Türk devletleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Türk Cumhuriyetleri sayfasından yönlendirildi)
Günümüzdeki Bağımsız Ve Özerk Türk Devletleri Kırmızı:Bağımsız Mavi:Özerk Kırmızı Mavi:Özerk Ama Türk Devletine Bağlı
Bağımsız Türk Devletleri
Bağımsız Türk Devletleri
Uygur prensleri, Karahoca
Hindistan'da Delhi Sultanlığından Kalma Kutub Minar
Büyük Selçuklu Devleti'nden kalma Karahan İkiz Türbeleri, İran

Bu liste tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlık hakkındadır.

Tarihi Türk devletleri, konfederasyonları ve hanedanları[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam öncesi dönem[değiştir | kaynağı değiştir]

Kültigin Heykeli, Orhun Vadisi
Bayrak Devlet Tarih Notlar Harita
Büyük Hun İmparatorluğu MÖ 220-MS 45 İlk bağımsız Türk devletidir. Asya Hun Devleti olarak da bilinir.
Batı Hiung-nu MÖ 56-MÖ 36 Kuzey Hun Devleti kabileleri daha sonra Batı Türkistan'a göç ettikleri için Batı Hun İmparatorluğu olarak adlandırılmıştır.
Kuzey Hiung-nu 48-156 Asya Hun Devleti'nin yıkılışınının ardından kuzeyde kalan kesim oldukları için Kuzey Hun Devleti olarak adlandırılır.
Güney Hiung-nu MS 48-MS 216 Asya Hun Devleti'nin yıkılışınının ardından güneyde kalan kesim oldukları için Güney Hun Devleti olarak adlandırılır.
Birinci Chao 304-329
Dai Hanedanlığı 310-376
İkinci Chao 319 - 351
Kidarite Krallığı 320-500
Alchon Hunları 370-670
Avrupa Hun İmparatorluğu 375-469
Kuzey Vey(Tabgaçlar) 386-535
Kuzey Liang 397 - 439
Xia Devleti 407-431
Ak Hun İmparatorluğu 440-710
Nezak Hunları 484–665
Kuzey Zhou Hanedanlığı 557-581
Avar Kağanlığı 562-823
Göktürk Kağanlığı MS 552-582
Batı Göktürk Kağanlığı 583-657
Doğu Göktürk Kağanlığı 583-630
Seyanto Hanlığı 630-647
Kutrigurlar 5.-6. yüzyıl
Utrigurlar 5.-6. yüzyıl
Sabir Hanlığı 5.-6. yüzyıl
Büyük Bulgar Hanlığı 630-665
Tuharistan Yabgu Devleti 630-700
Hazar İmparatorluğu 630-965 Göktürklerin batı boyları tarafından kurulmuştur.
Çaç Şehir Devleti 658 - 742 Diğer ismi Taşkent Şehir Devleti
Türk Şahiler 665-850
Kangar Birliği 659-750
İdil Bulgar Hanlığı 665-1391
Birinci Bulgar İmparatorluğu 681-1018
İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı 682-744 Kutluk Devleti olarak da bilinir.
Tatar Konfederasyonu 8.yüzyıllar-1202
Türgişler 717-766
Uygur Kağanlığı 744-840
Büyük Yan 756–763
Karluk Kağanlığı 756-840
Yenisey Kırgız Kağanlığı 840-1207
Kansu Uygur Krallığı 848-1036
Deşt-i Kıpçak 900 - 1241
Hou Tang 923–937
Hou Jin 936–947
Hou Han 947-951
Kuzey Han 951–979
Karahoca Uygur Krallığı 991-1209
İran'da hüküm süren Kaçar hanedanlığı dönemi sanatından bir örnek

