Kalıntı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kalıntı, bir işlem veya süreç sonucunda arta kalan şeydir; artık, bakiye.

  • Arkeolojide kalıntı, eski çağlardan kalmış şehir veya yapıdır (ören, harabe, yıkı).
  • Biyokimyada kalıntı, bir amino asit başka bir amino asit veya bir polipeptit ile reaksiyona girip bir su molekülü kaybettikten sonra, o amino asitin arta kalan kısmıdır. Rezidü de denir.
  • Kimyada kalıntı, 1) Bir reaksiyondan arta kalan substrat veya istenmyene yan ürünler, veya 2) bir damıtma veya buharlaştırma işleminden arta kalan malzeme anlamına gelebilir.
  • Matematikte (karmaşık analizde) kalıntı, bir meromorf fonksiyonun bir tekillik etrafındaki çizgi integrallerinin davranışını açıklayan bir karmaşık sayıdır.
  • Biyolojide kalıntı, eski çağlarda yaygın olup artık sadece bir veya birkaç yerde kalmış bir canlıdır. (İngilizce relict).
  • Yer bilimlerinde kalıntı, başkalaşmış kayaçlarda, ilkel dokusu korunmuş yapıdır. (İngilizce relict)
  • Muhasebede kalıntı, hesapta kalan paradır (bakiye).