Gerçel analiz

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gerçel analiz ya da bilinen diğer ismiyle reel analiz, matematiksel analizin bir dalıdır. Bu dal, gerçek sayılar ve bu sayılardan türetilen yapılarla ilgili temel kavramları ele alır. Ana konuları arasında diziler, seriler, limitler, süreklilik, türev, integral, ve fonksiyon dizileri yer alır. Gerçek analizin incelenmesi, matematiğin diğer alanları için temel araçlar ve yöntemler sağlar.

Temel Kavramlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Listelenen teoremler ve kavramlar, gerçek analizin genel yapısını oluşturur. Gerçek analiz, matematiksel düşünce ve problem çözme yeteneğinin gelişimi için kritik bir alandır ve matematiğin diğer dallarıyla güçlü bağları vardır.

Gerçek Analizdeki Önemli Teoremler ve Kavramlar

1. Limit ve Süreklilik Teoremleri: Fonksiyonların limitleri ve süreklilikleri üzerine çalışır. Bu, analizin temelini oluşturur.

2. Türev ve İntegral Teoremleri: Türev ve integralin temel özellikleri ve bunların ilişkisi, temel türev ve integral teoremleri ile incelenir.

3. Bolzano-Weierstrass Teoremi: Her sınırlı dizinin bir yakınsak alt dizisi olduğunu belirtir.

4. Cauchy Kriteri: Bir dizinin yakınsak olup olmadığını test etmek için kullanılır.

5. Riemann ve Lebesgue İntegralleri: İntegral alma yöntemleri ve bu yöntemlerin özellikleri.

6. Dizi ve Seri Teoremleri: Dizilerin ve serilerin yakınsaklığı ve bu konseptlerin analizdeki uygulamaları.

7. Uniform Yakınsaklık: Fonksiyon dizilerinin yakınsaklık özellikleri ve analizdeki önemi.

8. Ara Değer Teoremi ve Ortalama Değer Teoremi: Fonksiyonların ara değerlerini ve ortalama değerlerini inceleyen temel teoremler.

Öğrenme Haritası[değiştir | kaynağı değiştir]

Reel analizin öğrenme haritası aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

Temel Kavramlar ve Tanımlar

1. Reel Sayılar ve Özellikleri

 • Temel işlemler
 • Reel sayıların yapısal özellikleri

2. Diziler ve Seriler

 • Limit kavramı
 • Yakınsaklık ve ıraksaklık
 • Özel seriler

3. Limit ve Süreklilik

 • Fonksiyonların limitleri
 • Süreklilik
 • Sürekliliğin özellikleri

4. Topoloji

 • Açık ve kapalı kümeler
 • Kompaktlık
 • Bağlantılılık

Türev ve İntegral Hesabı

1. Türev

 • Fonksiyonların türevi
 • Yüksek dereceden türevler
 • Türevin uygulamaları

2. Riemann İntegrali

 • Belirli ve belirsiz integraller
 • Temel teoremler

3. İleri İntegral Kavramları

 • İmproper integraller
 • İntegral hesaplamada yaklaşımlar

İleri Kavramlar ve Teoremler

1. Taylor Serileri ve Yaklaşımları

 • Fonksiyonların Taylor serisi ile yaklaştırılması
 • Hata analizi

2. Fourier Serileri ve Dönüşümleri

 • Periyodik fonksiyonların Fourier serileri
 • Fourier dönüşümleri

3. Fonksiyonel Diziler ve Seriler

 • Dizi ve serilerin yakınsaklığı
 • Uniform yakınsaklık

İleri Düzey Konular

1. Ölçü Teorisi ve Lebesgue İntegrali

 • Modern integral teorisinin temelleri
 • Ölçülebilir fonksiyonlar

2. L^p Uzayları ve Hilbert Uzayları

 • Fonksiyon uzayları
 • Normlar

3. Diferansiyel Denklemler

 • Temel diferansiyel denklemler
 • Çözüm yöntemleri

4. Karmaşık Analize Giriş

 • Reel analizin karmaşık sayılar üzerindeki uygulamaları

İleri Türev ve İntegral Kavramları

1. Yüksek Dereceden Türevler

 • Uygulamalar

2. Çoklu İntegraller

 • İki veya daha fazla değişkenli fonksiyonların integralleri

3. Yüzey ve Hacim İntegralleri

 • Geometrik uygulamaları olan integraller

4. Green, Gauss ve Stokes Teoremleri

 • İntegral hesabının temel teoremleri

Fonksiyon Uzayları ve Operatör Teorisi

1. Banach ve Hilbert Uzayları

 • Fonksiyon uzayları
 • Uzayların özellikleri

2. Lineer Operatörler ve Fonksiyonel Analiz

 • Fonksiyon uzayları üzerindeki operatörler

3. Normlar ve İç Çarpım Uzayları

 • Fonksiyonların büyüklüklerinin ölçülmesi

Ölçü Teorisi ve İntegrasyon

1. Lebesgue Ölçüsü ve İntegrali

 • Riemann integraline alternatif yaklaşım

2. Fatou'nun Leması ve Dominated Convergence Teoremi

 • İntegrallerin limitlerinin alınması

3. Fubini Teoremi ve Tonelli Teoremi

 • Çoklu integrallerin hesaplanması

Uygulamalar ve İleri Araştırma Alanları

1. Sistemler Matematiksel Modellemeleri

 • Fiziksel, biyolojik ve kimyasal olaylar gibi doğa bilimlerine konu olayların ve sistemlerin matematiksel modellerinin oluşturulması

2. Optimizasyon Teorisi

3. Finansal Matematik ve Ekonomi

 •    Ekonomik teoriler ve modellerin matematiksel analizi

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Andrew Browder, Mathematical Analysis: An Introduction.
 • Bartle and Sherbert, Introduction to Real Analysis.
 • Stephen Abbott, Understanding Analysis.
 • Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis.
 • Frank Dangello and Michael Seyfried, Introductory Real Analysis.
 • Andrew J Watts, Real Analysis Explained

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]