Neoliberalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Neoliberalizm, ekonomi temelli olarak gelişen siyasal bir ideolojidir. Neoliberalizmin dünyada ortaya çıkışı 1970'li yıllarda yaşanmıştır. Keynesçi ekonomi modelinin yıkılması ile 1970'li yıllarda dünyada uygulama alanı bulmuştur. 1970'li yıllar dünyada Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere ekonomik anlamda içinden çıkılmaz, olumsuz bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Neoliberal düşünce, devletin piyasaya olan müdahalesini minumum düzeye indirmeye hedeflerken deregülasyon (kuralsızlık) teorisi ile de özel sermayeye her türlü imkanın sağlanmasını hedeflemektedir. Dünyada neoliberalizm ideolojisinin uygulanmasını sağlayan liderler; Birleşik Krallık muhafazakâr başbakanı Margaret Thatcher, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Ronald Reagan, Çin Halk Cumhuriyeti lideri Deng Xiaoping ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası başkanı Paul Volcker'dır.[1]

Neoliberalizm, öncelikle laissez-faire ekonomik liberalizmi ile ilişkili 19. yüzyıl fikirlerinin 20. yüzyıldaki yeniden doğuşuna atıfta bulunmaktadır. 1929 Büyük Bunalımı'nın ardından Keynesyen iktisat okulunun "müdahaleci devlet" anlayışı bütün dünyada önem kazanmaya başlamıştır. Keynesyen iktisat politikaları bütün dünyada 1970'li yılların sonlarına değin uygulanmıştır. Bu politikaların bir sonucu olarak devletin ekonomideki rolü ve işlevleri pek çok ülkede genişlemiştir. Devletin büyümesinin ortaya çıkardığı yeni sorunlar (kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü, enflasyon vb.) iktisatçıları birtakım yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. 1960'lı yıllar ve özellikle 1970'li yılların başlarından itibaren klasik liberalizmin temel ilkelerini savunan çağdaş liberal düşünce okulları akademik ve politik çevrelerde seslerini duyurmaya başlamıştır.

Günümüzde neoliberalizm, piyasa ilişkilerine, bireysel sorumluluğa ve devletin toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasına öncelik veren bir dizi ekonomik, siyasi ve sosyal politikayı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu politikalar genellikle deregülasyon, özelleştirme ve düşük ticaret engelleri gibi önlemleri içerir ve Margaret Thatcher liderliğindeki Birleşik Krallık ve Ronald Reagan liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmıştır.[2]

Neoliberalizmin akademisyenler ve uzmanlar tarafından anlaşılması ve tanımlanmasının birçok farklı şekli vardır. Bazıları bunu, piyasanın serbestleştirilmesi, deregülasyon ve özelleştirmeye öncelik veren bir dizi ekonomi politikası olan Washington Konsensüsü lehine yapısalcı ekonomiyi reddeden bir kalkınma modeli olarak görmektedir. Diğerleri neoliberalizmi özgürlüğe değer veren ve devlet fonksiyonlarının en aza indirilmesini savunan bir ideoloji olarak görürken, bir kısmı da kamu sektörlerinin özelleştirilmesi, özel şirketlerin deregülasyonu ve devlet harcamalarının azaltılmasını içeren bir kamu politikası olarak görmektedir.[3][4][5]

Neoliberalizmi eleştirenler, artan eşitsizlik ve çevresel tahribatın yanı sıra savunmasız gruplara yönelik sosyal ve ekonomik korumaların erozyona uğramasına katkıda bulunduğunu savunmaktadır. Öte yandan neoliberalizmin savunucuları, ekonomik büyümeyi ve bireysel özgürlüğü teşvik ettiğini ve toplum içinde daha verimli kaynak tahsisine olanak sağladığını savunmaktadır.[6][7]

Genel olarak neoliberalizm, dünya çapında ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar üzerinde önemli etkileri olan karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır.

Terminoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Neoliberalizm, piyasa mekanizmalarının, serbest girişimin ve rekabetin kullanımına öncelik veren bir dizi ekonomik inanç ve politikayı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İngilizce'de ilk kez 1898 yılında Fransız ekonomist Charles Gide tarafından İtalyan ekonomist Maffeo Pantaleoni'nin görüşlerini tanımlamak için kullanılmış,[8] ancak daha sonra Milton Friedman'ın 1951 tarihli "Neo-Liberalizm ve Beklentileri" adlı makalesinde de dahil olmak üzere başkaları tarafından da kullanılmıştır.[9]

Terim resmi olarak 1938 yılında bir kolokyumda, fiyat mekanizmasının kullanımına, serbest girişime, rekabete ve güçlü, tarafsız bir devlete öncelik veren bir dizi ekonomik inancı tanımlamak için benimsenmiştir. Katılımcılardan Louis Rougier ve Friedrich Hayek'e göre neoliberalizmin teşvik ettiği rekabet, toplumda iktidarı ele geçirecek ve mevcut temsili demokrasinin yerini alacak başarılı bireylerden oluşan elit bir grup yaratacaktır.[10][11]

Augusto Pinochet'nin Şili'deki askeri yönetimi sırasında, bu terim orada uygulanan ekonomik reformları ve "Chicago Boys" olarak bilinen savunucularını tanımlamak için kullanıldı.[12] Son yıllarda bu terim çeşitli şekillerde kullanılmış ve muğlak tanımı ve laissez-faire piyasa köktenciliği ile ilişkilendirilmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmiştir. Ayrıca 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve Al Gore ve Bill Clinton gibi isimlerle ilişkilendirilen merkez sol siyasi hareketi tanımlamak için de kullanılmıştır.[13][14]

