Kompleks

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kompleks veya karmaşık birden çok parçadan oluşan, bu parçaların birbiriyle bağlantılı ve ilişkili olduğu bir bütündür. Aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Kompleks (psikoloji), kişinin tutum ve davranışını etkileyen, kişinin belli bir konuyla eşleştirdiği bir grup zihinsel faktör.

Kompleks (kimya), metal kompleks veya koordinasyon bileşiği olarak da adlandırılır, merkezi bir atom veya molekül ve ona zayıf şekilde bağlanmış olan çevresindeki atom veya moleküllerden oluşmuş yapı.

Kompleks (taksonomi), birbirlerinden farklılığı kesin olmayan, birbiriyle üreyebilen bir türler grubu.

Kompleks sayı veya karmaşık sayı, a+bi olarak ifade edilen, a ve b'nin gerçek, i'nin ise sanal olduğu sayı.