Çözünürlük tablosu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Aşağıdaki tabloda değişik kimyasal maddelerin (genellikle inorganik bileşikler), 1 atm basınç altında ve sıcaklığa bağlı olarak sudaki çözünürlük değişimi hakkında g/100g H2O şeklinde çözünürlük birim bilgileri bulunmaktadır. Maddeler alfabetik sıraya göre liste halinde gösterilmiştir.

İçindekiler[değiştir | kaynağı değiştir]

A[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 15 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Aktinyum(III) hidroksit Ac(OH)3 0.0022
Altın(III) klorür AuCl3 68
Altın(III) iyodür AuI3 1.295E-10
Altın(V) okzalat Au2(C2O4)5 0.258
Alüminyum klorür AlCl3 43.9 44.9 45.8 46.6 47.3 48.1 48.6 49.0
Alüminyum florür AlF3 0.56 0.56 0.67 0.78 0.91 1.1 1.32 1.72
Alüminyum hidroksit Al(OH)3 0.0001
Alüminyum nitrat Al(NO3)3 60 66.7 73.9 81.8 88.7 96.0 106 120 132 153 160
Alüminyum perklorat Al(ClO4)3 122 128 133
Alüminyum sülfat Al2(SO4)3 31.2 33.5 36.4 40.4 45.8 52.2 59.2 66.2 73 80.8 89.0
Amonyak (Birim:mL/mL) NH3 1176 900 702 565 428 333 252 188 138 100 88
Amonyum azid NH4N3 16 25.3 37.1
Amonyum benzoat NH4C7H5O2 19.6 21.3 83
Amonyum bikarbonat NH4HCO3 11.9 16.1 21.7 28.4 36.6 59.2 109 dec
Amonyum bromür NH4Br 60.6 68.1 76.4 83.2 91.2 99.2 108 117 125 135 145
Amonyum karbonat (NH4)2CO3.H2O 55.8 100 dec
Amonyum klorat NH4ClO3 28.7
Amonyum klorür NH4Cl 29.4 33.2 37.2 41.4 45.8 50.4 55.3 60.2 65.6 71.2 77.3
Amonyum hekzakloroplatinat (NH4)2PtCl6 0.289 0.374 0.499 0.637 0.815 1.44 2.16 2.61 3.36
Amonyum kromat (NH4)2CrO4 25 29.2 34 39.3 45.3 51.9 59.0 71.2 76.1
Amonyum dikromat (NH4)2Cr2O7 18.2 25.5 35.6 46.5 58.5 71.4 86.0 115 156
Amonyum dihidrojen arsenat NH4H2AsO4 33.7 48.7 63.8 83 107 122
Amonyum dihidrojen fosfat NH4H2PO4 22.7 39.5 37.4 46.4 56.7 69.0 82.5 98.6 118.3 142.8 173.2
Amonyum florür NH4F 100
Amonyum fluorosilikat (NH4)2SiF6 12.28 16.41 18.6 25.0 31.6 35.4 40.4 44.9 75℃:48.1 61.0
Amonyum format NH4HCO2 102 143 204 311 533
Amonyum hidrojen fosfat (NH4)2HPO4 42.9 62.9 68.9 75.1 81.8 89.2 97.2 106 110 112 121
Amonyum hidrojen sülfat NH4HSO4 100
Amonyum hidrojen tartarat NH4HC4H4O6 1.88 2.7
Amonyum iyodat NH4IO3 2.6 14.5
Amonyum iyodür NH4I 155 163 172 182 191 200 209 219 229 250
Amonyum nitrat NH4NO3 118 150 192 242 297 344 421 499 580 740 871
Amonyum ortoperiyodat (NH4)5IO6 2.7
Amonyum okzalat (NH4)2C2O4 2.2 3.21 4.45 6.09 8.18 10.3 14.0 22.4 27.9 34.7
Amonyum perklorat NH4ClO4 11.56 16.4 20.85 30.58 39.05 48.19 57.01
Amonyum permanganat NH4MnO4 8.0 dec
Amonyum fosfat (NH4)3PO4 9.40 20.3 37.7
Amonyum selenat (NH4)2SeO4 96 105 115 126 143 192
Amonyum sülfat (NH4)2SO4 70.6 73 75.4 78.1 81.2 84.3 87.4 94.1 103
Amonyum alüminyum sülfat NH4AlSO4.12H2O 2.4 5.0 7.4 10.5 14.6 19.6 26.7 37.7 53.9 98.2 121
Amonyum sülfür (NH4)2SO3 47.9 54 60.8 68.8 78.4 104 144 150 153
Amonyum tartarat (NH4)2C4H4O6 45 55 63 70.5 76.5 86.9
Amonyum tiyosiyanat NH4SCN 120 144 170 208 234 235 346
Amonyum tiyosülfat (NH4)2S2O3 173 205 269
Amonyum vanadat NH4VO3 0.48 0.84 1.32 1.78 2.42 3.05 7.0
Anilin C6H7N 3.6
Antimon triflorür SbF3 385 444 562 dec
Antimon sülfür Sb2S3 0.00018
Antimon triklorür SbCl3 602 910 1090 1370 1917 4531 dec
Argon (Birim:mL/mL) Ar 0.056 0.0405 0.0336 0.0288 0.0252 0.0223
Arsenik pentasülfür As2S5 0.0014
Arsenik pentaoksit As2O5 59.5 62.1 65.8 70.6 71.2 73.0 75.1 76.7
Arsenik sülfür As2S3 0.0004
Arsenik trioksit As2O3 1.21 1.58 1.80 2.93 3.43 4.44 5.37 5.89 6.55 8.20
Arsin (Birim:mL/mL) AsH3 0.2
Azot monoksit NO 0.0056
Diazot monoksit N2O 0.112

