TBMM 10. dönem milletvekilleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

TBMM 10. dönem milletvekilleri listesi, 14 Mayıs 1954 - 11 Eylül 1957 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış milletvekillerinin listesidir.

Seçim Bölgesi Milletvekili Siyasi Parti
Afyonkarahisar Mehmet Rıza Çerçel Demokrat Parti
Arif Demirer
Gazi Yiğitbaşı
Sıtkı Koraltan
Kemal Özçoban
Saip Özer
Osman Talu
Hüseyin Tiryakioğlu
Murat Ali Ülgen
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Demokrat Parti
Kasım Küfrevi
Halis Öztürk
Nimet Sümer
Amasya Faruk Çöl Demokrat Parti
Kemal Eren
Hamit Koray
İsmet Olgaç
Mustafa Zeren
Ankara Muhlis Bayramoğlu Demokrat Parti
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Ramiz Eren
Muzaffer Ergüder
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Mehmet Muhlis Ete
Mehmet Mümtaz Tarhan
Osman Şevki Çiçekdağ
Hazım Türegün
Zafer Gökçer
Necmi İnanç
Seyfi Kurtbek
Şeref Kamil Mengü
Talat Vasfi Öz
Fuat Seyhun
Aliye Coşkun
Fuat Zincirkıran
Antalya Kenan Akmanlar Demokrat Parti
Fatin Dalaman
Enver Karan
Atilla Konuk
Asım Okur
Burhanettin Onat
Ahmet Rıza Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
Aydın İbrahim Ethem Menderes Demokrat Parti
Namık Gedik
Nail Geveci
Nihat İyriboz
Necati Çelim
Abdulbaki Ökdem
Zühtü Uray
Cevat Ülkü
Balıkesir Vacit Asena Demokrat Parti
Ali Enver Güreli
Esat Budakoğlu
Mekki Sait Esen
Mücteba Iştın
Halil İmre
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Karagür
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
Haluk Timurtaş
Muharrem Esir Tunçay
Sırrı Yırcalı
İbrahim Sıtkı Yırcalı
Bilecik İsmail Selçuk Çakıroğlu Demokrat Parti
Şevki Hasırcı
Talat Oran
Yümnü Üresin
Bingöl Necati Aras Demokrat Parti
Mustafa Nuri Okçuoğlu
Sait Göker
Ekrem Yıldız
Bitlis Nusrettin Barut Demokrat Parti
Selahattin İnan
Bolu Fahri Belen Demokrat Parti
Selahattin Baysal
Reşat Akşemsettinoğlu
Sabri Çonkar
Mithat Dayıoğlu
İhsan Gülez
Ahmet Hatı
Lütfi Oğultürk
Burdur Fethi Çelikbaş Demokrat Parti
Hüseyin Çimen
Behçet Kayaalp
Mehmet Özbey
Bursa Agah Erozan Demokrat Parti
Ahmet Haluk Şaman
Ahmet Hulusi Köymen
Kenan Yılmaz
İbrahim Öktem
Sabahattin Çıracıoğlu
Selim Ragıp Emeç
Muhlis Erdener
Müfit Erkuyumcu
Sadettin Karacabey
Ali Ferruh Yücel
Baha Cemal Zağra
Raif Aybar
Çanakkale Fatin Rüştü Zorlu Demokrat Parti
Emin Kalafat
Fuat Alpkartal
Ahmet Bedii Enüstün
Safaettin Karanakçı
İhsan Karasioğlu
Servet Sezgin
Nuri Togay
Çankırı Tahir Akman Demokrat Parti
İbrahim Aydın
Celal Boynuk
Kenan Çığman
Asım Emrem
Tahsin Uygur
Çoruh (Artvin) Mecit Bumin Demokrat Parti
Hilmi Çeltikçioğlu
Yaşar Gümüşel
Muzaffer Önal
Zihni Ural
Çorum Sedat Baran Demokrat Parti
Mustafa Kemal Biberoğlu
