"Diyanet İşleri Başkanlığı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
k (ş)
 
Uzunca süren Savaş yılları ve Kurtuluş Savaşı sonrasın'da son derece olağanüstü hallerin yaşandığı bir zaman diliminde kurulan Türkiye Cumhuriyet’inin
Kurucu Lideri ['''Mareşal Gazi [Mustafa Kemal Atatürk]]'''<nowiki/>'ün emriyle '''Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın'dan''' Atatürk' Hükümeti döneminde' Din hizmetleri ihmal edilmemiş,ve '''429 sayılı''' kanunla |Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı]],na bağlı bir [[teşkilat]] olarak 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Reisliği Kurulmustur.
ilk Diyanet isleri Reisi Ankara'nın Beynam köyü yerlisi müftü sıfatıyla,ve Kurtuluş Savaşı'na Gazi Mustafa Kemál Paşa'ya önemli destekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin''Mehmet ilkRifat Diyanet İşleri Başkanıdır (1924-1941 yillari arasinda görev yapmıştır.Börekçi'''
 
'''Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır''' (1924-1941 yillari arasinda görev yapmıştır.429 sayılı yasa Başkanlık teşkilatı ve kadroları hakkında bir husus içermemiş, ancak 1924-1926 yılları bütçe kanunlarında kadro dereceleri ve sayıları belirtilmeksizin merkez teşkilatında Reis, Heyet-i Müşavere, memurîn-i merkeziye ve müstahdemîn-i muhtelife; taşra teşkilatında ise müftîler, müftî müsevvidleri, müstahdemîn-i ilmiye, vaizler, dersiâmlar ve müftîlikler müstahdemîni kadroları maaş yekûnu olarak yer almıştır.
1927 yılı Bütçe Kanunu’nda, 71’i merkezde olmak üzere toplam 7.172 adet kadro tahsis edilen Diyanet İşleri Reisliği’nin merkez ve taşra teşkilatlarının idarî yapısı da ilk defa belirtilmiştir.
9 Temmuz 2018'de ülkenin Başbakanlık kaldırılmış olması ve başkanlık sistemine geçmesiyle [[Türkiye cumhurbaşkanı|Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı]]na bağlanmıştır.
22/06/1935 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2800 sayılı “Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun”, Başkanlığımızın ilk teşkilat kanunudur. Bu kanunda, teşkilatın yapısı, kadro durumu tayin usulleri, her vilayet ve kazada bir müftü bulunacağı hükme bağlanmış, müftü seçimi usulü belirlenmiştir.
29/04/1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Reisliği’nin adı “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak değiştirilmiş.
 
 
 
 
[[Dosya:Ahmedhamdiaksekicami.jpg|222px|thumb|Diyanet İşleri Başkanlığı Binasının bitişiğinde bulunan ''Diyanet İşleri Başkanlığı [[Ahmet Hamdi Akseki Camii|Ahmed Hamdi Akseki Camii]]'', Ankara]]
 
Anayasanın 136. maddesinde; "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, [[laiklik]] ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir" hükmü yer almaktadır.
33

değişiklik

Gezinti menüsü