Hristiyan sol

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hristiyan sol, büyük ölçüde sosyal adalet görüşlerini benimseyen ve bir sosyal müjde uygulayan bir dizi orta-sol ve sol- Hristiyan siyasi ve sosyal hareketleridir. Uluslararası politik düşüncedeki doğal çeşitlilik göz önüne alındığında, terimin farklı ülkelerde farklı anlamları ve uygulamaları olabilir. Bazı örtüşmeler olmasına rağmen, Hristiyan solu liberal Hristiyanlıktan ayrıdır, yani bütün Hristiyan solcuları liberal Hristiyan değildir ve bunun tersi de geçerlidir. Bazı Hristiyan solcular sosyal meseleler hakkında sosyal olarak muhafazakâr görüşlere sahipken, ekonomik meseleler üzerine sol eğilimlidir.

Terminoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Siyasi bir spektrumun sol ve sağ kanatlarındaki herhangi bir bölümde olduğu gibi, "Hristiyan sol" gibi bir etiket, içinde bulunduğu gruplar ve çok çeşitli bakış açılarına sahip kişiler dahil olmak üzere bir yaklaşımı temsil eder. Sol kanat terimi, bazıları farklı Hristiyan hareketleri ve bireyler tarafından tutulan veya bulundurulmayan bazı değerleri kapsayabilir.

Gevşek bir inanç derneklerinin resmî olmayan unvanı olarak, daha yaygın olarak bilinen " Hristiyan hakkı " veya "dini hak"dan ve kilit liderlerinden ve siyasi görüşlerinden açık bir ayrıma sahiptir.

"Sol görüş" olarak nitelendirilebilecek en yaygın dini bakış açısı sosyal adalet veya yoksul ve ezilen gruplara bakışıdır. Bu eğilimin destekçileri, evrensel sağlık hizmetlerini, sosyal yardım hizmetlerini, sübvansiyonlu eğitimi, dış yardımları ve dezavantajlı koşulların iyileştirilmesi için olumlu eylemleri teşvik edebilir. Eşitlikçilikten kaynaklanan değerlerle, Hristiyan solunun taraftarları, ezilenler adına eylemde bulunmalarını dini görevlerinin bir parçası olarak görürler. Neredeyse bütün büyük dinler başkalarına yardım etmek için bir tür gereksinim içerdiğinden, çeşitli dinler, sosyal adaleti inançlarına uygun bir hareket olarak gösterir.[kaynak belirtilmeli]

Hristiyan solu, sosyal adaletin, gücün feshedilmesinin, alçakgönüllülüğün, bağışlanmanın ve du aden olarak özel gözlemi (halka açık dua eden anlayışının aksine) İncil tarafından talep edildiğini ileri sürmektedir (Matta 6: 5-6). İncil, varlıklı, güçlü ve dindarlar için fakir ve dışlananları defalarca savunan İsa'nın ifadelerini içeriyor. Hristiyan solu, böyle bir duruşun alakalı ve önemli olduğunu savunuyor. Hristiyan inancına uyarak, sık sık Eski Ahit yasalarının "göze göz" e göre değiştirildiğine inandıkları "diğer yanağı çevirme" standardına bağlı kalarak sık sık militarizmi ilerleten politikalarına muhalif olarak pasifizme eğilim duyarlar.

Bazıları Hristiyan solundan[1] ve bazı dindar olmayan sosyalistlerden, İncil'de anarşizm, komünizm ve sosyalizm için destek buluyor (örneğin, İsa'yı "ilk sosyalist" olarak nitelendiren Mikhail Gorbachev).[2] Hristiyan solu, sosyalist olmayanları da içeren Hristiyan sosyalizmini içeren geniş bir kategoridir.

İnançlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Eşcinsellik[değiştir | kaynağı değiştir]

Hristiyan solu genellikle eşcinsellik yaklaşımına diğer Hristiyan siyasal gruplardan farklı yaklaşır. Bu yaklaşım, benzer dini görüşlere sahip olmasına rağmen farklı konulara odaklanarak veya farklı dini fikirler barındırarak yönlendirilebilir. Hristiyan solunda, diğer Hristiyan siyasal gruplarıyla benzer fikirlere sahip olan ancak farklı bir odak noktası olanlar, Hristiyan öğretilerini İncil'in öldürme yasağı veya servet yığılmalarına yönelik eleştiri yasağı gibi sosyal konulardaki Hristiyan öğretilerinden politik olarak daha önemli olan bazı konular hakkında farklı öncelik verdikleri görülebilir ki bu yönelim eşcinsellik karşıtlığı gibi dini haklar tarafından vurgulanan konularda da geçerlidir. Hristiyan solundaki diğer insanlar yalnızca Hristiyan siyasal gruplarının meselelerine farklı bir odaklanmayı değil, aynı zamanda farklı dini fikirleri de içermektedir.

