TBMM 5. dönem milletvekilleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

TBMM 5. dönem milletvekilleri listesi, 1 Mart 1935 - 27 Ocak 1939 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir. Bu dönemdeki tüm milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi.

Seçim Bölgesi Mebus
Afyonkarahisar Ali Çetinkaya
Ali Haydar Çerçel
Berç Keresteciyan Türker[1]
Mebrure Gönenç
İzzet Ulvi Aykurt
İzzet Akosman
Cemal Akçin
Amasya Mehmet Nafiz Aktin
İsmail Hakkı Mumcu
Ahmet Esat Uras
Ankara Mustafa Kemal Atatürk
Mehmet Rasim Aktar
Rifat Araz
Falih Rıfkı Atay
Müşfik Ayaşlı
Arif Baytın
Hatı Çırpan
Eşref Demirel
Muammer Eriş[2]
Enis Avni Akagündüz
Yahya Galip Kargı
Şakir Kınacı
Mümtaz Ökmen
Nikola Taptas[1]
Ahmet Ulus
Antalya Ahmet Cemal Tunca
Cezmi Erçin
Türkan Örs Baştuğ
Mehmet Numan Aksoy
Tevfik Nazif Arıcan
Rasih Kaplan
Celal Mengilibörü
Tayfur Sökmen
Aydın Ahmet Hulusi Alataş
Mazhar Germen
Ahmet Nuri Göktepe
Adnan Menderes
Zeynel Abidin Özmen
Nazmi Topçuoğlu
Hasan Tahsin San
Balıkesir Kâzım Özalp
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hacim Muhittin Çarıklı
Mehmet Emir
Cemal Esener
Sabiha Gökçül Erbay
Hayrettin Karan
Ahmet Süreyya Örgeevren
Enver Adakan
Rahmi Selçuk
Hasan Vasıf Somyürek
Osman Niyazi Burcu
Bayazıt (Ağrı) Halit Bayrak
İhsan Tav
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
Hüsamettin Kural
Bilecik Salih Bozok
Besim Ömer Akalın
İbrahim Çolak
Bolu Ali Fethi Okyar
Cevat Abbas Gürer
Cemal Hüsnü Taray
Hasan Cemil Çambel
Mithat Denli
Osman Göktürk
Mithat Dağdemir
Mehmet Şükrü Gülez
İsmail Hakkı Uzmay
Emin Cemal Suda
Burdur İbrahim Necmi Dilmen
Halit Onaran
Mustafa Şeref Özkan
Hasan Rıza Soyak
Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker
Naci Tınaz
Hasan Refet Canıtez
Hüseyin Fatin Güvendiren
Ayşe Şekibe İnsel
Esat Sagay
Atıf Akgüç
Sadi Konuk
Refik Güran
Galip Kahraman
Sadettin Ferit Talay
Asaf Süleyman Doras
Çanakkale Ahmet Cevat Emre
Mustafa Bengisu
Ahmet Hilmi Ergeneli
Ziya Gevher Etili
Mehmet Şükrü Yaşin
Çankırı Sami Çölgeçen
Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu
Mustafa Önsay
Fazıl Nazmi Örkün
Hatice Özgener[2]
Mustafa Abdülhalik Renda
Mehmet Rifat Ünür
Hüseyin Cahit Yalçın
Çoruh (Artvin) Ahmet Fuat Bulca
Hasan Cavit Belül
Akif Akyüz
Mehmet İhsan Kurtkan
İlyas Sami Muş
Ömer Fehmi Noylan
Mehmet Ali Okar
Mehmet Atıf Tüzün
Asım Us
Ali Zırh
Çorum Mustafa Cantekin
Eyüp Sabri Akgöl
Mehmet Münir Çağıl
İsmail Kemal Alpsar
İsmet Eker
Ali Rıza Özenç
Nabi Rıza Yıldırımtekin
Denizli Mazhar Müfit Kansu
Necip Ali Küçüka
Ali Haydar Öktem
Yusuf Başkaya
Kazım Samanlı
Emin Aslan Tokat
Hamdi Berkman
Şefik Türsan
Diyarbakır İbrahim Talî Öngören
Mehmet Rüştü Bekit
Tevfik Bilge
Huriye Öniz Baha
Zeki Mesut Alsan
Zekai Apaydın
Kazım Sevüktekin
Mehmet Zülfü Tigrel
Edirne Fatma Şakir Memik
Mehmet Şerafettin Aykut
Mecdi Boysan
Faik Kaltakkıran
Elazığ Fuat Ağralı
Ahmet Saffet Ohkay
