İçeriğe atla

TBMM 8. dönem milletvekilleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

TBMM 8. dönem milletvekilleri listesi, 1946 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 5 Ağustos 1946 - 24 Mart 1950 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti
Afyonkarahisar Sadık Aldoğan Demokrat Parti Millet Partisi
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca Bağımsız
Hasan Dinçer Millet Partisi
Şahin Laçin
Kemal Özçoban
Ahmet Cemal Tunca
Ahmet Veziroğlu
Ağrı Müştak Aktan Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Alpaslan
Halit Bayrak
Amasya Ahmet Eymir Cumhuriyet Halk Partisi
Zeki Tarhan
Ahmet Esat Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
Ankara İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Falih Rıfkı Atay
Naci Tınaz
Naki Cevat Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Berkman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaz Ökmen
Fakihe Öymen
Ahmet Hamit Selgil
Antalya Numan Aksoy Cumhuriyet Halk Partisi
Niyazi Aksu
Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sumer
Aydın Sabri Akın Cumhuriyet Halk Partisi
Neşet Akkor
Refet Alpman
Emin Arkayın
Mithat Aydın
Emin Bilgen
Mazhar Germen
Ahmet Nuri Göktepe
Balıkesir Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
İzzettin Çalışlar
Hacim Çarıklı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Eminittin Çeliköz
Pertev Etçioğlu
Süreyya Örgeevren
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
Bilecik Memduh Şevket Esendal Cumhuriyet Halk Partisi
Reşit Bozüyük
Muhlis Suner
Bingöl Tahsin Banguoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Feridun Fikri Düşünsel
Bitlis Muhtar Ertan Cumhuriyet Halk Partisi
Ziya Geboloğlu
Arif Özdemir
Bolu Hasan Şükrü Adal Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Cemil Çambel
Lütfi Gören
Hıfzırrahman Raşit Öymen
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
Zihni Ülgen
İhsan Yalçın
Burdur Fahrettin Altay Cumhuriyet Halk Partisi Bağımsız
Şerif Korkut
Ahmet Ali Çınar Bağımsız
Bursa Atıf Akgüç Cumhuriyet Halk Partisi
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Reşat Muhlis Erkmen
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdurrahman Konuk
Cemil Öz
Muhittin Baha Pars
Talat Simer
Faik Yılmazipek
Sadık Tahsin Arsal
Çanakkale Hüseyin Bingül Demokrat Parti
Niyazi Çıtakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Behçet Gökçen Millet Partisi
İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever Millet Partisi
Nurettin Ünen Cumhuriyet Halk Partisi
Çankırı Abdülhalik Renda Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Zeki Soydemir
Mehmet Rifat Dolunay
Akif Arkan
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
Çoruh (Artvin) Ali Çoruh Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza Erem
Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
Çorum Edip Alpsar Cumhuriyet Halk Partisi
Naim Atalay
Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmet Eker
Hasene Ilgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Nejdet Yücer
Denizli Reşat Aydınlı Bağımsız
Hamdi Berkman Cumhuriyet Halk Partisi
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
Behçet Uz
Diyarbakır Fazıl Ahmet Aykaç Cumhuriyet Halk Partisi
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hamit Tiğrel
Şeref Uluğ
Edirne Mehmet Edip Ağaoğulları Cumhuriyet Halk Partisi
Fethi Erimçağ Demokrat Parti Millet Partisi
Mahmut Nedim Gündüzalp
Bahattin Öğütmen Millet Partisi
Mehmet Şevket Öktem
Elazığ Fuat Ağralı Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim Talî Öngören
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Erzincan Saffet Arıkan Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sabit Sağıroğlu
Behçet Kemal Çağlar
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Nahit Pekcan
Erzurum Eyüp Sabri Akgöl Cumhuriyet Halk Partisi
Münir Hüsrev Göle
Kemalettin Kamu
Salim Altuğ
Mehmet Mesut Çankaya
Raif Dinç
Mehmet Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