Mesela, Hristiyan solun bütün üyeleri eşcinsellere karşı ayrımcılık yapmayı ve bağnazlığı ahlaksız olduğunu düşünür, ancak eşcinsel cinsiyetle ilgili görüşlerinde farklılıklar gösterir. Bazıları eşcinsel cinsiyetin ahlaksız olduğu, ancak sosyal adaletle ilgili konularla ya da heteroseksüel cinsiyet içeren cinsel ahlak meseleleriyle karşılaştırıldığında büyük ölçüde önemsiz olduğuna inanmaktadır. Diğerleri bazı eşcinsel uygulamaların Hristiyan yaşamıyla uyumlu olduğunu onaylar. Böyle üyelerin ortak inancı İncil'deki argümanların eşcinsellği kınamayı yanlış uygulama/anlama olduğunu düşünür ve homoseksüel uygulamaların İncil tarafından yasaklandığı eşcinsel cinsel ilişkinin, sadece belirli bir tip karşısında, aslında oğlancılık, yaşlı erkekler tarafından genç erkeklere uyguladığı cinsel istismarı kapsadığını düşünür. Bu nedenle, modern eşcinsel ilişkileri göz önüne alındığında İncil'in yasakları ilgisizdir.[3][4][5][6]

Tutarlı yaşam etiği[değiştir | kaynağı değiştir]

İlgili bir düşünce türü, ölüm cezasına, militarizme, ötanazi, kürtaj ve servetin küresel eşitsiz dağılımını eşit dağılımını kabul eden (Katolik ve ilerici evangelical) tutarlı yaşam etiğine karşıt kabul eder. Bu, Budistler, Hindular ve diğer dinlerin üyeleri ile birlikte, İbrahimî dinlerin paylaştığı belirli kavramlarla ilgili bir fikirdir. Chicago’nun kardinali Joseph Bernardin’i 1983’te tutarlı bir yaşam etiği fikri geliştirdi.[7] Günümüzde, Sojourn’lar özellikle bu düşünce zinciri ile ilişkilidir. Bağlı inançlılar genellikle; doğum öncesi vitaminler, çocuk beslenme programları veya evrensel sağlık hizmetlerine karşı olup eş zamanlı olarak kendini yaşam yanlısı olarak tanımlayan politikacıları eleştirirler.

Özgürlük teolojisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Özgürlük teolojisi, gelişmekte olan dünyada, özellikle de Latin Amerika'da ortaya çıkan teolojik bir gelenektir. 1960'lardan bu yana, Katolik düşünürler Kurtuluş Teolojisine yol açan solcu düşünce ve Katolikliği birleştirmiştir. Güney ve Orta Amerika'daki despotik liderlere karşı çıkan Katolik düşünürlerin kendilerini komünist muhalefetle birleştirdikleri bir zamanda ortaya çıktı. Bununla birlikte, ABD'deki Siyah teolojiden bağımsız olarak ve kabaca aynı anda geliştirildi ve bununla karıştırılmaması gerekir.[8] İnanç Doktrini İçin Cemaat, kurtuluş teolojisinin Katolik sosyal öğretiyle kısmen uyumlu olmasına rağmen, sürekli sınıf mücadelesinin doktrini gibi bazı Marksist unsurların Kilise öğretilerine karşı olduğuna karar vermiştir.