B[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Bakır(I) klorür CuCl 0.0099
Bakır(I) siyanür CuCN 1.602E-09
Bakır(I) hidroksit CuOH 8.055E-07
Bakır(I) iyodür CuI 0.00001997
Bakır(I) sülfür Cu2S 1.361E-15
Bakır(I) tiyosiyanat CuSCN 8.427E-07
Bakır(II) bromür CuBr2 107 116 126 128 131
Bakır(II) karbonat CuCO3 0.0001462
Bakır(II) klorat Cu(ClO3)2 242
Bakır(II) klorür CuCl2 68.6 70.9 73 77.3 87.6 96.5 104 108 120
Bakır(II) kromat CuCrO4 0.03407
Bakır(II) florür CuF2 0.075
Bakır(II) florosilikat CuSiF6 73.5 76.5 81.6 84.1 91.2 93.2
Bakır(II) format Cu(HCO2)2 12.5
Bakır(II) hidroksit Cu(OH)2 0.000001722
Bakır(II) iyodat Cu(IO3)2.2H2O 0.109
Bakır(II) nitrat Cu(NO3)2 83.5 100 125 156 163 182 208 222 247
Bakır okzalat CuC2O4.2H2O 2.1627E-10
Bakır(II) perklorat Cu(ClO4)2 146
Bakır(II) selenat CuSeO4 12 14.5 17.5 21 25.2 36.5 53.7
Bakır(II) selenit CuSeO3 0.002761
Bakır(II) sülfat CuSO4.5H2O 23.1 27.5 32 37.8 44.6 61.8 83.8 114
Bakır(II) sülfür CuS 2.4E-17
Baryum asetat Ba(C2H3O2)2 58.8 62 72 75 78.5 77 75 74 74 74.8
Baryum arsenat Ba3(AsO4)2 2.586E-09
Baryum azid Ba(N3)2 12.5 16.1 17.4
Baryum bromat monohidrat Ba(BrO3)2.H2O 0.29 0.44 0.65 0.95 1.31 1.75 2.27 3.01 3.65 4.45 5.71
Baryum bromür BaBr2 98 101 104 109 114 123 135 149
Baryum karbonat BaCO3 0.001409
Baryum klorat Ba(ClO3)2 20.3 26.9 33.9 41.6 49.7 66.7 84.8 105
Baryum klorit Ba(ClO2)2 43.9 44.6 45.4 47.9 53.8 66.6 80.8
Baryum klorür BaCl2 31.2 33.5 35.8 38.1 40.8 46.2 52.5 55.8 59.4
Baryum kromat BaCrO4 0.0002775
Baryum ferrosiyanür Ba2Fe(CN)6 0.009732
Baryum florür BaF2 0.159 0.16 0.162
Baryum florosilikat BaSiF6 0.028
Baryum format Ba(HCO2)2 26.2 28 31.9 34 38.6 44.2 47.6 51.3
Baryum hidrojen fosfat BaHPO4 0.013
Baryum hidrojen fosfit BaHPO3 0.687
Baryum hidroksit Ba(OH)2.8H2O 1.67 2.48 3.89 5.59 8.22 11.7 20.9 101
Baryum iyodat Ba(IO3)2 0.035 0.046 0.057 0.2
Baryum iyodür BaI2 182 201 223 250 264 291 301
Baryum molibdat BaMoO4 0.006
Baryum nitrat Ba(NO3)2 4.95 6.67 9.02 11.5 14.1 20.4 27.2 34.4
Baryum nitrit Ba(NO2)2 50.3 60 72.8 102 151 222 261 325
Baryum oksit BaO 3.48 90.8
Baryum okzalat BaC2O4.2H2O 0.003
Baryum perklorat Ba(ClO4)2 239 336 416 495 575 653
Baryum permanganat Ba(MnO4)2 0.015
Baryum pirofosfat Ba2P2O7 0.009
Baryum selenat BaSeO4 0.005
Baryum siyanür Ba(CN)2 80
Baryum sülfat BaSO4 0.0002448 0.000285
Baryum sülfür BaS 2.88 4.89 7.86 10.4 14.9 27.7 49.9 67.3 60.3
Berilyum karbonat BeCO3 0.218
Berilyum klorür BeCl2 42 42
Berilyum molibdat BeMoO4 3.02
Berilyum nitrat Be(NO3)2 97 102 108 113 125 178
Berilyum okzalat BeC2O4.3H2O 63.5
Berilyum perklorat Be(ClO4)2 147
Berilyum selenat BeSeO4.4H2O 49
Berilyum sülfat BeSO4 37 37.6 39.1 41.4 45.8 53.1 67.2 82.8
Bizmut arsenat BiAsO4 0.0007298
Bizmut fosfat BiPO4 1.096E-10
Bizmut hidroksit Bi(OH)3 2.868E-07
Bizmut iyodür BiI3 0.0007761
Bizmut sülfür Bi2S3 1.561E-20
Borik asit H3BO3 2.52 4.72 8.08 10.27 12.97 19.10 27.53
Bor trioksit B2O3 2.2
Brom monoklorür BrCl 1.5

C[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Civa(I) azid Hg2(N3)2 0.02727
Civa(I) bromür Hg2Br2 0.000001352
Civa(I) karbonat Hg2CO3 4.351E-07
Civa(I) klorür Hg2Cl2 0.00003246
Civa(I) kromat Hg2CrO4 0.002313
Civa(I) perklorat Hg2(ClO4)2) 282 325 407 455 499 541 580
Civa(I) siyanür Hg2(CN)2 2.266E-12
Civa(I) sülfat Hg2SO4 0.04277
Civa(II) asetat Hg(C2H3O2)2 25
Civa(II) benzoat Hg(C7H5O2)2.2O 1.1
Civa(II) bromat Hg(BrO3)2.2H2O 0.08
Civa(II) bromür HgBr2 0.3 0.4 0.56 0.66 0.91 1.68 2.77 4.9
Civa(II) iyodat Hg(IO3)2 0.002372
Civa(II) iyodür HgI2 0.006
Civa(II) klorat Hg(ClO3)2 25
Civa(II) klorür HgCl2 3.63 4.82 6.57 8.34 10.2 16.3 30 61.3
Civa(II) okzalat HgC2O4 0.011
Civa(II) siyanür Hg(CN)2 9.3
Civa(II) sülfür HgS 2.943E-25
Civa(II) tiyosiyanat Hg(SCN)2 0.063

