Astatin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Astatin, 85At
Görünüş Bilinmiyor, muhtemelen metalik
Kütle numarası [210]
Periyodik tabloda astatin
Hidrojen Helyum
Lityum Berilyum Bor Karbon Azot Oksijen Flor Neon
Sodyum Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon
Potasyum Kalsiyum Skandiyum Titanyum Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum Arsenik Selenyum Brom Kripton
Rubidyum Stronsiyum İtriyum Zirkonyum Niyobyum Molibden Teknesyum Rutenyum Rodyum Paladyum Kimyasal element Kadmiyum İndiyum Kalay Antimon Tellür İyot Ksenon
Sezyum Baryum Lantan Seryum Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum Iridium Platin Altın Cıva Talyum Kurşun Bizmut Polonyum Astatin Radon
Fransiyum Radyum Aktinyum Toryum Protaktinyum Uranyum Neptünyum Plütonyum Amerikyum Küriyum Berkelyum Kaliforniyum Aynştaynyum Fermiyum Mendelevyum Nobelyum Lavrensiyum Rutherfordyum Dubniyum Seaborgiyum Boryum Hassiyum Meitneriyum Darmstadtiyum Röntgenyum Kopernikyum Nihoniyum Flerovyum Moskoviyum Livermoryum Tennesin Oganesson
I

At

Ts
polonyumastatinradon
Atom numarası (Z) 85
Grup 17. grup (halojenler)
Periyot 6. periyot
Blok P bloku
Kategori   Yarı metal
Elektron dizilimi [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Kabuk başına elektron 2, 8, 18, 32, 18, 7
Fiziksel özellikler
Faz (SSB'de) Bilinmiyor
Atom özellikleri
Yükseltgenme durumları -1, +1, +3, +5, +7
İyonlaşma enerjileri
 • 1.: 899,003 kJ/mol
Diğer özellikleri
Doğal oluşum Bozunma sonucu
CAS Numarası 7440-68-8
Tarihi
Adını aldığı Yunancada "kararsız" anlamına gelen αστατος (astatos)
Keşif Dale R. Corson · Kenneth MacKenzie · Emilio Segrè (1940)
Adlandıran Dale R. Corson · Kenneth MacKenzie · Emilio Segrè (1949)
Ana izotopları
İzotop Bolluk Yarı ömür (t1/2) Bozunma türü Ürün
209At yap 5,41 sa β+ 209Po
α 205Bi
210At yap 8,1 sa β+ 210Po
α 206Bi
211At yap 7,21 sa ε 211Po
α 207Bi

Astatin; simgesi At, atom numarası 85 olan radyoaktif bir elementtir. Yalnızca bazı ağır elementlerin bozunma ürünü olarak meydana gelir ve Dünya'nın yerkabuğunda doğal yollarla oluşan elementlerin en nadir olanıdır. En kararlı izotopu, 8,1 saatlik yarı ömüre sahip astatin-210'dur. Kendi radyoaktivitesinin ürettiği ısı ile anında buharlaşmasından ötürü elementin saf bir örneği elde edilememiştir.

85 atom numaralı elemente dair 1922'de ortaya atılan ilk görüş, böyle bir elementin varlığının tespit edilemediği ve var olmadığı yönündeydi. İlki 1931'de olmak üzere keşfine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da bunlar kabul görmedi ya da teyit edilmedi. Doğrulanan ilk sentezi 1940 yılında; Dale R. Corson, Kenneth MacKenzie ve Emilio Segrè'nin Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki çalışmaları sırasında gerçekleştirilen element, Yunancada "kararsız" anlamına gelen ἄστατος (astatos) kelimesinden türetilerek adlandırıldı.

Astatinin birçok özelliği kesin olarak bilinmemektedir. Bu özelliklerin birçoğu, kendisini iyodun daha ağır bir analogu ve halojenlerin bir üyesi yapan periyodik tablodaki konumuna göre tahmin edilir. Bununla birlikte astatin, metaller ile ametalleri ayıran çizgi üzerinde yer alır ve bazı metalik davranışları gözlemlenmiştir veya öngörülmektedir. Koyu ya da parlak bir görünüme sahip olması muhtemel olan element, bir yarı iletken ya da metal olabilir. Kimyasal olarak, astatinin birkaç anyonik türü bilinmektedir ve astatin bileşiklerinin çoğu iyodunkilere benzese de; aynı zamanda, gösterdiği metalik özellikler açısından gümüşe benzer noktaları da bulunur. Bilinen 39 astatin izotopu vardır ve bunlardan doğal olarak meydana gelebildikleri tespit edilen dördü, herhangi bir zamanda Dünya'nın yerkabuğunda bir gramdan daha az bulunur. Ne en kararlı izotop olan astatin-210 ne de nükleer tıpta kullanılan tek izotop olan astatin-211 doğal olarak meydana gelir. Bu izotoplar yalnızca yapay olarak, genellikle bizmut-209 hedefin alfa parçacıklarıyla bombardıman edilmesi sonucu üretilirler.

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk tahminler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dmitri Mendeleyev'in, astatinin konumunu boş bıraktığı 1869 tarihli periyodik tablosu

Dmitri Mendeleyev'in 1869'da yayımladığı periyodik tabloda, iyodun altındaki konum boştu. Niels Bohr'un, elementlerin sınıflandırılmasının fiziksel temelini oluşturmasının ardından, beşinci halojenin bu konuma ait olduğu fikri öne sürüldü. Keşfinin resmîyet kazanmasından önce bu element, iyodun altındaki boşlukta konumlanmasına ithafen "eka-iyot" (eka, Sanskrit'te "bir" anlamına gelir) adlandırılmaktaydı.[1] Aynı gruptaki elementlerin benzer özellikleri taşımalarından ötürü, eka-iyodun varlığı konusundaki ilk tahminlerde; bu elementin düşük erime noktasına sahip, temel durumunun iki atomlu olduğu ve metallerle reaksiyona girerek tuz oluşturduğu düşünülmekteydi. Daha ağır periyotlarda bulunan elementlerin, daha hafif elementlere kıyasla, bir eksik ya da bir fazla atom numarasına sahip komşularıyla daha fazla benzerlik taşımalarından ötürü eka-iyodun, komşusu polonyuma benzer şekilde radyoaktif ve metalik olması beklenmekteydi.[2]

1922'de F. H. Loring, sayısal analiz yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmalarında, 85 atom numaralı elementin varlığını tespit edemedi ve var olamayacağı öne sürdü.[3][4] 1925'te ise piroluzit ile yaptığı katodik X ışını saptama çalışmalarında elementi izole etmeyi başaramadı.[5][6] 1926'da; Otto Hahn'ın radyum-228'den kimyasal ayırma işlemi,[7] Newton Friend'in ise Lut Gölü suyundan kimyasal ayırma işlemi ve katodik X ışınlarıyla gerçekleştirdiği elementi izole etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.[8]

Kabul görmeyen ya da teyit edilmemiş keşif iddiaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Eka-iyodun keşfine dair ilk iddia, Fred Allison ile Alabama Politeknik Enstitüsünden iş arkadaşları tarafından 1931 yılında ortaya atıldı. Faraday etkisindeki süre gecikmesine dayalı "manyeto-optik yöntem" adını verdiği yeni bir malzeme analizi yöntemi geliştiren Allison ve ekibi; halojen içeren deniz suyu, hidrohalik asitler, apatit ve Brezilya monaziti bileşiklerini kullanarak çalışmalarını yürüttü. Atom numarası 85 sahip bu elemente vertesi yıl erdikleri "alabamin" adı ile Ab simgesi, birkaç yıl boyunca kullanıldı.[2][9][10][11] Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden H. G. MacPherson 1934 'te, Allison'ın yöntemini ve keşfinin geçerliliğini reddetti.[12]

Elementin keşfiyle ilgili çalışmalarda bulunan Horia Hulubei

Çalışmalarını Dakka'da sürdüren kimyager Rajendralal De 1937'de, radyum serisindeki radyum F'nin (polonyum-210) toryum serisi eşdeğeri olarak 85. elementi izole ettiğini öne sürdü. Travancore monaziti kumunu kullanarak yaptığı çalışmalarda, siyah renkli ve süblimleşebilen bir madde elde etti. De'nin 1937 tarihli makalesinin gerçek bir nüshası bilinmediğinden gerçek nedeni bilinmese de, elemente verdiği "dakin" adının, Dakka'dan geldiği tahmin edilir. De'nin bu çalışmasına güncelleme niteliğindeki 1947 tarihli makalesinde ise, hem "dakin"i hem de "eka-iyot"u andırmasından ötürü elementin adı için "dekin" kullanımı önerilir. Elementin; taşıdığını belirttiği özelliklerin astatininkilerle farklılık göstermesinden ve toryum serisinde astatin bulunmamasından ötürü gerçekte ne olduğu bilinmemekte ve 85. element olduğu iddiasının geçerliliği bulunmamaktadır. De'nin makalesinde miligram ölçeğinde izolasyon gerçekleştirildiği bilgisi verilir, ancak elementin en uzun yarı ömre sahip izotopu elde edilmiş olsa dahi yoğun radyoaktiviteden dolayı kendisinin bu konuda bir çalışma gerçekleştirmiş olması mümkün değildir.[2]

Horia Hulubei ve Yvette Cauchois'nın liderliğindeki ekip 1934'da, yaklaşık 150-250 mCi radon örneğini bir spektrometreye koydu ve radonun bozunmasıyla birlikte ortaya çıkan elementlerin oluşturdukları X ışınlarının özelliklerini tespit ettiler. 1936'da yayımlanan makalelerinde bu çalışmaya atıfta bulunularak, 12 saatin ardından, eko-iyodun gözükmesi gereken 151 X birimindeki (~1.0021 × 10−13 m) Kα1 spektrum çizgisinin gözlemlendiği açıklandı ve bu durumun da 85. elementin keşfi olduğunu öne sürüldü. Elementin keşfi, radon-222'nin, halihazırda alfa bozunması geçirerek kurşun-206'ya bozunduğu bilinen radyum A'ya (polonyum-218) bozunmasına dayanmaktaydı. Ancak poloyum-218'in, beta bozunması geçirerek eka-iyoda bozunduğu bilinmemekteydi. Makalede ayrıca, radon-222'nin beta bozunması geçirerek fransiyum-222'yi oluşturabileceği, onun da alfa bozunması geçirerek eka-iyot-218'i oluşturabileceği ifade edilmekteydi. 1939'da ise, önceki verileri destekleyen ve genişleten başka bir makale yayımladılar. Eka-iyodun üç spektrum çizgisi, Kα1, Lα1 ve Lβ1'in X ışını dalga boylarının gözlemlerine dair ifadelerin yer aldığı makalede, bu dalga boyu değerleri Henry Moseley'in öngördüğü konumlarla eşleştirilmekteydi. 1934'te tarif edilen teknik kullanılsa da, hem speoktrometrede birtakım değişiklikler yapıldı hem de radyasyonun etkisi 24 saate uzatılarak daha fazla spektrum çizgisinin gözlemlenmesi sağlandı.[2]

