Eşitlikçilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Egaliteryan ve eşitlikçi logo

Eşitlikçilik veya egaliteryanizm bir ya da tüm canlı varlıklar için belirli kategorilerde eşitlik talebinde bulunan düşünce biçimidir.

Çağdaş bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsel yönelim bağlamında eşitliğe dair vurgular içerir. Bu yüzden eşitlikçilik, cinsiyet eşitlik, cinsel eşitlik ve/veya ırk eşitliği vb. olarak da tanımlanabilir. Bu görüşe göre toplum renk ve cinsiyet farklılıklarını önemsemeyen bir konumda olmalıdır.

Bu görüş genellikle herhangi bir ideolojiden veya politik düşünceden bağımsız olarak ele alınır. Maskülizmle bütünleşmeden erkek haklarını, Feminizmle bütünleşmeden kadın haklarını destekler ya da ırkçılığı ekonomik yahut politik düzeyde ele alan görüşlerle bir tutmadan ırk ayrımına karşı çıkar. Fakat hem feminizme hem maskülizme cinsiyetçi oldukları gerekçesiyle karşıdır.

Söz konusu özellik ya da yeti, ruh, akıl, acı çekme, ahlak duygusu ya da aynı Tanrı tara­fından yaratılmış olma özelliği olabilir. Hu­kukta ve siyasette, hakları ya da imkanları bakımından insanlar arasında ayırım göze­tilmemesini, var olan ayırımların giderilme­sini öngören ilke olarak eşitlikçilik, her bi­reyin içinde bulunduğu maddi koşullardan bağımsız olarak, aynı değeri taşıdığını var­sayar, fakat doğuştan ya da sonradan kaza­nılmış farklı bireysel yetenek ve nitelikleri birbirleriyle eş tutmaz.

Formlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekonomik Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Politik Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Siyasette eşitlikçilik iki şekilde olabilir. Birincisi bazen doğal haklar olarak da adlandırılan, kişilerin eşitliğini savunan ve genellikle John Locke'un kurucusu kabul edildiği şeklidir.[1]

Felsefi Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Legal Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Anti-Merkezci Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Şans Egaliteryanizmi[değiştir | kaynağı değiştir]

Radikal Egaliteryanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Hristiyan Egaliteryanizmi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hristiyanlık ile egaliteryanizm arasında bir bağ kuran ideolojidir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Arneson Richard, "Egalitarianism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2002.) Web: <http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism 21 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..>