İslam Sonrası Dönem[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar Harita
Karahanlı Devleti 840-1042 Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde Orta Asya'da İslam'ı kabul eden ilk devlet.
Peçenek Hanlığı 860-1091
Tolunoğulları 868-905 Müslüman olan Türkler'in kurduğu ilk bağımsız devlettir.
Kimek-Kıpçak Konfederasyonu 880-1200
Árpád Hanedanlığı 895-1301 Macar hanedanı olarak gösterilsede bu Macarlar Kabar soyundan gelmektedir
İhşîdî Hanedanlığı 935-969
Oğuz Yabgu Devleti 950-1040
Karluk Hanlığı 960-1222 Moğolların egemenliğinde yaşadılar
Gazne Devleti 962-1187 Samaniler'in memlûklerinden.
Büyük Selçuklu Devleti 1037-1194 Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı Sünni Müslüman imparatorluk.
Doğu Karahanlılar 1042-1211
Batı Karahanlılar 1042-1212
Suriye Selçukluları 1092-1117 Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı
Horasan Selçukluları 1092-1194
Anadolu Selçukluları 1092-1243 Rum Selçukluları olarak bilinir.
Kirman Selçukluları 1092-1230 Alp Arslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkayların kökeni.
Harezmşahlar Devleti 1097-1231 Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan Türk devleti.[1]
Böri Şam Atabeyliği 1117-1154 ya da Suriye Atabeyliği
Aksungurlu Emirliği 1122-1225
Zengi Devleti 1127-1259 Musul, Halep Atabeylikleri
Fergana Karahanlı Devleti 1141-1212 Doğu Karahanlıların otorite boşluğu nedeniyle Fergana Havzası ve Kaşgar çevresinde hüküm sürmüştür
İldenizliler 1146-1225 Kuzey ve Güney Azerbaycan'da kurulmuş atabeylik. Kurucusu: Atabey Şemseddin İldeniz
Erbil Beyliği 1146-1232 Veya Begteginliler, 1146-1233 yılları arası Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve çevresine egemen olan Türk Atabeyliğidir
Salgurlular 1147-1284 ya da Fars Atabeyliği
Bengal Halaç Hanedanı 1204–1231 Devletin kurucusu Halaçlar, Türkistan'dan göç ettikten sonra 200 yıldan fazla bir süre Afganistan'a yerleşen Türk kökenli bir kabileydi.[2][3]
Irak Selçukluları 1157-1194 Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Selçukluların kalıntısı.
Delhi Sultanlığı(Memlük Hanedanı) 1206-1290 Hindistan'da hüküm sürmüş olan Delhi Sultanlığı'nı Türk kökenli olan Kölemen(Memlûk) Hanedanı kurmuştur. Sultanlığı yöneten 5 hanedandan sonuncusu Peştun kökenlidir.
Ak Orda 1227-1378 Altın Orda devletine bağımlı bir devletti
Karluk Krallığı 1238-1266

1.Dönem Anadolu Beylikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Mengüçlü Beyliği 1072-1277
Çaka Beyliği 1081-1098 İzmir çevresinde kurulan beylik,

daha sonra Anadolu Selçuklu devleti hakimiyetine girdi

Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192
Çubukoğulları Beyliği 1085-1092
Danişmendli Beyliği 1092-1202
Saltuklu Beyliği 1092-1202
İnaloğulları Beyliği 1098-1183
Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207
Artuklu Beyliği 1102-1408
Çobanoğulları 1227-1309
Tanrıbermiş Beyliği 1074-1098