1940'ta Walter Minder, radyum A'nın (polonyum-218) beta bozunması ürünü olan ve Helvetya'dan türettiği "helvetyum" adını verdiği 85. elementi keşfettiğini duyurdu. Minder'in deneylerini tekrar gerçekleştirme konusunda başarısız olan Berta Karlik ve Traude Bernert, bundan dolayı Minder'in sonuçlarını radon akımındaki kirlenmeye bağladılar (radon-222, polonyum-218'in ana izotopudur).[13] 1942'de Minder, Alice Leigh-Smith ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında, toryum A'nın (polonyum-216) beta bozunması ürünü olduğu varsayılan ve "anglo-helvetyum" adını verdikleri, 85. elementin başka bir izotopunu keşfettiklerini duyurdu.[14] Ancak aynı yıl gerçekleştirdikleri deneylerde Karlik ve Bernert, bu sonuçları da elde edememişlerdi.[15]

1944 yılında Hulubei, o zamana kadar gerçekleştirdiği X ışını çalışmaları ile başka araştırmacıların çalışmalarında elde edilen eka-iyotla ilgili verilerin bir özetinin yer aldığı makalesinde, polonyum-218'in beta bozunması geçirmesi sonucu oluştuklarını düşündüğü ve 85. elemente atfettiği altı spektrum çizgisinden bahsetmekteydi. Karlik'in alfa parçacıklarıyla ilgili çalışmalarının da bu duruma ek kanıt oluşturduğunu ifade etti. Elementi, birkaç yıldır devam eden II. Dünya Savaşı'na ithaf edildiği düşünülen,[16] Rumencede "[barışa olan] hasret" anlamına gelen "dor" olarak adlandırdı. Bu çalışmalarını Hulubei, 1946 yılında Nice'te düzenlenen bir konferansta sundu. Ertesi yıl yayımladığı makalesinde ise 85. elementin 1000 ile 10.000 arasında atomunu tespit edebildikleri belirtilmekteydi. Hulubei'nin bu keşif iddiası, Friedrich Paneth tarafından 1947 yılında çürütüldü. Hulubei'nin elde ettiği örnekler bir miktar astatin içerse de; bu süreçte kullandığı yöntemler, mevcut standartlara göre doğru bir tanımlanma sağlanması için yetersizdi.[2]

Keşfi, keşfin teyit edilmesi ve devamındaki bulgular[değiştir | kaynağı değiştir]

Emilio Segrè, elementi keşfeden üç kişiden biri

Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptıkları çalışmalarda Dale R. Corson, Kenneth MacKenzie ve Emilio Segrè, 1940 yılında 85. elementi izole etmeyi başardı. Bu keşif, üniversite bünyesindeki Lawrence Berkeley Laboratuvarı'nda yer alan bir siklotronda, bizmut-209'un 32 MeV alfa parçacıklarıyla bombalanması sonucu, 7,5 saatlik yarı ömre sahip astatin-211'in elde edilmesiyle gerçekleşmişti.[2][17] O dönem, doğada henüz keşfedilmemiş ve yapay olarak "görünmez miktarlarda" üretilen bir elementin tam anlamıyla makul olmadığı düşünüldüğünden elemente bir ad verilmedi. Bununla birlikte radyoaktif izotoplar, kararlı izotoplar gibi tanımlanmamaktaydı.[18]

Almanya dışındaki çalışmalardan haberdar olmayan Karlik ve Bernert, 1942'de radon-222 örneklerinde tespit ettikleri alfa parçacıklarını, gözlemledikleri enerji değerlerinin Geiger-Nuttall kanununda öngörülen değerlerle örtüşmelerinden ötürü bu parçacıkları eka-iyot ile eşleştirdiler. 1943 ve 1944 yıllarında yaptıkları çalışmalarda ikili, yeni bir elementi tespit ettiklerini duyurdu. Berkeley'deki çalışmalardan bağımsız olarak yaptıkları deneylerle, doğal bozunma zincirlerinde 85. elementi tespit etmeye çalışarak radonun önce beta bozunması sonucu 87. elementi (fransiyum) ortaya çıkardığını, sonrasında ise gerçekleşen alfa bozunması ile 85. elementin oluştuğunu ve bu durumun, radonun alfa bozunmasına uğramasından en azından bir milyon kat daha az ihtimalle gerçekleşebileceği sonucuna vardı.[2] 1943'te ikili; önce uranyum serisi, sonrasında ise aktinyum serisi olmak üzere iki doğal bozunma zincirinin ara ürünleri arasında da astatine rastladıklarını açıkladı.[19][20] İlerleyen dönemde ise üçüncü bir bozunma zincirinde, neptünyum serisinde de ara bozunma ürünü olarak eser miktarda astatin oluşumuna rastlanacaktı.[21]

1946'da Friedrich Paneth, yapay elementlerin tanınması yönünde bir çağrıda bulunurken; 85. elementin Berkeley grubu tarafından keşfedildiğini ve bunun yanında, doğal oluşumunun da Karlik ve Bernert tarafından tespit edildiğini belirterek yeni keşfedilen isimsiz elementleri keşfeden kişilerin, bu elementleri adlandırmalarını önerdi. Ocak 1947'de Nature'da yayımlanan makalelerinde Corson, MacKenzie ve Segrè; keşfettikleri 85. elementin, bozunmaya olan eğiliminden ötürü, Yunancada "kararsız" anlamına gelen αστατος (astatos) ile, bir mensubu olduğu halojenlerin daha önceden keşfedilmiş dört üyesiyle uyumlu bir ada sahip olması adına "-in" ekinin kullanılması sonucu "astatin" şeklinde adlandırılması önerdi.[2][18][22][23] 1949 yılında Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğinin (IUPAC) 15. konferansında, astatin adı resmî olarak kabul edildi.[24]

Analitik kimyası göz önüne alınarak element, Corson ve ekibi tarafından bir metal olarak sınıflandırılmıştı.[17] Daha sonra yapılan çalışmalarda ise iyot benzeri,[25][26] katyonik[27][28] ya da amfoterik davranışlara sahip olduğu kaydedildi.[15][29] 2003'te Corson, geçmişe yönelik olarak "[astatinin] bazı özellikleri iyoda benzemekte [...] daha çok metalik komşuları Po ve Bi'ye benzer metalik özellikler de göstermekte" ifadelerini kullandı.[23]

Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Fiziksel[değiştir | kaynağı değiştir]

Astatinin birçok özelliği kesin olarak bilinmemektedir.[30] Elementle ilgili yapılan araştırmalar, yarı ömrünün kısalığından ötürü ölçülebilir niceliklerin oluşamaması nedeniyle sınırlıdır.[31] Görünür bir astatin parçası, radyoaktivitesinden kaynaklanan ısı nedeniyle elementin anında kendi kendisini buharlaştırmasına yol açar.[32] Yeterli soğuma ile makroskobik bir miktarda astatinin bir tabaka hâlinde birikip biriktirilemeyeceğine dair çalışmalar devam etmektedir.[33] Metaller ile ametalleri ayıran çizgi üzerinde yer alan ve genellikle ametal ya da yarı metal olarak sınıflandırılan astatinin, metalik yapıya sahip olabileceği de öngörülür.[33][34][35][36][37]

Astatinin fiziksel özelliklerinin çoğu, teorik veya ampirik olarak türetilmiş yöntemler kullanılarak (interpolasyon veya ekstrapolasyon yoluyla) tahmin edilmiştir.[38] Örneğin, atom ağırlığı arttıkça halojenlerin rengi koyulaştığından astatin de bu eğilimi takip ettiği varsayılarak siyah bir katı, bir yarı metal ya da metal olması durumunda ise metalik bir görünüme sahip olduğu düşünülür.[39][40][41] Daha düşük buhar basıncına sahip iyoda kıyasla daha az süblimleşir.[31] Astatinin orta ultraviyole bölgesindeki absorpsiyon spektrumu 224,401 ile 216,225 nm uzunluğunda çizgilere sahiptir.[42]

Katı astatinin yapısı bilinmemektedir.[43] İyodun bir analogu olarak, iki atomlu astatin moleküllerinden oluşan ortorombik bir kristal yapıya ve 0,7 eV bant aralığına sahip bir yarı iletken olabilir.[44] Diğer bir öngörüye göre astatinin metalik bir yapıdaysa, tek atomlu bir yüzey merkezli kübik yapıda ve bu yapıya sahipse, iyodun yüksek basınçlı fazına benzer şekilde bir süperiletken olabilir.[33] İki atomlu astatinin (At2) varlığına ya da olmadığına dair kanıtlar yetersiz ve sonuçsuzdur.[45][46][47][48][49] Bazı kaynaklar var olmadığını ya da en azından hiç gözlemlenmediğini belirtirken[50][51] bazıları varlığını öne sürer ya da ima eder.[52][53][54] Bu belirsizliğe rağmen iki atomlu astatinin bazı özellikleri; örneğin bağ uzunluğu 300±10 pm, bağ ayrışma enerjisi 837±125 kJ/mol,[55] buharlaşma entalpisi ise (∆Hbuh) 54,39 kJ/mol olarak öngörülmüştür.[56][57] Elementin erime ve kaynama noktaları için çeşitli tahmin ve öngörüler olsa da bunların tamamı At2 için yapılmıştır.[52][58][59][60]

Kimyasal[değiştir | kaynağı değiştir]

Astatinin görünür kimyasal özelliklerinin çoğu, genel olarak 10−10 mol·L−1den az seyreltik astatin çözeltilerinde, izleyici çalışmaları aracılığıyla gözlemlenmiştir.[54][61][62] Anyon oluşumu gibi bazı özellikler, diğer halojenlerle uyum gösterirken[31] bir katotun üzerini kaplama[a] ve hidroklorik asit içinde metal sülfürlerle birlikte çökeltme gibi bazı metalik özellikler de taşır.[64] Bir metal şelat ajanı olan etilendiamintetraasetik asit ile yapılar oluşturarak antikor radyoaktif etiketlemesinde bir metal gibi davranabilir.[65] Bununla birlikte astatinin organik kimyasının çoğu, iyodunkinin analoğudur.[66] Sulu çözeltilerde kararlı bir tek atomlu katyon oluşturabileceği öne sürülse de;[64][67] elektron göçü kanıtları, iyotla analog bir benzerlik gösterecek şekilde, katyonik At(I) türünün hipoastetik asidi (H2OAt+) protonladığını gösterir.[68]

