İçeriğe atla

Sureler listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Arnavutluk başkenti Tiran'ın Edhem Bey Camii'ndeki tüm Kuran surelerinin listesi.

Kur’an (Arapça: القرآن, el-Kur'an‎), İslam dininin kutsal kitabıdır. İslamî kuralların (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte yorumlanır ve Müslümanlar ibadetlerinde ondan çeşitli bölümleri okurlar.

Müslümanlara göre Kur'an, Allah tarafından Cebrâîl adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen kutsal kitaptır.

Müslümanlar, Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur'u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlarlar. Bu sebeple Kur'an'da diğer kitaplardaki bazı anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç metinin sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’an'ın kıyamete kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’an, Muhammed'in en önemli mucizesi ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve peygamber olduğuna inanılan Âdem'den itibaren gönderilen ilâhî mesajların tamamlayıcısı kabul edilir.

Mushaftaki sırasına göre[değiştir | kaynağı değiştir]

No Sure Sayfa Âyet Cüz Adının Anlamı İndiği Yer Harf sayısı İniş sırası Başındaki mukattaa harfler
1 Fatiha 0 7 1 Açılış, başlangıç Mekke 131 5
2 Bakara 1 286 1 Sığır Medine 25613 87 Elif Lam Mim
3 Âl-i İmrân 49 200 3 İmrân ailesi Medine 14605 89 Elif Lam Mim
4 Nisa 76 176 4 Kadınlar Medine 15937 92
5 Maide 105 120 6 Sofra Medine 11892 112
6 En’âm 127 165 7 Ehli hayvanlar Mekke 12418 55
7 A'raf 150 206 8 Yüksek yerler, yüksek mevkiler Mekke 14071 39 Elif Lam Mim Sad
8 Enfal 176 75 9 Savaş ganimetleri Medine 5299 88
9 Tevbe 186 129 10 Tövbe Medine 10873 113
10 Yunus 207 109 11 Peygamber Yunus Mekke 7425 51 Elif Lam Ra
11 Hud 220 123 11 Peygamber Hud Mekke 7633 52 Elif Lam Ra
12 Yusuf 234 111 12 Peygamber Yusuf Mekke 7125 53 Elif Lam Ra
13 Ra'd 248 43 13 Gök gürültüsü Medine 3450 96 Elif Lam Mim Ra
14 İbrahim 254 52 13 Peygamber İbrahim Mekke 3461 72 Elif Lam Ra
15 Hicr 261 99 14 Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Mekke 2797 54 Elif Lam Ra
16 Nahl 266 128 14 Bal arısı Mekke 7723 70
17 İsra 281 111 15 Geceleyin yürümek Mekke 6480 50
18 Kehf 292 110 15 Mağara Mekke 6423 69
19 Meryem 304 98 16 İsa peygamberin annesi

