Vikipedi:Mükemmel madde

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mükemmel bir Vikipedi maddesi...

 • bir boşluğu doldurur; yazarı önce konu hakkında veya ilgili maddeler var mı diye bakar.
 • iyi bir başlığı vardır ki kendisine kolayca bağlantı verilebilsin ve bulunabilsin. Vikipedi'nin adlandırma kurallarına uygundur.
 • konusunun iyi bir tanımlamasıyla başlar; giriş bölümü konuyu sunar. Aşırı ayrıntıya girmeden konuyu ve önemini anlaşılır ve hatasız bir şekilde açıklar.
 • bir sözlük maddesi değildir, çünkü bir kelime ve onun nasıl kullanıldığı hakkında değil, bir kavram hakkındadır ve bunu kapsamlı bir şekilde sunar.
 • neredeyse kendine yeter; gerekli bilgileri ve terminolojiyi içerir ve başka maddelerin okunmasını gerektirmeden kendi başına anlaşılabilir.
 • dallanır; başka maddelere iç bağlantılar ve dış bilgi kaynaklarına dış bağlar vererek konuya anlam katar.
 • başka maddelerle bağlantılıdır; başkaları bu konuya değinen maddeler yazmıştır ve bu maddeye bağlantı vermiştir.
 • konunun tüm boyutlarını sunar ve inceler; yani konunun ansiklopedik tüm boyutlarını işler.
 • tamamen tarafsızdır; tarafsız bir bakış açısına sahiptir, tartışmalı konularda tarafların görüşlerini mantıklı ve adilce sunar, tüm taraflara değinir, birine avantaj vermez. En olgusal ve kabul görmüş görüşlere ağırlık verir ve azınlık görüşlerine daha düşük öncelik tanır; okuyucuların belli görüşler hakkında daha çok bilgi edinebilmesi için yeterli bilgi ve kaynak sağlanır.
 • uygun uzunluktadır; konu hakkında yeterli bilgi, derinlik ve analiz verebilecek kadar uzun olmalıdır. Öte yandan, "alt maddeler", ilgili maddeler veya kardeş projelerde yer alması daha uygun olacak gereksiz detay ve bilgileri içermez.
 • uzman bilgilerini yansıtır; olgulara, akademik ve mantık ilkelerine dayalıdır.
 • kesin ve anlaşılırdır; konunun eksik anlaşılmasından kaynaklanabilecek belirsiz genellemeler ve yarım doğrular içermez.
 • iyi belgelenmiştir; verilen tüm bilgiler güvenilir şekilde kaynaklandırılmıştır. Kaynaklar tercihen kolay erişilebilir ve günceldir.
 • berraktır; belirsizliğe ve yanlış anlamalara yer vermeyecek şekilde, mantıklı bir yapı içinde, sade ve açık bir ifade ile yazılıdır; gereksiz söz içermez.
 • çekicidir; dili betimleyicidir, ilginç bir ansiklopedik tonla yazılıdır.
 • standart yazım kurallarına uyar; hatasız bir dil bilgisi ile yazılıdır, fiil kipleri, noktalama işaretleri ve sözcük yazımları metin boyunca tutarlıdır.
 • bilgilendirici, konuyla ilgili resimler içerir; okuyucunun ilgisini veya metnin anlaşılırlığını artıracak haritalar, portreler, fotoğraflar, sanat eserleri gibi görseller bulundurur ama bunlar dikkati dağıtacak kadar da çok değildir. Her resmin bir açıklayıcı yazısı ve görme engelliler için bir ALT yazısı olmalıdır.
 • kategorilendirilmiştir; daha iyi bulunur ve ilgili maddelerle kolayca gruplandırılır.
 • interWiki bağları vardır; mümkünse.
 • mümkün değildir. Bir maddeyi mükemmelliğe yaklaştırabilirsiniz ama sonuçta mükemmellik herkes için farklıdır.

Ayrıca bakınız[kaynağı değiştir]