Astatinin elektronegatifliği, gözden geçirilmiş Pauling ölçeğine göre 2,2'dir ve bu değer, iyottan (2,66) daha düşükken hidrojen ile aynıdır. Hidrojen astatürdeki (HAt) negatif yükün hidrojen atomu üzerinde olduğu tahmin edilir ve bu da, bileşiğin bazı isimlendirme sistemlere göre astatin hidrür olarak adlandırılabileceğini gösterir.[69][70][71][72] Bu durum, Allred-Rochow ölçeğine göre astatinin (1,9), hidrojenden (2,2) daha az elektronegatifliğe sahip olmasıyla tutarlıdır.[73] Bununla birlikte IUPAC'ın stokiyometrik adlandırma sistemi, elementlerin göreli elektronegatifliklerinin yalnızca periyodik tablodaki konumlarına bakılarak belirlenmesi şeklindeki bir düzene dayanır ve bu düzene göre astatin, gerçek elektronegatifliğinden bağımsız olarak hidrojenden daha elektronegatifmiş gibi ele alınır. Astatinin 233 kJ mol−1deki elektron ilgisi, iyodunkinden %21 daha azdır[74] ve bu azalışın, spin-yörünge etkileşimlerinden kaynaklandığı öngörülür.[62] Astatinin birinci iyonlaşma enerjisi yaklaşık 899 kJ mol−1 değerindedir ve halojenlerde aşağı inildikçe görülen birinci iyonlaşma enerjilerindeki düşüş eğilimini devam ettirir (flor: 1681, klor: 1251, brom: 1140, iyot: 1008).[75]

Çekirdek kararlılığı ve izotopları[değiştir | kaynağı değiştir]

Örnek astatin izotopları için alfa bozunması özellikleri[76]
Kütle
numarası
Kütle
fazlalığı
[b]
Yarı ömür Alfa
bozunması
olasılığı
Alfa
bozunması
yarı ömrü[c]
207 -13243 MeV 180 sa %&İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.8,6 209 sa
208 -12491 MeV 163 sa %&İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.0,55 123 g
209 -12880 MeV 541 sa %&İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.4,1 55 g
210 -11972 MeV 81 sa %&İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.0,175 193 g
211 -11647 MeV 721 sa %&İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.41,8 172 sa
212 -8621 MeV 031 s %7001999900000000000≈100 031 s
213 -6.579 MeV 125 ns %&0000000000000100.000000100 125 ns
214 -3380 MeV 558 ns %&0000000000000100.000000100 558 ns
219 10397 MeV 56 s %&0000000000000097.00000097 58 s
220 14350 MeV 371 dk %&0000000000000008.0000008 464 dk
221[d] 16810 MeV 23 dk 5000000000000000000deneysel olarak
alfa kararlı
9000000000000000000

Radyoaktif bir element olan astatinin izotoplarının tamamı 8,1 saat ya da daha az yarı ömürlüdür ve bizmut, polonyum ya da radona bozunurlar. İzotoplarının çoğu, bir saniye veya daha az yarı ömürleri ile görece oldukça fazla kararsızlardır. Periyodik tablodaki ilk 101 element arasında astatinden daha az kararlı olan tek element fransiyumdur. Fransiyumdan daha kararlı olan astatin izotoplarının tamamı yapaydır ve doğada meydana gelmezler.[76]

Astatinin, kütle numaraları 191 ile 229 arasında değişen, 39 adet bilinen izotopu vardır. Teorik modelleme, 37 izotopun daha var olabileceğini gösterir.[24] Kararlı ya da görece uzun ömürlü bir astatin izotopu gözlemlenmemiş olup bunun var olması da beklenmemektedir.[77]

Astatinin alfa bozunması enerjileri, diğer ağır elementlerle aynı eğilimi izler ve izotoplar hafifledikçe alfa bozunması enerjileri yükselirken çekirdekler ağırlaştıkça bu enerjiler düşer. En fazla enerji salınımı astatin-213'de gerçekleşir. İzotoplar ağırlaştıkça daha az enerji salsalar da, beta bozunmasının artan rolü nedeniyle uzun ömürlü bir izotop mevcut değildir.[77] Elementin tüm izobarları arasında en düşük kütle numarasına sahip olan ve çekirdek kütle ölçümlerinin 215At'nin beta bozunmasına karşı kararlı olduğunu göstermesine rağmen, 1950'lere kadar astatin izotoplarının yalnızca beta bozunmasına uğradığı düşünülmekteydi.[76][78] Astatin-213, astatin-214 ve astatin-216m dışındaki tüm astatin izotoplarının beta bozunmasına uğradığı gözlemlenmiştir.[76] Astatin-210 ve daha hafif izotoplarda beta artı bozunması (pozitron emisyonu), astatin-216 ve daha ağır izotoplarda beta eksi bozunması görülür. Astatin-212'de her iki türdeki bozunmaya, astatin-211'de ise elektron yakalanmasına rastlanır.[76]

Astatinin en kararlı izotopu, 8,1 saatlik yarı ömre sahip astatin-210'dur. Birincil bozunma türü beta artı bozunması olan astatin-210'un bozunma ürünü, astatin izotoplarına kıyasla daha uzun ömürlü polonyum-210'dur. Tüm astatin izotopları arasında yalnızca 207 ile 211 arasındaki kütle numaralarına sahip izotopların yarı ömürleri bir saati aşar. 125 nanosaniyelik yarı ömrüyle astatin-213, en az kararlı astatin izotopudur ve geçirdiği alfa bozunması sonucunda bizmut-209'u ortaya çıkarır.[76]

Astatinin, çekirdekleri bir ya da daha fazla nükleonunun uyarılmış hâlde olduğu, 24 bilinen nükleer izomeri vardır. Her bir izotop için birden fazla izomer olabilir. Bu nükleer izomerlerden en kararlısı, 182 saniyelik bir yarı ömre sahip astatin-202m1 iken en az kararlısı ise, 265 nanosaniyelik yarı ömre sahip astatin-214m1'dir.[24][76]

Bileşikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Halojenler arasında en düşük reaktifliğe sahip element olan astatinin[79] bileşikleri mikroskobik miktarlarda sentezlenir ve radyoaktif olarak ayrışmalarından önce incelenmeye çalışılır. Bu reaksiyonlar genellikle, astatinden daha fazla iyot içeren seyreltik astatin çözeltilerinde gerçekleştirilir. Bir taşıyıcı olarak davranan iyot, filtreleme ve çökeltme gibi laboratuvar tekniklerinin işlevsel olması için yeterli malzeme olmasına olanak sağlar.[15][80][e] İyot gibi astatin de, -1 ile +7 arasındaki tek sayılı yükseltgenme durumlarını benimser.[83]

Sodyum,[32] paladyum, gümüş, talyum ve kurşun astatürleri şeklinde olmak üzere astatinin metallerle yaptığı birkaç bileşik tespit edilmiştir.[84] Gümüş ve sodyum astatürleri ile diğer hipotetik alkali ve toprak alkali astatürlerin bazı özellikleri, diğer metal halojenürlerden ekstrapolasyon yapılmasıyla tahmin edilir.[85]

Hidrojen astatür ya da astatin hidrür olarak adlandırılan bileşiğin, seyreltik nitrik asit ile asitleştirilmesiyle birlikte astatin yükseltgenmesi sonucunda At0 ile At+ molekülleri ortaya çıkar. Bu çözeltiye eklenen gümüş(I) ile birlikte, en iyi ihtimalle çözeltideki astatinin bir kısmı, gümüş(I) astatür (AgAt) çökeltisi oluşturabilir.[31][86]

Astatin ile bor,[87] karbon ya da azot arasında bağ oluşumu mümkündür.[88] At-C bağlarından daha kararlı olan At-B bağları ile çeşitli bor kafes bileşiği oluşturulmuştur.[89] Astatinin, benzendeki bir hidrojen atomunun yerine geçerek oluşturabileceği astatobenzen (C6H5At), klor ile yükseltgenerek C6H5AtCl2 meydana getirebilir. Bu bileşiğin alkalin bir hipoklorit çözeltisi ile etkileşime sokulmasıyla C6H5AtO2 elde edilir.[90] Dipiridin-astatin(I) katyonu ([At(C5H5N)2]+), perklorat ile iyonik bileşikler; nitrat ile ise [At(C5H5N)2]NO3 bileşiğini oluşturur. Bu katyon; astatin(I) merkezin, iki koordine kovalent bağ ile, azot atomları aracılığıyla piridin halkalarının her biri ile ayrı ayrı bağladığı bir koordinasyon bileşiği şeklindedir.[88]

Perklorik asit çözeltisinde, Temel brom ya da -son durumda- sodyum persülfat gibi bir yükseltgenin etkisiyle oksijen ve astatin reaksiyonu sonucu oluşan, sulu çözeltilerdeki AtO- ve AtO+ türlerinin varlıklarına dair kanıtlar vardır.[31][91] Bu çözeltilerdeki AtO+ iyonları aynı zamanda, protonlanarak astatik asit (H2AtO+2) oluşturabilirler.[92] AtO+'nın hidroliz ürünlerinden birinin önceleri daha önceleri AtO2-2 olduğu düşünülürken sonraki dönemde bu ürünün AtO(OH)-2 olduğu saptanmıştır. Bu anyonun başka bir hidroliz ürünü ise AtOOH'dir.[93] AtO-3 anyonu, bir potasyum hidroksit çözeltisindeki astatinin, potasyum hipokloritle yükseltgenmesi sonucunda elde edilebilir.[90][94] Astatinin, sıcak bir Na2S2O8 çözeltisiyle yükseltgenmesini takiben lantan triastatat (La(AtO3)3) meydana geldiği de kaydedilmiştir.[95] Sıcak bir alkalin çözeltindeki ksenon diflorür ile, nötr ya da alkalin bir çözeltideki periyodat da, AtO-3 anyonunu yükseltger ve yalnızca nötr ya da alkalin çözeltilerde kararlı olan perastatat iyonu AtO-4'ü meydana getirir.[96] Astatinin ayrıca, iyodat veya dikromat gibi oksianyonlu tuzlarda katyonlar oluşturabildiği düşünülür. Bu düşünce, asidik çözeltilerde, astatinin tek değerlikli ya da ara pozitif hâllerinin, gümüş(I) iyodat ya da talyum(I) dikromat gibi metal katyonların çözünmeyen tuzları ile birlikte çökeldiği gözlemine dayanır.[90][97]

Astatin, diğer kalkojenlere de bağlar oluşturabilir. Kükürt ile S7At+ ve At(CSN)-2, selenyum ile bir koordinasyon selenoüre bileşiği, tellür ile bir astatin-tellür kolloidi meydana getirir.[98]