Yakup Gürsel
Şevki Gürses
Ali Rıza Kılıçkale
Baha Koldaş
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakçıoğlu
Kemal Terzioğlu
Denizli Baha Akşit Demokrat Parti
Ali Çobanoğlu
Mustafa Gülcügil
İsmail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Mehmet Karasan
Osman Ongan
Ahmet Hamdi Sancar
Refet Tavaslıoğlu
Diyarbakır Yusuf Azizoğlu Demokrat Parti
Fikri Arığ
Mustafa Ekinci
Ragıp Karaosmanoğlu
Eyüp Şahin
İhsan Hamit Tiğrel
Halil Turgut
Mehmet Hüsrev Ünal
Edirne Rüknettin Nasuhioğlu Demokrat Parti
Mehmet Enginün
Cemal Köprülü
Hasan Maksudoğlu
Sabahattin Parsoy
Kemal Yaşınkılıç
Elazığ Suphi Ergene Demokrat Parti
Hüsnü Göktuğ
Ömer Faruk Sanaç
Selahattin Toker
Mehmet Şevki Yazman
Erzincan Tevfik Şenocak Demokrat Parti
Sadık Perinçek
Mustafa Rahmi Sanalan
Veysel Varol
Hüsnü Çanakçı Cumhuriyet Halk Partisi
Erzurum Bahadır Dülger Demokrat Parti
Rıfkı Salim Burçak
İshak Avni Akdağ
Zeki Çavuşoğlu
Sabri Erduman
Şevki Erker
Abdülkadir Eryurt
Hamit Şevket İnce
Hasan Numanoğlu
Cemil Önder
Rıza Topçuoğlu
Esat Tuncel
Eskişehir Arif Nihat Asya Demokrat Parti
Hasan Polatkan
Kemal Zeytinoğlu
Muhtar Başkurt
Salih Fuat Keçeci
Abidin Potuoğlu
İsmail Sayın
Hicri Sezen
Gaziantep Ali Kemal Ocak Demokrat Parti
Abdülkadir Atik
Ekrem Cenani
İhsan Dai
Samih İnal
Süleyman Kuranel
Cevdet San
Selahattin Ünlü
Giresun Hayrettin Erkmen Demokrat Parti
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Tahsin İnanç
Abdullah İzmen
Doğan Köymen
Mazhar Şener
Adnan Tüfekçioğlu
Gümüşhane Halit Zarbun Demokrat Parti
Zeki Başağa
İsmail Hakkı Baykal
Ekrem Ocaklı
Sabri Özcan San
Halis Tokdemir
Hakkâri Übeydullah Seven Demokrat Parti
Hatay Abdullah Feyzi Atahan Demokrat Parti
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Cilli
Şekip İnal
Ahmet Mithat Kuseyrioğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Celal Ramazanoğlu
Şevket Sarıcalı
Isparta Sait Bilgiç Demokrat Parti
Zühtü Hilmi Velibeşe
İrfan Aksu
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
İçel (Mersin) Rüştü Çetin Demokrat Parti
Yakup Çukurova
Hüseyin Fırat
İbrahim Gürgen
Refik Koraltan
Aziz Köksal
Hidayet Sinanoğlu
Mehmet Mutlugil
İstanbul Celâl Bayar Demokrat Parti
Adnan Menderes
Mehmet Fuad Köprülü
Mükerrem Sarol
Ali Fuat Cebesoy
Kemal Atay
Emin Onat
Fahrettin Ulaş
Faruk Nafiz Çamlıbel
Hadi Hüsman
Lütfi Kırdar
Nuri Yamut
Mahmut Naci Kurt
Nizamettin Ali Sav
Hanri Soriano
Seyfi Gögen
Fürüzan Tekil
Nazlı Tlabar
Ahmet Hamdi Topçu
Aleksandros Hacopulos
Tahsin Yazıcı
Celal Türkgeldi
Zakar Tarver
Ziya Köktürk
Zeki Rıza Sporel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Nadir Nadi Abalıoğlu
İzmir Abdullah Aker Demokrat Parti
Arif Güngören
Mehmet Aldemir
Nebil Sadi Altuğ
