Neoliberalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Neoliberalizm ekonomi temelli olarak gelişen siyasal bir ideolojidir. Neoliberalizmin Dünya'da ortaya çıkışı 1970'li yıllarda yaşanmıştır. Keynesçi ekonomi modelinin yıkılması ile 1970'li yıllarda dünyada uygulama alanı bulmuştur. 1970'li yıllar dünyada Amerika da dahil olmak üzere ekonomik anlamda içinden çıkılmaz, olumsuz bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Neoliberal düşünce devletin piyasaya olan müdahalesini minumum düzeye indirmeye hedeflerken deregülasyon (kuralsızlık) teorisi ile de özel sermayeye her türlü imkanın sağlanmasını hedeflemektedir. Dünyada neoliberalizm ideolojisinin uygulanmasını sağlayan liderler; Birleşik Krallık muhafazakar başbakanı Margaret Thatcher, Birleşik Devletler başkanı Ronald Reagan, Çin Halk Cumhuriyeti lideri Deng Xiaoping ve Birleşik Devletler Merkez Bankası başkanı Paul Volcker'dır.[1] Türkiye'de ise neoliberalizm, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden önce 24 Ocak 1980'de alınan 24 Ocak kararları ile bu ideolojinin uygulamaya koyulduğunu görmek mümkündür. Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın uygulamaları ile düzen ekonomiye, siyasal hayata ve toplumsal düzene nüfuz etmeye başlamıştır.[2]

Neoliberalizm, öncelikle laissez-faire ekonomik liberalizmi ile ilişkili 19. yüzyıl fikirlerinin 20. yüzyıldaki yeniden doğuşuna atıfta bulunmaktadır.

1929 Büyük Bunalımının ardından Keynesyen İktisat Okulu'nun "Müdahaleci Devlet" anlayışı bütün dünyada önem kazanmaya başlamıştır. Keynezyen iktisat politikaları bütün dünyada 1970'li yılların sonlarına değin uygulanmıştır. Bu politikaların bir sonucu olarak devletin ekonomideki rolü ve işlevleri pek çok ülkede genişlemiştir. Devletin büyümesinin ortaya çıkardığı yeni sorunlar (kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü, enflasyon vb.) iktisatçıları birtakım yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. 1960'lı yıllar ve özellikle 1970'li yılların başlarından itibaren klasik liberalizmin temel ilkelerini savunan çağdaş liberal düşünce okulları akademik ve politik çevrelerde seslerini duyurmaya başlamıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ David Harvey (12 Nisan 2021). Neoliberalizmin Kısa Tarihi. 04.11.2015. Amerika: Sel yayıncılık. ss. 10, 20. Erişim tarihi: 12 Nisan 2021. 
  2. ^ Halk Üzerinden Kazanç: Neoliberalizm ve Küresel Düzen. Neoliberalizm hakkında makaleler. Everest Yayınları. 14 Ekim 2014. ss. 15-25. Erişim tarihi: 12 Nisan 2021.