Özgür üreticiler birliği

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Özgürler birliği veya Üreticilerin özgür birliği veya, sıklıkla Marx'ın ifade ettiği gibi, Özgürce bir araya gelmiş bireyler birliği), bir devletin, toplumsal sınıfın veya otoritenin ve üretim biçimlerinden kaynaklanan özel mülkiyetin olmadığı bir yerde bireyler arası ilişki.

Hakkında[değiştir | kaynağı değiştir]

Marksist yoruma göre; Bir kez özel mülkiyet ortadan kaldırılınca, bireyler onların özgürce kendi varoluş koşullarını üretmek ve yeniden üretmekten ve kendi bireysel ve yaratıcı ihtiyaç ve arzularını sağlamaktan onları alıkoyan üretim biçimlerine başvurmaktan mahrum kalmayacaklardır. Bu terim anarşistler tarafından da kullanılmakta ve sıklıkla tam anlamıyla gelişmiş komünist toplumun bir özelliği olarak ele alınmaktadır.

Özgür üreticiler birliği kavramı proletarya kavramı çerçevesinde daha açık anlaşılabilir. Proleter mülk ve üretim aracı sahibi olmayan kimsedir ve dolayısıyla hayatını devam ettirmek için üretim araçlarının sahibine sahip olduğu tek şeyi yeteneklerini (emek gücünü) satar. Mülksüz, gelirsiz bireyler, mülk sahiplerine (veya kapitalistlere), proleterlerin hayatını devam ettirebilmesini sağlayan maaş karşılığında değiş tokuş yapabilecekleri sermayenin birikimini sağlamak için kullandıkları düşünen ve hareket eden bir tüketim ürününü pazarda bulabilmeleri olanağını sağlar. Proleterler ve üretim araçlarının sahipleri arasındaki ilişki proleter hayatını devam ettirmek için sadece emeğini satabilme hakkına sahip olduğu için bir zorunluluk ilişkisidir. Hayatını devam ettirmesini sağlayan maaş karşılığında üretim kapasitesini satarak proleter, baskı ve sömürü ilişkisi içerisinde kendi ürettiği ürün ve hizmetlere yabancılaşırken alıcının(mülk sahibinin) talebi doğrultusunda kendi pratik etkinliğini ortaya koymaktadır. Özgür üreticiler birliği, sınıflı topluma son verecek olan bireylerin üretim araçlarına serbestçe sahip olması için eğer özel mülkiyete son verildiğindeki toplum biçimi olacaktır;bu toplumda ne mülk sahipleri ne proleterler sadece özgürce bir arada yaşayan bireyler olacak. Özgür üreticiler birliği tarafından özel mülkiyetin ortadan kaldırılması komünist ve anarşistlerin özgün hedefidir: hem anarşi hem de komünizm tarafından tarif edilmiştir. Diğerleri statükoda değişiklik olması için özgür üreticiler birliğinin rehberlik yapması gerektiğine inanırken, değişik eğilimlerin gelişimi sonucu bu hedef göz ardı veya bertaraf edilmiştir.

Anarşist yorum[değiştir | kaynağı değiştir]

Anarşistler, proletaryanın yeni bir toplum yaratma ve yönetici sınıfa karşı mücadelesinde özgür üreticiler birliğinin derhal hayat geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır.