 ölü[1]

Suriye hükûmeti tarafından 8 Mart Devrimi olarak adlandırılan 1963 Suriye Darbesi (Arapça: ثورة الثامن من آذار), Arap Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye Bölgesel Şubesi askeri komitesi tarafından Suriye'de başarılı bir şekilde iktidarın ele geçirilmesiydi. Planlama ve ortaya çıkan komplo, Irak Bölgesel Şubesi'nin başarılı askeri darbesinden ilham aldı.

Darbe, Baas Partisi'nin sivil liderliğinden ziyade askeri komite tarafından planlandı, ancak partinin lideri Mişel Eflak darbeye rıza gösterdi. Planlama süreci boyunca ve iktidara geldikten hemen sonra askeri komitenin önde gelen üyeleri Muhammed Ümran, Salah Cedid ve Hafız Esad'dı. Komite, iki Nasırcı, Raşid el-Kutayni ve Muhammed es-Sufi ile bağımsız Ziyad el-Hariri'nin desteğini aldı. Darbe başlangıçta 7 Mart için planlanmıştı, ancak hükûmetin komplocuların nerede toplanmayı planladığını keşfetmesinden bir gün sonra ertelendi.

Arka plan[değiştir | kaynağı değiştir]

Darbeye kadar gerçekleşen olaylar[değiştir | kaynağı değiştir]

Modern Suriye ilk olarak 1920'de Kral Faysal yönetiminde Suriye Arap Krallığı olarak kuruldu. Bu devletin sadece Suriye değil, yeni bir Arap krallığı olması planlandı ve devlet Arap milliyetçiliğini ve pan-İslamcı politikaları benimsiyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletin kurulmasına yardımcı olan İngilizler, Fransa ile gizli bir anlaşma yaparak Fransız Suriye ve Lübnan Mandası'nı kurdular. Bölge böylece Fransa'nın sömürgelerinden biri olarak işlev gördü. Yeni kurulan devlet, çoğu Suriyeli tarafından olumsuz olarak görüldü ve birçoğu onu Avrupa emperyalizminin bir vasalı olarak görüyordu.[2] Bu aşamada başta Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi olmak üzere bazı hareketler bir Suriyeli kimliği oluşturmaya çalıştı ya da komünizm ve İslamcılığın savunucusu oldu. Suriye halkının çoğunluğu kendilerini Suriyeliden ziyade Arap olarak görmeye devam etti.[2]

Manda yönetimi feodal karakterdeydi ve yarı liberal oligarşik bir toplumsal temele dayanıyordu. Bu sistem Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin (BAC) kurulmasına kadar değişmeden kaldı. Bu sistem, kentsel-kırsal yaşam kalıplarını yansıtan sınıflı bir toplum yarattı. Tahminen üç bin aile Suriye'deki toprakların yarısına sahipti. Orta sınıf, küçük ve orta ölçekli mülklerin çoğuna sahipti. Köylülerin üçte ikisi topraksızdı.[2] Tarımsal gelirler oldukça çarpıktı - nüfusun en üstteki yüzde ikilik kısmı gelirin yüzde 50'sini alırken, nüfusun yüzde 18'ini oluşturan orta sınıf (tüccarlar veya toprak sahibi orta gruplar) tarımsal gelirlerin yüzde 25'ini elde etti. Alt sınıfı oluşturan halkın yüzde 80'i ise gelirin geri kalanını aldı.[2] Toprak sahibi-köylü ittifakı, sınıf farklılıklarına ve aralarındaki sosyal karşıtlığa dayanıyordu - bu, toprak sahiplerinin düşüşüne yol açacaktı.[2]

