Trofimos

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy

Trofimos /ˈtrɒfɪməs, ˈtr-/ (Grekçe:Τρόφιμος) veya Efesli Trofimos (Grekçe:Τρόφιμος ὁ Ἐφέσιος) Üçüncü misyonerlik seyahatinin bir bölümünde Pavlus'a eşlik eden bir Hristiyan.

Trofimos Kudüs'te de Pavlus'la birlikteydi. Onu gören Yahudiler, Pavlus'u onu tapınağa soktuğu iddiasıyla bir kargaşa çıkarmışlardır. Bu kargaşanın sonunda Pavlus Herodes Tapınağı'nda hapsedilmiştir. Pavlus, Timoteos'a yazdığı bir mektupta, Trofimos'tan hastalığı nedeniyle Milet'te ayrıldığını yazmaktadır. Ancak Trofimos'un hastalığı Elçilerin İşleri'nde kayıt altına alınmamıştır.

Arkaplan[değiştir | kaynağı değiştir]

Trofimos ve arkadaşı Tihikos Elçilerin İşleri'nde "Asianoi" (ἀσιανοὶ) olarak adlandırılmaktadırlar. Buna göre her ikisi de Roma eyaleti Asya'nın yerlileridirler.[1] Trofimos, ayrıca daha da net bir biçimde bir Efesli (ἐφέσιον) olarak da adlandırılmaktadır.[2][3]

Pavlus ile ilişkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Trofimos, üçüncü misyonerlik yolculuğunun sonuna doğru Pavlus'a eşlik eden ve onunla Yunanistan'dan, Makedonya ve oradan Asya'ya ardından deniz yoluyla Kudüs'e kadar seyahat eden sekiz kişiden birisiydi.[4] Trofimos, yolculuğunu Pavlus'la birlikte Kudüs'te tamamlamıştır.[5]

Trofimos, Pavlus'un kalabalık bir Yahudi grubu tarafından saldırıya uğramasının ve ardından Romalılar tarafından tutuklanıp hapsedilmesine istemeden de olsa sebep olmuştur. Yahudilerin duyduğu öfkenin nedeni, Pavlus'un Yunanları tapınağa getirmesi ve bu sebeple bu kutsal yeri kirletmesidir.[6] Bu yanlış suçlamanın temelinde yatan bir nebze gerçek, Yahudilerin Pavlus ve Trofimos'u şehirde birbirlerinin eşliğinde görmüş olmalarıydı. Bu ince temele dayanarak, Pavlus'un Trofiimos'u buraya getirerek bir sınırı aştığını düşünmekteydiler.

Trofimus Milet'te[değiştir | kaynağı değiştir]

2. Timoteos 4,20'de Trofimos'un hasta bir biçimde Milet'te bırakıldığı bilgisi aktarılmaktadır. Bu pasaj, Trofimos'un önceki pasajlarda belirtilen tarihten birkaç yıl ve hatta Pavlus'un Roma'daki ilk tutukluluğundan kurtulduktan sonra bile onunla birlikte misyon seyahatlerine katıldığını göstermektedir.

İsimsiz kardeş[değiştir | kaynağı değiştir]

2. Korintliler 8, 16-24'te bahsedilen kişinin Trofimos olabileceği iddia edilmiştir. Orada Pavlus, Titus ile birlikte gönderdiği arkadaşlarından biri hakkında övgülerle söz etmekte ancak adını vermemektedir. Belli ki Titus ve bu öğrenci, 2. Korintliler mektubunun hedefine ulaşması için emanet edildiği kişilerdi. Pavlus ayrıca bu isimsiz kardeşin kilise tarafından onunla seyahat etmek üzere seçildiğini bilgisini de vermektedir.[3]

Yeni Ahit'te adı geçen yerler[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selanikliler’den Aristarhus ile Sekundus, Derbeli Gayus, Timoteos ve Asya İli’nden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. - Elçilerin İşleri 20,4
  • Bu Yahudiler, daha önce kentte Pavlus’un yanında gördükleri Efesli Trofimos’un, Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. - Elçilerin İşleri 20,4
  • Erastus, Korint’te kaldı. Trofimos’u da Milet’te hasta bıraktım. - 2. Timoteos 4,20

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Elçilerin İşleri, 20, 4". 7 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2022. 
  2. ^ "Elçilerin İşleri 21,29". 7 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2022. 
  3. ^ a b "www.Bibler.org - Dictionary - Trophimus". 26 Temmuz 2012. 7 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2022.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "bibler" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
  4. ^ Elçilerin İşleri 20,4
  5. ^ Elçilerin İşleri 21, 29
  6. ^ Elçilerin İşleri 21,28