Kayda değer Hristiyan solcular[değiştir | kaynağı değiştir]

Arjantin[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Üçüncü Dünya İçin Rahipler Hareketi
  • Enrique Angelelli
  • Miguel Hesayne
  • Carlos Mugica
 • Arjantin ordusunun hümanist-katolik figürleri
  • Edelmiro Farrell
  • Eduardo Lonardi
  • Juan José Valle
 • Diğer figürler

Avustralya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Rod Bower, Avustralya Anglikan rahip ve sosyal aktivisti
 • Frank Brennan, Cizvit ve Avustralya'nın yerli halklarını savunuyor
 • Ben Eski Avustralya Başbakanı Ben Chifley
 • Tim Costello, eski Baptist papazı ve World Vision Australia'nın CEO'su
 • Avustralya Komünist Partisi'nin kurucusu Jock Garden
 • Brian Howe, AM, Avustralya siyasetçisi, Paul Keating İşçi partisi Hükûmeti Başbakan Yardımcısı, 1991'den 1995'e
 • Ciaron O'Reilly, Katolik işçi, Hristiyan anarşist
 • Avustralya Eski Başbakanı Kevin Rudd

Avusturya[değiştir | kaynağı değiştir]

Belçika[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Joseph Cardijn
 • Joelle Milquet

Brezilya[değiştir | kaynağı değiştir]

Kanada[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Richard Allen, politikacı ve Hristiyan sosyalizm tarihçisi
 • Charlie Angus, yazar ve politikacı
 • Bill Blaikie, Birleşik Kilise bakanı ve politikacı
 • Andrew Brewin, politikacı ve yazar
 • Lorne Calvert, Birleşik Kilise bakanı, politikacı, Saskatchewan'ın eski öncüsü ve teolojik seminer başkanı
 • Bruce Cockburn, şarkıcı ve söz yazarı
 • Cheri DiNovo, bakan ve politikacı
 • Tommy Douglas, "En Büyük Kanadalı" seçildi; Kuzey Amerika'da Saskatchewan'daki ilk sosyalist hükûmetin lideri; evrensel medicare tanıtıldı; eski vaftiz bakanı
 • Brent Hawkes, bakan ve LGBT hakları aktivisti
 • Stanley Knowles, Birleşik Kilise bakanı ve politikacı
 • Resmi Muhalefet'in eski lideri Jack Layton, NDP'nin eski lideri
 • James Loney, barış aktivisti
 • Desmond McGrath, rahip, sendika organizatörü ve aktivist
 • Bill Phipps, kilise lideri ve aktivist
 • Frank Scott, şair ve anayasal uzman
 • Bill Siksay, politikacı, eski ilahiyat öğrencisi, bir bakanın ortağı
 • William Horace Tapınağı, politikacı ve sendika aktivisti
 • JS Woodsworth, bakan ve politikacı.

Şili[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Clotario Blest, sendika ve insan hakları aktivisti
 • Manuel Jacques, politikacı
 • Eugenio Pizarro, Katolik rahip ve politikacı

Çin[değiştir | kaynağı değiştir]

Kolombiya[değiştir | kaynağı değiştir]

Küba[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğu Timor[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekvador[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Rafael Correa, Ekvador Başkanı
 • Leonidas Proaño, kurtuluş teolojisi piskoposu

El Salvador[değiştir | kaynağı değiştir]

Fransa[değiştir | kaynağı değiştir]

 • François Chabot, Capuchin rahibi ve Hebertiste
 • Piskopos Jacques Gaillot, Partenia Roma Katolik Piskoposu, sosyal aktivist
 • Henri Grégoire
 • Abbé Pierre, Roma Katoliği sosyal aktivist
 • Jacques Roux
 • Kişiselcilik (Emmanuel Mounier, vs.)

Almanya[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanistan[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Stelios Papathemelis, avukat, eski İçişleri Bakanı, küçük bir Hristiyan-sosyalist parti olan "Demokratik Canlanma" lideri
 • Christos Yannaras, teolog, filozof

Haiti[değiştir | kaynağı değiştir]

İrlanda[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Noël Browne, Politikacı ve hekim.
 • Robert Malachy Burke, hayırsever ve çiftçi
 • Thomas J. O'Connell, İrlanda İşçi Partisi Lideri
 • Peder Michael O'Flanagan, Rahip ve Politikacı
 • James Larkin - İrlandalı Sendika ve İşçi Aktivisti

