İçeriğe atla

TBMM 9. dönem milletvekilleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

TBMM 9. dönem milletvekilleri listesi, 1950 Türkiye genel seçimleri ile seçilen ve 22 Mayıs 1950 - 12 Mart 1954 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti Değişiklik
Afyonkarahisar Abdullah Güler Demokrat Parti
Süleyman Kerman
Bekir Oynağanlı
Kemal Özçoban
Ali İhsan Sabis
Avni Tan
Salih Torfilli
Ahmet Veziroğlu
Gazi Yiğitbaşı
Ağrı Kasım Küfrevi Demokrat Parti
Halis Öztürk
Celal Yardımcı
Amasya Kemal Eren Demokrat Parti
Hamit Koray
İsmet Olgaç
Cevdet Topçu Ölüm
Ankara Selahattin Adil Demokrat Parti
Sadri Maksudi Arsal
Muhlis Bayramoğlu
Selahattin Benli
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Osman Talat İltekin
Hamit Şevket İnce
Seyfi Kurtbek
Talât Vasfi Öz
Fuat Seyhun
Cevdet Soydan
Antalya Fatin Dalaman Demokrat Parti
Burhanettin Onat
Akif Sarıoğlu
İbrahim Subaşı
Ahmet Rıza Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
Nazifi Şerif Nabel
Aydın Etem Menderes Demokrat Parti
Namık Gedik
Şevki Hasırcı
Nail Geveci
Abdulbaki Ökdem
Cevat Ülkü
Lütfi Ülkümen
Balıkesir Vacit Asena Demokrat Parti
Selahattin Baskan
Ali Enver Güreli
Esat Budakoğlu
Muzaffer Emiroğlu
Sıtkı Yırcalı
Müfit Erkuyumcu
Mücteba Iştın
Ali Fahri İşeri Bağımsız
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Muharrem Esir Tunçay
Bilecik İsmail Aşkın Demokrat Parti
Mehmet Kurkut
Talat Oran
Yümnü Üresin
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti
Mustafa Nuri Okçuoğlu
Bitlis Muhtar Ertan Cumhuriyet Halk Partisi Ölüm
Selâhattin İnan Demokrat Parti
Nusrettin Barut Demokrat Parti
Bolu Fahri Belen Demokrat Parti
Zuhuri Danışman
Mithat Dayıoğlu
Mahmut Güçbilmez
İhsan Gülez
Kamil Kozak
Vahit Yöntem
Burdur Fethi Çelikbaş Demokrat Parti
Mehmet Erkazancı
Mehmet Özbey
Bursa Agah Erozan Demokrat Parti
Selim Ragıp Emeç
Halûk Şaman
Sadettin Karacabey
Selim Herkmen
Ahmet Hulusi Köymen
Ali Canip Yöntem
Halil Ayan Ölüm
Kenan Yılmaz
Raif Aybar
Necdet Yılmaz
Mithat San
Çanakkale Kenan Akmanlar Demokrat Parti
Süreyya Endik Türkiye Köylü Partisi
Ahmet Bedii Enüstün
Emin Kalafat
Nihat İyriboz
İhsan Karasioğlu
Nusret Kirişçioğlu
Ömer Mart
Çankırı Kazım Arar Demokrat Parti Bağımsız
Kemal Atakurt
Celal Boynuk
Kenan Çığman
Celal Otman
Çoruh (Artvin) Mecit Bumin Demokrat Parti
Abbas Gigin
Mesut Güney
Ali Rıza Sağlar
Zihni Ural
Çorum Sedat Baran Demokrat Parti
Ahmet Başıbüyük
Şevki Gürses
Baha Koldaş
Hüseyin Ortakçıoğlu
Saip Özer
Hasan Ali Vural
Hakkı Yemeniciler
Denizli Baha Akşit Demokrat Parti
Hüsnü Akşit Ölüm
Fikret Başaran
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