Manda, 1946'da İngilizlerin Fransa'ya verdiği ültimatom nedeniyle feshedildi ve Suriye 17 Nisan 1946'da bağımsız bir ülke oldu.[2] Manda döneminde Suriye'yi yöneten aynı seçkinler iktidarda kalmaya devam etti ve aynı şekilde yönettiler.[2] 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndaki başarısızlık, geleneksel seçkinlerin düşüşüne ve ordunun siyasette yükselişine yol açtı. Hüsnü Zaim 1949'da Suriye'nin ilk askeri diktatörü oldu, ancak 1950'de askeri subay Edib Çiçekli perde arkasında iktidarı ele geçirdi ve 1953'te başka bir askeri diktatörlük kurdu. Ordunun Suriye siyaset sahnesine girişi, orta sınıfın Suriye siyasetine katılmasını sağlayan oligarşiyi yok etti. Bununla birlikte, güçleri zayıflarken, geleneksel seçkinler üretilen zenginliğin çoğunluğunu elinde tuttu.[2]

Baas ideolojisi bu ortamda ortaya çıktı. Arap Baas Hareketi 1940'larda Mişel Eflak ve Selahaddin el-Bitar tarafından kuruldu, Baas hareketinin ilk aşamalarında dikkate değer bir rol oynayan diğerleri Zeki el-Arsuzi, Vahib el-Ganim ve Celal es-Seyyid'di. Ekrem el-Havrani 1953'te Arap Sosyalist Partisi'ni (ASP) kurdu - Arap Sosyalist Baas Partisi, ASP ve Arap Baas Partisi'nin birleşmesiyle kuruldu. [2] Arap Baas Partisi'nin 1947'deki kuruluş kongresine katılan 150 delegenin çoğunluğu ya orta sınıf profesyoneller ya da entelektüellerdi. 1950'lere gelindiğinde parti, kentli bir orta sınıf tabanı elde etmeyi başarmıştı.[2] Bununla birlikte, Baas Partisi salt orta sınıf bir parti değildi ve en başından beri, yeni üyeler kazanmak ve yeni parti örgütleri kurmak için parti kadrolarını kırsal alanlara gönderdi.[2] 1956'da Baas Partisi, Suriye tarihindeki ilk işçi protestosunu düzenledi.[2] Baas Partisi güçlüyken, toplumun her kesiminden üye toplama kararı parti içinde aşiretçiliğe ve kayırmacılığa yol açtı. Parti liderleri daha sonra demokratik normları ve prosedürleri gözden kaçırmayı seçtiler.[2]

Baas Partisi önemli bir ikilemle karşı karşıya kaldı: rekabete dayalı seçimler veya zorla devralma yoluyla iktidarı ele geçirmek. Liberal ve demokratik eğilimli kurucu liderler bile, yozlaşmış seçim sürecini gerekçe göstererek zorla devralmaya taraf oldular. Baas Partisi kontrolü ele geçirmeden önce Birleşik Arap Cumhuriyeti'nde (BAC) iktidarı Cemal Abdünnasır ile paylaşımına izin verilmesine dair bir kumar oynadı.[2] BAC'nin Mısır egemenliğinde olduğu kanıtlanacaktı ve Baas Partisi kendini dağıtmak zorunda kalacaktı, ancak 1961'de BAC, Suriye'deki bir askeri darbe nedeniyle çöktü.[2] BAC'nin kurulması ve dağılması; BAC'yi destekleyenler, ona karşı çıkanlar ve partinin geleneksel liderlerine karşı çıkan veya onları destekleyenler arasında bölündüğü için Baas Partisi için bir felaket oldu. 1962'de Eflak, Baas Partisi kongresini topladı ve partiyi yeniden kurdu. Birkaç şube, BAC yıllarındaki emirlere uymamış ve feshedilmemişti. Bunun yerine, pan-Arabist düşünceye derinden düşman olmuşlar ve radikal sosyalistler haline gelmişlerdi. 8 Mart Devrimi'ni başlatacak olan askeri komite, onların görüşlerinin çoğunu paylaştı.[2]

Ekonomik ve sosyal bağlam[değiştir | kaynağı değiştir]

Suriye toplumu doğada feodaldi ve toprak sahipleri ile köylüler tarafından yönetiliyordu.

