İçeriğe atla

Vikipedi:Kayda değerlik (organizasyonlar ve şirketler)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa bir örgütün (ticarî veya değil) bir Vikipedi maddesi olmaya uygunluğunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge belli bir amaç için örgütlenmiş her tür insan grubunu kapsamaktadır.

Bir örgüt belli bir amaç için oluşmuş, birden fazla kişi içeren bir insan grubudur. Amaç ticari olabilir veya olmayabilir, burada kullanılan örgüt kavramına hayır kuruluşları, vakıflar, eğitim kuruluşları, kuruluşlar, siyasi baskı grupları, dernekler, şirketler, ortaklıklar, mülkiyet temelli ortaklıklar, dini mezhep ve tarikatlar vb. dahildir.

Bu yönerge, aileler, müzik grupları, bir kitabı ortak yazmış yazarlar gibi birbiriyle yakından ilişkili küçük grupları kapsamamaktadır. Bu durumlar için Vikipedi:Kayda değerlik (kişi) sayfasına bakınız.

Kayda değer, "dikkat çeken" veya "hakkında kayıt düşmeye değer" anlamındadır. "Ünlülük" veya "önemlilik" ile eş anlamlı değildir. Kültür, eğlence, spor, ekonomi, tarih, edebiyat, bilim veya eğitim üzerinde kayda değer ve doğrulanabilir etkiye sahip olmasını değerlendiriniz. Büyük örgütlerin kayda değer olduklarına dair güvenilir kaynaklardan doğrulanabilir bilgi edinmek daha kolaydır; lakin bireylerin kayda değer olabileceği gibi küçük örgütler de kayda değer olabilirler. Bu yüzden büyük örgütlerin Vikipedi'de yer alma şansını artıracak keyfi standartlar oluşturmaktan kaçınmak gerekir.

Birincil kriter

[kaynağı değiştir]

Bir şirket, grup, örgüt vb. eğer ikincil kaynaklar tarafından konu edilmişse kayda değerdir. Bu kaynaklar güvenilir ve söz konusu örgütten bağımsız olmalıdır. Konu yeterince derinlemesine işlenmemişse kayda değerliğin ortaya konabilmesi için birden fazla bağımsız kaynak gösterilmelidir. Konunun ikincil kaynaklar tarafından işlenişi yüzeysel veya tesadüfi nitelikte ise bu kayda değerliği belirlemek için yeterli değildir. Kayda değerlik bir kere belirlendikten sonra, maddenin içeriğini zenginleştirmek için birincil kaynaklara başvurulabilir. Nihaî ve en önemli şart, madde içeriğinin atfedilebileceği güvenilir yayımlanmış kaynakların olmasıdır.

Yukarıda belirtilen "ikincil kaynaklar" her türlü güvenilir yayımlanmış eseri kapsar, örneğin gazete makaleleri, kitaplar, televizyon belgeselleri, ve tüketici haklarını savunan örgütlerin yayımladığı raporlar olabilir,[1] ama aşağıdakiler olamaz:

 • Basın duyuruları; otobiyografiler; şirket, grup veya organizasyonun reklamları; ve örgütün kendinden bahsettiği diğer eserler. Bunlar örgütün kendisi tarafından yayımlanmış veya başkaları tarafından yeniden yayımlanmış olması fark etmez.[2] Maddesinin konusu olan örgütün tarafından veya onun talimatı ile yayımlanmış materyal birincil kaynak sayılır ve diğer bir Vikipedi politikasının konusudur.
 • Sıradan içerikli eserler, örneğin sadece toplantı saatlerini veya iş saatlerini belirten gazete makaleleri, veya iş rehberlerinde telefon numarası ve adreslerin yayımı.

Not: Reklam ve promosyon

[kaynağı değiştir]

Vikipedi'de reklam yasaktır. Reklamlar aşağıdaki öncelik sırası izlenerek kaldırılmalıdır:

 1. VP:TBA gereği düzenlenir.
 2. Maddede kalan reklam içerik silinir.
 3. Eğer maddede kayda değer bir içerik kalmazsa VP:SAS sayfasında silinmeye aday gösterilir. Ama eğer bariz reklamdan başka faydalı bir içerik yoksa Vikipedi:Silme politikası gereği hızlı silinmek üzere işaretlenebilir.