Fikret Karabudak Ölüm
Eyüp Şahin
Refet Tavaslıoğlu
Diyarbakır Yusuf Kamil Aktuğ Demokrat Parti Ölüm
Ferit Alpiskender
Yusuf Azizoğlu
Mustafa Remzi Bucak
Mustafa Ekinci
Nazım Önen Bağımsız
Kamil Tayşi
Edirne Arif Altınalmaz Demokrat Parti
Rükneddin Nasuhioğlu
Mehmet Enginün
Cemal Köprülü
Hasan Osma
Elazığ Abdullah Demirtaş Demokrat Parti
Suphi Ergene
Ömer Faruk Sanaç
Mehmet Şevki Yazman
Hamit Ali Yöney
Erzincan Şemsettin Günaltay Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Sabit Sağıroğlu
Cemal Gönenç
Nahit Pekcan
Ziya Soylu
Erzurum Sait Başak Demokrat Parti
Bahadır Dülger
Rıfkı Salim Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Sabri Erduman
Enver Karan
Emrullah Nutku
Rıza Topçuoğlu
Memiş Yazıcı
Mustafa Zeren
Eskişehir Muhtar Başkurt Demokrat Parti
Ekrem Baysal
Hasan Polatkan
Kemal Zeytinoğlu
İsmail Hakkı Çevik Ölüm
Abidin Potuoğlu
Ali Fuat Cebesoy Bağımsız
Gaziantep Ekrem Cenani Demokrat Parti
Ali Kemal Ocak
Samih İnal
Galip Kınoğlu
Süleyman Kuranel
Cevdet San
Selahattin Ünlü
Giresun Hamdi Bozbağ Demokrat Parti
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Arif Hikmet Pamukoğlu Ölüm
Mazhar Şener
Adnan Tüfekçioğlu
Gümüşhane Cevdet Baybura Demokrat Parti
Raşit Gürgen Ölüm
Halis Tokdemir
Halit Zarbun
Vasfi Mahir Kocatürk
Ahmet Kemal Varınca
Kemal Yörükoğlu
Hakkâri Selim Seven Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti
Hatay Tayfur Sökmen Cumhuriyet Halk Partisi
Abdurrahman Melek
Celâl Sait Siren
Abdullah Cilli Demokrat Parti
Hasan Reşit Tankut
Cavit Yurtman
Isparta Sait Bilgiç Demokrat Parti
İrfan Aksu
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
Reşit Turgut
İçel (Mersin) Halil Atalay Demokrat Parti Bağımsız
Hüseyin Fırat
Salih İnankur Bağımsız
Refik Koraltan
Aziz Köksal
Celal Ramazanoğlu
Şahap Tol
İstanbul Celâl Bayar Demokrat Parti
Mehmet Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Nihat Reşat Belger
Ahmet Hamdi Başar Bağımsız
Ahmet Hamdi Topçu
Andre Vahram Bayar
Bedri Nedim Göknil
Ahilya Moshos
Celal Türkgeldi
Enver Adakan
Fahrettin Sayımer
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuat Hulusi Demirelli
Füruzan Tekil
Hâdi Hüsman
Hüseyin Hüsnü Yaman
İhsan Altınel
Mithat Benker
Mithat Sözer
Mükerrem Sarol
Nazlı Tlabar
Numan Menemencioğlu
Salamon Adato Ölüm
Sani Yaver
Senihi Yürüten Ölüm
Seyfi Oran
Salih Fuat Keçeci
İzmir Abidin Tekön Demokrat Parti
Ahmet Cemal Tunca
Behzat Bilgin
Cihat Baban
Mehmet Aldemir
Muhiddin Erener
Pertev Arat
Ekrem Hayri Üstündağ
Halil Özyörük
Avni Başman
Tarık Gürerk
Necdet İncekara
Osman Kapani
Sadık Giz
Vasfi Menteş