8 Mart Devrimi genellikle basit bir askeri darbe olarak görüldü, ancak aşağıdan gelen ulusal isyanların birçok bileşenine sahipti. Devrim, radikalleşmiş bir alt orta sınıfın, subay birliklerinin stratejik üyelerinin, marjinalleştirilmiş azınlıkların ve tarımsal çatışma için seferber edilmiş önemli sayıda köylünün oligarşi karşıtı bir ittifakı tarafından yönetildi.[2] Uluslararası bağlamda devrim, Fransa'nın kurduğu devlet sınırlarının yapay olması ve yeni kurulan Suriye'de İsrail'in yaratılmasına yönelik düşmanlık nedeniyle gerçekleşti. Ülke bağımsızlığını kazandığında Suriye'de iktidara gelen geleneksel seçkinler, Fransız Suriye ve Lübnan Mandası sırasında iktidara gelmişlerdi. Suriye'ye keyfi devlet sınırlarının dışarıdan dayatılması ve buna karşılık gelen bir halk kabulsüzlüğü, hoşnutsuzluğa yol açtı. Milli mücadele Arap milliyetçiliği, pan-İslamcılık ve Büyük Suriyecilik gibi ideolojiler tarafından şekillendirildi. Mücadelenin pleb karakteri ve radikal ideolojiler, tarım sorununa radikal çözümler üretti.[2]

Suriye'deki yeni orta sınıfın büyümesi, geleneksel elit ekonominin en büyük sektörü olan tarım sektörüne hükmettiği ve gelirin çoğunu yarattığı için hoşnutsuzluğu körükledi. Yeni orta sınıf, geleneksel seçkinlere karşı çıkan kapitalistler ve girişimcilerden oluşuyordu - gücün geleneksel seçkinler tarafından tekelleştirilmesi, yeni orta sınıfın radikalleşmesine yol açtı.[2] Birçok ülkede muhafazakar ve elitist olan ordu, geleneksel elitin ülkeyi savunamayacağına inanarak daha fazla güç istediği için Suriye'de radikalleşti. Önemli bir grup askeri personel yeni orta sınıftan veya iç bölgelerden yetişti.[2]

Suriye'de dini azınlıklar genellikle ayrıcalıklı değildi ve belirli bir etnik köken genellikle belirli bir sosyal sınıfa aitti. Örneğin Nusayriler, Dürziler ve İsmaililer, Arap milliyetçiliğinin radikal bir biçimini benimsemeye başlayan, düşük sosyal sınıfa sahip dini gruplardı, örn. Baasçılık.[2] Köylülük olmasaydı Suriye'de Baasçı bir devrim olamazdı.[2] Yeni orta sınıf yalnızca istikrarsızlık üretebilirdi, ancak köylülükle birlikte devrim mümkün oldu. Kentsel ve kırsal sakinler arasındaki eşitsizlik, tarım sektöründeki kapitalist nüfuzu ve geleneksel seçkinlerin çoğu büyük gelir kaynağını tekelleştirmesi değişim için savaşan veya sisteme karşı çıkan köylü hareketlerinin kurulmasına yol açtı. Arap Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye şubesi, gençleri radikal köylü hareketlerinden toplamayı başardı ve böylece nüfusun geniş kesimlerini harekete geçirebildi.[2]

Planlama[değiştir | kaynağı değiştir]

1962'de Arap Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye Bölgesel Şubesi askeri komitesi, zamanının çoğunu geleneksel bir askeri darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeyi planlayarak geçirdi. Askeri komite, iki askeri kamp olan el-Kisve ve Katana'yı ele geçirmeye; el-Kisve'deki 70. Zırhlı Tugay'ın, Humus kentindeki Askeri Akademinin ve Şam radyo istasyonunun kontrolünü ele geçirmeye karar verdi. Askeri komitenin komplocularının hepsi gençken, mevcut rejim yavaş yavaş dağılmakta ve geleneksel seçkinler etkin siyasi gücünü kaybetmekteydi. [3]

