Kullanıcı:İnfoCan/katkılar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Seçkin Madde[değiştir | kaynağı değiştir]

Ankara (isim)LinkFA-star.png | Ankara iliLinkFA-star.png

"Günün maddesi"[değiştir | kaynağı değiştir]

Piri Reis'in Haritası (İlk Dünya Haritası) | Albümin | Ateroskleroz | Kolesterol | Kandidiyaz | Escherichia coli O157:H7 | Virüs | Bakteriyofaj | Deniz börülcesi | Enterobacteriaceae | Katran (sigara) | Akdeniz defnesi | mesajcı RNA | bakteriyofaj | Neurospora crassa | Nielsen reytingleri | SREBP | Kolesteril ester transfer proteini | Aterom | Klatrat hidrat | Enzim | Çoklu dizi hizalaması | DNA nanoteknolojisi | Ters transkiptaz | Kavela | DNA hesaplaması | Doksorubisin | Kuğulu Park | Restriksiyon modifikasyon sistemi‎

İlk açtığım veya önemli ölçüde katkıda bulunduğum maddeler[değiştir | kaynağı değiştir]

İnfoCan'a
farkındalık,
anlayış
ve işbirliği için..
kibele, temmuz 2006
[1]--Özgür 04:15, 14 Ağustos 2006 (UTC)
Vikipedi:Haftanın işbirliği/30 Ekim 2006/6 Kasım 2006 projesini katkıları ile , 3. sırada tamamladığı için bu ödül Vikipedi adına verilmiştir. 13 Kasım 2006 Renegade
Bu ödül, Vikipedi'nin Tıp alanının yetersizliği konusunda üzülerek, yeni maddeler eklemek için düşünerek, ve birazda kesilerek yaptığınız katkılar için, arkanızda olan savaşçılar tarafından verilmiştir. :) The cat 21:47, 19 Kasım 2006 (UTC)
İçimde köylerimize yönelmeye karşı dayanılmaz bir çekim oluşturan örnek Kumçelteği, Çorum madde yazımı nedeniyle çıktığım yolda beni yalnız bırakmadığınız için En Güzel Köy Madde Ödülü ile onurlandırıldınız. Çabaların için İnfoCan sana teşekkür ediyoruz.--Etrüsk 20:49, 9 Mart 2007 (UTC)
Seçkin madde olmaya aday gösterdiğimiz Akciğer kanseri maddesine olan katkılarınız nedeniyle teşekkürler. Levent Abi
Vikpedi'ye yaptığı katkılarda kalite değerlendirmesine önem verdiği için bu seçkin yıldız Drlp tarafından İnfocan'a verilmiştir. 21:09, 14 Mart 2010 (UTC)

Lipit metabolizması[değiştir | kaynağı değiştir]

Kan plazması | Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) | Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) | Ara yoğunluklu lipoprotein (IDL) | Çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) | Şilomikron | Apolipoprotein E| Albümin | Kolesterol | Kolesteril ester | Trigliserit | Fosfolipit | Yağ asitleri | Miristik asit | Palmitik asit | Safra taşı | Safra | Safra asidi | Kilüs | HMG-KoA Redüktaz | HMG-KoA redüktaz yolağı | Lipit düşürücü ilaçlar | Statin | Fibrat | Aterom | Aldosteron | Sterol | Steroid | Kortizol | Projesteron | Östrojen | Beta-sitosterol | Fitosterol | LDL reseptörü | Kolesteril ester transfer proteini | Lesitin kolesterol asiltransferaz | Lipaz | Lipoprotein lipaz | Endotel lipaz | Hepatik lipaz | Pankreatik lipaz | Karboksil ester lipaz | Apolipoprotein | Hormona duyarlı lipaz | Sterol O-asiltransferaz | Pankreatik lipaz ilişkili protein 2 | Karboksilesteraz 1 | LRP1 | Çöpçü reseptör sınıf B tip I | SREBP

Kimya[değiştir | kaynağı değiştir]