Fethi Altay
Fazıl Ahmet Aykaç
Hasan Tahsin Berk
Fuat Ziya Çiyiltepe
Erzincan Saffet Arıkan
Abdülhak Fırat
Osman Hikmet Işık
Aziz Samih İlter
Erzurum Hüseyin Aziz Akyürek
Pertev Demirhan
Saim Ali Dilemre
Mehmet Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Nafi Atuf Kansu
Şükrü Koçak
Fuat Sirmen
Ahmet Zeki Soydemir
Ahmet Fikri Tüzer
Hasan Tahsin Uzer
Necip Asım Yazıksız
Eskişehir Emin Sazak
Osman Işın
İstamat Zihni Özdamar[1]
Ahmet Özdemir
Yusuf Ziya Özer
Gaziantep Mehmet Nuri Conker
Ali Kılıç
Ali Hikmet Ayerdem
Numan Menemencioğlu
Mehmet Ali Ağakay
Reşit Ağar
Ömer Asım Aksoy
Remzi Güres
Bekir Kaleli
Hafız Mehmet Şahin
Giresun Ahmet Münir Akkaya
Ahmet Talat Onay
Hakkı Tarık Us
Muzaffer Kılıç
Sadri Maksudi Arsal
İsmail Sabuncu
İhsan Sökmen
Gümüşhane Hasan Fehmi Ataç
Mustafa Durak Sakarya
Ali Şevket Öndersev
Mehmet Şevket Erdoğan
Mustafa Edip Tör
Isparta Ahmed Mükerrem Karaağaç
Hafız İbrahim Demiralay
Hüseyin Hüsnü Özdamar
Ahmet Kemalettin Turan
İçel (Mersin) Ferit Celal Güven
Hafız Emin İnankur
Süleyman Fikri Mutlu
Ahmet Hamdi Ongun
Mehmet Hakkı Saydam
İstanbul Kazım Karabekir
Refet Bele
Atıf Bayındır
Ahmet Hamdi Denizmen
Halil Ethem Eldem
İsmail Hakkı Erel
Hasan Hayrullah Ergin
Ali Rana Tarhan
Ali Barlas
Ziya Karamürsel
Fakihe Öymen
Şükrü Naili Gökberk
Neşet Ömer İrdelp
Refik Saydam
Abdülhak Hamit Tarhan
Sadettin Uraz
Selah Cimcoz
Şükrü Âli Ögel
Ahmet Hamdi Gürsoy
Mehmet Yaşar Yazıcı
İzmir Celâl Bayar
Benal Nevzat Arıman
Hasan Âli Yücel
Hüseyin Hüsnü Çakır
Halil Menteşe
Kâzım İnanç
Mahmut Esat Bozkurt
Mustafa Rahmi Köken
Tevfik Rüştü Aras
Şükrü Saracoğlu
Sadettin Epikmen
Mustafa Kamil Dursun
Reşat Mimaroğlu
Hamdi Aksoy
Kars Yusuf Akçora
Mehmet Fuad Köprülü
Muhittin Akyüz
Hüsrev Sami Kızıldoğan
Ömer Lütfi Küntay
Mehmet Bahaettin Öngören
Esat Özoğuz
Mehmet Nazif Sirel
Kastamonu Tevfik Aslan
Tahsin Çoşkan
Sıtkı Şerif Eken
Sami Erkman
İbrahim Grantay
Şerif İlden
Veled Çelebi İzbudak
Şükrü Şenozan
Nuri Tamaç
Kayseri Mehmet Faik Baysal
Süleyman Demirezen
Ahmet Hilmi Kalaç
Nahit Kerven
Mustafa Reşit Özsoy
Ferruh Güpgüp
Hasan Ferit Perker
Mehmet Sadettin Serim
Salih Turgay
Veli Yaşın
Kırklareli Fuat Umay
Zühtü Akın
Şevket Ödül
Kırşehir Ahmet Hazım Börekçi
Ali Rıza Esen
Lütfi Müfit Özdeş
Mehmet Seyfelioğlu
Kocaeli Ali Sait Akbaytogan
Ziya Nuri Birgi
Mehmet Ragıp Akça
Nedim Bozatık
İbrahim Diplan
Ali Dikmen
Kemalettin Olpak
Hasan Hayri Tan
Salah Yargı
İbrahim Süreyya Yiğit
Konya Ali Fuat Cebesoy
Ali Rıza Türel
Bahire Bediş Morova Aydilek
Tevfik Fikret Sılay
Osman Şevki Uludağ
Cemal Tekin
Ahmet Hamdi Dikmen
Mustafa Eken
Ali Muzaffer Göker
Musa Kazım Gürel
Mustafa Ulusan
Şevket Dağ
Mustafa Halit Üner
Musa Kazım Okay
Mehmet Naim Onat
Kütahya Recep Peker
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Lütfi Kırdar
Ömer Dinç
Ahmet Besim Atalay
Reşat Muhlis Erkmen
İbrahim Kazım Tahtakılıç
Şekip Ahmet Ediz
Mehmet Somer