Astatin monoiyodürün yapısını gösteren boşluk doldurma modeli

Astatinin, daha hafif homologları iyot, brom ya da klorun buhar hâlleriyle girdiği reaksiyonların sonucunda; AtI, AtBr ve AtCl formüllerine sahip iki atomlu interhalojen bileşikler oluşur.[81] Astatinin, AtI elde edilmesi için iyot ya da iyodür çözeltisi ile reaksiyona girmesi; AtBr elde edilmesi için ise bir iyot, iyot monobromür ya da bromür çözeltisinde olması koşuluyla ilk iki bileşik suda da üretilebilir. İyodür ya da bromürün fazla olması durumda, AtBr-2 ve AtI-2 iyonları oluşabilirken bu durum bir klorür çözeltisinde olduğunda, klorürlerle girdikleri denge reaksiyonları yoluyla AtCl-2 veya AtBrCl- gibi iyonlar üretebilirler.[82] Nitrik asit çözeltisindeki astatinin dikromatla yükseltgenmesi sonrasında çözeltiye klorür eklenmesiyle astatin, AtCl ya da AtOCl molekülleri ile AtOCI2-2 ya da AtCl-2 iyonlarını meydana getirebilir.[81] PdAtI2, CsAtI2, TlAtI2 ve PbAtI polihalitlerinin çökelti oluşturduğu bilinir ya da öngörülür.[99][100] Bir plazma iyonu kaynağı kütle spektrometrisinde, astatin de içeren helyum dolu bir hücreye, daha hafif halojen buharları eklenmesiyle [AtI]+, [AtBr]+ ve [AtCl]+ iyonlarının ortaya çıkması; plazma iyonu hâlinde kararlı nötr moleküllerin varlığına dair bir kanıt oluşturur.[81]

Herhangi bir astatin florürün varlığı henüz keşfedilmemiştir. Bu durum; en başta oluşturulmuş florürün, uçucu olmayan bir ürün oluşturmak için cam kabın duvarları ile gireceği reaksiyon da dahil olmak üzere bu tür bileşiklerin aşırı reaktivitesinden kaynaklandığı görüşünün ortaya atılmasına yol açmıştır.[f] Bundan ötürü, astatin florürün sentezlenmesinin mümkün olduğu düşünülse de, radon florürün özelliklerini belirlenmesi için halihazırda kullanılmış olan bir sıvı halojen florür çözücüsünün kullanılmasını gerektirebilir.[81][96]

Doğal oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Neptünyum-237'den oluşan astatin-217 dahil bozunma ürünlerini gösteren Neptünyum serisi

Astatin, doğal olarak oluşan elementler arasında en nadir olanıdır.[32] Dünya'nın yerkabuğundaki toplam astatin miktarının, herhangi bir zamanda bir gramdan az olduğu tahmin edilir.[31] Başka kaynaklara ise ise herhangi bir anda yeryüzünde bulunan geçici astatin miktarının 28 grama kadar ulaşabileceğini öne sürer.[104]

Dünya'nın oluşumunda mevcut olan astatinlerin tamamı kaybolmuş olup doğal olarak oluşan dört astatin izotopu olan astatin-215, astatin-217, astatin-218 ve astatin-219; radyoaktif toryum ve uranyum cevherlerinin bozunmasının yanı sıra, neptünyum-237'nin bozunma zincirinde eser miktarda olmak üzere sürekli olarak üretilir. Kuzey ve Güney Amerika'nın 16 kilometrelik derinliğe kadar ulaşan kara kütlelerinin birleşmesiyle elde edilen kütle, herhangi bir zamanda, kütlesi 3,5 × 10−10 gram civarına denk gelen yaklaşık bir trilyon astatin-215 atomu içerir.[105] Eser miktarlarda; neptünyum-237'nin bozunma zincirinin ara ürünlerinden astatin-217, uranyum-235'in bozunma zincirinin ara ürünlerinden astatin-215 ve astatin-219, uranyum-238'in bozunma zincirinin ara ürünlerinden astatin-218 üretimi mümkündür.[21][106][107] Doğada bulunan ilk astatin izotopu astatin-218 iken bu izotopların en uzun ömürlü olanı, 56 saniyelik yarılanma ömrüne sahip astatin-219'dur.[76]

Bazı kaynaklarda astatinin doğal oluşan bir izotopu olmadığına dair yanlış bilgilere yer verilirken bazı kaynaklarda da hatalı bir şekilde, doğal izotopa sahip olan elementler arasında listelenmez.[29][108] Astatin-216, doğal olarak oluşan bir izotop olarak gösterilse de, gözlemlendiğine dair ifadelere yer verse de bunları "şüpheli" olarak tanımlayan kaynaklar teyit edilmemiştir.[109][110]

Sentezi[değiştir | kaynağı değiştir]

Üretilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bizmut-209'un alfa parçacıkları ile bombardımanından sonra olası reaksiyonlar
Reaksiyon Alfa parçacığı enerjisi
20983Bi + 42He21185At + 2 10n 26 MeV[15]
20983Bi + 42He21085At + 3 10n 40 MeV[15]
20983Bi + 42He20985At + 4 10n 60 MeV[111]

Astatin üretiminde kullanılan ilk yöntem, bizmut-209'un enerjik alfa parçacıklarıyla bombalanmasıyla başlar. Bu yöntem görece; daha basit, verimli sonuçlar elde edilen ve daha çok uygun tesisin olmasından ötürü, kütle numaraları 209 ile 211 arasında değişen ve görece uzun ömürlü astatin izotoplarını elde etmek için kullanılan ana yöntemdir.[112] Modern teknikler kullanılarak 6,6 giga bekerel (yaklaşık 86 nanogram ya da 2,47 × 1014 atom) kadar astatin üretmek mümkündür.[113] Bu yöntemle daha büyük miktarlarda astatin sentezlenmesi, uygun siklotronların sınırlı olması ve hedefin erime ihtimali nedeniyle kısıtlıdır.[113][114] Astatin bozunmasının kümülatif etkisine bağlı olarak çözücü radyolizi de bu durumun gerçekleşmesinde rol oynar.[115] Ağustos 2020 verilerine göre dünya genelinde astatin üretme kapasitesine sahip 29 siklotronun bir kısmında düzenli olarak astatin üretimi gerçekleştirilir.[112]

Siklotron içindeki irradyasyonlar için ince, ışın irradyasyonları için ise kalın hedef kullanılması olmak üzere bizmut hedefi kullanarak astatin-211 üretimi için iki hedef düzeni vardır. İnce hedefler genellikle, bizmutun fiziksel buhar biriktirme yöntemiyle yardımcı bir malzeme üzerine biriktirilmesiyle oluşturulur. Kalın hedefler ise bizmutun, yardımcı bir malzeme üzerine elektrokaplama tekniği kullanılarak ya da eritilerek uygulanması ya da irradyasyon esnasında ortaya çıkan eriyik hâlinin granüle olmasıyla meydana getirilir. Her iki hedef düzeni de, görece kolay ve daha az maliyetlidir.[112]

Mikrogram bazında ölçülerdeki astatin üretimi için, kriyojenik teknolojinin kullanıldığı ikinci bir yöntem mevcuttur. Toryum ya da uranyumun, yüksek enerjili proton ışınlarıyla irradyasyona uğratılarak parçalanma reaksiyonları sayesinde üretilen radon-211'in pozitron emisyonuna uğramasıyla astatin-211 elde edilmesi mümkündür. Bu yöntemdeki sorunlardan biri, astatin-210 ile olası bir kirlenme yaşanma ihtimalinden ötürü verimin düşük olmasıdır.[116][117]

Ticari kullanımı olan tek astatin izotopu, astatin-211'dir. Bizmut hedefi üretmek için bu metal, santimetre kare başına 50 ile 100 miligram olmak üzere altın, bakır ya da alüminyum bir yüzeye püskürtülür. Bunun yerine, bakır bir levhayla kaynaştırılmış bizmut oksit de kullanılabilir.[118] Kimyasal olarak nötr azottan oluşan bir atmosferde tutulan hedef,[119] astatinin olması gerekenden önce buharlaşmasını önleme amacıyla su ile soğutulur.[118] Bir parçacık hızlandırıcıda alfa parçacıkları, bizmutla çarpıştırılır. Yalnızca bir bizmut izotopu, bizmut-209 kullanılmasına rağmen reaksiyon; astatin-209, astatin-210 ya da astatin-211'in ortaya çıktığı üç olası şekilde gerçekleşebilir. Toksik olduklarından ve herhangi bir kullanım alanları bulunmadıklarından ötürü istenmeyen nüklitleri ortadan kaldırmak için parçacık hızlandırıcısının maksimum enerjisi; elde edilmek istenen izotop olan astatin-211'in elde edildiği reaksiyon enerjisinin (26 MeV) üstünde ve diğer astatin izotoplarının üretilmesini engelleme amacıyla, astatin-210'un elde edildiği reaksiyonun enerjisinin (40 MeV) altında olan bir değere (en uygunu 29,17 MeV'dir) ayarlanır.[120][118]

Ayrıştırılması[değiştir | kaynağı değiştir]

Sentezin ana ürünü olan astatinin elde edilmesinin ardından, hedeften ve kayda değer kirleticilerden ayrıştırılarak kimyasal açıdan kullanılabilir bir hâle getirilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için birkaç yöntem mevcut olsa da genelde, kuru ya da [ıslak] asit uygulamasını izleyen çözücü ekstraksiyonu yöntemlerinden biri uygulanır.[121][122] 1985 yılı öncesine ait teknikler, genellikle astatinle birlikte üretilen toksik polonyumun ortadan kaldırılmasına yönelikken; günümüzde ise, siklotron irradyasyon demetinin enerjisinin sınırlanmasıyla bu gereklilik ortadan kalkmıştır.[113]

Kuru damıtma yöntemi için siklotrondaki astatin içeren hedef, 650 °C civarında bir sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılır. Buharlaşan astatin, genellikle bir soğuk tuzakta yoğunlaştırılır. 850 °C civarına kadar yükselen sıcaklıklarda randıman artsa da, mevcut buharlaşmaya bizmutun eklenmesiyle birlikte kirlenme oluşur. Astatinle etiketleme reaksiyonlarına girme ihtimali olduğundan ötürü bizmut varlığını en aza indirmek için yoğunlaştırılmış maddenin tekrar damıtılması gerekebilir.[123] Tuzaktaki astatin; sodyum hidroksit, metanol veya kloroform gibi bir ya da daha fazla düşük yoğunluklu çözücüler kullanılarak buradan çekilir. Bu işlemler sonucunda, %80 civarına kadar astatin verimi elde edilebilir. Bu yöntem, kimyasal açıdan kullanılabilir astatin üretilmek isteniyorsa en en yaygın kullanılan yöntemdir.[114][124]

Asit uygulanması yönteminde ilk olarak, iradyasyona uğramış bizmut ya da zaman zaman kullanılan bizmut trioksit hedefi, yoğun nitrik asit ya da perklorik asit gibi bir çözücü içinde çözülür. Bu işlemin ardından damıtılan asit, hem bizmut hem de elde edilmek istenen astatini içeren beyaz bir tortu oluşturur. Bu tortu daha sonra, hidroklorik asit gibi yoğun bir asit içerisinde çözdürülür ve ortaya çıkan astatin, butil ya da izopropil eter, diizopropil eter, tiyosemikarbazit gibi organik bir çözücü kullanılarak bu asitten ayrıştırılır. Sıvı-sıvı ekstraksiyonu yöntemi kullanılarak astatin ürünü, hidroklorik asit gibi bir asitle tekrar yıkanabilir ve organik çözücü tabakasına aktarılabilir. Nitrik asit kullanarak %93'lük bir ayırma verimi elde edildiği tespit edilirken nitrik asidin damıtılması, kalıntı azot oksitlerin temizlenmesi ve sıvı-sıvı ekstraksiyonunu sağlamak için bizmut(III) nitratın yeniden çözülmesinden oluşan saflaştırma işlemleri tamamlandığında bu oran %72'ye düşer.[125][126] Islak yöntemler, çok sayıda radyoaktif işlem aşaması içerir ve daha büyük miktarlarda astatinin izole edilmesi için uygun değildir. Bununla birlikte bu yöntemler, daha fazla yoğunluk sağlayabilme olasılığından ötürü günümüzde, daha büyük miktarlarda astatin-211 üretiminde kullanılmak üzere irdelenmektedir.[126] Bu yöntemlerin, belirli bir yükseltgenme hâlinde astatin üretimi ile deneysel radyokimyada daha fazla uygulanabilirliğe olanak sağlayabilme imkanı bulunur.[113]