Moğol istilası sonrası dönem[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Çağatay Hanlığı 1227-1347 Türk-Moğol devletidir.
Resûlî Krallığı[4][5] 1229-1454
Altın Orda Devleti 1242-1502 Türk-Moğol devletidir.
Bahri Hanedanı 1250-1389 Memlûk Sultanlığı, Burci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden.
Terter Hanedanlığı 1280-1323
Delhi Sultanlığı(Haleci Hanedanı) 1290-1321 Delhi Sultanlığı (1206-1526)
Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu. 600 yıldan fazla varlığını sürdürdü.
Banu Assaf 1306-1591
Basarab Hanedanı 1310-1627 Eflak Prensliği'nin Kuman-Kıpçak kökenli hanedanı.
Delhi Sultanlığı(Tuğluk Hanedanı) 1321-1398 Delhi Sultanlığı (1206-1290)
Doğu Çağatay Hanlığı 1347-1570
Sufi Hanlığı 1359-1388 Timurluların hakimiyetinde yönetildiler
Timur İmparatorluğu 1370-1507 Çağatay Hanlığı'na bağlı olan Türk-Moğollardan Barlas boyu.
Bengal Sultanlığı 1352-1576 Hindistan'ın bangladeş bölgesinde hüküm süren Türk devletidir.
Akkoyunlular 1378-1508 Doğu Anadolu bölgesin'de hüküm sürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kurulan koalisyonda yer almıştır.
Karakoyunlular 1380-1469 Azerbaycan'da
Nogay Ordası 1398-1642 Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Şeybani Hanlığı 1428-1468,1500-1599
Kazan Hanlığı 1438-1552 Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Kırım Hanlığı 1441-1783 1475'ten 1774 yılına kadar (Küçük Kaynarca Antlaşması) Osmanlı'ya bağlı kaldı.
Astrahan Hanlığı 1446-1556
Kasım Hanlığı 1452-1681
Sibir Hanlığı 1464-1598 Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Kazak Hanlığı 1465-1847 Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Büyük Orda 1466-1502 Altın Ordaya bağımlı bir devletti
Adilşah Devleti 1490-1686 Hint Yarımadası'nda.
Küçük Nogay Ordası 1449-1783
Bucak Ordası 16. ve 17. yüzyıllar Osmanlı ve Kırım Hanlığı himayesinde hüküm sürdüler
Taşkent Hanlığı 1501-1627
Safeviler 1501-1736 Türk-Pers devleti olarak kabul edilir.
Kutbşahlar 1512-1687 Hindistan'da.
Yarkand Hanlığı 1514-1680
Hive Hanlığı 1515-1920
Babür İmparatorluğu 1526-1858 Timur İmparatorluğu'ndan sonra kurulan Kuzey Hindistan'dan Semerkand'a uzanan yerleri hakimiyetine alan imparatorluk.
Buhara Hanlığı 1561-1785
Kumul Hanlığı 1696-1930

Tunus Beyliği 1705-1881 Türk asıllı Hüseyni Hanedanı tarafından yönetildi
Hokand Hanlığı 1709-1876
Karamanlı Hanedanlığı 1711-1835
Afşar Hanedanı 1736-1802 Afşarlar
Haydarabad Nizamlığı 1724-1948
Buhara Emirliği 1785-1920
Kaçar Hanedanlığı 1781-1925 İran'da
Bökey Orda 1801-1845
Yedişehir Uygur Hanlığı 1865-1877

II. Dönem Anadolu Beylikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Bafra Beyliği 1243-1460
Karamanoğulları 1256-1483 İç Anadolu bölgesinde kurulan bir beylik, başkenti Karaman'dır.
İnançoğulları Beyliği 1261-1368
Sâhib Ataoğulları Beyliği 1275-1342
Pervaneoğulları Beyliği 1277-1322
Eşrefoğulları 1280-1326
Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
Dobruca Beyliği 1281-1299 Dobruca (bugünkü Bulgaristan ve Romanya)'da.
Alâiye Beyliği 1293-1421
Karesioğulları 1297-1360
Candaroğulları Beyliği 1299-1462 Batı Karadeniz'de kurulan bir beylik, başkenti sırasıyla; Eflani, Kastamonu ve Sinop'tur.
Osmanoğulları Beyliği 1299-1302 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı, 1299'da istiklaline kavuştu.
Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
Canik beylikleri 1300'ler-1460
Hacıemiroğulları Beyliği 1301-1427
Hamitoğulları Beyliği 1301-1423
Saruhanoğulları 1302-1410
Tacettinoğulları Beyliği 1303-1415
Aydınoğulları 1308-1426
Kubadoğulları Emirliği 1318-1422
Tekeoğulları 1321-1390
Ramazanoğulları 1325-1608
Eretna Beyliği 1335-1381
Dulkadiroğulları 1339-1521
Kutluşahlar Beyliği 1340-1393
Taşanoğulları Beyliği 1350-1398
Erzincan Beyliği 1379-1410
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398