Darbenin başarılı olması için askeri komitenin Suriye subaylarından bazılarının desteğini alması gerekiyordu. BAC'nin çöküşü, isyanlar, tasfiyeler ve transferlerle birleştiğinde, subay birliklerini tam bir kargaşa içinde ve hükûmet karşıtı ajitasyona açık bıraktı. O zaman, subay birlikleri beş farklı gruba ayrılmıştı; Suriye Hükümetini destekleyen Şam hizbi, Ekrem al-Havrani taraftarları, Nasırcı hizip, Baasçı hizip ve bir grup bağımsız.[3] Şam hizbi, Nazım el-Kudsi hükûmetine verdikleri destek nedeniyle askeri komitenin düşmanıydı ve Havraniciler de pan-Arabizme karşı duruşları nedeniyle rakip olarak görülüyordu. Nasırcılar, Cemal Abdünnasır'ı ve BAC'nin yeniden kurulmasını desteklerken bile Baas'ın müttefiki oldular.

Askeri komitenin Nasırcılarla ittifakı, askeri istihbarat başkanı Albay Raşid el-Kutayni ve Humus Tugayı komutanı Albay Muhammed es-Sufi ile gizli temas kurulmasına yol açtı.[3] Askeri komite, bir grup genç subaya, İsrail'e karşı cephenin komutanı olan önde gelen bağımsız Albay Ziyad el-Hariri'yi davalarına dahil etmelerini emretti. Grup başarılı oldu ve el-Hariri'ye "Başarılı olursak, genelkurmay başkanı olabilirsiniz. Başarısız olursak, bizi reddedebilirsiniz" şeklinde bir teklifte bulundu.[3] El-Hariri komiteyi destekledi çünkü Suriye Başbakanı Halid el-Azım onu görevden almayı planlıyordu.[3]

Darbeyi planlarken, askeri komite ve üyeleri sivil Baasçılar tarafından hoş karşılanmadı. Ordu-parti ittifakının ilk amacı partiyi baskıdan korumaktı. Askeri komite, BAC yıllarında Baas Partisi'nin feshedilmesine itiraz eden Mişel Eflak liderliğindeki sivil liderliğe olumlu bakmadı. Eflak, iktidarı ele geçirmek için askeri komiteye ihtiyaç duyarken, komite, Eflak'ın iktidarı elinde tutmasına ihtiyaç duyuyordu - Eflak olmadan, hiçbir destek üssü olmazdı. 8 Mayıs 1962'de yapılan 5. Ulusal Baas Partisi Kongresi'nde partinin yeniden kurulmasına ve Eflak'ın Milli Komutanlık Genel Sekreteri olarak kalmasına karar verildi. Askeri komitenin önde gelen üyelerinden Muhammed Ümran, 5. Ulusal Kongre'de bir delegeydi ve Eflak'a askeri komitenin niyetlerini anlattı - Eflak darbeye rıza gösterdi, ancak onunla komite arasında darbeden sonra gücün nasıl paylaşılacağına dair bir anlaşma yapılmadı.[3]

Darbe[değiştir | kaynağı değiştir]

Partinin sivil kanadının lideri Eflak ve darbenin planlanmasında üst düzey bir isim olan Cedid

8 Şubat 1963'te Ali Salih es-Sa'di liderliğindeki Irak Bölgesel Şubesi, Abdülkerim Kasım'ı devirerek Irak'ta iktidarı ele geçirdi. Kasım, El-Kudsi'den çok daha zorlu bir rakipti ve Irak Bölgesel Şubesi, sadece askeri yetkililerle değil, aynı zamanda orta sınıfın kesimleriyle de ittifak yaparak iktidarı ele geçirmeyi başardı.[3] Kasım'ın düşüşü Arap siyasetinin kurallarını değiştirdi - Nasırcılar BAC'den bu yana Arap milliyetçi hareketini tekellerine almışlardı, ancak iktidar değişimi Baas Partisi'ni dikkate alınması gereken bir güç haline getirdi. Irak Bölgesel Şubesi'nin aksine, Suriye Bölgesel Şubesi orta sınıfta kitlesel bir desteğe veya önemli bir destek tabanına sahip değildi. Eflak, komplocuları partinin destek eksikliği nedeniyle uyarırken komplocular onun endişelerini paylaşmadılar ve 7 Mart'ta darbeyi başlatmayı planladılar. Ancak o gün askeri istihbarat, komplocuların toplanmayı planladığı daireye baskın düzenledi. Esad'a darbenin 8 Mart'a ertelendiğini diğer birimlere bildirme görevi verildi.[3]