Mustafa Naşit Uluğ
Vedit Uzgören
Malatya İsmet İnönü
Mihri Pektaş
Osman Nuri Koptagel
Emrullah Barkan
Vasıf Çinay
Hilmi Oytaç
Abdülmuttalip Öker
Osman Hilmi Taner
Mahmut Nedim Zabcı
Manisa Faik Kurdoğlu
Kazım Nami Duru
Osman Erçin
Mehmet Tahir Hitit
Refik Şevket İnce
Mehmet Sabri Toprak
Yusuf Hikmet Bayur
Mehmet Kani Karaosmanoğlu
Yusuf Kenan Orer
Mehmet Yaşar Özey
Turgut Türkoğlu
Saim Uzel
Maraş Mehmet Mithat Alan
Mehmet Erten
Mehmet Kusun
Hasan Reşit Tankut
Alaattin Tiritoğlu
Mehmet Nuri Ural
Mardin İrfan Ferit Alpaya
Hilmi Çoruk
Osman Dinçer
Hasan Edip Ergin
Ali Rıza Erten
Ali Rıza Levent
Abdürrezzak Şatana
Muğla Yunus Nadi Abalıoğlu
Hüseyin Avni Ercan
Sadullah Güney
Şükrü Kaya
Hasan Hüsnü Kitapçı
Mehmet Nuri Tuna
Muş Ahmet Şükrü Ataman
Ahmet Şevki Çiloğlu
İsmail Hakkı Kılıçoğlu
Mehmet Naki Yücekök
Niğde Ali Cavit Oral
Mehmet Kamil İrdelp
Halit Hami Mengi
Mahmut Faik Soylu
Rasim Ferit Talay
Ahmet Uluçay
Samuel Abravaya Marmaralı[1]
Ordu Ahmet Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Selim Sırrı Tarcan
Ali Canip Yöntem
Ahmet İhsan Tokgöz
Ziya Yaltırım
İsmail Çamaş
Samsun Hasan Ruşeni Barkın
Mehmet Zühtü Durukan
Mehmet Güneşdoğdu
Mehmet Fahri Engin
Meliha Ulaş
Asım Sirel
Ali Tunalı
Ethem Tuncay
Mehmet Ali Yörüker
Seyhan (Adana) Damar Arıkoğlu
Ali Münif Yeğenağa
Naci Eldeniz
Hilmi Uran
Esma Nayman
Tevfik Tarman
İbrahim Mete
Ömer Biçer
Siirt Halil Hulki Ayrım
Naki Bekmen
Mehmet Ali Kurtoğlu
Mahmut Nedim Soydan
İsmail Müştak Mayokan
Osman Şevki Süsoy
Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk
Cevdet Kerim İncedayı
Hulusi Oruçoğlu
Hüsamettin Okan
Galip Üstün
İsmail Hakkı Veral
Sivas Rasim Başara
Yusuf Ziya Başara
Mithat Şükrü Bleda
Remzi Çiner
Akif Erdemgil
Hüsrev Gerede
Necmettin Sadık Sadak
Sabiha Görkey
Şemsettin Günaltay
Hasan Vasfi Sevig
İsmail Memet Uğur
Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı
Faik Öztrak
Mehmet Cemil Uybadın
Şakir Kesebir
Hüseyin Rahmi Apak
Tokat Hürrem Müftügil
Resai Erişken
Salih Süreyya Gençağa
Hüseyin Hüsnü Konay
Ali Galip Pekel
Faik Permek
Nazım Poroy
Sıtkı Üke
Trabzon Hasan Saka
Halil Boztepe
Mithat Aydın
Raif Karadeniz
Seniha Hızal
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Sırrı Day
Süleyman Sırrı Gedik
Ahmet Hamdi Ülkümen
Urfa Ali Saip Ursavaş
Mehmet Emin Yurdakul
Fuat Gökbudak
Ali Behçet Günay
Mehmet Refet Ülgen
Ahmet Yazgan
Muhittin Dinçsoy
Van İbrahim Arvas
Münip Boya
Hakkı Ungan
Yozgat Mehmet Avni Doğan
Celal Arat
Emin Draman
Ömer Evci
Süleyman Sırrı İçöz
Ekrem Pekel
Ahmet Sungur
Zonguldak Raif Dinç
Celal Sahir Erozan
Recep Zühtü Soyak
Mithat Altıok
İbrahim Esat Çakmakkaya
Süleyman Necati Güneri
Hasan Karabacak
Ahmet Ragıp Özdemiroğlu
Halil Türkmen
Mehmet Rifat Vardar

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c d Bağımsız olarak. (Ayrıca bkz. Türkiye'de azınlık milletvekilleri)
  2. ^ a b Ara seçim sonucunda milletvekili oldu.