Azerbaycan hanlıkları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Marağa Hanlığı 1610 - 1925
Kuba Hanlığı 1726 - 1806
Bakü Hanlığı 1735 - 1806
Şeki Hanlığı 1743 - 1826
Tebriz Hanlığı 1747 - 1802
Gence Hanlığı 1747 - 1804 Ziyadoğulları Hanedanı'nı kuran Kaçarlar'dan II. Şahverdi Han Gence’nin ilk hanı
Cavad Hanlığı 1747 - 1805
Derbent Hanlığı 1747 - 1806
Erdebil Hanlığı 1747 - 1808
Halhal Hanlığı 1747 - 1809
Zencan Hanlığı 1747 - 1810
Şirvan Hanlığı 1747 - 1820
Karabağ Hanlığı 1747 - 1822
Revan Hanlığı 1747 - 1828
Karadağ Hanlığı 1747 - 1828
Nahçıvan Hanlığı 1747 - 1828 Kangarlı Hanedanı
Merend Hanlığı 1747 - 1828
Urmiye Hanlığı 1747 - 1865
Maku Hanlığı 1747 - 1922

Eski Geçici Hükümetler ve Cumhuriyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar Harita
Komrat Cumhuriyeti 6 Ocak - 12 Ocak 1906
Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Başkurtistan Cumhuriyeti 15 Kasım 1917 - 4 Kasım 1918
Kırım Halk Cumhuriyeti 1917-1918
Türkistan Milli Devleti 1917-1918
Aras Cumhuriyeti 1918 Bugünkü Nahçıvan topraklarında kurulan kısa süreli bir hükûmet.
Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti 1918-1919 ya da Kars Cumhuriyeti
İdil Ural Devleti 1918-1919
Alaş Otonomu 1917-1920
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
Azadistan 1919-1920
Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 12 Kasım 1932 - 6 Şubat 1934
Hatay Cumhuriyeti 1938-1939 Suriye, Fransa'dan ayrıldığında kurulan devlet, 1939 yılında yapılan referandumla Türkiye'ye bağlandılar.
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944
Azerbaycan Milli Hükûmeti 1945 Günümüz Güney Azerbaycan'da.
Doğu Türkistan Cumhuriyeti 12 Kasım 1944 - 20 Ekim 1949
Ankara Hükûmeti 3 Mayıs 1920 - 29 Ekim 1923 ya da Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
Kıbrıs Türk Genel Komitesi 1963-1967
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi 1967-1974
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi 1974-1975
Kıbrıs Türk Federe Devleti 1975-1983
Gagavuzya Cumhuriyeti 1990-1994

Sovyetler Birliği dönemi cumhuriyetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Özerk Sovyet cumhuriyetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 30 Nisan 1918 - 27 Ekim 1924 Önceki statüsü:
Türkistan Sovyet Federatif Cumhuriyeti 20 Nisan 1918 - 30 Nisan 1918
Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 20 Mart 1919 - 11 Ekim 1990 Önceki statüsü:
Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 22 Mart 1918 - 20 Mart 1919
Sonraki statüsü:
Başkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 11 Ekim 1990 - 25 Şubat 1992
Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Mayıs 1920-30 Ağustos 1990 Önceki statüsü:
Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 22 Mart 1918 - 20 Mart 1919
Sonraki statüsü:
Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 30 Ağustos 1990-16 Mayıs 1992
Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 18 Ekim 1921 - 30 Haziran 1945
12 Şubat 1991 - 26 Şubat 1992
Önceki statüsü:
Kırım Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 28 Nisan 1919 - 26 Haziran 1919
Sonraki statüsü:
Kırım Oblastı 30 Haziran 1945 - 12 Şubat 1991
Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Nisan 1922 - 27 Eylül 1990 Sonraki statüsü:
Yakut Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Eylül 1990 - 27 Aralık 1991
Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 21 Nisan 1925 - 24 Ekim 1990 Önceki statüsü:
Çuvaş Özerk Oblastı 24 Haziran 1920 - 21 Nisan 1925
Sonraki statüsü:
Çuvaş Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Ekim 1990 - 13 Şubat 1992
Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 20 Ocak 1921 - 24 Mayıs 1991 Sonraki statüsü:
Dağıstan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Mayıs 1991 - 25 Aralık 1993
Kumuklar 231.8 bin (% 12.9, 1989)
Azeriler 75.5 bin (% 4.2, 1989)
Nogaylar 8.3 bin (% 1.6, 1989)
Dağ Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 20 Ocak 1921 - 7 Temmuz 1924 Balkar Ulusal Bölgesi 19 Kasım 1920 - 28 Ocak 1935
Karaçay Ulusal Bölgesi 27 Kasım 1920 - 12 Ocak 1922
Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 9 Şubat 1924 - 17 Kasım 1990 Önceki statüsü:
Nahçıvan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920 - 1923
Nahçivan Özerk Bölgesi 1923 - 1924
Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 20 Mart 1932 - 9 Ocak 1992 Önceki statüsü
Karakalpak Özerk Oblastı 16 Şubat 1925 - 20 Mart 1932
Sonraki statüsü:
Karakalpak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 26 Nisan 1990 - 9 Ocak 1992
Kabardey-Balkarya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 5 Aralık 1936 - 16 Mayıs 1992 Önceki Statüsü:
Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi,
1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 10 Ekim 1961 - 12 Aralık 1990 Önceki statüsü:
Tuva Özerk Bölgesi 11 Ekim 1944 - 10 Ekim 1961
Sonraki statüsü:
Tuva Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 12 Aralık 1990 - 28 Ağustos 1991
Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 25 Ekim 1990 - 31 Mart 1992 Önceki statüsü:
Oyrot Özerk Bölgesi 1 Haziran 1922 -7 Ocak 1948
Dağlık-Altay Özerk Oblastı 7 Ocak 1948 - 25 Ekim 1990
Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 18 Kasım 1990 - 17 Ekim 1991 Önceki statüsü:
Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 12 Ocak 1922 - 26 Nisan 1926
Karaçay Özerk Bölgesi 26 Nisan 1926 - 12 Ekim 1943
Karaçayların sınır dışı edilmesi 12 Ekim 1943
Karaçay Özerk Bölgesi'nin Tekrar kuruluşu: 11 Şubat 1957 - 3 Temmuz 1991
Hakas Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 3 Temmuz 1991 - 29 Ocak 1992 Önceki statüsü:
Hakas Özerk Oblastı 20 Ekim 1930 - 3 Temmuz 1991
Krasnoyarsk Krayından ayrılma 15 Aralık 1990