Ç[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Çinko asetat Zn(C2H3O2)2 30
Çinko bromür ZnBr2 389 446 528 591 618 645 672
Çinko florür ZnF2 1.6
Çinko format Zn(HCO2)2 3.7 4.3 6.1 7.4 11.8 21.2 28.8 38
Çinko iyodat Zn(IO3)2.2H2O 0.07749
Çinko iyodür ZnI2 430 432 445 467 490 510
Çinko karbonat ZnCO3 0.00004692
Çinko klorat Zn(ClO3)2 145 152 209 223
Çinko klorür ZnCl2 342 353 395 437 452 488 541 614
Çinko nitrat Zn(NO3)2 98 138 211
Çinko okzalat ZnC2O4.2H2O 1.38E-9
Çinko permanganat Zn(MnO4)2 33.3
Çinko siyanür Zn(CN)2 0.058
Çinko sülfat ZnSO4 41.6 47.2 53.8 61.3 70.5 75.4 71.1 60.5
Çinko sülfit ZnSO3.2H2O 0.16
Çinko tartarat ZnC4H4O6 0.022 0.041 0.06 0.104 0.59

D[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Demir(II) bromür FeBr2 101 109 117 124 133 144 168 176 184
Demir(II) karbonat FeCO3 0.00006554
Demir(II) klorür FeCl2 49.7 59 62.5 66.7 70 78.3 88.7 92.3 94.9
Demir(II) florosilikat FeSiF6.6H2O 72.1 74.4 77 84 88 100
Demir(II) hidroksit Fe(OH)2 0.00005255
Demir(II) nitrat Fe(NO3)2.6H2O 113 134
Demir(II) okzalat FeC2O4.2H2O 0.008
Demir(II) perklorat Fe(ClO4)2.6H2O 299
Demir(II) sülfat FeSO4.7H2O 28.8 40 48 60 73.3 101 79.9 68.3 57.8
Demir(III) arsenat FeAsO4 1.47E-09
Demir(III) klorür FeCl3.6H2O 74.4 91.8 107
Demir(III) florür FeF3 0.091
Demir(III) hidroksit Fe(OH)3 2.097E-09
Demir(III) iyodat Fe(IO3)3 0.36
Demir(III) nitrat Fe(NO3)3.9H2O 112 138 175
Demir(III) perklorat Fe(ClO4)3 289 368 422 478 772
Demir(III) sülfat Fe2(SO4)3.9H2O 440
Disprosyum(III) kromat Dy2(CrO4)3.10H2O 0.663

E[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Erbiyum(III) hidroksit Er(OH)3 0.00001363
Evropiyum(III) hidroksit Eu(OH)3 0.00001538
Evropiyum(III) sülfat Eu2(SO4)3.8H2O 2.56

F[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Fenol C6H5OH 8.3 karışabilir
Früktoz C6H12O6 375.0 538.0

G[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Gadolinyum(III) asetat Gd(C2H3O2.4H2O 11.6
Gadolinyum(III) bikarbonat Cd(HCO3)3 5.61
Gadolinyum(III) bromat Gd(BrO3)3.9H2 50.2 70.1 95.6 126 166
Gadolinyum(III) hidroksit Gd(OH)3 0.00001882
Gadolinyum(III) sülfat Gd2(SO4)3 3.98 3.3 2.6 2.32
D-Galaktoz C6H12O6 10.3 68.3
Galyum hidroksit Ga(OH)3 8.616E-09
Galyum okzalat Ga2(C2O4)3.42O 0.4
Galyum selenat Ga2(SeO4)3.16H2O 18.1
D-Glikoz C6H12O6 83
Gümüş asetat AgC2H3O2 0.73 0.89 1.05 1.23 1.43 1.93 2.59
Gümüş azid AgN3 0.0007931
Gümüş bromat AgBrO3 0.11 0.16 0.23 0.32 0.57 0.94 1.33
Gümüş bromür AgBr 0.00001328
Gümüş dikromat Ag2Cr2O7 0.159
Gümüş florür AgF 85.9 120 172 190 203
Gümüş karbonat Ag2CO3 0.003489
Gümüş klorat AgClO3 10.4 15.3 20.9 26.8
Gümüş klorit AgClO2 0.248
Gümüş klorür AgCl 0.0001923 0.000052
Gümüş kromat Ag2CrO4 0.002157
Gümüş siyanür AgCN 1.467E-07
Gümüş nitrat AgNO3 122 167 216 265 311 440 585 652 733
Gümüş oksit Ag2O .0013
Gümüş okzalat Ag2C2O4 .00327
Gümüş perklorat AgClO4 455 484 525 594 635 793
Gümüş permanganat AgMnO4 0.9
Gümüş sülfat Ag2SO4 0.57 0.7 0.8 0.89 0.98 1.15 1.3 1.36 1.41
Gümüş vanadat AgVO3 0.01462

H[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Hafniyum(III) hidroksit Hf(OH)3 0.000450305
Hafniyum(IV) hidroksit Hf(OH)4 0.000004503
Helyum He 0.6
Hidrojen klorür HCl 81 75 70 65.5 61 57.5 53 50 47 43 40
Hidrojen sülfür H2S 0.33
Holmiyum(III) hidroksit Ho(OH)3 0.00002519
Holmiyum(III) sülfat Ho2(SO4)3.8H2O 8.18 6.1 4.52

İ[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
İndiyum(III) bromür InBr3 571
İndiyum(III) klorür InCl3 210 212
İndiyum(III) florür InF3 11.2
İndiyum(III) hidroksit In(OH)3 3.645E-08
İndiyum(III) iyodat In(IO3)3 0.067
İndiyum(III) sülfür In2S3 2.867E-14
İterbiyum sülfat Yb2(SO4)3 44.2 37.5 22.2 17.2 10.4 6.4 5.8 4.7
İtriyum(III) asetat Y(C2H3O2)3.4H2O 9.03
İtriyum(III) bromat Y(BrO3)3.9H2O 168
İtriyum(III) bromür YBr3 63.9 75.1 87.3 101 116 123
İtriyum(III) florür YF3 0.005769
İtriyum(III) klorür YCl3 77.3 78.1 78.8 79.6 80.8
İtriyum(III) nitrat Y(NO3)3 93.1 106 123 143 163 200
İtriyum(III) sülfat Y2(SO4)3 8.05 7.67 7.3 6.78 6.09 4.44 2.89 2.2