İtalya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Ekonomist ve eski Hazine Bakanı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Beniamino Andreatta
 • Rosy Bindi, Demokrat Parti eski Başkanı
 • Pierre Carniti, sendika lideri ve Sosyal Hristiyanların ortak kurucusu
 • Danilo Dolci
 • Ermanno Gorrieri, sendika aktivisti, ekonomist ve Sosyal Hristiyanların kurucu ortağı
 • Rosa Russo Iervolino, politikacı, eski İçişleri Bakanı, Napoli Belediye Başkanı
 • Boris Pahor, yazar, İtalya'daki Sloven azınlığın önde gelen halk figürü
 • Pietro Scoppola, tarihçi ve politikacı

Japonya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Isoo Abe, politikacı ve Unitarian bakanı
 • Kunikida Doppo, romancı, şair
 • Toyohiko Kagawa, aktivist ve ilahiyatçı
 • Tetsu Katayama, politikacı ve eski Başbakan (1947-1948)
 • Naoe Kinoshita, aktivist, yazar, gazeteci, avukat

Hollanda[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Huub Oosterhuis, ilahiyatçı ve şair
 • Andre Rouvoet, merkez sol Hristiyan Birlik'in eski lideri

Nikaragua[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Miguel D'Escoto Brockmann
 • Ernesto Cardenal, kurtuluş ilahiyatçısı
 • Rosario Murillo, First Lady ve Nikaragua Başkan Yardımcısı
 • Daniel Ortega, Nikaragua Başkanı

Yeni Zelanda[değiştir | kaynağı değiştir]

Peru[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gustavo Gutiérrez, kurtuluş teolojisinin kurucusu

Filipinler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gregorio Aglipay, Iglesia Yüksek Piskoposu Filipina Independiente Aglipayan Kilisesi
 • José Burgos, Filipinli rahip ve bağımsızlık aktivisti
 • Alberto Ramento, Aglipayan Kilisesi'nin Baş Piskoposu ve insan hakları ve insancıl hukukun savunucusu
 • Jaime Sin, kardinal, Filipinler Katolik Kilisesi'nin lideri ve Halkın Gücü Hareketi ayağı

Polonya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Stanisław Adamski, Polonyalı rahip ve işçi aktivisti
 • Maximilian Kolbe, Polonyalı papaz Nazi diktatörlüğüne karşı

Portekiz[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Leo Tolstoy, yazar ve sosyal reformcu
 • Sergei Bulgakov, Ortodoks Hristiyan ilahiyatçı, filozof ve ekonomist
 • Nikolai Berdyaev, Rus dini ve siyasi filozofu
 • Fr. Georgy Gapon, işçi sınıfı lideri
 • Vyacheslav Molotov, Sovyet dışişleri bakanı

Slovenya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bogo Grafenauer, tarihçi
 • Vekoslav Grmič, Slovenya Roma Katolik piskoposu ve ilahiyatçı
 • Edvard Kocbek, şair, denemeci ve politikacı
 • Boris Pahor, yazar ve denemeci

Güney Afrika[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Allan Boesak
 • Durban'ın eski Katolik Başpiskoposu Dennis Hurley, Apartheid karşıtı eylemci ve Katolik Kilisesi içindeki reformu savunuyor
 • Beyers Naude, Apartheid karşıtı Hollanda Reform bakanı
 • Alan Paton, yazar, politikacı ve Apartheid karşıtı eylemci
 • Desmond Tutu, Güney Afrika'nın eski Anglikan Başpiskoposu

İspanya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • José Bono, Meclis Milletvekilleri (İspanya)
 • Joaquín Ruiz-Giménez, eski kamu denetçisi ve Demokrat Solun lideri

Sri Lanka[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Tissa Balasuriya, sivil haklar aktivisti, ilahiyatçı

İsveç[değiştir | kaynağı değiştir]

 • KG Hammar, eski Uppsala Başpiskoposu
 • Lukas Moodysson, film yazarı ve yönetmeni

İsviçre[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Karl Barth, neo-ortodoks teolog
 • Hans Küng, Katolik teolog
 • Hermann Kutter, Reform Teolojisi
 • Leonhard Ragaz, Reform teolojisi

Amerika Birleşik Devletleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Liderler (siyasi)[değiştir | kaynağı değiştir]