Meryem

Mekke 3835 44 Kaf Ha Ya Ayn Sad
20 Ta-Ha 311 135 16 Ta ve Ha harfleri Mekke 5233 45 Ta ha
21 Enbiya 321 112 17 Peygamberler Mekke 4925 73
22 Hac 331 78 17 Hac Medine 5196 103
23 Mü'minun 341 118 18 Mü'minler Mekke 4354 74
24 Nur 349 64 18 Işık Medine 3875 102
25 Furkan 358 77 18 Hak ile batılı birbirinden ayıran Mekke 4034 42
26 Şu'ara 366 227 19 Şairler Mekke 5529 47 Ta Sin Mim
27 Neml 376 93 19 Karınca Mekke 4679 48 Ta Sin
28 Kasas 384 88 20 Kıssalar Mekke 5729 49 Ta Sin Mim
29 Ankebut 395 69 20 Örümcek Mekke 4200 85 Elif Lam Mim
30 Rum 403 60 21 Romalılar Mekke 3388 84 Elif Lam Mim
31 Lokman 410 34 21 Peygamber Lokman Mekke 2121 57 Elif Lam Mim
32 Secde 414 30 21 Secde Mekke 2176 75 Elif Lam Mim
33 Ahzab 417 73 21 Gruplar Medine 5087 90
34 Sebe' 427 54 22 Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Mekke 3510 58
35 Fatır 433 45 22 Yaratan, yoktan var eden Mekke 3159 43
36 Yasin 439 83 22 Yasin Mekke 2982 41 Ya Sin
37 Saffat 445 182 23 Sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar Mekke 3790 56
38 Sad 452 88 23 Sad harfi Mekke 2926 38 Sad
39 Zümer 457 75 23 Zümreler, gruplar Mekke 4432 59
40 Mü'min 466 85 24 İnanan kimse Mekke 4956 60 Ha Mim
41 Fussilet 476 54 24 Genişçe açıklandı Mekke 2954 61 Ha Mim
42 Şura 482 53 25 Danışma Mekke 3431 62 Ha Mim Ayn Sin Kaf harfleri
43 Zuhruf 488 89 25 Yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati Mekke 3508 63 Ha Mim
44 Duhan 495 59 25 Duman Mekke 1439 64 Ha Mim
45 Casiye 498 37 25 Diz üstü çöken Mekke 2004 65 Ha Mim
46 Ahkaf 501 35 26 “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları. Mekke 2667 66 Ha Mim
47 Muhammed 506 38 26 Peygamber Muhammed Medine 2360 95
48 Fetih 510 29 26 Fetih Medine 2456 111
49 Hucurat 514 18 26 Odalar Medine 1493 106
50 Kaf 517 45 26 Kaf Mekke 1473 34 Kaf
51 Zariyat 519 60 26 Esip savuran rüzgârlar Mekke 1510 67
52 Tur 522 49 27 Musa’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı Mekke 1293 76
53 Necm 525 62 27 Yıldız Mekke 1405 23
54 Kamer 527 55 27 Ay Mekke 1438 37
55 Rahman 530 78 27 Allah'ın sıfatlarından biri Medine 1585 97
56 Vakı'a 533 96 27 Kıyamet Mekke 1692 46
57 Hadid 536 29 27 Demir Medine 2475 94
58 Mücadele 541 22 28 Münakaşa etmek, tartışmak Medine 1991 105
59 Haşr 544 24 28 Toplanmak Medine 1913 101
60 Mümtehine 548 13 28 İmtihan eden Medine 1519 91
61 Saf 550 14 28 Sıra, dizi Medine 939 109
62 Cum'a 552 11 28 Cuma günü Medine 979 110
63 Münafikun 553 11 28 Münafıklar Medine 1123 104
64 Teğabun 555 18 28 Aldanma Medine 1066 108
65 Talak 557 12 28 Boşamak Medine 1170 99
66 Tahrim 559 12 28 Haram kılmak Medine 1067 107
67 Mülk 561 30 29 Mülk Mekke 1316 77
68 Kalem 563 52 29 Kalem Mekke 1258 2 Nun
69 Hakka 565 52 29 Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet Mekke 1107 78
70 Me'aric 567 44 29 Yükselme yolları Mekke 947 79
71 Nuh 569 28 29 Peygamber Nuh Mekke 947 71
72 Cin 571 28 29 Cin Mekke 1089 40
73 Müzzemmil 573 20 29 Örtünüp bürünen Mekke 840 3
74 Müddesir 574 56 29 Örtünüp bürünen Mekke 1015 4
75 Kıyamet 576 40 29 Kıyamet Mekke 664 31
76 İnsan 577 31 29 İnsan Medine 1065 98
77 Mürselat 579 50 29 Gönderilenler Mekke 815 33
78 Nebe' 581 40 30 Haber Mekke 766 80
79 Nazi'at 582 46 30 Ruhları çekip alan melekler Mekke 762 81
80 Abese 584 42 30 Yüzünü ekşitti Mekke 642 24
81 Tekvir 585 29 30 Dürmek Mekke 425 7
82 İnfitar 586 19 30 Yarılmak Mekke 326 82
83 Mutaffifin 587 36 30 Ölçüde ve tartıda hile yapan Mekke 740 86
84 İnşikak 588 25 30 Yarılmak Mekke 436 83
85 Büruc 589 22 30 Burçlar Mekke 459 27
86 Tarık 590 17 30 Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey Mekke 254 36
87 A'la 591 19 30 En yüce Mekke 293 8
88 Gaşiye 591 26 30 Kaplayıp büyüyen Mekke 378 68
89 Fecr 592 30 30 Tan yerinin ağarması (imsak) Mekke 573 10
90 Beled 593 20 30 Şehir, belde Mekke 335 35
91 Şems 594 15 30 Güneş Mekke 249 26
92 Leyl 595 21 30 Gece Mekke 312 9
93 Duha 595 11 30 Kuşluk vakti Mekke 164 11
94 İnşirah 596 8 30 Açılmak, genişlemek Mekke 102 12
95 Tin 596 8 30 İncir Mekke 156 28
96 Âlak 597 19 30 Kan pıhtısı Mekke 281 1
97 Kadir 598 5 30 Kadr, azamet ve şeref demektir. Mekke 112 25
98 Beyyine 598 8 30 Apaçık delil Medine 394 100
99 Zilzal 599 8 30 Sarsıntı, deprem Medine 176 93
100 Adiyat 599 11 30 Hızlı koşan atlar Mekke 164 14
101 Kari'a 600 11 30 Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey Mekke 158 30
102 Tekasür 600 8 30 Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek Mekke 122 16
103 Asr 601 3 30 Çağ, ikindi vakti, uzun zaman Mekke 71 13
104 Hümeze 601 9 30 İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse Mekke 149 32
105 Fil 601 5 30 Fil Mekke 107 19
106 Kureyş 602 4 30 İslam peygamberi Muhammed'in mensup olduğu kabilenin adı. Mekke 73 29
107 Ma'un 602 7 30 Yardım ve zekât Mekke 139 17
108 Kevser 602 3 30 Çok hayır, bereket Mekke 42 15
109 Kâfirun 603 6 30 İnkârcılar Mekke 126 18
110 Nasr 603 3 30 Yardım Medine 70 114
111 Tebbet 603 5 30 Kurusun, kahrolsun Mekke 81 6
112 İhlas 604 4 30 Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak Mekke 47 22
113 Felak 604 5 30 Sabah aydınlığı Mekke 85 20
114 Nas 604 6 30 İnsanlar Mekke 74 21