Felsefe listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Felsefe: felsefe biçimleri, tanımları veya düşünce akımlarını alfabetik sıraya göre listeler.

A[değiştir | kaynağı değiştir]

Absürdizm - Activism - Advaita Vedanta - Agnostik ateizm - Agnostik teizm - Afrika felsefesi - Agnoioloji - Agnostisizm - Amor Fati - Animizm - Anti emperyalizm - Antipsikiyatri - Analitik felsefe - Anarşizm - Antik Çağ felsefesi - Antroposantrizm - Aristotelesçilik - Ateizm - Otoriteryenizm - Özeğitimcilik - İbn-i Sina - Aksiyoloji - Anakronizm

B[değiştir | kaynağı değiştir]

Baasçılık - Biyoetik

C[değiştir | kaynağı değiştir]

Kapitalizm - İlmihâl - Kaos kuramı - Şovenizm - Hıristiyan teolojisi - Kristoloji - Klasik liberalizm - Cogito ergo sum - Bilişim etiği - Konfüçyüsçülük - Kıta felsefesi - Kültürel hegemonya - Eleştirel rasyonalizm

D[değiştir | kaynağı değiştir]

Diğerkâmlık - Taoizm - Darwinizm - Yapısöküm - Deizm - Deneycilik - Deontoloji - Determinizm - Diyalektik - Diyalektik Materyalizm - Dogmatizm - Düalizm

E[değiştir | kaynağı değiştir]

Estetik - Ekümeniklik - Eşitlikçilik - Ezoterizm - Çevrecilik - Entüisyonizm - Epistemoloji - Eskatoloji - Etik - Evanjelizm - Varoluşçuluk

F[değiştir | kaynağı değiştir]

Safsata - Fanatiklik - Feminizm - Masonluk - Özgür irade - Köktendincilik

G[değiştir | kaynağı değiştir]

Alman idealizmi - Alman felsefesi - Gnostisizm - Türk felsefesi

H[değiştir | kaynağı değiştir]

Hegelcilik - Hazcılık - Hermeneutik - Hermetizm - Tarihsel materyalizm - Tarihselcilik - Holizm - Antroposantrizm - Sovyetler Birliği'nde felsefe - Doğu felsefesi - Batı felsefesi‎ - Hümanizm - Hasidizm

I[değiştir | kaynağı değiştir]

İdealizm - İşrakilik - İndirgemecilik Bireycilik - Tümevarım - Sezgici matematik - İslam felsefesi

J[değiştir | kaynağı değiştir]

Jainism - Adil savaş kuramı - Juche

K[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaizen - Kantçılık - Kemalizim - Kinizm - Kuantum metafiziği - Keşmir Şivacılığı - Kuşkuculuk -

L[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyat teorisi - Mantık - Mantıksal pozitivizm - Legalizm - Liberteryenizm

M[değiştir | kaynağı değiştir]

Materyalizm (Maddecilik) - Matematiksel mantık - Mazdek - Tıp etiği - Orta Çağ felsefesi - Meta-felsefe - Metafizik - Metodizm - Makyavelizm - Mani dini - Marksizm - Modernizm - Monizm - Tektanrıcılık - Mistisizm

N[değiştir | kaynağı değiştir]

Nöroteoloji - New Age - Yeni Dünya Düzeni - Hiççilik - Adcılık - İkiliksizlik - Yeni-Kantcılık - Yeni Platonculuk - Doğalcılık - Neokonfüçyüsçülük

O[değiştir | kaynağı değiştir]

Oryantalizm - Ockham'ın Usturası - Oluşturmacılık - Ontoloji - İyimserlik - Oportünizm

P[değiştir | kaynağı değiştir]

Paganlık - Pandeizm - Panenteizm - Panteizm - Paradigma - Patafizik - Perennial Felsefe - Kişiselcilik - Pasifizm - Kötümserlik - Fenomenoloji - Felsefi antropoloji - Felsefi Satanizm - Estetik - Biyoloji felsefesi - Felsefe ve ekonomi - Eğitim felsefesi - Eğitim felsefesi - Dil felsefesi - Matematik felsefesi - Zihin felsefesi - Fizik felsefesi - Din felsefesi - Bilim felsefesi - Postyapısalcı felsefe - Savaş felsefesi - Platonizm - Siyaset felsefesi - Poligami - Pozitivizm - İlerlemecilik - Pisagorculuk

R[değiştir | kaynağı değiştir]

Irkçılık - Rastafaryanizm - Realizm - Akılcılık - Gerçekçilik - Görecilik - Romantizm

S[değiştir | kaynağı değiştir]

Cinsiyetçilik - Şamanizm - Sekülerizm Sihizm - Simüle gerçeklik - Sosyal felsefe - Skolastik felsefe - Bilimcilik - Seküler hümanizm - Solipsizm - Bilgicilik - Stoacılık - Yapısalcılık - İmmateryalizm - Özne - Varlık birliği - Sunyata - Gerçeküstücülük

T[değiştir | kaynağı değiştir]

Taoizm - Totoloji - Teleoloji - Teizm - Thelema - Teoloji - Teozofi - Totemizm - Tradisyonalizm - Transhümanizm

U[değiştir | kaynağı değiştir]

Faydacılık - Ütopya - Viyana Çevresi

V[değiştir | kaynağı değiştir]

Vitalizm - Varlık birliği - Batı felsefesi - Vika

Y[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaratılışçılık - Yeni yaradılışçılık

Z[değiştir | kaynağı değiştir]

Zen - Zerdüştlük - Zurvanizm