Deoksiribonükleotit

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bir deoksiribonükleotit, DNA'nın, yani deoksiribonükleik asidin, bir monomeri, veya bir tek birimidir. Her deoksribonüklotit üç bölümden oluşur: Bir azotlu baz (nükleobaz), bir deoksiriboz şekeri ve bir veya daha fazla fosfat grubu. Deoksiribozun ribozdan farkı, 2' konumlu karbonda bir -OH grubu yerine bir proton (hidrojen) bulunmasıdır. Nükleobaz, deoksiribozun 1' konumuna bağlıdır. Fosfat grubu şekerin 5' karbonuna bağlıdır.

Deoksiribonükleotit ve ribonükleonitlere (RNA'yı oluşturan monomerlere) topluca nükleotit denir.

Deoksiribonükleotitler DNA'yı oluşturmak üzere DNA polimeraz tarafından polimerleştikleri zaman bir nükleotitteki fosfat grubu bir diğerindekinin 3' karbon grubuna bağlanır ve bir fosfodiester bağı meydana getirir. Bu bir dehidrasyon sentezidir, bağın oluşması sırasında bir su molekülü açığa çıkar. Yeni nükleotitler her zaman en son nükleotidin 3' karbonuna eklenirler, dolayısıyla sentez hep 5' -> 3' yönünde ilerler.