K[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Kadmiyum arsenat Cd3(AsO4)2 0.000007091
Kadmiyum benzoat Cd(C7H5O2)2 2.81
Kadmiyum bromat Cd(BrO3)2 125
Kadmiyum bromür CdBr2 56.3 75.4 98.8 129 152 153 156 160
Kadmiyum ferrosiyanür Cd2Fe(CN)6 0.00008736
Kadmiyum florür CdF2 4
Kadmiyum fosfat Cd3(PO4)2 6.235E-06
Kadmiyum hidroksit Cd(OH)2 0.0002697
Kadmiyum iyodat Cd(IO3)2 0.097
Kadmiyum iyodür CdI2 78.7 84.7 87.9 92.1 100 111 125
Kadmiyum karbonat CdCO3 0.00003932
Kadmiyum klorat Cd(ClO3)2 299 308 322 348 376 455
Kadmiyum klorür CdCl2 100 135 135 135 135 136 140 147
Kadmiyum nitrat Cd(NO3)2 122 136 150 194 310 713
Kadmiyum okzalat CdC2O4.3H2O 0.006046
Kadmiyum perklorat Cd(ClO4)2 180 188 195 203 221 243 272
Kadmiyum siyanür Cd(CN)2 0.022
Kadmiyum selenat CdSeO4 72.5 68.4 64 58.9 55 44.2 32.5 27.2 22
Kadmiyum sülfat CdSO4 75.4 76 76.6 78.5 81.8 66.7 63.1 60.8
Kadmiyum sülfür CdS 1.292E-12
Kadmiyum tungstat CdWO4 0.04642
Kalay(II) bromür SnBr2 85
Kalay(II) florür SnF2 30
Kalay(II) iyodür SnI2 0.99 1.17 1.42 2.11 3.04 3.58 4.2
Kalay(II) klorür SnCl2 84
Kalay(II) sülfat SnSO4 18.9
Kalsiyum asetat Ca(C2H3O2)2.2H2O 37.4 36 34.7 33.8 33.2 32.7 33.5 31.1 29.7
Kalsiyum arsenat Ca3(AsO4)2 0.003629
Kalsiyum azid Ca(N3)2 45
Kalsiyum benzoat Ca(C7H5O2)2.3H2O 2.32 2.45 2.72 3.02 3.42 4.71 6.87 8.55 8.7
Kalsiyum bikarbonat Ca(HCO3)2 16.1 16.6 17.1 17.5 17.9 18.4
Kalsiyum bromat Ca(BrO3)2 230
Kalsiyum bromür CaBr2 125 132 143 213 278 295 312
Kalsiyum florür CaF2 0.008575
Kalsiyum florosilikat CaSiF6 0.518
Kalsiyum format Ca(HCO2)2 16.1 16.6 17.1 17.5 17.9 18.4
Kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 0.002
Monokalsiyum fosfat Ca(H2PO4)2 1.8
Dikalsiyum fosfat CaHPO4 0.004303
Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 0.189 0.182 0.173 0.16 0.141 0.121 0.086 0.076
Kalsiyum iyodat Ca(IO3)2 0.09 0.24 0.38 0.52 0.65 0.66 0.67 0.67
Kalsiyum iyodür CaI2 64.6 66 67.6 70.8 74 78 81
Aragonit CaCO3-Aragonit 0.0007753
Kalsit CaCO3-Kalsit 0.0006170
Kalsiyum klorat Ca(ClO3)2 209
Kalsiyum klorür CaCl2 59.5 64.7 74.5 100 128 137 147 154 159
Kalsiyum azodür Ca3N2
Kalsiyum kromat CaCrO4 4.5 2.25 1.83 1.49 0.83
Kalsiyum molibdat CaMoO4 0.004099
Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2 121.2
Kalsiyum nitrat tetrahidrat Ca(NO3)2.4H2O 102 115 129 152 191 358 363
Kalsiyum nitrit Ca(NO2)2.4H2O 63.9 84.5 104 134 151 166 178
Kalsiyum okzalat CaC2O4 0.00067 0.0014
Kalsiyum perklorat Ca(ClO4)2 188
Kalsiyum permanganat Ca(MnO4)2 338
Kalsiyum selenat CaSeO4.2H2O 9.73 9.77 9.22 8.79 7.14
Kalsiyum sülfat CaSO4.2H2O 0.223 0.244 0.255 0.264 0.265 0.244 0.234 0.205
Kalsiyum tungstat CaWO4 0.002387
Karbon dioksit CO2 0.1782
Karbon monoksit CO 0.0026
Kobalt(II) bromat Co(BrO3)2.6H2O 45.5
Kobalt(II) bromür CoBr2 91.9 112 128 163 227 241 257
Kobalt(II) klorat Co(ClO3)2 135 162 180 195 214 316
Kobalt(II) klorür CoCl2 43.5 47.7 52.9 59.7 69.5 93.8 97.6 101 106
Kobalt(II) florür CoF2 1.36
Kobalt(II) florosilikat CoSiF6.6H2 118
Kobalt(II) iyodat Co(IO3)2.2H2O 1.02 0.9 0.88 0.82 0.73 0.7
Kobalt(II) iyodür CoI2 203
Kobalt(II) nitrat Co(NO3)2 84 89.6 97.4 111 125 174 204 300
Kobalt(II) nitrit Co(NO2)2 0.076 0.24 0.4 0.61 0.85
Kobalt okzalat CoC2O4.2H2O 2.6972E-9
Kobalt(II) perklorat Co(ClO4)2 104
Kobalt(II) sülfat CoSO4 25.5 30.5 36.1 42 48.8 55 53.8 45.3 38.9
Krom(III) nitrat Cr(NO3)3) 108 124 130 152
Krom(III) perklorat Cr(ClO4)3 104 123 130
Krom(III) sülfat Cr2(SO4)3.18H2O 220
Krom(VI) oksit CrO3 61.7 63 67
Ksenon Xe 24
Ksiloz C5H10O5 117
Kurşun(II) asetat Pb(C2H3O2)2 19.8 29.5 44.3 69.8 116
Kurşun(II) azid Pb(N3)2 0.0249
Kurşun(II) bromat Pb(BrO3)2 7.92
Kurşun(II) bromür PbBr2 0.45 0.63 0.86 1.12 1.5 2.29 3.32 3.86 4.55
Kurşun(II) ferrosiyanür PbFe(CN)6 0.0005991
Kurşun(II) florür PbF2 0.04634
Kurşun(II) florosilikat PbSiF6 190 222 403 428 463
Kurşun(II) hidrojen fosfat PbHPO4 0.0003457
Kurşun(II) hidrojen fosfit PbHPO3 0.02187
Kurşun(II) hidroksit Pb(OH)2 0.0001615
Kurşun(II) iyodat Pb(IO3)2 0.0024
Kurşun(II) iyodür PbI2 0.044 0.056 0.069 0.09 0.124 0.193 0.294 0.42
Kurşun(II) karbonat PbCO3 0.00007269
Kurşun(II) klorat Pb(ClO3)2 144
Kurşun(II) klorür PbCl2 0.67 0.82 1 1.2 1.42 1.94 2.54 2.88 3.2
Kurşun(II) kromat PbCrO4 0.0000171
Kurşun(II) molibdat PbMoO4 0.00001161
Kurşun(II) nitrat Pb(NO3)2 37.5 46.2 54.3 63.4 72.1 91.6 111 133
Kurşun(II) okzalat PbC2O4 0.0006495
Kurşun(II) perklorat Pb(ClO4)2.3H2O 440
Kurşun(II) selenat PbSeO4 0.0131
Kurşun(II) sülfat PbSO4 0.003836
Kurşun(II) sülfür PbS 6.767E-13
Kurşun(II) tartarat PbC4H4O6 0.0025
Kurşun(II) tiyosiyanat Pb(SCN)2 0.553
Kurşun(II) tiyosülfat PbS2O3 0.0202
Kurşun(II) tungstat PbWO4 0.02838
Kurşun(IV) hidroksit Pb(OH)4 7.229E-11
Kükürt dioksit SO2 9.4