Eskişehir Yavuz Abadan Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Hakkı Çevik Demokrat Parti
Ahmet Oğuz Millet Partisi
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak Bağımsız
Kemal Zeytinoğlu
Gaziantep Abdurrahman Melek Cumhuriyet Halk Partisi
Cemil Sait Barlas
Aşir Atlı
Cemil Alevli
Ömer Asım Aksoy
Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Giresun Ahmet Münir Akkaya Cumhuriyet Halk Partisi
Celâl Esat Arseven
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
Musa Kazım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmet Ulus
Fikret Yüzatlı
Galip Kenan Zaimoğlu
Gümüşhane Hasan Fehmi Ataç Cumhuriyet Halk Partisi
Şükrü Sökmensüer
Edip Servet Tör
Mehmet Şevket Erdoğan
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
Hakkâri Selim Seven Cumhuriyet Halk Partisi
Hatay Abdülgani Türkmen Cumhuriyet Halk Partisi
Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdullah Cilli
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
Isparta Kazım Aydar Cumhuriyet Halk Partisi
Rifat Güllü
Sait Köksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İçel (Mersin) Haydar Arslan Demokrat Parti Bağımsız
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih İnankur
Refik Koraltan
Aziz Köksal
Celal Ramazanoğlu
Ali Menteşoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Kâzım Karabekir Cumhuriyet Halk Partisi
Refet Bele
Recep Peker
Hamdullah Suphi Tanrıöver Bağımsız
Cemil Cahit Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Mehmet Sadi Bekter
Mim Kemal Öke
Akil Muhtar Özden
Ekrem Amaç
Ali Rıza Arı
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Atıf Ödül
Nikola Fakaçelli
Celâl Bayar Demokrat Parti
Mehmet Fuad Köprülü
Enis Akaygen Millet Partisi
Münip Berkan
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuat Hulusi Demirelli
Osman Nuri Köni Millet Partisi
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili Bağımsız
Zeki Rıza Sporel
Senihi Yürüten
Salamon Adato
Vasil Konos
Fevzi Çakmak Bağımsız Millet Partisi
Abdülhak Adnan Adıvar
Cihat Baban
İzmir Şükrü Saracoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Âli Yücel
Şevket Adalan
Atıf İnan
Rahmi Köken
Benal Nevzat Arıman
Münir Birsel
Hüseyin Hulki Cura
Latife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Hüseyin Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Ekrem Oran
Ali Haydar Öktem
Kamran Örs
Kars Fevzi Aktaş Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Rüstem Bahadır
Ali Akif Eyidoğan
Aziz Samih İlter
Şerafettin Karacan
Esat Oktay
Zihni Orhon
Alay Abdurrahman Azizağaoğlu
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
Kastamonu Muzaffer Akalın Cumhuriyet Halk Partisi
Abdullah Alpdoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Hilmi Çoruk
Fahri Ecevit
Mehmet Fethi Mağara
Ziya Orbay
Mehmet Adil Toközlü
Ahmet Ziyaettin Tümtürk
Kayseri Salih Avgın Cumhuriyet Halk Partisi
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşit Özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
Fikri Apaydın Demokrat Parti
Kamil Gündeş
Reşit Turgut
Kırklareli Nafi Atuf Kansu Cumhuriyet Halk Partisi
Kemal Doğan
Fuat Umay
Şevket Ödül
Zühtü Akın
Kırşehir İsmail Hakkı Baltacıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Turgut
Kocaeli Ahmet Faik Abasıyanık Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Rüştü Aksal
Nihat Erim
Cenap Aksu
Fuat Balkan
Fazıl Şerafettin Bürge
Ali Dikmen
Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
Konya Ali Fuat Cebesoy Cumhuriyet Halk Partisi
Hulûsi Alataş
Muhsin Adil Binal
Ahmet Mithat Altan
Ali Rıza Türel
Fatin Gökmen
Mehmet Sedat Çumralı
Ahmet Rasim Erel
Sadi Irmak
Tevfik Fikret Sılay
Muhsin Faik Dündar
Mustafa Şevki Ergun
Hulki Karagülle
Mehmet Naim Onat
Aziz Perkün
Halis Ulusan
Kütahya Âsım Gündüz Cumhuriyet Halk Partisi
Halil Benli
Ahmet Hilmi Bozbay
Ahmet Tahtakılıç Demokrat Parti Millet Partisi
Adnan Menderes
Memduh Ispartalıgil Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet İhsan Gürsoy
Ömer Özdek
İhsan Şerif Özgen
İsmail Hakkı Gedik
