Siyasi pusula

Vikipedi, özgür ansiklopedi
4 Kanatlı Siyasi pusula.

Siyasi pusula (İngilizce: Political compass), bir siyasi ideolojiyi belirlemeye yarayan bir siyasi yelpaze türüdür. Siyasi pusulada, sağ-sol (x ekseni) ve otoriteryen-özgürlükçü (y ekseni) olmak üzere iki eksen bulunur. Otoriter sol, otoriter sağ, özgürlükçü sağ ve özgürlükçü sol olarak dört parçaya ayrılır.

Geleneksel sağ-sol spektrumunu reddeden siyaset, senkretik siyaset olarak bilinir. Her kareye göre ideolojileri sıralayacak olursak, sol üst (otoriter sol) kareye komünizm, Marksizm-Leninizm ve sosyalizm gelir. Sağ üst köşeye (otoriter sağ) faşizm, muhafazakârlık ve teokrasi kavramları gelebilir. Aşağı solda (özgürlükçü sol) ise anarko-komünizm, sosyal demokrasi ve anarko-sendikalizm bulunur. Aşağı sağ (özgürlükçü sağ) karesinde ise, anarko-kapitalizm, klasik liberalizm ve liberteryenizm bulunabilir.

Siyasi pusula, birçok memede de konu olmuştur.