Monogliserit

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bir monoliseritin genel kimyasal yapısı.

Bir monogliserit, daha düzgün bir adlandırmayla bir monoasilgliserol, bir gliserol molekülüne ester bağı ile kovalent bağlanmış bir yağ asidinden oluşmuş bir gliserittir.

Monoasilgliseroller genel olarak iki gruba bölünürler, gliserol parçasındaki ester bağının konumuna bağlı olarak: 1-monoasilgliseroller ve 2-monoasilgliseroller. 1-monoasilgliseroller ve 3-monoasilgliseroller birbirlerinin stereoizomeridirler, kimyasal özellikleri bakımından birbirlerine çok benzerler.

Monoasilgliseroller hem endüstriyel işlemle hem de biyolojik süreçlerle oluşabilirler. Biyokimyasal olarak diasilgliserol lipaz veya hormon duyarlı lipaz tarafından diasilgliserol'den bir yağ asidinin salınması ile meydana gelirler. Monoasilgliseroller monoasilgliserol lipaz tarafından parçalanırlar.

Mono- ve diasilgliseroller endüstriyle gıda ürünlerine düşük miktarda eklenirler. Emülsiyonlaştırıcı olarak etki ederler, yağ ve su gibi birbiriyle karışmayan bileşenlerin karışmasını sağlarlar. Hayvansal (inek veya domuz) ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilirler. Çoğunlukla un ürünlerinde, içeceklerde, dondurmada, ciklette, kremada, margarinde ve şekerlemelerde bulunur. Un ürünlerinde kullanıldığında monogliseritler hacmi artırırlar ve kırıntıların yumuşak olmasını sağlarlar.

Özel bir monoasilgliserol, 2-araşidonoylgliserol, kannabinoid reseptörünün agonistidir ve bir endokannabinoid olarak sınıflandırılır.