Zühtü Hilmi Velibeşe
Halide Edib Adıvar Bağımsız
Kars Abbas Ali Çetin Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti
Latif Aküzüm Demokrat Parti
Hüseyin Cahit Yalçın
Tezer Taşkıran Bağımsız
Veyis Koçulu Demokrat Parti
Esat Oktay
Hüsamettin Tugaç
Sırrı Atalay
Mehmet Rüstem Bahadır
Fevzi Aktaş
Kastamonu Galip Deniz Demokrat Parti Ölüm
Hamdi Türe
Sait Kantarel
Fahri Keçecioğlu
Şükrü Kerimzade
Ahmet Keskin Ölüm
Muzaffer Ali Mühto
Rıfat Taşkın
Ziya Termen
Hayri Tosunoğlu
Tahsin Coşkan Ölüm
Kayseri Suat Hayri Ürgüplü Demokrat Parti Bağımsız
İsmail Hakkı Berkok
Emin Develioğlu
Kamil Gündeş
Ali Rıza Kılıçkale
İbrahim Kirazoğlu
Mehmet Özdemir
Yusuf Ziya Turgut
Fikri Apaydın
Kırklareli Şefik Bakay Demokrat Parti
Mahmut Erbil
Fikret Filiz
Sıtkı Pekkip
Faik Üstün
Kırşehir Elvan Kaman Demokrat Parti
Rifat Özdeş
Halil Sezai Erkut Cumhuriyet Halk Partisi
Osman Bölükbaşı Millet Partisi Cumhuriyetçi Millet Partisi
Kocaeli Ethem Vassaf Akan Demokrat Parti
Ekrem Alican
Ziya Atığ
Hamdi Başak
Salih Kalemcioğlu
Mümtaz Kavalcıoğlu
Yeredoğ Kişioğlu
Lütfi Tokoğlu
Saim Önhon
Hüsnü Türkant
Mehmet Nevher Yılmaz
Konya Abdurrahman Fahri Ağaoğlu Demokrat Parti
Ali Rifat Alabay
Kemal Ataman
Hidayet Aydıner
Ziya Barlas Ölüm
Remzi Birant
Saffet Gürol
Sıtkı Salim Burçak
Abdi Çilingir
Ömer Rıza Doğrul
Ziyad Ebüzziya
Tarık Kozbek
Muammer Obuz
Himmet Ölçmen
Murat Ali Ülgen
Umran Nazif Yiğiter
Kütahya İhsan Şerif Özgen Demokrat Parti
Mecdet Alkin
Yusuf Aysal
Besim Besin
Ahmet İhsan Gürsoy
İsmail Hakkı Gedik
Ahmet Kavuncu
Remzi Koçak
Süleyman Sururi Nasuhoğlu
Âsım Gündüz
Malatya İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Hikmet Fırat
Mehmet Kartal
Mehmet Kulu
Hüseyin Doğan
Nuri Ocakçıoğlu
Abdülkadir Özbay
Lütfi Sayman
Şefik Tugay Ölüm
Manisa Refik Şevket İnce Demokrat Parti
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
Kazım Taşkent
Samet Ağaoğlu
Şemi Ergin
Muzaffer Kurbanoğlu
Faruk İlker
Nafiz Körez
Adnan Karaosmanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Muhlis Tümay
Hamdullah Suphi Tanrıöver Bağımsız
Maraş Abdullah Aytemiz Demokrat Parti
Ahmet Bozdağ
Selahattin Hüdayioğlu Bağımsız
Ahmet Kadoğlu
Nedim Ökmen
Remzi Öksüz
Mazhar Özsoy
Mardin Abdurrahman Bayar Demokrat Parti
Abdülkadir Kalav
Cevdet Öztürk
Ali Rıza Erten Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Kamil Boran
Aziz Uras
Kemal Türkoğlu Bağımsız
Muğla Yavuz Başer Demokrat Parti
Cemal Hünal
Nuri Özsan
Zeyyat Mandalinci
Natık Poyrazoğlu
Nadir Nadi Bağımsız
Muş Hamdi Dayı Demokrat Parti
Ferit Kılıçlar
Niğde Hadi Arıbaş Demokrat Parti
Ahmet Necip Bilge
Süreyya Dellaloğlu