Pertev Arat
Behçet Uz
Muzaffer Balaban
Haluk Ökeren
Ekrem Hayri Üstündağ
Muammer Çavuşoğlu
Osman Kapani
Abidin Tekön
Rauf Onursal
Nuriye Pınar
Behzat Bilgin
İlhan Sipahioğlu
Sadık Giz
Mehmet Ali Sebük
Necdet İncekara
Cihat Baban Cumhuriyet Halk Partisi
Kars Kemal Güven Cumhuriyet Halk Partisi
Fevzi Aktaş
Remzi Çakır
Hasan Erdoğan
Mehmet Hazer
Sırrı Atalay
Turgut Göle
İbrahim Us
Rıza Yalçın
Ali Yeniaras
Kastamonu Muzaffer Kuşakçıoğlu Demokrat Parti
Nazifi Şerif Nabel
Hasan Basri Aktaş
Nazım Batur
Süleyman Çağlar
İsmail Hilmi Dura
Salim Esen
Muzaffer Ali Mühto
Ali Muzaffer Tanöver
Ziya Termen
Kayseri Fikri Apaydın Demokrat Parti
İsmail Hakkı Berkok
Osman Nuri Deniz
Emin Develioğlu
Kamil Gündeş
Servet Hacıpaşaoğlu
İbrahim Kirazoğlu
Hakkı Kurmel
Ömer Mart
Kırklareli Şefik Bakay Demokrat Parti
Mehmet Ali Ceylan
Mahmut Erbil
Fikret Filiz
Hüseyin Hüsnü Yaman
Kırşehir Osman Bölükbaşı Cumhuriyetçi Millet Partisi
Osman Alişiroğlu
Ahmet Bilgin
Mehmet Mahmutoğlu
Tahir Taşer
Kocaeli Ekrem Alican Demokrat Parti
Nüzhet Akın
Ziya Atığ
Hamdi Başak
Selami Dinçer
Hamza Osman Erkan
Sefer Göksel
Turan Güneş
Kazım Meriç
Cemal Tüzün
Nüzhet Unat
Saadettin Yalım
Konya Abdurrahman Fahri Ağaoğlu Demokrat Parti
Halil İbrahim Özyörük
Hidayet Aydıner
Mehmet Rüştü Özal
Hamdi Ragıp Atademir
Mustafa Bağrıaçık
Tevfik Fikret Baran
Remzi Birant
Sıtkı Salim Burçak
Abdi Çilingir
Ziyad Ebüzziya
Reyhan Gökmenoğlu
Muhittin Güzelkılınç
Mekki Keskin
Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Muammer Obuz
Himmet Ölçmen
Sabahattin Sönmez
Kütahya Ahmet İhsan Gürsoy Demokrat Parti
Haluk Nihat Pepeyi
İsmail Hakkı Veral
Ali Galip Bubik
Ahmet Kavuncu
Süleyman Sururi Nasuhoğlu
Osman Özbilen
İhsan Şerif Özgen
Malatya İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Abdullah Köroğlu
Esat Doğan
Ahmet Fırat
Mehmet Kartal
Kamil Kırıkoğlu
Nuri Ocakçıoğlu
Mehmet Fahri Oral
Hilmi Özbay
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik Ünsalan
Nüvit Yetkin
Manisa Samet Ağaoğlu Demokrat Parti
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
Muzaffer Kurbanoğlu
Nafiz Körez
Adnan Karaosmanoğlu
Yusuf Hikmet Bayur
Yusuf Muammer Alakant
Şemi Ergin
Hayri Büke
Melih Koçer
Sudi Mıhçıoğlu
Muhlis Tümay
Maraş Nedim Ökmen Demokrat Parti
Abdullah Aytemiz
Ahmet Bozdağ
Ahmet Kadoğlu
Mahmut Karaküçük
Remzi Öksüz
Mazhar Özsoy
Mardin İbrahim Ethem Aybar Demokrat Parti
Abdurrahman Bayar
Bahaettin Erdem
Abdülkadir Kalav
Cevdet Öztürk
Halim Şatana
Reşit Kemal Timuroğlu
Muğla Nuri Özsan Demokrat Parti
Zeyyat Mandalinci
Turhan Akarca
Yavuz Başer
Natık Poyrazoğlu
Akif Sarıoğlu
Muş Gıyasettin Emre Demokrat Parti
Şemsettin Ağaoğlu
Şefik Çağlayan
Niğde Hüseyin Avni Göktürk Demokrat Parti