L[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Laktoz C12H22O11 8
Lantan(III) asetat La(C2H3O2)3.H2O 16.9
Lantan(III) bromat La(BrO3)3 98 120 149 200
Lantan(III) iyodat La(IO3)3 0.04575
Lantan(III) molibdat La2(MoO4)3 0.002473
Lantan(III) nitrat La(NO3)3 100 136 168 247
Lantan(III) selenat La2(SeO4)3 50.5 45 45 45 45 18.5 5.4 2.2
Lantan(III) sülfat La2(SO4)3 3 2.72 2.33 1.9 1.67 1.26 0.91 0.79 0.68
Lantan(III) tungstat La2(WO4)3.3H2O 6.06
Lityum asetat LiC2H3O2 31.2 35.1 40.8 50.6 68.6
Lityum azid LiN3 61.3 64.2 67.2 71.2 75.4 86.6 100
Lityum benzoat LiC7H5O2 38.9 41.6 44.7 53.8
Lityum bikarbonat LiHCO3 5.74
Lityum bromat LiBrO3 154 166 179 198 221 269 308 329 355
Lityum bromür LiBr 143 147 160 183 211 223 245 266
Lityum dihidrojen fosfat LiH2PO4 126
Lityum florür LiF 0.16
Lityum florosilikat Li2SiF6.2H2O 73
Lityum fosfat Li3PO4 0.03821
Lityum format LiHCO2 32.3 35.7 39.3 44.1 49.5 64.7 92.7 116 138
Lityum hidrojen fosfit Li2HPO3 4.43 9.97 7.61 7.11 6.03
Lityum hidroksit LiOH 11.9 12.1 12.3 12.7 13.2 14.6 16.6 17.8 19.1
Lityum iyodür LiI 151 157 165 171 179 202 435 440 481
Lityum karbonat Li2CO3 1.54 1.43 1.33 1.26 1.17 1.01 0.85 0.72
Lityum klorat LiClO3 241 283 372 488 604 777
Lityum klorür LiCl 69.2 74.5 83.5 86.2 89.8 98.4 112 121 128
Lityum kromat Li2CrO4.2H2O 142
Lityum dikromat Li2Cr2O7.2H2O 151
Lityum molibdat Li2MoO4 82.6 79.5 79.5 78 73.9
Lityum nitrat LiNO3 53.4 60.8 70.1 138 152 175
Lityum nitrit LiNO2 70.9 82.5 96.8 114 133 177 233 272 324
Lityum okzalat Li2C2O4 8
Lityum perklorat LiClO4 42.7 49 56.1 63.6 72.3 92.3 128 151
Lityum permanganat LiMnO4 71.4
Lityum selenid Li2Se 57.7
Lityum selenit Li2SeO3 25 23.3 21.5 19.6 17.9 14.7 11.9 11.1 9.9
Lityum sülfat Li2SO4 36.1 35.5 34.8 34.2 33.7 32.6 31.4 30.9
Lityum tartarat Li2C4H4O6 42 31.8 27.1 26.6 27.2 29.5
Lityum tiyosiyanat LiSCN 114 131 153
Lütesyum(III) hidroksit Lu(OH)3 0.00001164
Lütesyum(III) sülfat Lu2(SO4)3.8H2O 57.9

M[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Magnezyum asetat Mg(C2H3O2)2 56.7 59.7 53.4 68.6 75.7 118
Magnezyum benzoat Mg(C7H5O2)2.H2O 5
Magnezyum bromat Mg(BrO3)2.6H2O 58
Magnezyum bromür MgBr2 98 99 101 104 106 112 125
Magnezyum florür MgF2 0.007325
Magnezyum florosilikat MgSiF6 26.3 30.8 34.9 44.4
Magnezyum format Mg(HCO2)2 14 14.2 14.4 14.9 15.9 17.9 20.5 22.2 22.9
Magnezyum fosfat Mg3(PO4)2 0.0002588
Magnezyum hidroksit Mg(OH)2 0.0009628
Magnezyum iyodat Mg(IO3)2 7.2 8.6 10 11.7 15.2 15.5 15.6
Magnezyum iyodür MgI2 120 140 173 186
Magnezyum karbonat MgCO3 0.039
Magnezyum klorat Mg(ClO3)2 114 123 135 155 178 242 268
Magnezyum klorür MgCl2 52.9 53.6 54.6 55.8 57.5 61 66.1 69.5 73.3
Magnezyum kromat MgCrO4.7H2O 137
Magnezyum molibdat MgMoO4 13.7
Magnezyum nitrat Mg(NO3)2 62.1 66 69.5 73.6 78.9 78.9 91.6 106
Magnezyum okzalat MgC2O4 0.104
Magnezyum perklorat Mg(ClO4)2 49.6
Magnezyum selenat MgSeO4 20 30.4 38.3 44.3 48.6 55.8
Magnezyum selenit MgSeO3 0.05454
Magnezyum sülfat MgSO4 22 28.2 33.7 38.9 44.5 54.6 55.8 52.9 50.4
Magnezyum tiyosülfat MgS2O3 50
Maltoz C12H22O11 108
Mangan(II) bromür MnBr2 127 136 147 157 169 197 225 226 228
Mangan(II) ferrosiyanür Mn2Fe(CN)6 0.001882
Mangan(II) florosilikat MnSiF6.6H2O 140
Mangan(II) florür MnF2 10.6 0.67 0.44 0.48
Mangan(II) hidroksit Mn(OH)2 0.0003221
Mangan(II) karbonat MnCO3 0.00004877
Mangan(II) klorür MnCl2 63.4 68.1 73.9 80.8 88.5 109 113 114 115
Mangan(II) okzalat MnC2O4.2H2 0.02 0.024 0.028 0.033
Mangan(II) sülfat MnSO4 52.9 59.7 62.9 62.9 60 53.6 45.6 40.9 35.3
D-Mannoz C6H12O6 248