Bazı özel örgütler için alternatifler

[kaynağı değiştir]

Aşağıdaki bölümlerde belli durumlarda kayda değerliğin belirlenmesi için kullanılabilecek alternatif yöntemler tartışılmaktadır. Ancak her durumda maddenin metni bağımsız kaynaklar tarafından desteklenmeli ve özel araştırma içermemelidir. Eğer başka yollardan kayda değerliği gösterilebilmişse, bu kıstasların sağlanamaması maddenin konusunun kayda değer olmadığının ispatı sayılmamalıdır.

Ticari olmayan örgütler

[kaynağı değiştir]

Örgütler eğer ulusal veya uluslararası ölçekte etkinseler ve bu haklarındaki bilgi onlardan bağımsız kaynaklarca doğrulanabiliyorsa genelde kayda değerdirler. Diğer bir deyişle yukarıda belirtilen birincil kıstası sağlarlar. Diğer kıstaslar şunlardır:

 1. Eğer kayda değerlikleri güvenilir kaynaklarla gösterilmemişse, ulusal veya uluslararası bir örgütün şubeleri genelde haklarında ayrı bir madde açılmasını gerektirecek düzeyde kayda değer değildir. Ancak bilgiler doğrulanabilir olduğu sürece şubeler hakkında bilgiler Vikipedi'de liste madde olarak verilebilir.
 2. Güvenilir bağımsız kaynaklardan bilgi aksine işaret etmiyorsa, etkinliklerinin kapsamı mahalli olan örgütler genelde kayda değer değildir.

Ticari konular

[kaynağı değiştir]

Zincirler ve temsilcilikler

[kaynağı değiştir]

Çoğu şirketin zincir mağaza veya temsilcilikleri birbirine eşdeğerdir --örneğin bir McDonald's şubesi. Bir şube veya temsilcilik hakkında onun ana şirketi için söylenilebileceklerden farklı olarak söylenebilecek çok az şey olduğundan dolayı şubeler hakkında maddeler olmaması gerekir. Ender bazı durumlarda bir şubeyi özel ve kayda değer yapan mimari yönler olabilir. Veya, önemli bir olay belli bir mağazada meydana geldiyse bir istisna yapılabilir, ama bu durumlarda dahi muhtemelen olayın anlatıldığı madde içinde o yer hakkında bilgi verilmesi daha uygun olacaktır.

Ürün ve hizmetler

[kaynağı değiştir]
Ayrıca bakınız: VP:KD#Kayda değer olmayan konularla uğraşmak

Bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler genelde şirket hakkındaki madde içinde yer almalıdır. Ancak, eğer şirket hakkındaki madde çok uzunsa kullanışlılık amacıyla şirketin ürün veya hizmetlerinin yerine bir özet paragrafı konup bunlar ayrı bir maddeye taşınabilir.

Eğer ürün veya hizmet kayda değer ise ana maddeden çıkarılıp kendi maddesi yaratılabilir. Eğer kayda değer değilse, daha geniş kapsamlı bir madde dahilinde, örneğin şirketin tüm ürün veya hizmetleri hakkında bir maddede sunulmalıdır.

Eğer kayda değer olmayan bir ürün veya hizmet hakkında bir madde yazılmışsa cesur olun, maddeyi ya taşıyın, ya bir diğeriyle birleştirin veya başka bir amaç için değerlendirin. Bunun için gerekirse daha geniş kapsamlı bir yeni madde yaratın, örneğin şirketin maddesini.

 1. ^ Dört örnek:
  • Microsoft Word bu kriteri sağlar çünkü Microsoft'tan tamamen bağımsız kişiler bu program hakkında kitaplar yazdılar
  • Oxford Union bu kriteri sağlıyor çünkü hakkında iki kitap yazılmıştır.
  • Hakkında Haynes Kılavuzu yazılmış tüm arabalar bu kriteri sağlar.
  • Hewlett-Packard bu kriteri sağlar çünkü hakkında çeşitli inceleme makaleleri yazılmıştır.
 2. ^ Reklam ve promosyon bir ansiklopedi maddesi elde etmek için kullanılacak yollar değildir. Yayımlanan eser, maddenin konusu olan şirket, kurum vs. hakkında bir başkası tarafından yazılmış olmalıdır. (Maddenin konusu ve yazarının aynı kişi olması durumunda ortaya çıkacak doğrulanabilirlik ve tarafsızlık sorunları için Vikipedi:Otobiyografi'ye bakınız.) Kayda değerliğin ölçütü konudan (veya onun imlatçısı, yaratıcısı, satıcısından) bağımsız kişilerin, bu şirket, hizmet veya ürün hakkında sıradan sayılmayacak bir yayım yapmaya onu değer bulmalarıdır.

Ayrıca bakınız

[kaynağı değiştir]