Sovyet cumhuriyetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti 26 Nisan 1920 - 17 Şubat 1925 Sonraki statüsü:
Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti 8 Ekim 1920 - 17 Şubat 1925 Sonraki statüsü:
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 28 Nisan 1920 - 25 Aralık 1991 Öncesi statüsü:
Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1936
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Ekim 1924 - 25 Aralık 1991 Önceki statüsü:
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 13 Mayıs 1925 - 26 Aralık 1991 Önceki statüsü:
Trans-Hazar bölgesi 30 Nisan 1918 - 7 Ağustos 1921
Türkmen Oblastı 7 Ağustos 1921 - 13 Mayıs 1925
Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 5 Aralık 1936 - 26 Aralık 1991 Önceki statüsü:
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 5 Aralık 1936 - 26 Aralık 1991 Önceki statüsü:
Kara-Kırgız Özerk Oblastı 14 Ekim 1924 - 15 Mayıs 1925

Bağımsız Türk Devletleri[değiştir | kaynağı değiştir]


AzerbaycanTürkmenistanÖzbekistanKırgızistanKazakistanTürkiyeEkonomik İşbirliği TeşkilatıTürk Devletleri TeşkilatıAvrasya Ekonomik BirliğiBağımsız Devletler TopluluğuBağımsız Devletler Topluluğu Serbest Ticaret BölgesiAvrupa Konseyi
Türki devletlerin ilişkili oldukları milletler-üstü kuruluşları gösteren Euler diyagramıgtd


Bayrak Devlet Kuruluş Türk nüfus oranı ve dağılımı
Türkiye Cumhuriyeti 1923 %80 Türkler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (de facto) 1983 %99 Kıbrıs ve Türkiye Türkleri[6]
Azerbaycan 1991 91.6% Azerbaycan Türkleri, 0.43% Ahıska Türkleri, 0.29% Tatarlar.[7]
Kazakistan 1991 63.1% Kazaklar, 2.9% Özbekler, 1.4% Uygurlar, 1.3% Tatarlar, 0.6% Ahıska Türkleri, 0.5% Azeriler, 0.1% Kırgızlar.[8]
Kırgızistan 1991 70.9% Kırgızlar, 14.3% Özbekler, 0.9% Uygurlar, 0.7% Ahıska Türkleri, 0.6% Kazaklar, 0.6% Tatarlar, 0.3% Azeriler.[9]
Özbekistan 1991 %84,5 Özbek, %4,8 Tacik, %2,4 Kazak, %2,2 Karakalpak, %2,1 Rus, %0,8 Kırgız, %0,6 Türkmen, %0,5 Tatar, %0,5 Ahıska Türkleri, %0,2 Azerîler, %0,2 Uygurlar, %0,2 Başkurtlar, %1 Diğer
 • Başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya'ya yayılmış olan Ahıskalıların kullandıkları gayriresmî bayrağı

