İçeriğe atla

Vikipedi:Vikiavukatlık

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Vikipedi politikasını tartışırken resmi yasal terimleri uygunsuz bir şekilde kullanarak Vikiavukatlık yapan bir Vikipedi editörü

Vikiavukatlık, Vikipedi'de kaçınılması gereken çeşitli uygulamaları tanımlayan kritik bir terimdir.

Şu anlamlara gelebilir:

  • Bir politikanın veya kılavuzun bir kısmını, söz konusu politikaya veya kılavuza ya da hedeflerine uyum dışında bir hedefe ulaşmak için uygulamak. Özellikle bunu normdan daha katı, daha kategorik veya daha gerçekçi bir şekilde yapmak.
  • Bir politikanın veya kılavuzun ruhunu veya temel ilkelerini ihlal ederken lafzına uymak
  • Politika ve kılavuzların teknik yorumunun, ifade ettikleri temel ilkeleri geçersiz kıldığını ileri sürmek
  • Politikayı kasıtlı olarak yanlış yorumlamak veya uygunsuz eylemleri haklı çıkarmak için teknik ayrıntılara güvenmek
  • Bir sorunu çözmek yerine bir editörün kullanımdan kaldırılması amacıyla politikaları, yönergeleri, duyuru panolarını ve diğer Vikipedi sistemlerini silahlandırmak

Bu terim başka durumlarda da kullanılabilir; örneğin bir kişi, bir anlaşmazlığı çözmek veya karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak yerine, Vikipedi politikalarını diğer Vikipedistleri yenmek için bir araç olarak öne sürebilir.

Vikipedi politikaları ve prosedürleri, politikanın amacına ulaşmak veya anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak için sağduyuyla yorumlanmalıdır. Tipik olarak, vikiavukatlık, resmi yasal işlemlerde kullanılana benzer bir şekilde, çoğunlukla dayanaksız hukuki muhakeme kullanarak, usule ilişkin veya delil niteliğindeki noktaları öne çıkarır. Bir sorundan kaçınmaya veya uygulanabilir bir çözümün üretilmesini engellemeye hizmet edebilir. Hukuk alanında avukatlar bir davayı kazanmak için teknik yöntemlerden yararlanabilirler. "Vikiavukatlık", bir davayı kazanabilecek yasal uygulamaların taklit edilmesi anlamına gelebilir, ancak bir bürokrasi olmayan Vikipedi'deki anlaşmazlıkların çözümünde muhtemelen yararlı değildir.

Başka bir örnek olarak, üç geri dönüş kuralının amacı düzenleme savaşlarını önlemektir. Aynı makaleyi her gün üç kez geri döndüren bir editör, kuralın lafzını olmasa da ruhunu ihlal ediyor demektir ve bu sebeple düzenleme savaşı nedeniyle yaptırıma maruz kalabilir.