Mutaffifin Suresi

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search
Mutaffifin Suresi
سورة المطففين
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı ölçüde tartıda hile yapan
Sayısal bilgiler
Sure numarası 83
Ayet sayısı 36
Kelime sayısı 169
Harf sayısı 740

Mutaffifin Suresi (Arapça:سورة المطففين), Kur'an'ın 83. suresidir.[1] Sure 36 ayetten oluşur.[2]

Sure ismini ilk âyetinde geçen ve ölçüde ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır.[3] İniş sırasına göre 86. sure olarak Ankebut suresinden sonra ve Bakara suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Mekke'de indirilen son sure, Medine'de indirilen ilk sure olduğu ve bir kısmı Mekke, bir kısmı Medine'de indirildiği yönünde iddialar da bulunmaktadır.[4][5] Sure ismini ilk ayette geçen ve ölçüde tartıda hile yapan anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır.

Mutaffifin Suresi'nde ölçü ve tartıda hile yapmanın kötülüğünden; yalancıların, günahkarların, ayetleri inkar edenlerin cezalandırılacaklarından, iyilerin cennete gideceklerinden, cennetin nimetlerinden bahsedilir.

Kaynakça[edit | edit source]

  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/mutaffifin-suresi
  2. ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/mutaffifin-suresi
  3. ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/83-mutaffifin-suresi
  4. ^ Şevkani, Muhammed b. Ali, İrşadü'l-fuhul, V, 461, Beyrut 1992
  5. ^ İbn Aşur, Muhammed et-Tahir, et-Tahrir ve't-tenvir, XXX, 187, Tunus 1984
Önce nüzûl eden sure:
Ankebut Suresi
Wikisource-logo.svg Mutaffifin Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Bakara Suresi
Mushaf sırasına göre sureler

Dış bağlantılar[edit | edit source]

DİB meali

Kaynakça[edit | edit source]