7-8 Mart gecesi, komploya sadık tanklar ve birlikler Şam'a doğru ilerlemeye başladı. El-Hariri, Suriye cephesinden İsrail'e doğru konuşlanmış bir tugayı yönetirken, Baasçılar Süveyde'da konuşlanmış ikinci bir tugayın kontrolünü ele geçirmeyi başardılar. Bir kıskaç hareketine yakalanan 70. Zırhlı Tugay Komutanı Korgeneral Abdülkerim, komploculara teslim oldu - Ümran, 70. Zırhlı Tugay'ın komutan vekilliğini devraldı. Şam'ın güneybatısındaki Katana'da konuşlanmış potansiyel olarak düşman bir birlik, muhtemelen Vidad Başir Şam bölgesindeki iletişimi kontrol altına aldığı için müdahale etmedi.[3] El-Kisve'deki güçlerin yenilgiye uğratılması ve Katana'nın etkisiz hale getirilmesiyle birlikte, el-Hariri'nin güçleri Şam'a yürüdü ve şehirde barikatlar kurmaya ve aynı zamanda merkez postane gibi kritik tesisleri ele geçirmeye başladı.[3] Bir parti subayı olan Yüzbaşı Selim Hatum radyo istasyonunu ele geçirdi. Savunma Bakanlığı karargahı savaşmadan ele geçirildi ve Başkomutan General Zahreddin tutuklandı. Hem el-Kudsi hem de el-Havrani kolayca takip edildi ve tutuklandı. Salah Cedid o sabah şehre bisikletle girdi ve daha sonra kişisel beyliği haline gelen Subay İşleri Bürosu'nu ele geçirdi. [3]

Esad, küçük bir komplocu grubunu Şam'ın 40 kilometre (25 mi) kuzey doğusundaki el-Dumayir hava üssünü ele geçirmeye yönlendirdi - darbeye direnen tek birlikti. Bazı uçaklarına isyancıların mevzilerini bombalama emri verilmişti. Plan, Esad'ın hava saldırılarını önlemek için hava üssünü şafaktan önce ele geçirmesi için El Hariri'nin tugayından bir birliğe liderlik etmesiydi. 70. Zırhlı Tugay'ın teslim olması beklenenden uzun sürdü ve Esad güçlerini programın gerisinde bıraktı. Esad'ın güçleri üssün eteklerine ulaştığında güpegündüzdü. Esad, komutanlara teslim olmazlarsa üssü bombalamaya başlayacağını bildirmek için bir elçi gönderdi. Esad'ın kendisine göre, güçleri isyancı birliğini savaşta yenebilecek olsa da teslim olmaları için müzakere ettiler.[3] O sabahın ilerleyen saatlerinde darbeciler kutlama yapmak için ordu karargahında toplandılar.[3]

Darbe sırasında 820 kişinin öldürüldüğü bildirildi ve kısa bir süre sonra 20 kişi daha idam edildi.[4] Darbe, halkın genelinin kayıtsızlığıyla karşılandı. Daha sonra "devrimin şairi" olarak anılacak olan Dürzi Saber Falhout, komplocuların ilk bildirisini yazdı ve duyurdu. Dokuzuncu tebliğ, silahlı kuvvetlerdeki askeri komitenin beş üyesini göreve iade etti. Yeni kurulan rejimin kıdemli üyeleri Ümran, Cedid ve Esad'dı. [3]

Hemen sonrası[değiştir | kaynağı değiştir]

Suriye Bölge Şubesi ülkeyi 8 Mart 1963'ten beri kesintisiz olarak yönetmektedir.