N[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Neodim(III) asetat Nd(C2H3O2)3.H2O 26.2
Neodim(III) bromat Nd(BrO3)3 43.9 59.2 75.6 95.2 116
Neodim(III) klorür NdCl3 96.7 98 99.6 102 105
Neodim(III) molibdat Nd2(MoO4)3 0.0019
Neodim(III) nitrat Nd(NO3)3 127 142 145 159 211
Neodim(III) selenat Nd2(SeO4)3 45.2 44.6 41.8 39.9 39.9 43.9 7 3.3
Neodim(III) sülfat Nd2(SO4)3 13 9.7 7.1 5.3 4.1 2.8 2.2 1.2
Nikel(II) bromat Ni(BrO3)2.6H2 28
Nikel(II) bromür NiBr2 113 122 131 138 144 153 154 155
Nikel(II) florür NiF2 2.55 2.56 2.56 2.59
Nikel(II) iyodat Ni(IO3)2 0.74 0.062 1.43
Nikel(II) iyodür NiI2 124 135 148 161 174 184 187 188
Nikel(II) karbonat NiCO3 0.0009643
Nikel(II) klorat Ni(ClO3)2 111 120 133 155 181 221 308
Nikel(II) klorür NiCl2 53.4 56.3 66.8 70.6 73.2 81.2 86.6 87.6
Nikel(II) nitrat Ni(NO3)2 79.2 94.2 105 119 158 187 188
Nikel okzalat NiC2O4.2H2O 3.9811E-10
Nikel(II) perklorat Ni(ClO4)2 105 107 110 113 117
Nikel(II) pirofosfat Ni2P2O7 0.001017
Nikel(II) sülfat NiSO4.6H2O 44.4 46.6 49.2 55.6 64.5 70.1 76.7

O[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Okzalik asit H2C2O4 14.3

P[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Palladyum(II) hidroksit Pd(OH)2 4.106E-10
Palladyum(IV) hidroksit Pd(OH)4 5.247E-14
Platin(II) hidroksit Pt(OH)2 3.109E-11
Platin(IV) bromür PtBr4 1.352E-07
Plutonyum(III) florür PuF3 0.0003144
Plutonyum(IV) florür PuF4 0.0003622
Plutonyum(IV) iyodat Pu(IO3)4 0.07998
Polonyum(II) sülfür PoS 2.378E-14
Potasyum asetat KC2H3O2 216 233 256 283 324 350 381 398
Potasyum arsenat K3AsO4 19
Potasyum azid KN3 41.4 46.2 50.8 55.8 61 106
Potasyum benzoat KC7H5O2 65.8 70.7 76.7 82.1
Potasyum bikarbonat KHCO3 22.5 27.4 33.7 39.9 47.5 65.6
Potasyum bisülfat KHSO4 36.2 48.6 54.3 61 76.4 96.1 122
Potasyum bromat KBrO3 3.09 4.72 6.91 9.64 13.1 22.7 34.1 49.9
Potasyum bromür KBr 53.6 59.5 65.3 70.7 75.4 85.5 94.9 99.2 104
Potasyum dihidrojen arsenat KH2AsO4 19
Potasyum dihidrojen fosfat KH2PO4 14.8 18.3 22.6 28 35.5 50.2 70.4 83.5
Potasyum hidrojen fosfat K2HPO4 150
Potasyum fosfat K3PO4 81.5 92.3 108 133
Potasyum dikromat K2Cr2O7 4.7 7 12.3 18.1 26.3 45.6 73
Potasyum ferrisiyanür K3Fe(CN)6 30.2 38 46 53 59.3 70 91
Potasyum ferrosiyanür K4Fe(CN)6 14.3 21.1 28.2 35.1 41.4 54.8 66.9 71.5 74.2
Potasyum florür KF 44.7 53.5 94.9 108 138 142 150
Potasyum format KHCO2 313 337 361 398 471 580 658
Potasyum hekzabromoplatinat K2PtBr6 1.89
Potasyum hidroksit KOH 95.7 103 112 126 134 154 178
Potasyum iyodat KIO3 4.6 6.27 8.08 10.3 12.6 18.3 24.8 32.3
Potasyum iyodür KI 128 136 144 153 162 176 192 198 206
Potasyum karbonat K2CO3 105 109 111 114 117 127 140 148 156
Potasyum klorat KClO3 3.3 5.2 7.3 10.1 13.9 23.8 37.5 46 56.3
Potasyum klorür KCl 28 31.2 34.2 37.2 40.1 45.8 51.3 53.9 56.3
Potasyum kromat K2CrO4 56.3 60 63.7 66.7 67.8 70.1 74.5
Potasyum nitrat KNO3 13.9 21.9 31.6 45.3 61.3 106 167 203 245
Potasyum nitrit KNO2 279 292 306 320 329 348 376 390 410
Potasyum okzalat K2C2O4 25.5 31.9 36.4 39.9 43.8 53.2 63.6 69.2 75.3
Potasyum perklorat KClO4 0.76 1.06 1.68 2.56 3.73 7.3 13.4 17.7 22.3
Potasyum periyodat KIO4 0.17 0.28 0.42 0.65 1 2.1 4.4 5.9
Potasyum permanganat KMnO4 2.83 4.31 6.34 9.03 12.6 22.1
Potasyum persülfat K2S2O8 4.7
Potasyum selenat K2SeO4 107 109 111 113 115 119 121 122
Potasyum siyanür KCN 50
Potasyum sülfat K2SO4 7.4 9.3 11.1 13 14.8 18.2 21.4 22.9 24.1
Potasyum tetrafenilborat KBC24H20 0.000018
Potasyum tiyosiyanat KSCN 177 198 224 255 289 372 492 571 675
Potasyum tiyosülfat K2S2O3 96 155 175 205 238 293 312
Potasyum tungstat K2WO4 51.5
Praseodim(III) asetat Pr(C2H3O2)3.H2O 32
Praseodim(III) bromat Pr(BrO3)3 55.9 73 91.8 114 144
Praseodim(III) klorür PrCl3 104
Praseodim(III) molibdat Pr2(MoO4)3 0.0015
Praseodim(III) nitrat Pr(NO3)3 112 162 178
Praseodim(III) sülfat Pr2(SO4)3 19.8 15.6 12.6 9.89 2.56 5.04 3.5 1.1 0.91