Molekül ağırlığı | Uluslararası Ölçüm Sistemi | IUPAC adlandırma sistemi | SMILES | CAS kayıt numarası | EC numarası | | Hidrofil | Hidrofob | Karboksilik asit | Dikarboksilik asit | Ester | Amid | Amin | Asil | Ornatık | Kalıntı | Fonksiyonel grup | Temel fonksiyonel gruplar | Anomer | Dehidrasyon | İndirgeyici şeker | Pürin‎ | Ligand (kimya) | Dişlilik | Katran (sigara) | Δ¹³C | Emülsiyon | Ayıraç (kimya) | Kimyasal ayar | İstiflenme | Şelasyon | Enterkalasyon (kimya) | Etidyum bromür | Radikal (kimya) | Aromatiklik | moleküler tanıma | DNA nanoteknolojisi | ‎Kolloidal altın | Benzo(a)piren | Akridin | Deaminasyon

Biyokimya[değiştir | kaynağı değiştir]

Enzim | Guanozin trifosfat |Adenozin trifosfat | Adenozin monofosfat | Siklik adenozin monofosfat | Adenozin difosfat | Nükleozit trifosfat | Glikoz | Maltoz | Malt | Nişasta | Amiloz | Amilopektin | Steroid hormon | Fermantasyon | Alkol fermantasyonu | Laktik asit fermantasyonu | Nükleik asit | Protein | Safranal | Pikrokrosin | Karotenoid | Karoten | Zeaksantin | Likopen | Glikosil | Krosetin | Gentiobioz | Terpen | Niyasin | Nikotinamid adenin dinükleotit | Niyasinamit | Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat | Nükleobaz | Furanoz | Pentoz | Deoksiribonükleotit | Polimeraz | Reseptör (biyokimya) | Ligand (biyokimya) | Transferaz | Esteraz | Hidrolaz | Oksidoredüktaz | Liyaz | İzomeraz | Ligaz | Asilasyon | Gliserit | Digliserit | Monogliserit | Fosfatidilkolin | Lizofosfatidilkolin | Gliserofosforilkolin | Metilasyon | 5-metilsitozin | İlerleyicilik | Metabolik yolak | Glikozilasyon | Aktif bölge | Hoechst boyası

Biyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Arkae | Virüs | Bakteriyofaj | Ökaryot | Bakteri | Seçilim | Adaptasyon | Türleşme | Karışmalı kalıtım | Genetik bağlantı | Yatay gen transferi | Iraksak evrim | Edinilmiş özelliklerin kalıtımı | Gen duplikasyonu | Granül | Filogenetik | Ekolojik genetik

Moleküler biyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

DNA | RNA | Transkripsiyon (genetik) | Sinyal iletimi | HnRNP | RNA polimeraz | T7 RNA polimeraz | Vikipedi:Vikiproje Moleküler ve Hücresel Biyoloji | Transkripsiyon faktörü | Transkripsiyon faktör sınıfları listesi‎ | Transpozon | SCOP | Uçbirleştirme (genetik) | Ribozomal RNA | Mesajcı RNA | mikroRNA | Doğrultu (moleküler biyoloji) | Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)‎ | Baz çifti‎ | Oynak baz çifti | Dizi analizi | Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji) | Transformasyon | DNA polimeraz | Tavlama (biyoloji) | Reseptörler listesi | Çevrim sonrası değişim | DNA ligaz | DNA dizisi | İnsersiyon | Kodlayıcı iplik | C değeri muamması | Anlam (moleküler biyoloji) | Genetik kod | DNA süpersarımı | Kodlamayan DNA | Sap-ilmik | Helikaz | DNA kıskacı | Hızlandırıcı | Psödogen | DNA yapısı | Hershey-Chase deneyi | DNA metilasyonu | Üç sarmallı DNA | İnsan genomu | Nükleaz |Endonükleaz | Eksonükleaz | Restriksiyon modifikasyon sistemi | Restriksiyon enzimi | EcoRV | Homolog rekombinasyon | Holliday bağlantısı | DNA profillemesi | Genetik soybilim | Kodlamayan RNA | Ters transkiptaz | DNA hesaplaması | Dizi hizalaması | Çoklu dizi hizalaması | DNA nanoteknolojisi | Meselson-Stahl deneyi | Gen bulma | Moleküler motor | Satelit DNA | Minisatelit | Mikrosatelit | EcoRV | Chargaff kuralları | DNA makinaları | ‎Telomer bağlayıcı proteinler

Mikrobiyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Maya (biyoloji) | Saccharomyces | Saccharomycetales | Saccharomycetaceae | Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces uvarum | Torulaspora delbrueckii | Zygosaccharomyces | Zygosaccharomyces bailii | Cryptococcus neoformans | Schizosaccharomyces pombe | Candida | Candida albicans | Aspergillus oryzae | Neurospora crassa | Bazidiumlumantarlar | Şiga toksini | Shigella | Escherichia coli | Escherichia coli O157:H7 | Escherichia | Enterobacteriales | Enterobacteriaceae | Proteobacteria | Bağırsak florası | Pilus | Plazmid | Saprotrof | Bakteriyel konjugasyon | Kapsül (mikrobiyoloji) | Seçmeli anaerobik canlı | Salmonella enterica | Salmonella | Pseudomonadales | Pseudomonadaceae | Acinetobacter | Siderofor | Virülans | Endotoksin | LT eksotoksini | ST eksotoksini |

Anatomi ve Hastalıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ateroskleroz | Arterioskleroz | Pamukçuk | Kandidiyaz | Vajinit | İshal | Hemolitik üremik sendrom | Böbrek yetmezliği | Kalın bağırsak| Şigelloz | Gıda zehirlenmesi | Enfarktüs | Pilonidal sinüs | Pilonidal kist | Kemik iliği | Kasık mantarı | İdrar yolu enfeksiyonları‎ | Bubo | Koroner dolaşım | Belirti‎ | Bulgu‎ | Üretra | Akciğer kanseri#Önleme | Doxorubicin | Daunomisin

Botanik[değiştir | kaynağı değiştir]

Akdeniz defnesi | Ispanakgiller | Sirkengiller | Deniz börülcesi

Bilim insanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Theodor Escherich | Michael Stuart Brown | Joseph L. Goldstein | Konrad Emil Bloch | Feodor Felix Konrad Lynen

Ankara maddeleri için...[değiştir | kaynağı değiştir]

Angarya (Roma hukuku) | Angarya (el koyma) | Angarya (iş) | 1457 Ankara | Ankyra (cins) | Ancyra (cins) | Angara Nehri | Yukarı Angara Nehri | Angarsk | Turka Nehri | Ankuwa | Alişar Höyüğü | Ancyra (Frigya) Ankyra Muharebesi | Digenis Akritis | Sebaste | Mangır | Ankara (isim) | Selevkos II Kallinikus | Mahmud Gazan | Tektosaglar | Koinon | Polis (şehir) | Metropolis (şehir) | Ebu Said Bahadır | Stephanos Byzantinos | Takvîmü't-Tevârîh | Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî | Kitab-ı Cihannüma | Tavium | Firdevsi-i Rumi | Mehmed Neşrî | Neşri Tarihi | I. Mithridates Ktistes | Aphrodisias'lı Apollonius | Johannes Schiltberger | Akıncı Hava Üssü | Güvercinlik Havaalanı | Etimesgut Havaalanı | Temelli Eğitim Yardımcı Meydanı | Ufuk Danişmend Polis Heliportu | Polis Akademisi | Elmadağ Kayak Merkezi | Çamkoru Tabiat Parkı | Beynam Ormanları | Arslanhane Camii | Ostim | Mogan Gölü | Ankara Tavası | Ankara ilindeki beldelerin listesi | Ankara ilinin köyleri |

Çeşitli[değiştir | kaynağı değiştir]