Malatya Abdurrahim Ulvi Beydağı Cumhuriyet Halk Partisi
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Şefik Tugay
Tevfik Temelli
Cafer Özelçi
Hikmet Fırat
Atıf Esenbel
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Hilmi Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmut Nedim Zabcı
Manisa Faik Kurdoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Rıza Artunkal
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
İsmail Ertem
Feyzullah Uslu
Lütfi Kırdar
Şevket Raşit Hatipoğlu
Necdet Otaman
Mehmet Yaşar Özey
Hilmi Öztarhan
Muammer Alakant Demokrat Parti
Maraş Kemali Bayazıt Cumhuriyet Halk Partisi
Rıza Çuhadar
Kamil İdil
Hasan Reşit Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
Emin Soysal Bağımsız Cumhuriyet Halk Partisi
Mardin İrfan Ferit Alpaya Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Kamil Boran
Seyfi Düzgören
Şemsettin Ekmen
Ali Rıza Erten
Abdülkadir Kalav Demokrat Parti
Yusuf Mardin
Kâzım Sevüktekin
Abdürrezzak Şatana
Aziz Uras
Muğla Abidin Çakır Cumhuriyet Halk Partisi
Necati Erdem Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi
Asım Gürsu Millet Partisi
Nuri Özsan
Mitat Sakaroğlu Bağımsız
Muş Hamdi Dayı Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti
Bari Dedeoğlu
Halit Onaran
Niğde Ferit Ecer Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti
Mehmet Rifat Gürsoy
İbrahim Refik Soyer
Halit Mengi
Vehbi Sarıdal
Ahmet Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
Ordu Ahmet Şevket Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi
Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Hulusi Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Ahmet Hamdi Yalman
Rize Fuat Sirmen Cumhuriyet Halk Partisi
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavit Belül
Saim Ali Dilemre
Fahri Kurtuluş
Ali Zırh
Samsun Hüsnü Çakır Cumhuriyet Halk Partisi
Sadi Konuk
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Işıtan
Yakup Kalgay
Ömer Niyazi Karataş
Muin Köprülü
Mehmet Ali Yörüker
Seyhan (Adana) Kasım Gülek Cumhuriyet Halk Partisi
Hilmi Uran
Ali Münif Yeğenağa
Ahmet Remzi Yüreğir
Ali Cavit Oral
Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kemal Çelik
Siirt Etem İzzet Benice Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lütfi Yavuz
Sinop Cevdet Kerim İncedayı Cumhuriyet Halk Partisi
Lütfi Aksoy
Suphi Batur Demokrat Parti Millet Partisi
Mustafa Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas Şemsettin Günaltay Cumhuriyet Halk Partisi
Mithat Şükrü Bleda
Mehmet Nazif Ergin
Osman Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Kamil Kitapçı
Muttalip Öker
İsmail Memet Uğur
Fikri Tirkeş
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
Tekirdağ Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi
Cemil Uybadın
Rahmi Apak
Mehmet Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Tokat Feyzi Eken Cumhuriyet Halk Partisi
Recai Güreli
Halit Nazmi Keşmir
Cemal Kovalı
Mustafa Latifoğlu
Reşit Önder
Mustafa Özden
Ali Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
Trabzon Faik Ahmet Barutçu Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Saka
Raif Karadeniz
Süleyman Daniş Eyüboğlu
Sırrı Day
Ali Rıza Sarıalioğlu
Temel Nücûm'i Göksel
Ali Rıza Işıl
Zekiye Molaoğlu
İskender Hamdi Orhon
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
Tunceli Necmettin Sahir Sılan Cumhuriyet Halk Partisi Bağımsız
Mahmut Tan
Urfa Osman Ağan Cumhuriyet Halk Partisi
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Hasan Oral
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
Van İbrahim Arvas Cumhuriyet Halk Partisi
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
Yozgat Fahri Akgöl Cumhuriyet Halk Partisi
Celal Arat
Ziya Arkant
Kemal Cenap Berksoy
Kamil Erbek
Mehmet İhsan Olgun
Ahmet Sungur
Sırrı İçöz
Zonguldak Şinasi Devrin Cumhuriyet Halk Partisi Bağımsız
Orhan Seyfi Orhon
Mehmet Emin Erişirgil
Ahmet Nuri Gürel
Ali Rıza İncealemdaroğlu Demokrat Parti
Sabri Koçer
İsmail Ergener
Naim Kromer
Nuri Tarhan

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]