R[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Radyum iyodat Ra(IO3)2 0.04
Radyum klorür RaCl2 19.6
Radyum nitrat Ra(NO3)2 12
Radyum sülfat RaSO4 0.00021
Rafinoz C18H32O16.5H2O 14
Rubidyum asetat RbC2H3O2 86
Rubidyum bikarbonat RbHCO3 110
Rubidyum bromat RbBrO3 3.6 5.1
Rubidyum bromür RbBr 90 99 108 119 132 158
Rubidyum dikromat Rb2Cr2O7 5.9 10 15.2 32.3
Rubidyum florür RbF 300
Rubidyum florosilikat Rb2SiF6 0.157
Rubidyum format RbHCO2 443 554 614 694 900
Rubidyum hidroksit RbOH 180
Rubidyum iyodat RbIO3 1.96
Rubidyum iyodür RbI 144
Rubidyum klorat RbClO3 2.1 3.1 5.4 8 11.6 22 38 49 63
Rubidyum klorür RbCl 77 84 91 98 104 115 127 133 143
Rubidyum kromat Rb2CrO4 62 67.5 73.6 78.9 85.6 95.7
Rubidyum nitrat RbNO3 19.5 33 52.9 81.2 117 200 310 374 452
Rubidyum perklorat RbClO4 1.09 1.19 1.55 2.2 3.26 6.27 11 15.5 22
Rubidyum periyodat RbIO4 0.648
Rubidyum selenat Rb2SeO4 159
Rubidyum sülfat Rb2SO4 37.5 42.6 48.1 53.6 58.5 67.5 75.1 78.6 81.8