İkinci Dünya Savaşı sonrası neoliberal akımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Şili ve Latin Amerika'da kişi başına düşen GSYİH 1950-2010 (Pinochet döneminin altı çizilmiştir)

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden on yıllarda kurulan bir grup entelektüel olan Mont Pelerin Topluluğu, büyük ölçüde ana akım siyasi politikanın sınırlarında olduğu düşünülen fikirlere sahipti. Bu fikirler büyük ölçüde düşünce kuruluşları ve üniversitelerle sınırlı kaldı ve ekonomide güçlü bir devlet rolünün gerekliliğine inanan Almanya'daki ordoliberaller arasında sadece sınırlı bir başarı elde etti. Mont Pelerin Cemiyeti'nin fikirlerinden etkilenen neoliberal politikalar 1970'lerdeki ekonomik gerileme ve krizlere kadar yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmadı. Ancak bu zamana kadar neoliberal düşünce, devlet müdahalesi ile laissez-faire ekonomisi arasında bir denge bulmaya odaklanan ilk odağından uzaklaşmıştır. Bunun yerine, öncelikle piyasanın serbestleştirilmesiyle ilgilenmeye başlamış ve ekonomiye neredeyse her türlü devlet müdahalesine karşı çıkmıştır. Neoliberal reforma en erken ve en etkili dönüşlerden biri 1970'lerin başında yaşanan ekonomik krizin ardından Şili'de gerçekleşti. Başkan Salvador Allende yönetiminde birkaç yıl süren sosyalist ekonomi politikalarının ardından 1973'te gerçekleşen darbe, Milton Friedman'dan eğitim almış bir grup Şilili ekonomist olan Chicago Boys tarafından önerilen neoliberal reformların uygulanmasına yol açtı. Bu "neoliberal proje" bu tür reformların ilk örneği oldu ve diğer ülkeleri de benzer politikaları benimsemeleri için etkiledi. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Reagan yönetimi ve Birleşik Krallık'taki Thatcher hükümeti, her iki ülkenin de 1970'ler boyunca yaşadığı stagflasyona yanıt olarak neoliberal reformları uygulamaya koydu. Bu politikalar Büyük Durgunluğa kadar Amerikan ve İngiliz siyasetine hakim olmaya devam etti. Neoliberal politikalar, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve hatta komünist Çin de dahil olmak üzere, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından kredilere getirilen yapısal uyum gereklilikleri yoluyla diğer ülkelere de ihraç edildi.[15][16][17]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Harvey, David. Neoliberalizmin Kısa Tarihi. Sel yayıncılık. ss. 10-20. 12 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2021. 
 2. ^ Springer, Simon; Birch, Kean; MacLeavy, Julie, (Ed.) (2016). The Handbook of Neoliberalism. Routledge. s. 2. ISBN 978-1138844001. 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2023. 
 3. ^ Magness, Phillip W. (June 5, 2019). "The Fairytale of Hegemonic Neoliberalism". American Institute for Economic Research. 6 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: July 6, 2019. 
 4. ^ Block, Fred L.; Somers, Margaret R. (2014). The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi's Critique. Harvard University Press. s. 3. ISBN 978-0674050716. 29 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2023. 
 5. ^ Susan Braedley and Meg Luxton, Neoliberalism and Everyday Life 13 Kasım 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., (McGill-Queen's University Press, 2010), 0773536922, p. 3
 6. ^ "Temporarily Unavailable | Harvard University Press". www.hup.harvard.edu. 2 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2023-01-07. 
 7. ^ Ostry, Jonathan D.; Loungani, Prakash; Furceri, Davide (2016). "Neoliberalism: Oversold?" (PDF). IMF Finance & Development. 53 (2). 2016-05-27 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 8. ^ Gide, Charles (January 1, 1898). "Has Co-operation Introduced a New Principle into Economics?". The Economic Journal. 8 (32): 490–511. doi:10.2307/2957091. JSTOR 2957091. 6 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2023. 
 9. ^ Burgin, Angus (2012). The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression. Harvard University Press. s. 170. ISBN 978-0-674-06743-1Google Books vasıtasıyla. 
 10. ^ The road from Mont Pèlerin : the making of the neoliberal thought collective. Philip Mirowski, Dieter Plehwe. Cambridge, Massachusetts. 2009. ISBN 978-0-674-05426-4. OCLC 648757486. 
 11. ^ Brown, Philip Marshall (1937-01). "Les Mystiques Politiques Contempdraines et Leurs Incidences Internationales. By Louis Rougier. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1936. pp. 124. Fr. 12". American Journal of International Law. 31 (1): 159–160. doi:10.2307/2190735. ISSN 0002-9300.  Tarih değerini gözden geçirin: |tarih= (yardım)
 12. ^ Boas, Taylor C.; Gans-Morse, Jordan (June 2009). "Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan". Studies in Comparative International Development. 44 (2): 137–61. doi:10.1007/s12116-009-9040-5.  Geçersiz |doi-access=free (yardım)
 13. ^ Welch, Matt (May 2013). "The Death of Contrarianism. The New Republic returns to its Progressive roots as a cheerleader for state power". Reason Magazine. 16 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2023. 
 14. ^ Peters, Charles (May 1983). "A Neoliberal's Manifesto". The Washington Monthly. 
 15. ^ Friedman, Milton (February 17, 1951). "Neo-Liberalism and Its Prospects". Farmand. 7 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: July 25, 2019. 
 16. ^ Hülsmann, Jörg Guido (2007). Mises: The Last Knight of Liberalism. ss. 1007–08. ISBN 978-1933550183. 
 17. ^ Peter Kingstone, The Rise and Fall (and Rise Again?) of Neoliberalism in Latin America (Sage Publications Ltd, 2018).