İçeriğe atla

Felsefe listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Felsefe, felsefe biçimleri, tanımları veya düşünce akımlarını listeler.

A[değiştir | kaynağı değiştir]

Absürdizm - Aktivizm - Adcılık - Advaita Vedanta - Agnostik ateizm - Agnostik teizm - Afrika felsefesi - Agnoioloji - Agnostisizm - Aksiyoloji - Amor Fati - Ampirizm - Animizm - Anti emperyalizm - Antikomünizm - Antinatalizm - Antiteizm - Antipozitivizm - Antipsikiyatri - Anakronizm - Analitik felsefe - Anarşizm - Antik Çağ felsefesi - Antroposantrizm - Aristotelesçilik - Ateizm - Atomculuk

B[değiştir | kaynağı değiştir]

Baasçılık - Bâtınîlik - Bengi dönüş - Belirimcilik - Bilimsel sosyalizm - Biyoetik - Bilişim etiği - Budizm - Burjuva sosyalizmi

C[değiştir | kaynağı değiştir]

Kapitalizm - Kaos kuramı - Şovenizm - Hristiyan teolojisi - Kristoloji - Klasik liberalizm - Cogito ergo sum - Bilişim etiği - Konfüçyüsçülük - Kıta felsefesi - Kültürel hegemonya - Eleştirel rasyonalizm

D[değiştir | kaynağı değiştir]

Davranışçılık - Diğerkâmlık - Taoizm - Darwinizm - Yapısöküm - Dehriyyun - Deizm - Deneycilik - Deontoloji - Determinizm - Diktatörlük - Diyalektik - Diyalektik Materyalizm - Dogmatizm - Doğa felsefesi - Düalizm

E[değiştir | kaynağı değiştir]

Eğitim felsefesi - Estetik - Ekümeniklik - Eşitlikçilik - Ezoterizm - Çevrecilik - Entüisyonizm - Epistemoloji - Eskatoloji - Etik - Evanjelizm - Varoluşçuluk

F[değiştir | kaynağı değiştir]

Faşizm - Safsata - Fanatiklik - Feminizm - Feodal sosyalizm - Fetişizm - Masonluk - Özgür irade - Köktendincilik

G[değiştir | kaynağı değiştir]

Alman idealizmi - Alman felsefesi - Gnostisizm - Türk felsefesi

H[değiştir | kaynağı değiştir]

Hegelcilik - Hazcılık - Hermeneutik - Hermetizm - Tarihsel materyalizm - Tarihselcilik - Hocaizm - Holizm - Antroposantrizm - Sovyetler Birliği'nde felsefe - Doğu felsefesi - Batı felsefesi - Hümanizm - Hasidizm

I[değiştir | kaynağı değiştir]

İdealizm - idealar teorisi - İgnostisizm - immateryalizm - İlerlemecilik - İşrakilik - İndirgemecilik - İşlevselcilik - Bireycilik - Tümevarım - Tümdengelim - Sezgici matematik - İslam felsefesi - İslami sosyalizm

J[değiştir | kaynağı değiştir]

Jainism - Adil savaş kuramı - Jineoloji - Juche

K[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaizen - Kantçılık - Kapitalizm - Kemalizm - Kinizm - Komünizm - Konfüçyüsçülük - köle ahlakı - Kuantum metafiziği - Keşmir Şivacılığı - Kuşkuculuk - Kutubçuluk

L[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyat teorisi - Mantık - Mantıksal pozitivizm - Legalizm - Lamarkizm - Leninizm - logos - Liberteryenizm - Liberalizm

M[değiştir | kaynağı değiştir]

Marksist-Leninist ateizm - Materyalizm (Maddecilik) - Matematiksel mantık - Mazdekçilik - Maoculuk - Tıp etiği - Orta Çağ felsefesi - Meta-felsefe - Metafizik - Metodizm - Makyavelizm - Mani dini - Marksizm - Meşşaîlik - Modernizm - Monizm - Tektanrıcılık - Mistisizm - Muhafazakârlık

N[değiştir | kaynağı değiştir]

Nasyonal sosyalizm - Natüralizm - Naturizm - Narsizm - Nöroteoloji - New Age - Yeni Dünya Düzeni - Hiççilik - Adcılık - İkiliksizlik - Yeni-Kantcılık - Yeni Platonculuk - Neokonfüçyüsçülük - Neo-Nazizm - Neopaganizm

O-Ö[değiştir | kaynağı değiştir]

Oryantalizm - Ockham'ın Usturası - Oluşturmacılık - Ontoloji - İyimserlik - Oportünizm - Otoriteryenizm - Özeğitimcilik -

P[değiştir | kaynağı değiştir]

Paganizm - Pandeizm - Panenteizm - Panteizm - Paradigma - Patafizik - Perennial Felsefe - Kişiselcilik - Pasifizm - Psikanaliz - Kötümserlik - Fenomenoloji - Felsefi antropoloji - Felsefi Satanizm - Estetik - Biyoloji felsefesi - Felsefe ve ekonomi - Eğitim felsefesi - Pozitivizm - Dil felsefesi - Matematik felsefesi - Zihin felsefesi - Fizik felsefesi - Din felsefesi - Bilim felsefesi - Postyapısalcı felsefe - Savaş felsefesi - Platonizm - Siyaset felsefesi - Poligami - Pozitivizm - Pisagorculuk - Polyannacılık Pragmatizm-

R[değiştir | kaynağı değiştir]

Irkçılık - Rastafaryanizm - Rasyonalizm - Realizm - Akılcılık - Gerçekçilik - Görecilik - Romantizm

S[değiştir | kaynağı değiştir]

Cinsiyetçilik - Şamanizm - Separasyonizm - Sekülerizm - Sihizm - Simüle gerçeklik - Spiritüalizm - Sosyal felsefe - Sosyalizm - Skolastik felsefe - Bilimcilik - Seküler hümanizm - Solipsizm - Bilgicilik - Stoacılık - Yapısalcılık - İmmateryalizm - Özne - Siyonizm - Sufi metafiziği - Sunyata - Gerçeküstücülük - Stalinizm

T[değiştir | kaynağı değiştir]

Tabiiyyun - Tabula rasa - Taoizm - Totoloji - Teleoloji - Teizm - Thelema - Teoloji - Teozofi - Totemizm - Tradisyonalizm - Transhümanizm - Troçkizm

U-Ü[değiştir | kaynağı değiştir]

Utilitaryanizm - Ütopya

V[değiştir | kaynağı değiştir]

varoluşçuluk - Vitalizm - Varlık birliği - Batı felsefesi - Vika

Y[değiştir | kaynağı değiştir]

Yapısalcılık - Yapısalcı Marksizm - Yararcılık - Yaratılışçılık - Yeni yaradılışçılık - Yeni Platonculuk - Yeniden kurmacılık - Yoga felsefesi

Z[değiştir | kaynağı değiştir]

Zen - Zerdüştlük - Zurvanizm