Suriye'nin yeni yöneticilerinin ilk eylemi, on iki Baasçı ile sekiz Nasırcı ve bağımsızdan oluşan yirmi kişilik Ulusal Devrim Komutanlığı Konseyi'ni (UDKK) kurmak oldu. 9 Mart'ta UDKK, Baas Partisi'nin kurucularından Selahaddin el-Bitar'a bir hükûmet kurması ve UDKK'nin politikalarını uygulaması talimatını verdi. Daha sonra, altı sivile UDKK üyeliği verildi: üç Baasçı (Eflak, el-Bitar ve Mansur el-Etraş) ve üç Nasırcı. Ancak bu durum güç dengesini değiştirmedi ve subaylar hala ülkeyi kontrol ediyorlardı. En başından beri, askeri komite üyeleri diğer UDKK üyelerinin arkasından devlet politikaları oluşturdular. Sivil liderlik bunu öğrendiğinde, al-Atrash şöyle dedi: "Bu beyler neden konuşmuyor? Görüşlerini bize iletmeleri için bir irtibat subayı atamalarını önerebilir miyim?"[3] O günden sonra Ümran, sivillere komite üyelerinin ne planladığı konusunda cılız bir fikir verdi.[3]

Başlangıçta, askeri komiteyi yok edecek kavgalara dair hiçbir işaret yoktu. O zamanlar üyeler, müreffeh bir ulus inşa etme amaçlarıyla birbirine bağlıydı. 9 Mart'ta UDKK, Lu'ay el-Etâsî'yi hapisten çıkardı, onu korgeneral rütbesine terfi ettirdi, onu başkomutan ve UDKK başkanı, fiili devlet başkanı olarak atadı. Hariri genelkurmay başkanlığına atandı. Attasi ve Hariri güçlü mevkilere sahip olsalar da, UDKK'yi tehdit edecek kadar kişisel veya siyasi güce sahip değillerdi. Nasırcı subaylara ayrıca Muhammed es-Sufi'nin Savunma Bakanı olması ve Raşid el-Kutayni'nin genelkurmay başkan yardımcısı olmasıyla önemli görevler verildi. Ancak, üyeliğini beş yeni üyeyle[not 1] genişleten Askeri Komite, Baasçıların gerçek güç manivelalarını kontrol etmelerini sağladı. Komite, UDKK oturumlarından önce devlet politikalarına karar verdi ve bunu yaparak gerçek iktidar koltuğu oldu.[3]

Ümran'a ilk olarak Humus'ta 5. Tugay komutanı verildi, ancak haziran ayında 70. Zırhlı Tugay komutanlığına terfi etti. Subay İşleri Bürosu başkanı olarak Cedid, arkadaşlarını üst düzey görevlere atadı, düşmanlarını tasfiye etti ve birkaç Baasçıyı üst düzey görevlere atadı. Askeri Komite'nin yeni üyelerinden Ahmed Süveydani Askeri İstihbarat Başkanlığına, Mazyad Hunaydi ise Askeri Polis Başkanlığına getirildi. Humus'taki Askeri Akademi, Baasçıların kontrolü altına alındı - Esad'ın kardeşi Rıfat Esad da dahil olmak üzere birkaç yüz Baasçıya, komuta verilmeden önce askeri öğretimde hızlandırılmış bir kurs verildi.[3] Esad, Suriye Hava Kuvvetleri'nin fiili başkanı oldu. Bu pozisyon otuzlu yaşlarındaki bir adam için baş döndürücü bir terfiydi. Askeri Komite üyelerinin, halk tarafından Suriye'nin gerçek liderleri olarak algılanamayacak kadar genç oldukları göz önüne alındığında, Askeri Komite, İçişleri Bakanı görevine Albay Emin el-Hafız'ı atadı. [3]

Tasfiyeler ve 18 Temmuz'daki başarısız darbe[değiştir | kaynağı değiştir]

Irak Başbakanı Ahmed Hasan el-Bekir (solda), Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır (ortada) ve Suriye Devlet Başkanı Lu'ay el-Etâsî (sağda) arasında üçlü birlik görüşmeleri, 16 Nisan 1963. Nasır ve Suriyeli Baasçılar arasındaki ilişkiler, Nasırcıların askeriyeden tasfiye edilmesinden ve Casim Elvan'ın başarısız darbesinden haftalar sonra kötüleşti. Attasi, yaşananların ardından görevinden istifa etti.