Bir katı desteği olarak tellürün kullanıldığı ikinci bir ıslak ayırma yönteminde; irradyasyona maruz bırakılmış hedef, nitrik asitle çözülür ve bu nitrik asit, hidroksilamonyum klorür ilavesiyle hidroklorik aside dönüştürülür. Bu çözeltiye tellür bir çubuğun eklenmesiyle astatin-211 ile sodyum hidroksit açığa çıkar. 90 ile 100 dakika arasındaki hazırlama süresinde yüksek verimlilik elde edilmektedir.[112][127]

Kullanım alanları ve tehlikeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Tıp[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı 211At içeren moleküller ve deneysel kullanımları[128]
Etken Uygulamalar
[211At]astatin-tellür kolloidler Bölmeli tümörler
6-[211At]astato-2-metil-1,4-naftakuinol difosfat Adenokarsinomlar
211At etiketli metilen mavisi Melanomlar
Meta-[211At]astatobenzil guanidin Nöroendokrin tümörler
5-[211At]astato-2'-deoksiuridin Çeşitli
211At etiketli biyotin konjugatları Çeşitli ön hedeflemeler
211At etiketli oktreotid Somatostatin reseptörü
211At etiketli monoklonal antikor ve parçalar Çeşitli
211At etiketli bisfosfonatlar Kemik metastazları

Astatin-211'in nükleer tıpta kullanım alanları mevcut olmasına karşın pratikte yaygın bir kullanıma sahip değildir. Bu durumun ana nedenlerinden ilki, var olan siklotronlardan düzenli nüklit üretimi yapan sayısının görece kısıtlı olmasıdır. İkinci neden, irradyasyona maruz bırakılan hedeflerden astatinin izole edilmesi ve astatinleştirilmiş ürünün sentezi için gereken kimyasal altyapının eksikliğidir. Günümüzde astatin üzerine yapılan çalışmalarda, irradyasyona maruz bırakılmış hedeflerden astatin elde edilmesi için kullanılan özel şekilde uyarlanmış sistemlerin kurulumu ve uygulanmaları uzun zaman almaktadır. Üçüncü neden olarak ise, astatin ile tümöre özgü vektör arasında, insan vücudunda kullanılması için yeterince kararlı bağların kurulabilmesi konusunda, diğer radyoaktif elementlere kıyasla iyi yapılandırılmış ve genel olarak kabul görmüş sentez yöntemlerinin olmaması gösterilir.[128][112]

Siklotronlarda üretilmesinin ardından astatin-211'in, kimyasal kullanıma uygun şekle getirilmesi ve taşıyıcı bir molekülle eşleştirilmesinin ardından, 7,2 saatlik yarı ömrünü tamamlayarak bozunmasından önce kullanılması gerekir. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan hedeflenmiş alfa parçacığı tedavisinde kullanılabilecek radyonüklitlerin; uygun yarı ömre sahip, uzun süreli veya toksik bozunma ürünlerine sahip olmaktan uzak ve klinik açıdan gerekli miktarlarda üretimi mümkün olmaları gerekir. Bu şartlar dikkate alınarak, 1 saatten az yarı ömre sahip olan ve in vivo toksisitede potansiyel bir artışa yol açacak bir bozunma ürünü olmayan tek nüklit, astatin-211'dir.[112][129] Astatin-211'in maruz kalabileceği elektron yakalanmasının bir sonucu olarak 77-92 keV aralığında yayılan polonyum X ışınları, hayvanlarda ve hastalarda astatinin izlenebilmesini mümkün kılar.[128] Daha uzun yarı ömre sahip olmasına rağmen astatin-210, genellikle toksik polonyum-210 oluşturacak şekilde beta artı bozunması gerçekleştirmesinden ötürü bu işlemler için tamamıyla uygun değildir.[130]

Astatin-211 ile iyot-131'in tıptaki kullanımları arasındaki temel fark, iyot-131'in yüksek enerjili beta parçacıkları yaymasıyken astatin-211'de bu durumun gerçekleşmemesidir. Beta parçacıkları, kendilerinden daha ağır olan alfa parçacıklarına göre dokulara daha fazla nüfuz ederler. Astatin-211'in yaydığı bir alfa parçacığı ortalama olarak, çevresindeki dokularda 70 µm'ye kadar ilerleyebilirken iyot-131'in yaydığı bir beta parçacığı yaklaşık 30 kat daha fazla olacak şekilde 2 mm'ye kadar ulaşabilir.[118] Alfa parçacıklarının görece kısa yarı ömrü ve dokulara sınırlı nüfuz etme etkisi, tümör yükünün düşük olduğu veya malign hücre popülasyonlarının temel normal dokuların yakınlarında yer aldığı durumlarda avantajlar sağlar.[113] İnsan kanserlerinin hücre kültürü modellerinde, hücre başına bağlı durumdaki bir ile on astatin-211 atomu ile önemli bir morbidite elde edilmiştir.[131] Bunların yanı sıra, iyot-131'e kıyasla üretimi esnasında siklotronlarda daha az enerji ihtiyacı duymasından ötürü astatin-211'in üretim maliyeti görece daha düşüktür.[112]

Kanser tedavisi için astatin temelli radyofarmasötiklerin geliştirilmesi konusunda, tarih boyunca birtakım engellerle karşılaşıldı. II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, araştırmayı on yıla yakın bir süre geciktirdi. Bu alandaki ilk deneylerin sonuçları, kanser seçici bir taşıyıcının geliştirilmesi gerekliliğini gösterirken bu amaç doğrultusunda kullanılan monoklonal antikorlar, 1975'e kadar mevcut değildi.[132] İyodun aksine astatin, özellikle sp3 karbon bölgelerinde (sp2 bölgelerinden daha az) olmak üzere bu tür moleküler taşıyıcılara dehalojenat eğilimi gösterir. Vücutta biriken ve tutulan astatinin toksisitesi göz önüne alındığında, bu durum, astatinin konak molekülüne bağlı kalmasını sağlama ihtiyacını gösterir. Görece yavaş metabolize olan astatin taşıyıcıları etkinlikleri açısından değerlendirilebilirken daha hızlı metabolize olan taşıyıcılar, astatinin nükleer tıpta kullanılmasına engel teşkil eder. Etiketleme kimyasının ve taşıyıcı moleküllerin astatine bağlı radyolojisinin etkilerinin hafifletilmesi, daha fazla gelişme gerektiren başka bir alandır.[113][116][133]

Ağustos 2020 itibarıyla, astatin-211 etiketli antikorların kullanıldığı iki tamamlanmış faz I klinik araştırma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, nükseden bir beyin tümörünün ameliyat sonrası destekleyici tedavisinde, ikincisi ise yumurtalık kanseri hastalarının ilk tedavileri sonrasında yeniden ortaya çıkan kanser nedeniyle karın zarlarının iç kısmının tedavisinde uygulanmıştır. Her iki çalışmada da çoğunlukla hafif (I-II. derece) yan etkiler gözlemlenmiş ve doz sınırlayıcı toksisiteye ulaşılmamıştır.[112][134][135]

Tehlikeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, iyoda benzer şekilde -muhtemelen daha metalik yapısından ötürü daha az ölçüde-[104] astatinin de tiroit bezinde tercihen ve tehlikeli bir şekilde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. İyodun aksine astatin, muhtemelen At- ila At+nın vücut içinde yükseltgenmesi nedeniyle akciğerler ve dalak tarafından alınma eğilimindedir.[66] Bir radyokolloid şeklinde uygulanırsa, karaciğerde yoğunlaşma eğiliminde davranır. Sıçan ve maymunlarda yapılan deneyler, iyot-131'e kıyasla astatin-211'in tiroit bezine daha fazla zarar verdiğini, tekrarlayan nüklit enjeksiyonu ile bezde nekroz ve hücre displazisine neden olduğunu gösterir.[136] Erken dönemde yapılan araştırmalar, dişi kemiricilere astatin enjeksiyonunun göğüs dokusunda morfolojik değişimlere yol açtığını gösterse de;[137] ilerleyen yıllarda bu durumun, göğüs dokusundaki irradyasyon ile yumurtalıklardaki irradyasyon sonucu oluşan hormonal değişiklikler nedeniyle meydana geldiği kanısına varılmıştır.[138] İyi havalandırıldıklarında eser miktarda astatinin çeker ocaklarda güvenle kullanılabilmesi mümkündür ve elementin biyolojik naklinden kaçınılmalıdır.[139]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Bu durumun, bir katotta yaşanan soğrulma olması da mümkündür.[63]
 2. ^ Kütle fazlalığı sütununda verilen enerji değerleri, yavru izotoplar ile alfa parçacığının kütle fazlalıkları toplamını gösterir.
 3. ^ Alfa bozunması yarı ömrü sütununda verilen değerler, alfa bozunması dışındaki bozunma türlerinin yaşanması ihmal edilerek elde edilen yarı ömürleri gösterir.
 4. ^ Astatin-221'in alfa bozunmasına uğradığı gözlemlenmediğinden, alfa bozunması enerjisi değeri teorik; kütle fazlalığı değeri ise ölçülen değil hesaplanan değerdir.
 5. ^ Bu reaksiyonlar, yalnızca I2 değil iyodür (I-) de gerektiğinden iyot, suda astatinle reaksiyona girmesine karşın taşıyıcı olarak da davranabilir.[81][82]
 6. ^ Klor triflorür kullanılarak astatinin florlanması girişimi, ortaya çıkan ürünün cama sıkışmasıyla sonuçlanmıştı. Girişim sonucunda uçucu flor elde etmeyi bekleyen deney sahipler, ortaya çıkan sonucu 1966'da yayımlanan makalelerinde "kafa karıştırıcı" olarak tanımlamışlardı.[101] 1975'te yayımlanan bir makalede, diğer halojenlerin dışında ve radon florüre benzer olacak şekilde, astatin florürün uçucu olmadığı öngörülmekteydi.[102] Günümüzde ise radon florürün iyonik bir bileşik olduğu bilinmektedir.[103]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ Ball, P. (2002). The Ingredients: A Guided Tour of the Elements (İngilizce). Oxford University Press. ss. 100-102. ISBN 978-0-19-284100-1. 
 2. ^ a b c d e f g h Thornton, Brett F.; Burdette, Shawn C. (2010). "Finding eka-iodine: discovery priority in modern times" (PDF). Bulletin for the History of Chemistry (İngilizce). 35 (2): 86-96. 23 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Nisan 2021. 
 3. ^ Loring, F. H. (1922). "Missing elements in the periodic table". Chemical News and Journal of Industrial Science (İngilizce). 125: 309-311. 
 4. ^ Loring, F. H. (1922). "Missing elements in the periodic table II". Chemical News and Journal of Industrial Science (İngilizce). 125: 386-388. 
 5. ^ Loring, F. H.; Druce, J. G. F. (1925). "Eka-cesium and ekaiodine". Chemical News and Journal of Industrial Science (İngilizce). 131: 305. 
 6. ^ Loring, F. H.; Druce, J. G. F. (1925). "Eka-Cesium and ekaIodine II". Chemical News and Journal of Industrial Science (İngilizce). 131: 321. 
 7. ^ Hahn, Otto (1926). "Zur Frage nach der Existenz des Ekacaesiums". Naturwissenschaften (Almanca). 14: 158-162. doi:10.1007/BF01509487. 
 8. ^ Friend, J. Newton (1926). "Examination of Dead Sea Water for Eka-Cæsium and Eka-Iodine". Nature (İngilizce). 117: 789-790. doi:10.1038/117789b0. 
 9. ^ Allison, F.; Murphy, E. J.; Bishop, E. R.; Sommer, A. L. (1931). "Evidence of the Detection of Element 85 in Certain Substances". Physical Review (İngilizce). 37 (9): 1178-1180. Bibcode:1931PhRv...37.1178A. doi:10.1103/PhysRev.37.1178. 
 10. ^ "Education: Alabamine & Virginium". Time (İngilizce). 15 Şubat 1932. 
 11. ^ Trimble, R. F. (1975). "What Happened to Alabamine, Virginium, and Illinium?". Journal of Chemical Education (İngilizce). 52 (9): 585. Bibcode:1975JChEd..52..585T. doi:10.1021/ed052p585. 
 12. ^ MacPherson, H. G. (1934). "An Investigation of the Magneto-optic Method of Chemical Analysis". Physical Review (İngilizce). 47 (4): 310-315. Bibcode:1935PhRv...47..310M. doi:10.1103/PhysRev.47.310. 
 13. ^ Karlik, B.; Bernert, T. (1942). "Über Eine Vermutete β-Strahlung des Radium A und die Natürliche Existenz des Elementes 85". Naturwissenschaften (Almanca). 30 (44-45): 685-686. Bibcode:1942NW.....30..685K. doi:10.1007/BF01487965. 
 14. ^ Leigh-Smith, A.; Minder, W. (1942). "Experimental Evidence of the Existence of Element 85 in the Thorium Family". Nature (İngilizce). 150 (3817): 767-768. Bibcode:1942Natur.150..767L. doi:10.1038/150767a0. 
 15. ^ a b c d e Nefedov, V. D.; Norseev, Yu. V.; Toropova, M. A.; Khalkin, V. A. (1968). "Astatine". Russian Chemical Reviews (İngilizce). 37 (2): 87-98. Bibcode:1968RuCRv..37...87N. doi:10.1070/RC1968v037n02ABEH001603. 
 16. ^ Kostecka, Keith Simeon (2020). "Astatine - The Elusive One". Substantia (İngilizce). 1 (4): 63-70. doi:10.13128/Substantia-586. 
 17. ^ a b Corson, D. R.; MacKenzie, K. R.; Segrè, E. (1940). "Artificially Radioactive Element 85". Physical Review (İngilizce). 58 (8): 672-678. Bibcode:1940PhRv...58..672C. doi:10.1103/PhysRev.58.672. 
 18. ^ a b Davis, Helen Miles (1959). The Chemical Elements (PDF) (İngilizce) (2. bas.). Science Service, Ballantine Books. s. 29. 23 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 19. ^ Karlik, B.; Bernert, T. (1943). "Eine Neue Natürliche α-Strahlung". Naturwissenschaften (Almanca). 31 (25-26): 298-299. Bibcode:1943NW.....31..298K. doi:10.1007/BF01475613. 
 20. ^ Karlik, B.; Bernert, T. (1943). "Das Element 85 in den Natürlichen Zerfallsreihen". Zeitschrift für Physik (Almanca). 123 (1-2): 51-72. Bibcode:1944ZPhy..123...51K. doi:10.1007/BF01375144. 
 21. ^ a b Meyer, Geerd J. (2018). "Astatine". Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals (İngilizce). 61 (3): 154-164. doi:10.1002/jlcr.3573. 
 22. ^ Corson, D. R.; MacKenzie, K. R.; Segrè, E. (1947). "Astatine: The Element of Atomic Number 85". Nature (İngilizce). 159 (4027): 24. doi:10.1038/159024b0. 
 23. ^ a b Corson, D. R. (2003). "Astatine". Chemical & Engineering News (İngilizce). 81 (36): 158. doi:10.1021/cen-v081n036.p158. 28 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 24. ^ a b c Fry, C.; Thoennessen, M. (2013). "Discovery of the astatine, radon, francium, and radium isotopes". Atomic Data and Nuclear Data Tables (İngilizce). 09 (5): 497-519. arXiv:1205.5841 $2. Bibcode:2013ADNDT..99..497F. doi:10.1016/j.adt.2012.05.003. 
 25. ^ Hamilton, J. G.; Soley, M. H. (1940). "A Comparison of the Metabolism of Iodine and of Element 85 (Eka-Iodine)". Proceedings of the National Academy of Sciences (İngilizce). 26 (8): 483-489. Bibcode:1940PNAS...26..483H. doi:10.1073/pnas.26.8.483. PMC 1078214 $2. PMID 16588388. 
 26. ^ Neumann, H. M. (1957). "Solvent Distribution Studies of the Chemistry of Astatine". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (İngilizce). 4 (5-6): 349-353. doi:10.1016/0022-1902(57)80018-9. 
 27. ^ Johnson, G. L.; Leininger, R. F.; Segrè, E. (1949). "Chemical Properties of Astatine. I". The Journal of Chemical Physics (İngilizce). 17 (1): 1-10. Bibcode:1949JChPh..17....1J. doi:10.1063/1.1747034. hdl:2027/mdp.39015086446914Özgürce erişilebilir. 
 28. ^ Dreyer, I.; Dreyer, R.; Chalkin, V. A. (1979). "Cations of Astatine in Aqueous Solutions; Production and some Characteristics". Radiochemical and Radioanalytical Letters (Almanca). 36 (6): 389-398. 
 29. ^ a b Aten, A. H. W., Jr. (1964). The Chemistry of Astatine. Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry (İngilizce). 6. ss. 207-223. doi:10.1016/S0065-2792(08)60227-7. ISBN 9780120236060. 
 30. ^ Greenwood & Earnshaw 2002, s. 795.
 31. ^ a b c d e f Wiberg, N., (Ed.) (2001). Holleman-Wiberg: Inorganic Chemistry (İngilizce). Academic Press. s. 423. ISBN 978-0-12-352651-9. 21 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 32. ^ a b c Emsley, J. (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (İngilizce) (yeni bas.). Oxford University Press. ss. 57-58. ISBN 978-0-19-960563-7. 
 33. ^ a b c Hermann, A.; Hoffmann, R.; Ashcroft, N. W. (2013). "Condensed Astatine: Monatomic and Metallic". Physical Review Letters. 111 (11): 116404-1-116404-5. Bibcode:2013PhRvL.111k6404H. doi:10.1103/PhysRevLett.111.116404. PMID 24074111. 
 34. ^ Edwards, Peter P.; Sienko, M. J. (1983). "On the occurrence of metallic character in the periodic table of the elements". Journal of Chemical Education (İngilizce). 60 (9): 691. doi:10.1021/ed060p691. 
 35. ^ Kotz, J. C.; Treichel, P. M.; Townsend, J. (2011). Chemistry & Chemical Reactivity (İngilizce) (8. bas.). Cengage Learning. s. 65. ISBN 978-0-8400-4828-8. 
 36. ^ Jahn, T. P. (2010). MIPS and Their Role in the Exchange of Metalloids (İngilizce). 679. Springer. s. 41. ISBN 978-1-4419-6314-7. 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 37. ^ Siekierski, S.; Burgess, J. (2002). Concise Chemistry of the Elements (İngilizce). Woodhead Publishing. ss. 65, 122. ISBN 978-1-898563-71-6. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 38. ^ Maddock, A. G. (1956). "Astatine". Supplement to Mellor's Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, Supplement II, Part 1, (F, Cl, Br, I, At) (İngilizce). Longmans, Green & Co. ss. 1064-1079. 
