New Age

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

New Age, ruhsal konulara ilişkin bireysel eklektik yaklaşımla nitelendirilen çağdaş batı kültüründe, yirminci yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve sınırları ve alt gruplarıyla geniş bir uygulama ve inanç alanına işaret eden ve alternatif ruhsal hareketlerin üst başlığı ve türsel (generic) bir terimdir. Herhangi bir değişmez, mutlak kutsal metin, dini kurum ve din adamları hiyerarşisinden uzak olduğundan din sosyolojisinde New Age'in geleneksel din ile arasındaki farkı ortaya koymak için akademik literatürde New Age'e, yarı dini (quasi-religion) veya dinleyici/izleyici kültü (audience cult) ve kült çevresi/ortamı (cultic mileu) şeklinde tanımlar getirilmiştir. Hareket daha çok uzman yayınevleri, müzik dükkânları ve fuarlarda ve internet gibi ağlarda (networks) görünürlük kazanmaktadır.

New Age akımı çeşitli manevi unsurlar içerir: panteizm, pandeizm, panenteizm ve politeizm kombinesi ile Bilim ve Gaia felsefe; özellikle Astronomi, Ekoloji, Çevrecilik, Gaia hipotezi, UFO dinleri, Psikoloji ve Fizik.

New Age uygulamaları ve felsefeleri bazı büyük dünya dinlerinden etki içerir: Budizm, Taoizm, Hristiyanlık, Hinduizm, İslam, Musevilik, Sihizm; güçlü etkileriyle doğu asya dinleri, Ezoterizm, Gnostisizm, Hermetizm, İdealizm, Neopaganizm, New Thought, Spiritüalizm, Teozofi ve Üniversalizm.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

New Age 1980'lerin Amerikan kitle medyasında, meditasyon, kanal olma (channelling), reenkarnasyon, kristaller, psişik deneyim, holistik sağlık, UFO gibi konulara ilgi duyan alternatif ruhsal alt kültürler tanımlamakta kullanılan popüler bir terim haline gelmiştir. Bu alt kültürlerin tipik aktiviteleri; meditasyon gruplarının çalışmalarına katılma, kitap, müzik, kristal ve tütsü gibi malzemeleri alma, ruhsal rehberler, şifacılar ve şifacılara danışma.

Kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]

New Age düşüncesi 19. ve 20. yüzyıldaki Amerika dini, felsefi ve psikolojik hareket ve gruplardan olduğu kadar Doğu mistisizmi ve Batı ezoterik geleneğinden de çeşitli ögelerinin eklektik bir karışımıdır. Transandantalizm, Spiritualizm, New Thought, gibi Amerika kökenli spiritüel akımlar, The Human Potential Movement (İnsan Potansiyeli Hareketi), Hümanist Psikoloji gibi psikolojik akımlar, Hinduizm, Zen Budizmi, Sufizm, gibi tarihi spiritüel yollar, Christian Science (Hristiyan Bilimi) gibi Hristiyan şifa toplulukları teori ve pratik düzeyinde New Age düşüncesinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

New Age terminolojisi[değiştir | kaynağı değiştir]

New Age literatüründe bilimsel terminoloji, 19. ve 20.yüzyılda ortaya çıkan dini, spiritüel, felsefi akımlardan ve doğu spiritüel geleneklerinden alınan terimler, benlik merkezli (Self-Spirituality) bir felsefi temelde yeniden yorumlayarak kullanmaktaktadır.

Bu terminolojide Tanrı, Tanrıça, Yüksek Benlik (High Spirituality), İçsel Çocuk (İnner Child), Mutlak Güç (Absolute Power) gibi ifadeler insanın iç potansiyel ve enerjilerini göstermektedir.

New Age özellikle şifa (healing) üzerinde durur. İnsanın içinde onun fiziksel ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan kozmik bir güç vardır. Aynı güç evrende çeşitli güç merkezlerinden de enerji hatları yayılmaktadır. İnsanların bilinçlerinde gelişmeyle içlerindeki bu gücün farkına varacaklar böylelikle herhangi bir dışsal otoriteye (dini kurum, hiyerarşi, rehber vs.) ihtiyaç duymadan bu güçlerini kullanacaklardır. Astrolojik olarak dünyanın Kova Burcu Çağı'na (Age of Aquarian) girmesiyle dünya genelinde ortaya çıkacak spiritüel uyanış, bu güçlerin daha etkin bir şekilde kullanıldığı, daha spiritüel, huzur dolu bir dünyanın habercisi olacaktır.

Pratikler[değiştir | kaynağı değiştir]

New Age içinde farklı dünya dinlerin mistik geleneklerinden, kabile inançlarında alınma ve/veya bilimsel kökenli, yeni pratikler bulunmaktadır.

Göz At[değiştir | kaynağı değiştir]

İlgili kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe popüler kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Lorna St. Aubyn New Age-Yeni Çağ Akımı, Ege Meta Yayınları, 1998.
 • John G. Bennet, Yeni Çağ Toplumunun İhtiyaçları, Ruh ve Madde Yayınları.
 • Shirley MacLaine, Dışarda Hiçbir şey Var, Akaşa,Yayınları, 1992.
 • Shirley MacLaine, İçimdeki Yolculuk, Akaşa Yayınları,
 • Özer Uçuran Çiller, Yeni Çağ'da Düşünce Gücü ve Holistik Sağlığa Açılan Pencere, Truva Yayınları, 2005.
 • Ahmet Maranki, Kozmik Bilim ve Bilinçte Yaşam Enerjisi, Mozaik Yayınları, 2006.

Türkçe akademik kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Ali Köse, Milenyum Tarikatları, İstanbul: Truva Yayınları, 2006.
 • A.Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatları, İstanbul:IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006.

İngilizce popüler kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • David Spangler, Revelation: The Birth of a New Age Rainbow Bridge, 1976.
 • Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Tarcher, September 1, 1987.
 • Shirley MacLaine, Going Within, Bantam Books, 1990.
 • George Trevelyan, Vision of the Aquarian Age
 • James Redfield, Celestine Prophecy, 1994.
 • Nevill Drury, The New Age: The History of a Movement, 2004

İngilizce akademik kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • James R.Lewis, and J. Gordon Melton (eds). Perspectives on the New Age, State University of New York Press, Albany, New York, 1992.
 • Richard Kyle, The New Age Movement in American Culture, University Press of America, 1995.
 • Michael York, The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-Pagan Movements, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland,1995.
 • Paul Heelas, The New Age Movement, Blackwell, Oxford, 1996.
 • Wouter Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, State University of New York Press, 1998.
 • Daren Kemp, New Age: A Guide. Alternative Spiritualities from Aquarian Conspiracy to Next Age, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

New Age eleştirileri[değiştir | kaynağı değiştir]