Binbir Gece Masalları | Piri Reis'in Haritası (İkinci Dünya Haritası) | Piri Reis'in Haritası (İlk Dünya Haritası) | Kitab-ı Bahriye | Portolan | Hispanyola | Antiller | Kırınım | Lehçe (dil bilimi) | Edebi ve sanatsal eserlerin korunmasına dair Bern Konvansiyonu | Engelli | Tartışma:Türk dilleri ailesi/Arşiv 1 | Primatlar | Saman | Britanya Adaları (terminoloji) | Zimoloji | Transkripsiyon (dilbilim) | PMID | Sayısal nesne tanımlayıcısı | Halat dikişi | İplik uç birleştirme | Humboldt mürekkep balığı | Eflatun (renk)‎ | Kapadokya lehçesi (Yunanca) | Medical Subject Headings | Onkolojik Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması | Vikipedi:Bilge#Yıkanan kazaklar neden küçülür? | Sarmal | Süpersarmal | Prova okuması | Olasılıklar oranı | Göreceli olasılıklar oranı | Akran denetimi | Mihenk taşı | Tanımlık | Kıtalararası şehir | Aile ağacı | Pedigre çizelgesi | Ahnentafel | Halk Latincesi | Türkçe-Yunanca ortak sözcük hazinesi | Enterkalasyon | Nielsen reytingleri | İzleyici ölçümü | Nielsen Media Research | People meter | Televizyon İzleme Araştırma Komitesi | Kredi derecelendirmesi | Bilim parkı | Leşcillik | Tartışma:Misak-ı millî | Şenlikköy Stadyumu | Doğruluk ve kesinlik | Tesselasyon | Tahmin | Mercalli şiddet ölçeği | 1556 kuyruklu yıldızı | 10 Mayıs 1556 Marmara Denizi depremi | Havaalanı | Yunancanın romanizasyonu | Toponimi | Berim | Ceviz (düğüm) | Dörtyüzlü | Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporojya Kazakları | Kavela | Beklenti (epistemoloji) | Beer-Lambert yasası | Sally Hemings | SSCB Devlet Ödülü | Bursastore | Ermenistan bayrağı | Colin Pitchfork | Stepan Malkhasyants | İsrael Ori ‎| Senet (hukuk) | Makaroni (moda)‎| Divan (yerleşim) | Bucak (yerleşim) |

Anlam ayrım[değiştir | kaynağı değiştir]

Kalıntı | Tamamlama | Tümleme | Uç birleştirme (anlam ayrım) | Komplemantasyon | İkmal | Bütünleme | Tavlama | İplikçik | Bağ | Bağlama (anlam ayrım) | Bağlaç (anlam ayrım) | Kompleks | Transdüksiyon | Fosforilasyon | Ancyra | Ankyra | Angarya | Reaktif | Enterkalasyon (anlam ayrımı) | Reyting | Doğru | Beklenti | senet

Taslaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Eşleşik | Öteleme | Karışmalı kalıtım | Bağlantı dengesizliği | Sıvı kristal | Kolesterik sıvı kristal | Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi | Epifani (duygu) | Eosen | Tersiyer | Trakit | Miyosen | Araştırma ve geliştirme | Dünyagöz Ankara Hastanesi | Koroner arter baypas ameliyatı | Almaşık seri | Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar için Uzmanlar Grubu | Gezginler | İvan Sirko | Batı Ermenistan Yönetimi | beta-glukan | Miyanikovskyi | Senet (anlaşma) | Maclyn McCarty

Şablonlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Şablon:Uzayfoto | Şablon:Kimyasal-tablo | Şablon:Kimyasal-organik-kısa-tablo | Şablon:Kimyasal-inorganik-kısa-tablo | Şablon:NFPA 704 | Şablon:VikiPeri | Şablon:VikiCüce | Şablon:Tarihi Fotoğraf | Şablon:GeoTemplate | Şablon:Sınıflandırma sistemi | Şablon:Vikiproje MHB | Şablon:Canlıkukla | Şablon:Kayda değerlik | Şablon:Bekletmeli sil | Şablon:Tarihli sil | Şablon:KM-ABD-dışı-1923 | Şablon:TDD Sözlüğü | Şablon:Gen | Şablon:PDB | Şablon:Protein bilgi kutusu | Şablon:Gizli kategori | Şablon:Mtkutusu | Şablon:Moleküler biyoloji-taslak | Şablon:Mikrobiyoloji-taslak | Şablon:Metabolik yolaklar | Şablon:Havalimanı bilgi kutusu | Şablon:Düzgün çokyüzlü istatistik tablosu | Şablon:Düzgün çokyüzlüler | Şablon:Dörtyüzlü ailesi | Şablon:Rastgele altsayfa | Şablon:MaddeGeçmişi

