Âl-i İmrân Suresi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Âl-i İmrân Sûresi sayfasından yönlendirildi)
Âl-i İmrân Suresi
سورة آل عمران
Sura3.pdf
Sınıfı Medeni
İsmin anlamı İmran ailesi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 3
Âyet sayısı 200
Kelime sayısı 3503
Harf sayısı 14605

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir.[1] Sure 200 ayetten oluşur.[2]

Medine'de indirildiğine inanılan sure 33. ayetinde geçen İmran ailesi anlamına gelen “Âl-i İmrân” tamlamasından gelmektedir.[3] İmran, Kur'an'a göre Meryem'in babası olup aile alemlere üstün kılınan bir ailedir.

İmran'ın kimliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Meryem, taze hurma için hurma ağacını silkeliyor, Psödo-Matta İncili'nde anlatılan efsane[4] Kur'an'da da tekrarlanır.

Amram dinler tarihinde kardeş peygamberler olan Miryam, Moşe (Musa) ve Aaron (Harun)'un babası olarak geçmektedir. Kur'an'da ise "İmran" telaffuzuyla sadece İsa'nın annesi olan Meryem ile bağlantılı olarak anılır.

Al-i İmran ve Meryem sureleri birlikte ele alındığında Kur'an Meryem'in annesinden bahsetmemekte, babasından İmran ve erkek kardeşinden Harun olarak bahsetmektedir. Hristiyan kaynaklarına göre ise Meryem'in babası Joachim, annesi ise Hanna'dır.

Hristiyan kaynakları, Eski Ahit'te geçen "Harun'un kızkardeşi Meryem" hitabı sebebiyle[5] Muhammed'in İsa'nın annesi Meryem ile Musa ve Harun'un kız kardeşleri olan İmran kızı Meryem'i birbiriyle karıştırmış olduğu tezini ileri sürerler.

İslam'ın erken dönemini kapsayan yüzyıllarda Müslümanlar arasında Yahudi-Hristiyan geleneği ile ilgili karakterlerin isim, kimlik ve jenealoji bilgilerinin çok iyi ve aslına uygun şekilde bilinerek ifade edildiği söylenemez. Konu ile ilgili kişi ve yer isimleri ayrıntılı bilgilere Kur'an'da rastlanılmamaktadır. İslam dünyasında bu bilgiler yine Hristiyan/Yahudi apokrif geleneğinden gelen rivayetlerle şekillenir. Ayrıca tefsirler ve rivayetler yazarının hayal ürünü olan süslemeler ve tutarsızlıklarla doludurlar.[6]

Surenin konuları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu surenin hâkim konusu bu ailenin temsil ettiği peygamberlik, İsa, Meryem ve Hristiyanlık'tır. Tevrat, İncil ve Kur’an’ın aynı ilahî kaynaktan geldiği, bu kitapların müteşabih (benzetmeli) ayetler de ihtiva ettiği, fakat bunların din esaslarına zarar vermeyecek tarzda tefsir edilmesi gerektiği vurgulanır.

61. ayeti Mübahele Ayeti ismiyle meşhur olmuştur. Bu ayete göre Hristiyanlar Muhammed'in geleceğini haber veren bazı incil ayetlerini görmezden gelerek Muhammed'in peygamberliğini inkar etmişlerdir. Ayetlerde nübüvvetin esasının tevhid (birlik) olduğu, bu esas üzere dinlerin şirk (ortak koşma) unsurlarından temizlenmesi gerektiği bildirilir. Ehl-i kitap diyaloğa ve hakka davet edilir. Daha sonra cihattan ve Uhud gazasından bahsedilir, bunlardan hareketle bazı ilkeler gösterilir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Al-i İmran suresi meali 21 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.