Nizamülmülk

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Nizamülmülk büstü.

Nizamülmülk (Farsça: نظام الملك) veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî[1] (Farsça: نظام الملك، ابو علي الحسن الطوسي; d. 10 Nisan 1018 - ö. 14 Ekim 1092[1]), Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars[2] devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayip 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbası halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

1092 yılında bir derviş tarafından öldürülmüştür.

Ölümü[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir rivayete göre 16 Ekim 1092 (10 Ramazan 485 Hicri) günü İsfahan'dan Bağdad'a gitmekte iken bir dilekçe vermek bahanesiyle kendinin El-Gazzalinin öğrencisiyim diye yanına çıkan adı İbni Tahir olan bir Alamut fedaisi Haşhaşi tarafından ucunda zehir olan bir hançer ile zehirlenerek öldürülmüştür. İbni Tahir adlı suikastçinin dedesi, İsmail'in soyundan gelen ve Selçuklu Devleti'nce öldürülen, cemaat içinde önemli bir şahsiyettir.[3][4]

Fakat olayın çıkışındaki genel kanı, zamanında da kaleme alındığı gibi, Nizamülmülk'ün damadı olan Mukatil b. Atiyye'nin bizzat konferansa katıldığı ve bu konferansta hazırladığı yazıya göre Melikşah'ın emirleri ile Nizamülmülk başkanlığında, İslam içinde ayrılan mezheplerin nedenini ve hak olanı bulmak amacıyla, Sünni ve Şii din alimlerinin arasında yapılan tarafsız bir ilmi toplantıdan sonra Sultan Melikşah'ın ve Nızamülmülk'ün Şiiliğe dönmesini izleyen dönemde Sünnilerce hicri 485 yılı Ramazan ayının 12'nci günü (Miladî, 16 Ekim 1092) Vezir Nizamülmülk, hemen ardından da Selçuklu Sultanı Melikşah şehit edildi.[5] Melikşah'ın ve Sünni medrese ekolünün kurucusu Nizamülmülk'ün Caferî'liği seçtiği sadece Şiilerce önemli bir kaynak olarak gösterilen Mukatil bin Atiyye'nin kitabında tek ağızdan ifade edilmiştir. Konuyla ilgili başka bir kaynağın olmaması, İmam-ı Gazali gibi Sünni olmasıyla meşhur büyük bir alimin Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yapması[6] ve her iki zatın da ölüm sebeplerinin Hasan Sabbah'ın emrindeki Haşhaşiler tarafından gerçekleştirilmesi[7] yönündeki kuvvetli iddialar haklarındaki Şiiliği seçme iddiasının çürütmektedir.

Değerlendirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Nizamiye medreseleri'nin teşkili ve mevcut toprak sisteminin aksayan yönlerinin tadil edilmesi gibi Selçuklu devletinin müesseseleşme ve merkezileşmesi yönünde önemli sayılabilecek teşebüslerin altına imzasını atmıştır.[kaynak belirtilmeli]Bağdat, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amol'daki Nizamiye Medreselerini kurdurmuştur. Nizamiye Medreseleri adını Nizamülmülk'den almıştır ve Bağdat'taki Medresenin başına İmam-ı Gazali'yi getirmiştir. Bu medreselerin kurumlaşması ve gelişmesi tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi ilk batı Avrupa üniversitelerinin de temeli olmuştur.[kaynak belirtilmeli]

Öğrencilere sağlanan yurt ve burs hizmetlerinin mucididir.[kaynak belirtilmeli]

Devletin toprak idaresi hukukunda ikta sisteminin mucididir.[kaynak belirtilmeli]

Türk devletlerinde ilk kez gelir-gider raporlarını hazırlatan kişidir.[kaynak belirtilmeli]

Dünyadaki ilk istihbarat teşkilatının kurucusudur.[kaynak belirtilmeli]

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]

Mezarı[değiştir | kaynağı değiştir]

Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre İran devleti türbeyi bakımsız bırakmıştır.[8][9]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Nizamülmülk (Mart 2011). "Sunuş". Ali Alkan İnal (e-kitap). Siyasetname. çev. Mehmet Taha Ayar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 
  2. ^ Niẓām al-Mülk. Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 07 Ekim 2008. (İngilizce)
  3. ^ Kaynak: Wladimir Bartol'ün "Alamut" adlı romanı
  4. ^ Waterson, James, (2008) The İsmaili Assassıns. A history of medieval murder Yorkshire:Frontline Books, ISBN:1848325053 (İngilizce)
  5. ^ [1] Mukátil ben Atiyyah Bağdat Alimleri Konferansı adlı konferansta yazdığı kitaptan
  6. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, Cilt 14, sayfa 491
  7. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, Cilt 29, Sayfa 56
  8. ^ http://www.dunyabulteni.net/haber/130016/bir-siyaset-dahisi-nizamulmulk
  9. ^ http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2014/12/03/nizmulmulke-buyuk-vefasizlik

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]