Kuzey Suriye ve Şam'daki tutarlı Nasır yanlısı gösterilerden ve Cemal el-Etâsî, Nasırcılar ve Arap Milliyetçi Hareketi (AMH) gibi birlik yanlısı Baasçı liderlerden gelen baskı, Baasçıların halk arasındaki zayıflığıyla birleşti. Suriye'deki seviye, yeni hükûmet ile Mısır ve Irak hükûmetleri arasında birleşme çabalarına yol açtı. Irak'ın BAC karşıtı hükûmeti de 1963'te BAC yanlısı subaylar tarafından devrilmişti. 17 Nisan'da, Nasır'ın Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olduğu federal bir birliğe ve üç devleti dahil edecek yeni bir aşama bazlı birlik anlaşmasına varıldı.[6][7]

Bununla birlikte, 28 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında, Baasçıların çoğunlukta olduğu Askeri Komite, 50'den fazla Nasırcı subayı silahlı kuvvetlerdeki yüksek rütbeli görevlerinden tasfiye ettiğinde, anlaşmadan fiilen vazgeçmiş oldu. Mısır, Baas'ı kınayan radyo yayınları ile (Nasırcı eğilimli gazeteler daha önce kapatılmıştı) geniş çaplı bir propaganda kampanyası başlattı. Halep, Şam, Hama ve ülkenin diğer bölgelerinde kitlesel birlik yanlısı ayaklanmalar yaşandı. Tasfiyeler, Savunma Bakanı es-Sufi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı el-Kutayni ve diğer dört Nasırcı kabine üyesi de dahil olmak üzere Nasırcı yetkililerin protesto amaçlı istifalarına yol açtı.[6][not 2]

Casim Elvan, Suriye Baas'ına karşı başarısız darbe girişimi nedeniyle Şam askeri mahkemesinde yargılanırken, 1963

Daha sonra, 19 Haziran'da, Genelkurmay Başkanı el-Hariri; Başbakan el-Bitar, Eflak ve Eğitim Bakanı Sami Durubi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bir heyeti bir devlet ziyareti için Cezayir'e gitti.[10] El-Hariri uzaktayken, Komite, El-Hariri'nin komutası altındaki, çoğu siyasi bağımsız olan yaklaşık 30 seçkin subayı tasfiye etme fırsatını kullandı.[11][12] El-Hariri'ye ABD'deki Suriye büyükelçiliğine doğrudan uçuş yapması emredildi ve burada büyükelçiliğin askeri ataşesi olarak yeniden atandı. Hariri bunun yerine, Komite'nin kendisine karşı olan hareketini protesto etmek için 23 Haziran'da bir uçakla Beyrut üzerinden Suriye'ye döndü.[13] Planı, başarısız oldu, 8 Temmuz'da Fransa'ya kendi isteğiyle sürgüne gitti. Komite'nin el-Hariri'yi fiilen devirmesi, el-Hariri'yi Komite'nin hükûmeti üzerindeki egemenliğini kontrol edebilecek son askeri karşı ağırlık olarak gören el-Bitar'ı üzdü.[11]