S[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Samaryum asetat Sm(C2H3O2)3.3H2O 15
Samaryum bromat Sm(BrO3)3 34.2 47.6 62.5 79 98.5
Samaryum klorür SmCl3 92.4 93.4 94.6 96.9
Samaryum sülfat Sm2(SO4)3.8H2O 2.7 3.1
Sakkaroz C12H22O11 181.9 190.6 201.9 216.7 235.6 259.6 288.8 323.7 365.1 414.9 476.0
Seryum(III) asetat Ce(C2H3O2)3 0.35
Seryum(III) fosfat CePO4 7.434E-11
Seryum(III) hidroksit Ce(OH)3 0.0000943
Seryum(III) iyodat Ce(IO3)3 0.123
Seryum(III) klorür CeCl3 100
Seryum(III) nitrat Ce(NO3)3 234
Seryum(III) selenat Ce2(SeO4)3 39.5 37.2 35.2 33.2 32.6 13.7 4.6
Seryum(III) sülfat Ce2(SO4)3.2H2O 21.4 9.84 7.24 5.63 3.87
Seryum(IV) hidroksit Ce(OH)4 1.981E-09
Sezyum asetat CsC2H3O2 1010
Sezyum azid CsN3 307
Sezyum florür CsF 322
Sezyum floroborat CsBF4 0.818
Sezyum format CsHCO2 335 381 450 694
Sezyum iyodat CsIO3 2.6
Sezyum iyodür CsI 44.1 58.5 76.5 96 124 150 190 205
Sezyum klorat CsClO3 3.8 6.2 9.5 13.8 26.2 45 58 79
Sezyum klorür CsCl 146 175 187 197 208 230 250 260 271
Sezyum kromat Cs2CrO4 71.4
Sezyum nitrat CsNO3 9.33 14.9 23 33.9 47.2 83.8 134 163 197
Sezyum okzalat Cs2C2O4 313
Sezyum perklorat CsClO4 0.8 1 1.6 2.6 4 7.3 14.4 20.5 30
Sezyum permanganat CsMnO4 0.228
Sezyum selenat Cs2SeO4 244
Sezyum sülfat Cs2SO4 167 173 179 184 190 200 210 215 200
Silisyum dioksit SiO2 0.012
Skandiyum okzalat Sc2(C2O4)3.6H2O 0.006
Skandiyum sülfat Sc2(SO4)3.5H2O 54.6
Sodyum asetat CH3COONa 36.2 40.8 46.4 54.6 65.6 139 153 161 170
Sodyum azid NaN3 38.9 39.9 40.8
Sodyum benzoat NaC7H5O2 66
Sodyum bikarbonat NaHCO3 7 8.1 9.6 11.1 12.7 16
Sodyum bromat NaBrO3 24.2 30.3 36.4 42.6 48.8 62.6 75.7 90.8
Sodyum bromür NaBr 80.2 85.2 90.8 98.4 107 118 120 121 121
Sodyum dikromat Na2Cr2O7 163 172 183 198 215 269 376 405 415
Sodyum florür NaF 3.66 4.06 4.22 4.4 4.68 4.89 5.08
Sodyum format HCOONa 43.9 62.5 81.2 102 108 122 138 147 160
Sodyum fosfat Na3PO4 4.5 8.2 12.1 16.3 20.2 20.9 60 68.1 77
Monosodyum fosfat NaH2PO4 56.5 69.8 86.9 107 133 172 211 234
Sodyum hidroksit NaOH 98 109 119 129 174
Sodyum iyodat NaIO3 2.48 4.59 8.08 10.7 13.3 19.8 26.6 29.5 33
Sodyum iyodür NaI 159 167 178 191 205 257 295 302
Sodyum karbonat Na2CO3 7 12.5 21.5 39.7 49 46 43.9 43.9
Sodyum klorat NaClO3 79.6 87.6 95.9 105 115 137 167 184 204
Sodyum klorür NaCl 35.7 35.8 35.9 36.1 36.4 37.1 38 38.5 39.2
Sodyum kromat Na2CrO4 31.7 50.1 84 88 96 115 125 126
Sodyum molibdat Na2MoO4 44.1 64.7 65.3 66.9 68.6 71.8
Sodyum nitrat NaNO3 73 80.8 87.6 94.9 102 122 148 180
Sodyum nitrit NaNO2 71.2 75.1 80.8 87.6 94.9 111 133 160
Sodyum okzalat Na2C2O4 2.69 3.05 3.41 3.81 4.18 4.93 5.71 6.5
Sodyum perklorat NaClO4 167 183 201 222 245 288 306 329
Sodyum periyodat NaIO4 1.83 5.6 10.3 19.9 30.4
Sodyum pirofosfat Na4P2O7 2.26
Sodyum selenat Na2SeO4 13.3 25.2 26.9 77 81.8 78.6 74.8 73 72.7
Sodyum siyanür NaCN 40.8 48.1 58.7 71.2 dec
Sodyum sülfat Na2SO4 4.9 9.1 19.5 40.8 48.8 45.3 43.7 42.7 42.5
Sodyum tiyosülfat Na2S2O3 71.5 73 77.6 90.8 97.2
Stronsiyum asetat Sr(C2H3O2)2 37 42.9 41.1 39.5 38.3 36.8 36.1 36.2 36.4
Stronsiyum bromat Sr(BrO3)2.H2O 30.9 41
Stronsiyum bromür SrBr2 85.2 93.4 102 112 123 150 182 223
Stronsiyum florür SrF2 0.00012
Stronsiyum format Sr(HCO2)2 9.1 10.6 12.7 15.2 17.8 25 31.9 32.9 34.4
Stronsiyum hidroksit Sr(OH)2.8H2O 0.91 1.25 1.77 2.64 3.95 8.42 20.2 44.5 91.2
Stronsiyum iyodat Sr(IO3)2 0.19 0.35
Stronsiyum iyodür SrI2 165 178 192 218 270 365 383
Stronsiyum klorat SrClO3 175
Stronsiyum klorür SrCl2 43.5 47.7 52.9 58.7 65.3 81.8 90.5 101
Stronsiyum kromat SrCrO4 0.085 0.090
Stronsiyum molibdat SrMoO4 0.01107
Stronsiyum nitrat Sr(NO3)2 39.5 52.9 69.5 88.7 89.4 93.4 96.9 98.4
Stronsiyum selenat SrSeO4 0.656
Stronsiyum sülfat SrSO4 0.0113 0.0129 0.0132 0.0138 0.0141 0.0131 0.0116 0.0115
Stronsiyum tiyosülfat SrS2O3.5H2O 2.5
Stronsiyum tungstat SrWO4 0.0003957

T[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Talyum(I) azid TlN3 0.171 0.236 0.364
Talyum(I) bikarbonat TlHCO3 500
Talyum(I) bromat TlBrO3 0.306
Talyum(I) bromür TlBr 0.022 0.032 0.048 0.068 0.097 0.117
Talyum(I) florür TlF 78
Talyum(I) fosfat Tl3PO4 0.15
Talyum(I) hidroksit TlOH 25.4 29.6 35 40.4 49.4 73.3 106 126 150
Talyum(I) iyodat TlIO3 0.06678
Talyum(I) iyodür TlI 0.002 0.006 0.015 0.035 0.07 0.12
Talyum(I) karbonat Tl2CO3 5.3
Talyum(I) klorat TlClO3 2 3.92 12.7 36.6 57.3
Talyum(I) nitrat TlNO3 3.9 6.22 9.55 14.3 21 46.1 110 200 414
Talyum(I) okzalat Tl2C2O4 1.83
Talyum(I) perklorat TlClO4 6 8.04 13.1 19.7 28.3 50.8 81.5
Talyum(I) pirofosfat Tl4P2O7 40
Talyum(I) selenat Tl2SeO4 2.17 2.8 8.5 10.8
Talyum(I) siyanür TlCN 16.8
Talyum(I) sülfat Tl2SO4 2.73 3.7 4.87 6.16 7.53 11 14.6 16.5 18.4
Talyum(I) vanadat TlVO3 0.87
Terbiyum bromat Tb(BrO3)3.9H2O 66.4 89.7 117 152 198
Terbiyum sülfat Tb2(SO4)3.8H2O 3.56
Toryum(IV) florür ThF4.4H2O 0.914
Toryum(IV) iyodat Th(IO3)4 0.03691
Toryum(IV) nitrat Th(NO3)4 186 187 191
Toryum(IV) selenat Th(SeO4)2.9H2O 0.65
Toryum(IV) sülfat Th(SO4)2.9H2O 0.74 0.99 1.38 1.99 3
Trehaloz C12H22O11 68.9

U[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Uranil asetat UO2(C2H3O2)2.2H2O 7.69
Uranil format UO2(HCO2)2.H2O 7.2
Uranil iyodat UO2(IO3)2.H2O 0.124
Uranil klorür UO2Cl2 320
Uranil nitrat UO2(NO3)2 98 107 122 141 167 317 388 426 474
Uranil okzalat UO2C2O4 0.45 0.5 0.61 0.8 1.22 1.94 3.16
Uranil sülfat UO2SO4.3H2O 21
Uranyum(IV) sülfat U(SO4)2.8H2O 11.9 17.9 29.2 55.8

Ü[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Üre CO(NH2)2 108 167 251 400 733

V[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Vanadyum(V) oksit V2O5 0.8

Z[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal Maddeler Formül 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Zirkonyum florür ZrF4 1.32
Zirkonyum sülfat Zr(SO4)2.4H2O 52.5