Asım Doğanay
Ferit Ecer
Fahrettin Köşkeroğlu
Hasan Hüseyin Ülkü
Halil Nuri Yurdakul
Ordu Hüsnü Akyol Cumhuriyet Halk Partisi
Naşit Fırat
Yusuf Ziya Ortaç Bağımsız
Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Atıf Topaloğlu
Osman Rafet Aksoy Demokrat Parti
Feyzi Boztepe
Rize Osman Kavrakoğlu Demokrat Parti
İzzet Akçal
Zeki Rıza Sporel
Mehmet Kemal Balta
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
Samsun Haşim Alişan Demokrat Parti
Naci Berkman
İsmail Işın
Ahmet Tevfik İleri
Firuz Kesim
Muhittin Özkefeli
Ferit Tüzel
Şükrü Uluçay
Hasan Fehmi Ustaoğlu Bağımsız
Hadi Uzer
Seyhan (Adana) Zeki Akçalı Demokrat Parti
Arif Nihat Asya
Remzi Oğuz Arık Ölüm
Sedat Barı
Tevfik Coşkun
Yusuf Ziya Eker Bağımsız
Reşat Güçlü
Mahmut Kibaroğlu
Salim Serçe
Cezmi Türk Bağımsız
Sinan Tekelioğlu Bağımsız Demokrat Parti
Siirt Baki Erden Demokrat Parti
Mehmet Daim Süalp
Şefik Türkdoğan
Ahmet Cemil Yardım
Sinop Ahmet Muhtar Acar Cumhuriyet Halk Partisi
Server Somuncuoğlu
Ali Şükrü Şavlı
Cevdet Kerim İncedayı Ölüm
Muhit Tümerkan
Nuri Sertoğlu
Sivas Ercüment Damalı Demokrat Parti
İlhan Dizdar
İbrahim Duygun
Şevki Ecevit
Nurettin Ertürk
Halil İmre
Rıfat Öçten
Sedat Zeki Örs
Nazım Ağacıkoğlu
Bahattin Taner
Mahir Türkay Ölüm
Hüseyin Yüksel
Reşat Şemsettin Sirer Cumhuriyet Halk Partisi Ölüm
Tekirdağ İsmail Hakkı Akyüz Demokrat Parti
Hüseyin Bingül
Zeki Erataman
Şevket Mocan Bağımsız
Yusuf Ziya Tuntaş Ölüm
Tokat Sıtkı Atanç Demokrat Parti
Zehni Betil
Fevzi Çubuk
Ahmet Gürkan
Hamdi Koyutürk
Haluk Ökeren
Muzaffer Önal
Mustafa Özdemir
Nuri Turgut Topçuoğlu Ölüm
Trabzon Hasan Saka Cumhuriyet Halk Partisi
Faik Ahmet Barutçu
Tevfik Koral Ölüm
Saffet Baştımar
Cemal Reşit Eyüboğlu
Naci Altuğ
İskender Hamdi Orhon
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Demokrat Parti
Cahit Zamangil
Salih Esat Alperen Demokrat Parti
Mahmut Goloğlu
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Tunceli Hızır Aydın Demokrat Parti Bağımsız
Hasan Remzi Kulu
Urfa Necdet Açanal Demokrat Parti
Feridun Ayalp
Hacı Ömer Cevheri Ölüm
Feridun Ergin
Celal Öncel
Reşit Kemal Timuroğlu
Hasan Oral
Van Kâzım Özalp Cumhuriyet Halk Partisi
Ferit Melen
İzzet Akın
Yozgat Niyazi Ünal Alcılı Demokrat Parti
Faik Erbaş Bağımsız
Yusuf Karslıoğlu
Fuat Nizamoğlu
Haşim Tatlıoğlu
Hasan Üçöz
Mehmet Avni Doğan Cumhuriyet Halk Partisi
Zonguldak Fehmi Açıksöz Demokrat Parti
Muammer Alakant
Hüseyin Balık
Suat Başol
Abdurrahman Boyacıgiller Cumhuriyetçi Millet Partisi
Ali Rıza İncealemdaroğlu
Esat Kerimol Ölüm
Cemal Kıpçak
Rifat Sivişoğlu
Avni Yurdabayrak
Ahmet Sebati Ataman Cumhuriyet Halk Partisi