 39. ^ Garrett, A. B.; Richardson, J. B.; Kiefer, A. S. (1961). Chemistry: A First Course in Modern Chemistry (İngilizce). Ginn. s. 313. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 40. ^ Seaborg, G. T. (2015). "Transuranium element". Encyclopædia Britannica (İngilizce). 
 41. ^ Oon, H. L. (2007). Chemistry Expression: An Inquiry Approach (İngilizce). Wiley. s. 300. ISBN 978-981-271-162-5. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 42. ^ McLaughlin, R. (1964). "Absorption Spectrum of Astatine". Journal of the Optical Society of America (İngilizce). 54 (8): 965-967. Bibcode:1964JOSA...54..965M. doi:10.1364/JOSA.54.000965. 25 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 43. ^ Donohue, J. (1982). The Structures of the Elements (İngilizce). Robert E. Krieger. s. 400. ISBN 978-0-89874-230-5. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 44. ^ Vernon, R. (2013). "Which Elements are Metalloids?". Journal of Chemical Education. 90 (12): 1703-1707 (1704). Bibcode:2013JChEd..90.1703V. doi:10.1021/ed3008457. 
 45. ^ Merinis, J.; Legoux, G.; Bouissières, G. (1972). "Etude de la formation en phase gazeuse de composés interhalogénés d'astate par thermochromatographie". Radiochemical and Radioanalytical Letters (Fransızca). 11 (1): 59-64. 
 46. ^ Takahashi, N.; Otozai, K. (1986). "The Mechanism of the Reaction of Elementary Astatine with Organic Solvents". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (İngilizce). 103: 1-9. doi:10.1007/BF02165358. 
 47. ^ Takahashi, N.; Yano, D.; Baba, H. (1992). "Chemical Behavior of Astatine Molecules". Proceedings of the International Conference on Evolution in Beam Applications, Takasaki, Japan, 5–8 November 1991 (İngilizce). ss. 536-539. 
 48. ^ Zuckerman & Hagen 1989, s. 21.
 49. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 110, 116, 210-211, 224.
 50. ^ Meyers, R. A. (2001). "Halogen Chemistry". Encyclopedia of Physical Science and Technology (İngilizce) (3. bas.). Academic Press. ss. 197-222 (202). ISBN 978-0-12-227410-7. 
 51. ^ Keller, C.; Wolf, W.; Shani, J. (2011). "Radionuclides, 2. Radioactive Elements and Artificial Radionuclides". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (İngilizce). 31. ss. 89-117 (96). doi:10.1002/14356007.o22_o15. ISBN 978-3-527-30673-2. 
 52. ^ a b Otozai, K.; Takahashi, N. (1982). "Estimation Chemical Form Boiling Point Elementary Astatine by Radio Gas Chromatography". Radiochimica Acta (İngilizce). 31 (3-4): 201-203. doi:10.1524/ract.1982.31.34.201. 20 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 53. ^ Zumdahl, S. S.; Zumdahl, S. A. (2008). Chemistry (İngilizce) (8. bas.). Cengage Learning. s. 56. ISBN 978-0-547-12532-9. 26 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 54. ^ a b Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (İngilizce) (3. bas.). Pearson Education. s. 533. ISBN 978-0-13-175553-6. 
 55. ^ Visscher, L.; Dyall, K. G. (1996). "Relativistic and Correlation Effects on Molecular properties. I. The Dihalogens F2, Cl2, Br2, I2, and At2". The Journal of Chemical Physics (İngilizce). 104 (22): 9040-9046. Bibcode:1996JChPh.104.9040V. doi:10.1063/1.471636. 
 56. ^ Kugler & Keller 1985, s. 116.
 57. ^ Gluşko, V. P.; Medvedev, V. A.; Bergma, G. A. (1966). Termiçeskiye Konstantı Veşestv (Rusça). 1. Nakua. s. 65. 
 58. ^ Martorano, Paul; Martorano, Paul; Taghvaee, Tahereh; Schaub, David; Toto, Lawrence; Lee, Hsiaoju; Makvandi, Mehran; Mach, Robert (2020). "Dry distillation of astatine-211 by electromagnetic induction". The Journal of Nuclear Medicine (İngilizce). 61 (1): 518-518. 13 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2021. 
 59. ^ Haynes, William M., (Ed.) (2012). CRC Handbook of Chemistry and Physics (İngilizce) (93. bas.). CRC Press. ss. 4-121. ISBN 1439880492. 13 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2021. 
 60. ^ Vasáros, László; Berei, Klara (1985). "General properties of astatine". Kugler, H. K.; Keller, C. (Edl.). Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry (İngilizce). Berlin: Springer. ss. 107-128. doi:10.1007/978-3-662-05868-8_5. 
 61. ^ Smith, A.; Ehret, W. F. (1960). College Chemistry (İngilizce). Appleton-Century-Crofts. s. 457. 
 62. ^ a b Champion, J.; Seydou, M.; Sabatié-Gogova, A.; Renault, E.; Montavon, G.; Galland, N. (2011). "Assessment of an Effective Quasirelativistic Methodology Designed to Study Astatine Chemistry in Aqueous Solution" (PDF). Physical Chemistry Chemical Physics (İngilizce). 13 (33): 14984-14992 (14984). Bibcode:2011PCCP...1314984C. doi:10.1039/C1CP20512A. PMID 21769335. 
 63. ^ Milanov, M.; Doberenz, V.; Khalkin, V. A.; Marinov, A. (1984). "Chemical properties of positive singly charged astatine ion in aqueous solution". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (İngilizce). 83 (2): 291-299. doi:10.1007/BF02037143. 
 64. ^ a b Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, s. 234.
 65. ^ Milesz, S.; Jovchev, M.; Schumann, D.; Khalkin, V. A. (1988). "The EDTA Complexes of Astatine". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (İngilizce). 127 (3): 193-198. doi:10.1007/BF02164864. 
 66. ^ a b Guérard, F.; Gestin, J.-F.; Brechbiel, M. W. (2013). "Production of [211At]-Astatinated Radiopharmaceuticals and Applications in Targeted α-Particle Therapy". Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals (İngilizce). 28 (1): 1-20. doi:10.1089/cbr.2012.1292. PMC 3545490 $2. PMID 23075373. 
 67. ^ Champion, J.; Alliot, C.; Renault, E.; Mokili, B. M.; Chérel, M.; Galland, N.; Montavon, G. (2010). "Astatine Standard Redox Potentials and Speciation in Acidic Medium". The Journal of Physical Chemistry A (İngilizce). 114 (1): 576-582 (581). Bibcode:2010JPCA..114..576C. doi:10.1021/jp9077008. PMID 20014840. 22 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 68. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 220–221.
 69. ^ Dolg, M.; Kuchle, W.; Stoll, H.; Preuss, H.; Schwerdtfeger, P. (1991). "Ab Initio Pseudopotentials for Hg to Rn: II. Molecular Calculations on the Hydrides of Hg to At and the Fluorides of Rn". Molecular Physics (İngilizce). 74 (6): 1265-1285 (1265, 1270, 1282). Bibcode:1991MolPh..74.1265D. doi:10.1080/00268979100102951. 
 70. ^ Saue, T.; Faegri, K.; Gropen, O. (1996). "Relativistic Effects on the Bonding of Heavy and Superheavy Hydrogen Halides". Chemical Physics Letters (İngilizce). 263 (3–4): 360-366 (361-362). Bibcode:1996CPL...263..360S. doi:10.1016/S0009-2614(96)01250-X. 
 71. ^ Barysz, M. (2010). Relativistic Methods for Chemists (İngilizce). Springer. s. 79. ISBN 978-1-4020-9974-8. 3 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 72. ^ Thayer, J. S. (2005). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heaviest Main-group elements". Journal of Chemical Education (İngilizce). 82 (11): 1721-1727 (1725). Bibcode:2005JChEd..82.1721T. doi:10.1021/ed082p1721. 
 73. ^ Wulfsberg, G. (2000). Inorganic Chemistry (İngilizce). University Science Books. s. 37. ISBN 978-1-891389-01-6. 
 74. ^ Leimbach, D.; Sundberg, J.; Yangyang, G. (Şubat 2020). "The electron affinity of astatine". Nature Communications (İngilizce). 11 (1): 3824. arXiv:2002.11418 $2. Bibcode:2020NatCo..11.3824L. doi:10.1038/s41467-020-17599-2. PMC 7393155 $2. PMID 32733029. 
 75. ^ Rothe, S.; Andreyev, A. N.; Antalic, S.; Borschevsky, A.; Capponi, L.; Cocolios, T. E.; De Witte, H.; Eliav, E.; Fedorov, D. V.; Fedosseev, V. N.; Fink, D. A.; Fritzsche, S.; Ghys, L.; Huyse, M.; Imai, N.; Kaldor, U.; Kudryavtsev, Yuri; Köster, U.; Lane, J. F. W.; Lassen, J.; Liberati, V.; Lynch, K. M.; Marsh, B. A.; Nishio, K.; Pauwels, D.; Pershina, V.; Popescu, L.; Procter, T. J.; Radulov, D.; Raeder, S. (2013). "Measurement of the First Ionization Potential of Astatine by Laser Ionization Spectroscopy". Nature Communications (İngilizce). 4: 1-6. Bibcode:2013NatCo...4E1835R. doi:10.1038/ncomms2819. PMC 3674244 $2. PMID 23673620. 5 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2021. 
 76. ^ a b c d e f g h Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties". Nuclear Physics A (İngilizce). 729: 3-128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2021. 
 77. ^ a b Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, s. 229.
 78. ^ Rankama, K. (1956). Isotope Geology (İngilizce) (2. bas.). Pergamon Press. s. 403. ISBN 978-0-470-70800-2. 
 79. ^ Anders, E. (1959). "Technetium and astatine chemistry". Annual Review of Nuclear Science (İngilizce). 9: 203-220. Bibcode:1959ARNPS...9..203A. doi:10.1146/annurev.ns.09.120159.001223. 
 80. ^ Aten, A. H. W., Jr.; Doorgeest, T.; Hollstein, U.; Moeken, H. P. (1952). "Section 5: Radiochemical Methods. Analytical Chemistry of Astatine". Analyst (İngilizce). 77 (920): 774-777. Bibcode:1952Ana....77..774A. doi:10.1039/AN9527700774. 
 81. ^ a b c d e Zuckerman & Hagen 1989, s. 31.
 82. ^ a b Zuckerman & Hagen 1989, s. 38.
 83. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. bas.). Butterworth-Heinemann. s. 28. ISBN 0080379419. 
 84. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 213-214.
 85. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 214-218.
 86. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 109-110, 129, 213.
 87. ^ Davidson, M. (2000). Contemporary Boron Chemistry (İngilizce). Royal Society of Chemistry. s. 146. ISBN 978-0-85404-835-9. 29 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 88. ^ a b Zuckerman & Hagen 1989, s. 276.
 89. ^ Elgqvist, J.; Hultborn, R.; Lindegren, S.; Palm, S. (2011). "Ovarian cancer: background and clinical perspectives". Speer, S. (Ed.). Targeted Radionuclide Therapy (İngilizce). Lippincott Williams & Wilkins. ss. 380-396 (383). ISBN 978-0-7817-9693-4. 
 90. ^ a b c Zuckerman & Hagen 1989, ss. 190-191.
 91. ^ Kugler & Keller 1985, s. 111.
 92. ^ Kugler & Keller 1985, s. 221.