Ali Ulvi Arıkan
Sadettin Ertur
Ahmet Nuri Kadıoğlu
Cavit Kavurmacıoğlu
Hasan Hüseyin Ülkü
Hasan Hayati Ülkün
Zihni Üner
Ordu Mehmet Cemil Bengü Demokrat Parti
Osman Refet Aksoy
Bekir Sıtkı Baykal
Feyzi Boztepe
Fazıl Erim
Fazlı Ertekin
Sabri İşbakan
Selahattin Orhon
Memiş Yazıcı
Rize Osman Kavrakoğlu Demokrat Parti
Yusuf İzzet Akçal
Mehmet Fahri Mete
Ahmet Morgil
Hüseyin Agun
Mehmet Kemal Balta
Samsun Ahmet Tevfik İleri Demokrat Parti
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Abdullah Eker
Rami Ozan Gümüşoğlu
Ömer Güriş
Abdullah Keleşoğlu
Muhittin Özkefeli
Hamdi Tekay
Ferit Tüzel
Şükrü Uluçay
Hadi Uzer
Seyhan (Adana) Ahmet Kınık Demokrat Parti
Ahmet Topaloğlu
Mustafa Akçalı
İsmet Uslu
Zahit Akdağ
Sedat Barı
Enver Batumlu
Salim Serçe
Lütfi Sezgin
Sinan Tekelioğlu
Nurullah İhsan Tolon
Mehmet Ünaldı
Ali Cavit Oral Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt Suat Bedük Demokrat Parti
Baki Erden
Veysi Oran
Mehmet Daim Süalp
Sinop Haşim Tarı Cumhuriyet Halk Partisi
Muhit Tümerkan
Nuri Sertoğlu
Vehbi Dayıbaş
Şerafettin Ayhan
Ali Server Somuncuoğlu Demokrat Parti
Sivas Nuri Demirağ Demokrat Parti
Ahmet Özel
Rıfat Öçten
Hüseyin Çitil
Şevki Ecevit
Abdurrahman Doğruyol
Ercüment Damalı
İbrahim Etem Erdinç
Nurettin Ertürk
Kazım Oskay
Bahattin Örnekol
Mehmet Nuri Turgay
Memduh Turhan
Hüseyin Yüksel
Tekirdağ Abdurrahman Ferit Alpiskender Demokrat Parti
Zeki Erataman
İsmail Hakkı Akyüz
Necmi Arman
Fethi Mahramlı
Samim Yücedere
Tokat Ömer Sunar Demokrat Parti
Yusuf Ulusoy
Ahmet Gürkan
Osman Hacıbaloğlu
İhsan Baç
Hulusi Bozbeyoğlu
Selahattin Gülüt
Hasan Kangal
Mehmet Şahin
Trabzon Osman Turan Demokrat Parti
Sabri Dilek
Mahmut Goloğlu
Muzaffer Harunoğlu
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Selahattin Karayavuz
Emrullah Nutku
Sami Orberk
Pertev Sanaç
İsmail Şener
Halit Ağanoğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Tunceli Arslan Bora Cumhuriyet Halk Partisi
Fethi Ülkü
Bahri Turgut Okaygün Demokrat Parti
Urfa Feridun Ayalp Demokrat Parti
Esat Mahmut Karakurt
Feridun Ergin
Mehmet Hatipoğlu
Hasan Oral
Celal Öncel
Saim Önhon
Aziz Özbay
Muzaffer Timur
Uşak Yusuf Aysal Demokrat Parti
Orhan Dengiz
İsmail Hakkı Gedik
Hacim Yılmaz
Van Hilmi Durmaz Demokrat Parti
Muslih Görentaş
Hamit Kartal
Kemal Yörükoğlu
Yozgat Danyal Akbel Demokrat Parti
İhsan Aktürel
Talat Alpay
Mahmut Ataman
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu
Numan Kurban
Haşim Tatlıoğlu
Ali Ünlüsoy
Zonguldak Ahmet Sebati Ataman Demokrat Parti
Nusret Kirişçioğlu
Hüseyin Balık
Suat Başol
Necati Diken
Sabih Duralı
Hakkı Hilalci
Cemal Kıpçak
Edibe Sayar
Avni Yurdabayrak

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]