Akademik disiplinler listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kolaj görüntüsü farklı akademik disiplinleri temsil etmektedir.

Akademik disiplinlere genel bir bakış ve güncel bir rehber olarak aşağıda ana hatlar verilmiştir:

Akademik bir disiplin veya çalışma alanı, yüksek öğretimin bir parçası olarak öğretilen ve araştırılan bir bilgi dalıdır. Bir öğretmenin disiplini, genellikle ait oldukları üniversite fakülteleri ve öğrenilen toplumlar ile araştırma yayınladıkları akademik dergiler tarafından tanımlanır.

Disiplinler, hemen hemen tüm üniversitelerde var olan ve iyi tanımlanmış dergi ve konferans kadrolarına sahip olan ve sadece birkaç üniversite ve yayın tarafından desteklenen yeni başlayanlar arasında değişmektedir. Bir disiplinin dalları olabilir ve bunlara genellikle alt disiplinler denir.

Aşağıdaki anahat, akademik disiplinlere genel bir bakış ve rehber olarak hiyerarşik sırada verilmektedir.

Beşeri bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Sanat[değiştir | kaynağı değiştir]

Gösteri sanatları[değiştir | kaynağı değiştir]

Görsel Sanatlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Dil ve Edebiyat[değiştir | kaynağı değiştir]

Hukuk[değiştir | kaynağı değiştir]


Felsefe[değiştir | kaynağı değiştir]

İlahiyat[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal Bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Antropoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Arkeoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir]


Beşeri coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]


Siyaset Bilimi[değiştir | kaynağı değiştir]


Psikoloji[değiştir | kaynağı değiştir]


Sosyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Analitik sosyoloji
 • Uygulamalı sosyoloji
 • Mimarlık sosyolojisi
 • Alan çalışmaları
  • Afrika araştırmaları
  • Amerikan çalışmaları
   • Appalachian çalışmaları
   • Kanada çalışmaları
   • Latin Amerika çalışmaları
  • Asya çalışmaları
   • Orta Asya çalışmaları
   • Doğu Asya çalışmaları
   • Hindoloji
   • İran çalışmaları
   • Japonoloji
   • Kore çalışmaları
   • Pakistan çalışmaları
   • Sindhology
   • Sinoloji (taslak)
   • Güneydoğu Asya çalışmaları
   • Tay Çalışmaları
  • Avustralya çalışmaları
  • Avrupa çalışmaları
  • Orta Doğu çalışmaları
 • Davranış sosyologları
 • Toplu davranış
 • Topluluk bilişimi
  • Sosyal ağ analizi
 • Karşılaştırmalı sosyoloji
 • Çatışma teorileri
 • Kriminoloji/Ceza adaleti (taslak)
 • Eleştirel yönetim çalışmaları
 • Eleştirel teori
 • Kültür sosyolojisi
 • Kültürel çalışmalar/Etnik çalışmalar
  • Afrika eğitimi
  • holokültürel çalışmalar
  • Kültüroloji
  • Sağır çalışmaları
  • Etnoloji
  • Ütopya Çalışmaları
  • Beyazlık çalışmaları
 • Demografi/Popülasyon
 • Dijital sosyoloji
 • Dramaturjik model
 • Ekonomik sosyoloji
 • Eğitim sosyolojisi
 • Pozitivizm
 • Çevre sosyolojisi
 • Evrimsel sosyoloji
 • Feminist sosyoloji
 • Figüratif sosyoloji
 • Fütüroloji (taslak)
 • Cinsiyet araştırmaları
  • Erkek çalışmaları
  • Kadın çalışmaları
 • Tarihsel sosyoloji
 • İnsan ekolojisi
 • Hümanistik sosyoloji
 • Endüstriyel sosyoloji
 • Sosyolojide etkileşimcilik
 • Antipozitivizm
 • Kıskançlık sosyolojisi
 • Makro sosyoloji
 • Marksist sosyoloji
 • Matematiksel sosyoloji
 • Medikal Sosyoloji
 • Mezosokyoloji
 • Mikrososyoloji
 • Askeri sosyoloji
 • Tabii kaynaklar sosyolojisi
 • Organizasyon çalışmaları
 • Fenomenoloji
 • Politika sosyolojisi
 • Psikanaliz sosyolojisi
 • Science studies/Science and technology studies
 • Seksoloji
 • Sosyal sermaye
 • Toplumsal değişme
 • Sosyal çatışma teorisi
 • Sosyal kontrol
  • Rasyonel seçim teorisi
 • Sosyal ekonomi
 • Toplum felsefesi
 • Sosyal politika
 • Sosyal psikoloji
 • Toplumsal tabakalaşma
 • Sosyal teoriler
 • Toplumsal dönüşüm
 • Sosyobiyoloji
 • Sosyodilbilim
 • Yaşlanma sosyolojisi
 • Tarım sosyolojisi
 • Sanat sosyolojisi
 • Otizm sosyolojisi
 • Çocukluk sosyolojisi
 • Çatışma sosyolojisi
 • Kültür sosyolojisi
 • Siber sosyoloji
 • Gelişim sosyolojisi
 • Sapma sosyolojisi
 • Afet sosyolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • Duygu sosyolojisi
 • Babalık sosyolojisi
 • Finans sosyolojisi
 • Gıda sosyolojisi
 • Cinsiyet sosyolojisi
 • Nesiller sosyolojisi
 • Küreselleşme sosyolojisi
 • Hükûmet sosyolojisi
 • Sağlık ve hastalık sosyolojisi
 • İnsan bilinci sosyolojisi
 • Göç sosyolojisi
 • Bilgi sosyolojisi
 • Dil sosyolojisi
 • Hukuk sosyolojisi
 • Boş zaman sosyolojisi
 • Edebiyat sosyolojisi
 • Pazarların sosyolojisi
 • Evlilik sosyolojisi
 • Annelik sosyolojisi
 • Müzik sosyolojisi
 • Doğal kaynakların sosyolojisi
 • Örgütlerin sosyolojisi
 • Barış, savaş ve sosyal çatışma sosyolojisi
 • Ceza sosyolojisi
 • Irk sosyolojisi ve etnik ilişkiler
 • Din sosyolojisi
 • Risk sosyolojisi
 • Bilim sosyolojisi
 • Bilimsel bilgi sosyolojisi
 • Sosyal değişim sosyolojisi
 • Toplumsal hareketlerin sosyolojisi
 • Mekan sosyolojisi
 • Spor sosyolojisi
 • Teknoloji sosyolojisi
 • Terör sosyolojisi
 • Beden sosyolojisi
 • Ailenin sosyolojisi
 • Bilim tarihinin sosyolojisi
 • İnternet Sosyolojisi
 • Çalışma sosyolojisi
 • Sociomusicology
 • Yapısal sosyoloji
 • Teorik sosyoloji
 • Kentsel çalışmalar veya Kent sosyolojisi/Kırsal sosyoloji
 • Victimology
 • Görsel sosyoloji

Sosyal Hizmet[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğa Bilimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Biyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]


Kimya[değiştir | kaynağı değiştir]


Dünya bilimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Uzay Bilimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Formel Bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilgisayar Bilimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Matematik[değiştir | kaynağı değiştir]

Soyut matematik

Uygulamalı Matematik

İstatistikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Uygulamalı Bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]


Mühendislik ve teknoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimya Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Eğitim Teknolojisi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Sistem bilimi


Tıp ve sağlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]