Türkçeleştirdiğim resimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Resim:Turki_halklar.png | Resim:Aterojenez_tr.png | Resim:Aterorojenez-hucresel-tr.JPG | Resim:S_cerevisae.png | Resim:Candida albicans_tr.jpg | Resim:Oscar-littlefeather.jpg | Resim:Animal cell structure_tr.svg | Resim:Plant_cell_structure_tr.svg | Resim:Prokaryote cell diagram tr.svg| Resim:Bacteriyel konjugasyon tr.png | Resim:Britanya Adalari Ven Diyagrami.PNG | Resim:Etiletanoat.png | Resim:Diagram human cell nucleus tr.svg | Dosya:Distribution of Greek dialects in late Byzantine Empire tr.png | Dosya:Metabolic pathways tr.png | Dosya:SingleStrandAnnealing animated tr.svg | Dosya:HR in meiosis tr.svg | Dosya:HR schematic diagram tr.svg | Dosya:SREP pathway tr.PNG | Dosya:Steroidogenesis tr.png | Dosya:MRNA structure-tr.png | Dosya:Epissage tr.PNG | Commons:Dosya:Minard.png | Dosya:Clathrate_compounds.png | Dosya:Meselson-stahl experiment diagram tr.svg | Dosya:DNAreplicationModes tr.PNG

Türkçeleştirdiğim Seçkin Resimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bisikletin parçaları | İnsan kafatası yan kemikleri | Römorkör | Solunum sistemi şeması | Fare mekanizması | Piyanonun çekiç mekanizması | Trombon | Konstantinopolis haritası | Ege adalarının Türkçe adları

Vikipedi[değiştir | kaynağı değiştir]

Vikipedi:Kimyasal bilgi tabloları | Vikipedi:Özgür veya yarı-özgür kamu malı olmayan bilgi kaynakları | Vikipedi:Kamu malı kaynaklar | Vikipedi:Haritalar | Vikipedi:VikiCüce | Vikipedi:VikiPeri | Vikipedi:Standart GÖBL ihlali mektupları | Vikipedi:Her Vikipedi'de olması gereken maddeler (Meta Sürümü) | Vikipedi:Kayda değerlik (müzik) | Vikipedi:Kayda değerlik (internet) | Vikipedi:Kayda değerlik (kişi) | Vikipedi:Kayda değerlik (organizasyonlar ve şirketler) | Vikipedi:İnterwiki madde önerileri | Vikipedi tartışma:Direksiyon savaşları (etimolojik not)] | Vikipedi:Vikiproje Moleküler ve Hücresel Biyoloji/Kaynakça | Vikipedi:VikiProje Moleküler ve Hücresel Biyoloji/Değerlendirme/Akran denetimi | Vikipedi:Özet tarzı | Vikipedi:Madde incelemesi | Vikipedi:Madde incelemesi/Pîrî Reis Haritası/arşiv1 | Vikipedi:Seçkin içerik/Listeler | Dosya:Starry night color histogram.JPG | Vikipedi:Biliyor muydunuz (ve ilgili sayfalar) |

Düzenlediğim veya çeviri düzeltmelerini yaptığım maddeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Abdülcanbaz | Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu | Uluslararası Hukuk ve Politika | Zen bahçesi | İnsülin | Uluslararası Af Örgütü | Golden Gate Köprüsü | Eski Nubiya dili | Meroe | Türk dil ailesi | Dizel motor | Meroitik yazı | Şili | Türk dil alfabesi | Ernesto Che Guevara | Benzofenon | Miso | İyot | Megalit | Atom | Sistem | Sistem dinamikleri | Omega-3 yağ asitleri | Kapadokya Yunancası | Osmanlı'da misyonerlik | Nükleer manyetik rezonans | Yer (gezegen) | Levha hareketleri | Almanya | Oral ve maksillofasiyel cerrahi | Yapay membran | Gram boyama | İsveç'in illeri | Atmosfer | Sinek kuşu | Sümela Manastırı | Beyin ve sinir cerrahisi | Şablon:Koor dms | Şablon:Koor dm | Çeviribilim | Abiyogenez‎ | Şablon:Hastalık‎ | Dominik Cumhuriyeti | Genetik | Krosover (genetik) | Akciğer kanseri | DNA katım | Cinius Yayınları | Sonsuz maymun teoremi | John Doe | Sonsuz maymun teoremi | Robbie Williams | 1 + 2 + 3 + 4 + · · · | Avrupa tarihi | Simpsonlar | Galaksi | Oscar Niemeyer | Charlottenburg-Wilmersdorf | Bart Simpson#Rol modeli olarak Bart | Bart Simpson#Rol modeli olarak Bart#Kişiliği | Bor | Kireç