Güvenoyu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Güvenoyu, parlamenter sistemde yönetimde olan hükûmetin göreve yeni başlama aşamasında ya da daha sonraları ise belli çoğunluktaki parlamenterin isteği ile hükûmetin yönetip yönetemeyeceği konusunda diğer parlamenterler tarafından güvenilip güvenilmediği ölçen bir çeşit parlamento oylamasıdır.

Türkiye Anayasası'nda, Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından, milletvekilleri arasından atanması şart koşulmuştur. Bakanlar ise milletvekilleri arasından ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip milletvekili olmayan kişiler arasından Başbakan tarafından belirlenirler. Başbakan tarafından oluşturulmuş olan bu bakanlar listesi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanınca hükûmet kurulmuş olur. Parlamenter sistemin işlemesi gereği, hükûmetin TBMM'nin güvenoyunu alması gerekir. Parlamenter sistemde, parlamentonun güvenine sahip olmayan bir hükûmet görevde kalamaz. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası başkanlık sistemi getirildiği için bu uygulama Türkiye'de kalkmıştır.