Nasırcılar, tasfiyelere rağmen orduda hala nispeten yüksek bir güç seviyesini korudular ve 18 Temmuz'da Casim Elvan liderliğinde ve Mısır istihbaratının yardımıyla yeni hükûmete karşı bir gündüz darbesi başlatma girişiminde bulundular.[3][6] El-Hafız tarafından bizzat savunulan Ordu Karargahı ve yayın istasyonu saldırıya uğradı ve ardından gelen çatışma, aralarında birkaç sivilin de bulunduğu yüzlerce insanın ölümüne neden oldu.[3] Darbe girişimi başarısız oldu ve katılan 27 subay tutuklanarak idam edildi. İnfazlar, Suriye'de başarısız bir darbenin katılımcıları ile ilgilenmek için kullanılan nadir bir cezai eylemdi ve tipik ceza sürgün, hapis veya yabancı bir diplomatik göreve yeniden atanmaydı.[6] Devlet Başkanı Lu'ay el-Attasi daha sonra istifa ederek infazları onaylamadığının sinyalini verdi.[11] Yetkililerden kısa bir süre kaçtıktan sonra, Elvan ve baş komplocuları Raif el-Maarri ve Muhammad Nabhan tutuklandı ve askeri mahkemeye çıkarıldı, burada vatana ihanetten suçlu bulundular ve ölüme mahkum edildiler.[14] Nasır ve Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif tarafından yürütülen lobi faaliyetleri sonucunda tam bir yıl sonra serbest bırakıldılar ve[15] sürgüne gönderildiler.[16]

Elvan'ın isyanının başarısızlığı, Suriye'nin askeri ve sivil kurumlarındaki önemli Nasır etkisinin sona ermesine işaret etti ve Nasır yanlısı güçlerin büyük ölçüde yenilmesiyle Askeri Komite, ülkenin tek güç merkezi haline geldi.[6] Suriye kitleleri arasında hâlâ popüler olan Nasır'ın Baasçıları "katil" ve "faşist" olarak kınaması ve[3] Baas Partisi'nin katı laikliği benimsemesi ve Sünni olmayan Müslümanların sahip olduğu sayısız liderlik pozisyonu sebebiyle, Baasçıları sapkınlık ve ateizm ile suçlaması üzerine Mısır'la olan ilişkiler hemen soğudu.[11] Nasır aynı zamanda 17 Nisan'daki birlik anlaşmasından çekildiğini duyurdu.[3][11]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar ve Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Bu yeni üyeler Selim Hatum, Ahmad el-Süveydani, Muhammed Rabah et-Tavil, Hamad Ubeydi ve Musa el-Zu'bi idi. 1963 yazında Askeri Komite daha da genişletildi, ancak Esad'a göre ulaşılan en yüksek Askeri Komite üye sayısı 13'tü.[5]
 2. ^ İstifa eden Nasırcı kabine üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Nihad el-Kasım, Maliye Bakanı Abdülvehhab Havmad, Savunma Bakanı Muhammed es-Sufi, Planlama Bakanı Hani el-Hindi, Tedarik Bakanı Sami Süfan ve İletişim Bakanı Cihad Dahi idi.[8][9]

 Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Hopwood 1988, s. 45.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Hinnebusch 2001.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Seale 1990.
 4. ^ Hopwood 1988.
 5. ^ Seale 1990, s. 500.
 6. ^ a b c d e Mufti 1996.
 7. ^ Rabinovich, pp. 65–67.
 8. ^ Arap Haber Ajansı (1963). Ortadoğu Aynası. P. 8.
 9. ^ Müftü 1996, ss. 146–147.
 10. ^ Middle East Forum, 39–40, 1963, s. 7, 22 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 22 Ağustos 2021 
 11. ^ a b c d e Rabinovich 1972.
 12. ^ Commins 2004.
 13. ^ Political Studies and Public Administration Department of the American University of Beirut 1963.
 14. ^ Chronology of Arab Politics 22 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 1. Political Studies and Public Administration Department of the American University of Beirut. 1963. Page 263. Page. 393.
 15. ^ Chronology of Arab Politics 22 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. 2. Political Studies and Public Administration Department of the American University of Beirut. 1964. Page 377. Page 412.
 16. ^ Moubayed 2006.

Bibliyografya[değiştir | kaynağı değiştir]