[10][11]

Türkmenistan 1991 75.6% Türkmenler, 9.2% Özbekler, 2.0% Kazaklar, 1.1% Ahıska Türkleri 0.7% Tatarlar[12]

Çağdaş özerk cumhuriyet ve bölgeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Türklerin çoğunlukta yaşadığı özerk cumhuriyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Başkurdistan 1991-....
Çuvaşistan 1991-....
Tataristan 1991-....
Tuva 1991-....
Yakutistan 1991-....

Türklerin azınlıkta yaşadığı özerk cumhuriyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Altay 1991-....
Balkar 1991-....
Dağıstan 1991-....
Hakasya 1991-....
Karaçay 1991-....

Özerk bölgeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak Devlet Tarih Notlar
Gagavuzya 1991-....
Karakalpakistan 1991-....
Nahçıvan 1991-....
Sincan Uygur Özerk Bölgesi 1955-....
Şunhua Salar Özerk İlçesi ? 2000 yılı nüfus sayımına göre Türk kökenli bir halk olan Salarların bu bölgedeki oranı %61.14'tür.
Jishishan Bao'an Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi ?
Sunan Yugur Özerk İlçesi 1954-... Çin'deki Sarı Uygurlar'ın nüfusunun %90'nı burada yaşar ve Sarı Uygurlar'ın tek özerk ilçesidir.
Aksay Kazak Özerk İlçesi 1954-... 1955 yılında ilk kırsal okul açıldı. Kazak okullarında öğretim Kazakça dilinde verilmeye başlandı.Buradaki Kazaklar dinlerini ve ulusal geleneklerini korumuşlardır.
Kızılsu Kırgız Özerk İli 1954-... 1954 yılında Kızılsu'da yaşayan Kırgızlara, Sincan Uygur Özerk Bölgesi içinde özerk bir bölge verildi.

Uluslararası Türk Teşkilatları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bayrak veya Arma Örgüt Üyeler Gözlemci Üyeler
Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Macaristan KKTC

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Medieval Syriac Historians Perceptions of the Turks, Mark Dickenss s;25. (University of Cambridge, 2004)
 2. ^ the Khiljī tribe had long been settled in what is now Afghanistan ... Khalji Dynasty. Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica. 23 August 2010.
 3. ^ Satish Chandra (2004). Medieval India: From Sultanat to the Mughals-Delhi Sultanat (1206-1526) - Part One. Har-Anand. s. 41. ISBN 978-81-241-1064-5. The Khaljis were a Turkish tribe from southwest Ghur. However, Bakhtiyar was ungainly in appearance...
 4. ^ Holt, P.M.; Lambton, Ann K.S.; Lewis, Bernard, eds. (1978). The Cambridge History of Islam. 1A. Cambridge University Press.
 5. ^ Bosworth, C.E.; Savory, Roger; Issawi, Charles; Udovitch, A.L., eds. (1989). The Islamic World: From Classical to Modern Times (Essays in Honor of Bernard Lewis). Darwin Press.
 6. ^ "Tablo – 8 : Yaş Grubu, Milliyet ve Cinsiyete Göre Sürekli İkamet Eden (de-jure) KKTC Vatandaşı Nüfus. TOPLAM". 14 March 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2019. 
 7. ^ en:Demographics of Azerbaijan.
 8. ^ en:Demographics of Kazakhstan.
 9. ^ en:Demographics of Kyrgyzstan
 10. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2022. 
 11. ^ en:Demographics of Uzbekistan
 12. ^ en:Demographics of Turkmenistan

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Tarihteki 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti - Kurucularının Büstleri (Şarkışla, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde)