İnorganik bileşik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(İnorganik sayfasından yönlendirildi)

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınırlar.

İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküllerdir. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verilebilir.

Fotosentez yapabilen canlılar (algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar.

  • Birçoğu iyonlardan (örneğin NaCl, KClO3, Fe2O3) meydana gelmiş olsa da kovalent bağlı inorganik bileşikler de bulunur. (örn. karbon disülfür)
  • Sulu çözeltileri elektriği iletir.
  • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
  • Isıya dayanıklıdırlar ve buharlaşmaları zordur.
  • Çok sayıda element içerirler.