İçeriğe atla

Xianbei eyaleti

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Birinci siyenpi dönemi veya Siyenpi imparatorluğu veya Xianbei konfederasyonu, günümüz Moğolistan'ında, İç Moğolistan'da, kuzey Sincan'da , Kuzeydoğu Çin'de, Gansu'da, Buryatia'da, Zabaykalsky Krai'de, Irkutsk Oblast'ta, Tuva'da, Altay Cumhuriyeti'nde ve doğu Kazakistan'da ms 93'ten 234'e kadar var olan göçebe bir imparatorluktu . Etnik yapısı konusunda Moğol tezi, Tunguz tezi, Moğol ve Türk boylardan oluşan bir konfederasyon olduğuna dair tez de vardır. Wilhelm Barthold Siyenpilerin Şüphesiz Türk Kökenli bir kavim olduğunu belirtmiştir.

Siyenpi imparatorluğu, ms 170 en önemli döneminde

155 civarında, kuzey Xiongnu, Xianbei tarafından "ezildi ve boyun eğdirildi". Çinliler tarafından Tanshihuai (檀石槐) olarak bilinen Xianbei şefi, daha sonra İli bölgesindeki Wusun'a ilerledi ve 166'da wusunu fethetti. Tanshihuai yönetiminde Xianbei, topraklarını Ussuri'den Hazar Denizi'ne doğru büyük bir genişleme kaydetti. Xianbei imparatorluğunu, her biri yirmi klanın yönettiği üç bölüme ayırdı. Tanshihuai daha sonra güney Xiongnu ile Şensi ve Kansu'ya saldırmak için bir ittifak kurdu. Han hanedanı, saldırılarını 158'de başarıyla püskürttü. MS 177'de Xia Yu, Tian Yan ve Tute Chanyu, Xianbei'ye karşı 30.000 kişilik bir kuvvete liderlik etti. Yenildiler ve orijinal kuvvetlerinin yalnızca dörtte biri ile geri döndüler. [1] O yıl yapılan bir anıt, Xianbei'nin daha önce Xiongnu ve onların 100.000 numaralı savaşçıları tarafından tutulan tüm toprakları aldığını kaydediyor. Siyenpi Topraklarına sığınan Han asker kaçakları onlara danışman olarak hizmet ettiler ve işlenmiş demirin yanı sıra rafine metaller gibi ilerlemeler kaydedildi. Siyenpi Silahları daha keskindi ve atları Xiongnu'nunkinden daha hızlıydı. 185 yılında sunulan bir başka anıt, Xianbei'nin neredeyse her yıl Han yerleşimlerine baskınlar düzenlediğini belirtir. [2] Xianbei, Wa'ya (Japonya ) da başarılı bir şekilde saldırmış ve japonları haraca bağlamıştır.[3][4][5]

Xianbei kemer tokaları, MS 3-4. Yüzyıl
Eski Yan'ın (337–370) mezarında bir Xianbei Murong okçusunu tasvir eden resim.

imparatorluk 234'te düşüşünden sonra, Xianbei eyaleti birkaç küçük bağımsız bölgeye bölündü. Üçüncü yüzyıl, hem Xianbei devletinin 235'te parçalanmasına hem de çeşitli Xianbei kabilelerinin daha sonra kendi önemli imparatorluklarını kurmak için kollara ayrılmasına tanık oldu. En önde gelen kollar Murong, Tabgaçlar, Kitan halkı, şiveyler ve cücenler idi.

Siyenpi halkları daha sonra Çin Seddi'nin güneyine göç ettiler ve On Altı Krallık (304–439), Kuzey hanedanları (386–581),[6][7][8] Sui hanedanı (581–618) ve Tang hanedanı (618–907). En önemlisi, etnik olarak Xianbei hükümdarları, Kuzey Wei, Batı Wei (535-556) ve Kuzey Zhou (557-581) dahil olmak üzere birçok Kuzey hanedanını yönetiyordu.[9][10][11][12]

Kuzeydoğu Asya'da Liao hanedanını (916-1125) kuran Kitan halkı,[13] daha önce Batı Wei ve Kuzey Zhou'yu kurmuş olan güney Moğolistan'ın[14] Yuwen Xianbei'sine dahil edildi.[15] Kitan yönetimindeki Liao hanedanı, " hitay "ın İran dünyasında ve Orta Çağ Avrupa'sında Çin için bir isim olarak kullanılmasına yol açtı.[16]

Moğolların soyları, Shiwei'nin Xianbei için bir varyant transkripsiyon olduğu İç Moğolistan ve kuzeydoğu Moğolistan'daki Mengwu Shiwei'den türemiştir.[17]

 • Bianhe/Pianhe 偏和 (49)
 • Yuchouben 於仇賁 (54)
 • Mantou 滿頭 (54)
 • Wulun 烏倫 (120)
 • Qizhiqian 其至鞬 (h. 121-132 )
 • Tanshihuai 檀石槐 (130–181)
 • Helian 和連 (181–185)
 • Kuitou魁頭 (185–187)
 • Qianman 騫曼 (190'lar)
 • Budugen Yeni Yıl (187–234)
 • Kebineng軻比能 (190'lar–235)
 1. ^ Cosmo 2009.
 2. ^ Twitchett 2008.
 3. ^ The Empire of the Steppes. Rutgers University Press. 1970. ss. 53-54. ISBN 978-0-8135-1304-1.  Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 4. ^ "Nomads in Central Asia."
 5. ^ SGZ 30. 837–838, note. 1.
 6. ^ Ma, Changshou [馬長壽] (1962).
 7. ^ Liu, Xueyao [劉學銚] (1994).
 8. ^ Wang, Zhongluo [王仲荦] (2007).
 9. ^ Chen, Yinke [陳寅恪], 1943, Tang dai zheng zhi shi shu lun gao [Manuscript of Discussions on the Political History of the Tang Dynasty] 唐代政治史述論稿.
 10. ^ Chen, Yinke [陳寅恪] and Tang, Zhenchang [唐振常], 1997, Tang dai zheng zhi shi shu lun gao [Manuscript of Discussions on the Political History of the Tang Dynasty] 唐代政治史述論稿.
 11. ^ Wang, Qinghuai [王清淮] (2008).
 12. ^ Yang, Jun [杨军] and Lü Jingzhi [吕净植] (2008).
 13. ^ Wittfogel, Karl August and Chia-sheng Feng (1949).
 14. ^ Cheng, Tian [承天] (2008).
 15. ^ Liu, Zhanwu [刘占武] and Ren Xuefang [任雪芳] (2007).
 16. ^ Fei, Xiaotong [费孝通] (1999).
 17. ^ Zhang, Jiuhe [张久和] (1998).