Liderler ve aktivistler (sivil)[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Rob Bell, Grandville, Michigan'daki Mars Hill İncil Kilisesi'nin kurucusu ve eski papazı
 • Jay Bakker, Devrim Kilisesi papazı
 • Joseph Bernardin, Chicago'nun Kardinal Başpiskoposu
 • Peder Daniel Berrigan, Katolik rahip (Cizvit) ve barış aktivisti
 • Philip Berrigan, eski Katolik rahip (Josephite) ve aktivist
 • Kim Bobo, kurucusu, Dinlerarası İşçi Adaleti
 • Leonardo Boff, kurtuluş teolojisi aktivisti [9]
 • Peder Roy Bourgeois, Katolik rahip ve barış aktivisti
 • Peter Boyle, oyuncu, De La Salle kardeşi olmak için okudu
 • Everett Francis Briggs, POW ve işçi aktivisti
 • Tony Campolo, Baptist Evanjelist ve Sosyolog
 • César Chavez, Meksika Amerikan emeği ve sosyal aktivisti
 • Sr. Joan Chittister, Katolik rahibe ve feminist ilahiyatçı
 • Forrester Kilisesi, Unitarian Universalist bakanı, yazar
 • Yeni manastır hareketinde önde gelen isimlerden olan Hristiyan eylemci ve yazar Shane Claiborne
 • William Sloane Coffin, Jr., UCC bakanı ve barış aktivisti
 • ABD eski askerî generali Smedley Butler, bilgi uçuran ve savaş karşıtı eylemci.
 • Stephen Colbert, Colbert Raporu ve Pazar Okulu öğretmeninin ev sahibi
 • John Cort, yazar, Commonweal, Peacework, Dini Sosyalizm editörü
 • Jerome Davis, işçi organizatörü ve sosyolog
 • Dorothy Day, Katolik İşçi Hareketi kurucu ortağı "Wobbly" (Dünya üyesinin Endüstriyel İşçileri)
 • Peder John Sevgili, Katolik rahip ve barış aktivisti
 • Rev. Robert Drinan, ABD’li Massachusetts’li eski Kongre Üyesi
 • James A. Forbes, Riverside Kilisesi'nde bakan
 • Jeannine Gramick, Roma Katolik rahibesi ve Yeni Yollar Bakanlığı'nın kurucusu
 • Rosey Grier
 • Piskopos Thomas Gumbleton, Detroit Roma Katolik Piskoposu ve sosyal aktivist
 • Charles Kekumano, aktivist Hawaii rahip
 • Helen Keller, sakatlık hakları aktivisti
 • San Francisco Körfezi bölgesinden romancı ve ilerici aktivist Anne Lamott
 • Angelo Liteky, eski rahip, asker, eylemci
 • Ava Lowery, barış aktivisti
 • Rev. Joseph Lowery, medeni haklar lideri
 • Barry W. Lynn, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kilise ve Devletten Ayrılmasında İcra Direktörü
 • Pauli Murray, ilk kadın Episkopal rahip ve Ulusal Kadın Örgütü'nün kurucu ortağı
 • Mike Papantonio, avukat ve konuşma radyo ev sahibi
 • Peder Michael Pfleger, Katolik rahip, sosyal aktivist, Saint Sabina kilisesinin papazı
 • Georges Pire, "Peace University" ve Nobel Barış Ödülü mültecilerle çalışmak için [10]
 • Rahibe Helen Prejean, ölüm karşıtı ceza aktivisti; Dead Man Walking'in yazarı, aynı başlığın filmi için uyarlanmış.
 • Monsignor Charles Owen Rice, Katolik rahip, işçi lideri ve sivil haklar aktivisti
 • Brandan Robertson, LGBT hakları aktivisti ve Mission Gathering'in Papazı, Seattle
 • Fred Rogers
 • Katharine Jefferts Schori, Piskoposluk Kilisesi'nin eski başkanlığı Piskoposu
 • Cindy Sheehan, barış aktivisti
 • Martin Sheen, Roma Katoliği aktivist ve oyuncu
 • Mitch Snyder, dönüştürmek, evsizlerin savunucusu
 • Charles Toy, çevrimiçi ve sosyal medya aktivisti [11]
 • Carmen Trotta, Roma Katolik pasifisti
 • Jim Wallis, Sojourners Dergisi'nin editörü
 • Barry Welsh, Kongre adayı ve bakanı (Birleşik Metodist Kilisesi)
 • Ellen G. White, Yedinci Gün Adventistleri Kilisesi'nin kurucusu, yazar ve vejetaryen
 • Rev. Jeremiah Wright, Trinity Birleşik Mesih Kilisesi'nin eski papazı
 • Rev. Lennox Yearwood, kıdemli ve Irak karşıtı savaş aktivisti

Düşünürler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Peter Agre, Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
 • Miguel A. De La Torre, bilgin aktivist ve İspanyol dindarlığı üzerine çok sayıda kitabın yazarı
 • David Ray Griffin, teoloji profesörü ve 9/11 Gerçek yazarı
 • Chris Hedges, Presbiteryen Bakanı ve gazeteci
 • Anne Lamott, yazar
 • Peter Maurin, Katolik İşçi Kurucu Ortağı
 • Brian McLaren, Yükselen Kilise lideri
 • Charles Clayton Morrison
 • Metropolitan Topluluk Kilisesi'nin kurucusu Troy Perry
 • Walter Rauschenbusch, sosyal müjdeci düşünür
 • Kennedy ailesinin bir üyesi olan Sargent Shriver'ın oğlu Anthony Paul Kennedy Shriver, ilahiyat diplomasına sahip
 • Özel Olimpiyatların kurucusu Eunice Kennedy Shriver
 • John Shelby Spong, emekli piskopos ve liberal siyasi aktivist
 • Paul Tillich
 • Kathleen Kennedy Townshend
 • Oscar adayı Randall Wallace, ilahiyat diplomasına sahip
 • Cornel West, ilahiyatçı, akademik, aktivist
 • Birleşik Metodist Kilisesi'nin önde gelen üyesi Jim Winkler

Organizatör[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Audrey Assad, Hristiyan şarkıcı / söz yazarı
 • Everclear rock grubunun lideri Art Alexakis, kendisini sol kanatlı bir Hristiyan olarak nitelendirdi.
 • Şarkıcı / söz yazarı Johnny Cash, Hristiyanlığı birçok şarkı ve halk görünümünde tanıtmıştır.
 • John Fugelsang, komedyen
 • Val Kilmer, mezhebi için tanıtım videoları yaptı
 • Barry McGuire, şarkıcı-söz yazarı
 • Bill Moyers, gazeteci ve kamu yorumcusu
 • Hristiyan rock şarkıcısı-söz yazarı Larry Norman, İsa Hareketi savunucusu
 • Pauley Perrette, oyuncu ve LGBT hakları savunucusu
 • Ed Schultz, televizyon ve radyo sunucusu

Birleşik Krallık[değiştir | kaynağı değiştir]

Hristiyan Sosyalist Hareketi Oxford Şubesi, Larry Sanders ile bir araya geldi, Ekim 2007

Ortaçağ Lollardları, özellikle de John Ball, pek çok kuruluş karşıtı olarak yer aldı. İngiliz İç Savaşı sırasında daha radikal Milletvekilleri, John Lilburne ve Leveller'ın gibi, genel oy hakkı ve proto sosyalizm'e dair kendi inanç bazlarını kendi İncil okumalarından almışlardır. Hristiyan solundaki diğer insanlar şunlardır:[kaynak belirtilmeli]

 • Martin Bashir, gazeteci
 • Hilaire Belloc, İngiliz-Fransız yazar ve tarihçi
 • Tony Benn, eski İşçi Milletvekili
 • William Blake, şair, ressam, Hristiyan mistik
 • Chris Bryant, Çalışma Milletvekili ve eski rahip
 • David Cairns, İşçi Milletvekili ve eski rahip
 • George B. Chambers, yazar ve Anglikan rahip
 • Charles Dickens, yazar
 • Terry Eagleton, Marksist edebiyat teorisyeni ve eleştirmeni, Katolik.[12]
 • Gwynfor Evans
 • William Everard
 • David Ford, Kuzey İrlanda İttifak Partisi lideri
 • George Fox, Quaker
 • Giles Fraser, Anglikan rahip ve yazar
 • Depeche Mode'un vokalisti Dave Gahan
 • William Ewart Gladstone, Başbakan
 • Charles Gore, Anglo-Katolik
 • Keir Hardie
 • Stewart Headlam, Anglo-Katolik
 • Christopher Isham, bilim adamı
 • Hewlett Johnson
 • Kenneth Leech, Anglo-Katolik ilahiyatçısı
 • John Lewis, filozof
 • Frederick Denison Maurice
 • Florence Nightingale
 • Conrad Noel, Katolik Katolik
 • Maurice Reckitt, yazar
 • JK Rowling, yazar
 • RH Tawney, ekonomist ve tarihçi
 • William Tapınağı
 • Ellen Wilkinson
 • Piskopos BF Westcott, Anglo-Katolik ve maneviyatçı
 • Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu
 • Gerrard Winstanley
 • Tim Farron, Liberal Demokratların eski lideri [13]
 • Jonathan Reynolds Milletvekili, Shadow City Bakanı ve Soldaki Hristiyanlar başkanı

Vatikan[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Rahibe Rose Thering, Vatikan II sırasında Yahudileri Mesih'in ölümünden özümsemeye yardım etti; sosyal ve insan hakları aktivisti

Venezuela[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Venezuela’nın eski başkanı ve Katolik sosyalist Hugo Chavez
 • Siyasi eylemci ve muhalefet lideri Leopoldo López

Siyasi partiler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Demokrat Parti (İtalya) (Hristiyan gruplardan ayrıldı)
 • Hristiyan Demokrasi (Yunanistan)
 • Hristiyan Sosyal Partisi (İsviçre) (Katolik)
 • Evanjelik Halk Partisi (Hollanda, GroenLinks ile birleştirildi)
 • Hristiyan Demokrat Partisi (Uruguay)
 • Hristiyan Demokrat Partisi (Şili)
 • Vatandaş Sol Partisi (Şili)
 • Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (Nikaragua)
 • Soldaki Hristiyanlar, daha önce Hristiyan Sosyalist Hareketi (Birleşik Krallık; İşçi Partisi'ne bağlı Sosyalist Bir Toplum)
 • Kooperatif Commonwealth Federasyonu (Kanada Yeni Demokrat Partisi ile birleşti)
 • Amerikan Dayanışma Partisi (ABD, ekonomik sol)

Erken Hristiyanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Hareketler[değiştir | kaynağı değiştir]

Geçmişin bir dizi hareketi bugünün Hristiyan soluna benziyordu:

Gruplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Hristiyan demokrasi
 • Hristiyan liberterliği
 • Hristiyan pasifizmi
 • Hristiyan siyaseti
 • Hristiyan sosyalizmi
 • Evanjelik sola
 • Eşcinsellik ve Hristiyanlık
 • Uluslararası Dini Sosyalistler Birliği
 • Yahudi kaldı
 • Solcu popülizm
 • Liberal Hristiyanlık
 • barışseverlik
 • Siyasal katoliklik
 • İlerici Hristiyanlık
 • Aşamalı Yeniden Yapılandırma
 • Din ve kürtaj
 • Dini sol
 • Dini Dini Toplum
 • Manevi sol
 • Sosyal İncil
Kontrast: Hristiyan hakkı

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ John Cort, Christian Socialism (1988)
 2. ^ "Mikhail S. Gorbachev Quotes" (İngilizce). Brainyquote.com. 5 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2007. 
 3. ^ "Why TCPC Advocates Equal Rights for Gay and Lesbian People". 12 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2019. 
 4. ^ "Equality for Gays and Lesbians - Christian Alliance for Progress". 1 Aralık 2005. 17 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2019. 
 5. ^ Bible & Homosexuality Home Page 24 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Pflagdetroit.org (1998-12-11). Erişim tarihi: 2013-08-24.
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Mayıs 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2019. 
 7. ^ Bernardin, Joseph. Consistent ethics of life 1988, Sheed and Ward, p. v
 8. ^ "Archived copy" (İngilizce). 27 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2013. 
 9. ^ "Archived copy". 7 Aralık 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Aralık 2007. 
 10. ^ "G.Pire Biyografi". 7 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2019. 
 11. ^ "The Christian Left". www.facebook.com. 26 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2019. 
 12. ^ Carrigan, Jr., Henry L. (24 Haziran 2014). "Terry Eagleton: A Late-Life Return to Religion". Publishers Weekly. 13 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Nisan 2017. 
 13. ^ "Tim Farron on faith, morality and serving others". Christians in Politics. 13 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2017. 

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Young, Shawn David. Gray Sabbath: Jesus People USA, Evanjelist Sol ve Hristian Rock'ın Evrimi. New York: Columbia University Press, 2015.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]