Dişlilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kimyada dişlilik, bir koordinasyon kompleksindeki merkezî metale bağ kurmuş ligand atomlarının sayısıdır.

Çoğu halde, ligandın tek bir atomu metale bağlıdır, dolayısıyla dişlilik sayısı birdir, ligandın "tek dişli" (İngilizce monodentate) olduğu söylenir. Oksalat veya etilendiamin gibi iki dişli ligandlarda, ligand metale iki noktadan bağlanır. EDTA, merkez metale altı noktadan bağlanarak bir kelat oluşturur, bu yüzden EDTA için altı dişli bir ligand denir.

Dişlilik (İng. denticity) terimi bir metal atomunun bir veya birkaç bağlantı noktasından ısırılması düşüncesinden türetilmiştir.

Dişililik, haptisite kavramından farklıdır, haptisiteden bahsedildiğinde de bir bağdaki veya konjuge bağlardaki elektronlar merkez atoma ait olmakla beraber, metal-ligand bağ tek bir ligand atomuna ait değildir. Haptisite sayısı, komşu atomlara ait elektronlardan kaçının metali koordine ettiğinin sayısıdır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]