 93. ^ Sergentu, Dumitru-Claudiu; Teze, David; Sabatié-Gogova, Andréa; Alliot, Cyrille; Guo, Ning; Bassel, Fadel; Da Silva, Isidro; Deniaud, David; Maurice, Rémi; Champion, Julie; Galland, Nicolas; Montavon, Gilles (2016). "Advances on the Determination of the Astatine Pourbaix Diagram: Predomination of AtO(OH)2 over At in Basic Conditions". Chemistry-A European Journal (İngilizce). 22 (9): 2964-2971. doi:10.1002/chem.201504403. PMID 26773333. 
 94. ^ Kugler & Keller 1985, s. 222.
 95. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, s. 238.
 96. ^ a b Kugler & Keller 1985, ss. 112, 192-193.
 97. ^ Kugler & Keller 1985, s. 219.
 98. ^ Zuckerman & Hagen 1989, ss. 192-193.
 99. ^ Brinkman, G. A.; Aten, H. W. (1963). "Decomposition of Caesium Diiodo Astatate (I), (CsAtI2)". Radiochimica Acta (İngilizce). 2 (1): 48. doi:10.1524/ract.1963.2.1.48. 
 100. ^ Zuckerman & Hagen 1990, ss. 60, 212, 426.
 101. ^ Appelman, E. H.; Sloth, E. N.; Studier, M. H. (1966). "Observation of Astatine Compounds by Time-of-Flight Mass Spectrometry". Inorganic Chemistry (İngilizce). 5 (5): 766-769. doi:10.1021/ic50039a016. 
 102. ^ Pitzer, K. S. (1975). "Fluorides of Radon and Element 118". Journal of the Chemical Society, Chemical Communications (İngilizce). 5 (18): 760b-761. doi:10.1039/C3975000760B. 8 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2021. 
 103. ^ Bartlett, N.; Sladky, F. O. (1973). "The Chemistry of Krypton, Xenon and Radon". Bailar, J. C.; Emeléus, H. J.; Nyholm, R.; Trotman-Dickenson, A. F. (Edl.). Comprehensive Inorganic Chemistry (İngilizce). 1. Pergamon. ss. 213-330. ISBN 978-0-08-017275-0. 
 104. ^ a b Stwertka, Albert (1996). A Guide to the Elements (İngilizce). Oxford University Press. s. 193. ISBN 0-19-508083-1. 
 105. ^ Asimov, I. (1957). Only a Trillion (İngilizce). Abelard-Schuman. s. 24. 10 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2021. 
 106. ^ Kolthoff, I. M.; Elving, P. J., (Edl.) (1964). Treatise on Analytical Chemistry. Part II: Analytical Chemistry of the Elements (İngilizce). 4. New York: Interscience Encyclopedia. s. 487. 
 107. ^ Sutton, G. A.; Napier, S. T.; John, M.; Taylor, A. (1993). "Uranium-238 decay chain data". Science of the Total Environment (İngilizce). 130: 393-401. doi:10.1016/0048-9697(93)90094-M. 
 108. ^ Maiti, M.; Lahiri, S. (2011). "Production cross section of At radionuclides from 7Li+natPb and 9Be+natTl reactions". Physical Review C (İngilizce). 84 (6): 07601-07604 (07601). arXiv:1109.6413 $2. Bibcode:2011PhRvC..84f7601M. doi:10.1103/PhysRevC.84.067601. 
 109. ^ Greenwood & Earnshaw 2002, s. 796.
 110. ^ Kugler & Keller 1985.
 111. ^ Barton, G. W.; Ghiorso, A.; Perlman, I. (1951). "Radioactivity of Astatine Isotopes". Physical Review (İngilizce). 82 (1): 13-19. Bibcode:1951PhRv...82...13B. doi:10.1103/PhysRev.82.13. hdl:2027/mdp.39015086480574. 10 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2021. 
 112. ^ a b c d e f g h Lindegren, Sture; Albertsson, Per; Bäck, Tom; Jensen, Holger; Palm, Stig; Aneheim, Emma (Ağustos 2020). "Realizing Clinical Trials with Astatine-211: The Chemistry Infrastructure". Cancer Biother Radiopharm (İngilizce). 6 (35): 425-436. doi:10.1089/cbr.2019.3055. PMC 7465635 $2. PMID 32077749. 
 113. ^ a b c d e f Zalutsky, M. R.; Pruszynski, M. (2011). "Astatine-211: Production and Availability". Current Radiopharmaceuticals (İngilizce). 4 (3): 177-185. doi:10.2174/1874471011104030177. PMC 3503149 $2. PMID 22201707. 
 114. ^ a b Larsen, R. H.; Wieland, B. W.; Zalutsky, M. R. J. (1996). "Evaluation of an Internal Cyclotron Target for the Production of 211At via the 209Bi (α,2n)211At reaction". Applied Radiation and Isotopes (İngilizce). 47 (2): 135-143. doi:10.1016/0969-8043(95)00285-5. PMID 8852627. 
 115. ^ Barbet, J.; Bourgeois, M.; Chatal, J. (2014). "Cyclotron-Based Radiopharmaceuticals for Nuclear Medicine Therapy". R. P.; Baum (Edl.). Therapeutic Nuclear Medicine (İngilizce). Springer. ss. 95-104 (99). ISBN 978-3-540-36718-5. 
 116. ^ a b Wilbur, D. S. (2001). "Overcoming the Obstacles to Clinical Evaluation of 211At-Labeled Radiopharmaceuticals". The Journal of Nuclear Medicine (İngilizce). 42 (10): 1516-1518. PMID 11585866. 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 117. ^ Rothe, S.; Andreyev, A. N.; Antalic, S.; Borschevsky, A.; Capponi, L.; Cocolios, T. E.; De Witte, H.; Eliav, E.; Fedorov, D. V.; Fedosseev, V. N.; Fink, D. A.; Fritzsche, S.; Ghys, L.; Huyse, M.; Imai, N.; Kaldor, U.; Kudryavtsev, Yuri; Köster, U.; Lane, J. F. W.; Lassen, J.; Liberati, V.; Lynch, K. M.; Marsh, B. A.; Nishio, K.; Pauwels, D.; Pershina, V.; Popescu, L.; Procter, T. J.; Radulov, D.; Raeder, S.; Rajabali, M. M.; Rapisarda, E.; Rossel, R. E.; Sandhu, K.; Seliverstov, M. D.; Sjödin, A. M.; Van den Bergh, P.; Van Duppen, P.; Venhart, M.; Wakabayashi, Y.; Wendt, K. D. A. (2013). "Measurement of the first ionization potential of astatine by laser ionization spectroscopy". Nature Communications (İngilizce). 4: 1835. doi:10.1038/ncomms2819. PMC 3674244 $2. PMID 23673620. 
 118. ^ a b c d Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, s. 233.
 119. ^ Gopalan, R. (2009). Inorganic Chemistry for Undergraduates (İngilizce). Universities Press. s. 547. ISBN 978-81-7371-660-7. 26 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. 
 120. ^ Gyehong, G.; Chun, K.; Park, S. H.; Kim, B. (2014). "Production of α-particle emitting 211At using 45 MeV α-beam". Physics in Medicine and Biology (İngilizce). 59 (11): 2849-2860. Bibcode:2014PMB....59.2849K. doi:10.1088/0031-9155/59/11/2849. PMID 24819557. 
 121. ^ Kugler & Keller 1985, ss. 95-106, 133-139.
 122. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, ss. 243-253.
 123. ^ Kugler & Keller 1985, s. 97.
 124. ^ Lindegren, S.; Bäck, T.; Jensen, H. J. (2001). "Dry-distillation of Astatine-211 from Irradiated Bismuth Targets: A Time-saving Procedure with High Recovery Yields". Applied Radiation and Isotopes (İngilizce). 55 (2): 157-160. doi:10.1016/S0969-8043(01)00044-6. PMID 11393754. 
 125. ^ Yordanov, A. T.; Pozzi, O.; Carlin, S.; Akabani, G. J.; Wieland, B.; Zalutsky, M. R. (2005). "Wet Harvesting of No-carrier-added 211At from an Irradiated 209Bi Target for Radiopharmaceutical Applications". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (İngilizce). 262 (3): 593-599. doi:10.1007/s10967-005-0481-7. 25 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 126. ^ a b Balkin, Ethan; Hamlin, Donald; Gagnon, Katherine; Chyan, Ming-Kuan; Pal, Sujit; Watanabe, Shigeki; Wilbur, D. (18 Eylül 2013). "Evaluation of a Wet Chemistry Method for Isolation of Cyclotron Produced [211At]Astatine". Applied Sciences (İngilizce). 3 (3): 636-655. CiteSeerX 10.1.1.383.1903 $2. doi:10.3390/app3030636. ISSN 2076-3417. 
 127. ^ Li, Yawen; Hamlin, Donald K.; Chyan, Ming-Kuan; Morscheck, Taylor M.; Ferrier, Maryline G.; Wong, Roger; Wilbur, D. Scott (Kasım 2019). "Investigation of a tellurium-packed column for isolation of astatine-211 from irradiated bismuth targets and demonstration of a semi-automated system". Scientific Reports (İngilizce). 9: 16960. doi:10.1038/s41598-019-53385-x. ISSN 2045-2322. 
 128. ^ a b c Vértes, Nagy & Klencsár 2003, s. 337.
 129. ^ Zalutsky, Michael; Vaidyanathan, Ganesan (1 Eylül 2000). "Astatine-211-Labeled Radiotherapeutics An Emerging Approach to Targeted Alpha-Particle Radiotherapy". Current Pharmaceutical Design (İngilizce). 6 (14): 1433-1455. doi:10.2174/1381612003399275. PMID 10903402. 
 130. ^ Wilbur, D. Scott (20 Şubat 2013). "Enigmatic astatine". Nature Chemistry (İngilizce). 5 (3): 246. Bibcode:2013NatCh...5..246W. doi:10.1038/nchem.1580. PMID 23422568. 
 131. ^ Vértes, Nagy & Klencsár 2003, s. 338.
 132. ^ Köhler, G.; Milstein, C. (1975). "Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity". Nature (İngilizce). 5517 (256): 495-497. doi:10.1038/256495a0. PMID 1172191. 
 133. ^ Vaidyanathan, G.; Zalutsky, M. R. (2008). "Astatine Radiopharmaceuticals: Prospects and Problems". Current Radiopharmaceuticals (İngilizce). 1 (3): 177-196. doi:10.2174/1874471010801030177. PMC 2818997 $2. PMID 20150978. 
 134. ^ Zalutsky, Michael R.; Reardon, David A.; Akabani, Gamal; Coleman, R. Edward; Friedman, Allan H.; Friedman, Henry S.; McLendon, Roger E.; Wong, Terence Z.; Bigner, Darell D. (Ocak 2008). "Clinical Experience with α-Particle–Emitting 211At: Treatment of Recurrent Brain Tumor Patients with 211At-Labeled Chimeric Antitenascin Monoclonal Antibody 81C6". The Journal of Nuclear Medicine (İngilizce). 1 (49): 30-38. doi:10.2967/jnumed.107.046938. PMC 2832604 $2. PMID 18077533. 
 135. ^ Hallqvist, Andreas; Bergmark, Karin; Bäck, Tom; Andersson, Håkan; Dahm-Kähler, Pernilla; Johansson, Mia; Lindegren, Sture; Jensen, Holger; Jacobsson, Lars; Hultborn, Ragnar; Palm, Stig; Albertsson, Per (Ağustos 2019). "Intraperitoneal α-Emitting Radioimmunotherapy with 211At in Relapsed Ovarian Cancer: Long-Term Follow-up with Individual Absorbed Dose Estimations". The Journal of Nuclear Medicine (İngilizce). 8 (60): 1073-1079. doi:10.2967/jnumed.118.220384. PMC 6681696 $2. PMID 30683761. 
 136. ^ Lavrukhina & Pozdnyakov 1970, ss. 232-233.
 137. ^ Odell, T. T., Jr.; Upton, A. C. (2013). "Late Effects of Internally Deposited Radioisotopes". Schwiegk, H.; Turba, F. (Edl.). Radioactive Isotopes in Physiology Diagnostics and Therapy (İngilizce). Springer-Verlag. ss. 375-392 (385). ISBN 978-3-642-49477-2. 
 138. ^ Fisher, D. (1995). "Oral History of Dr. Patricia Wallace Durbin, PhD". Human Radiation Studies: Remembering the Early Years (İngilizce). Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, İnsan Radyasyonu Deneyleri Ofisi. 
 139. ^ Keller, Cornelius; Wolf, Walter; Shani, Jashovam. "Radionuclides, 2. Radioactive Elements and Artificial Radionuclides". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (İngilizce). Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.o22_o15. 
Genel