Romalılara Mektup

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy

Romalılara Mektup ya da Pavlus'un Romalılara Mektubu (sadece Romalılar olarak da adlandırılmaktadır), Elçi Pavlus'un yaptığı bir Yeruşalim yolculuğu sırasında yazdığı mektuplarından birisidir. Pavlus'un Kudüs'e yaptığı bu yolculuğun amacı, imanlılardan toplanan bağışları Kudüs'te bulunan yoksul imanlılara dağıtmaktır. Bu mektup, büyük olasılıkla Korint'ten yazılmıştır. Daha önce Roma'da müjdeyi yaymasına rağmen, Pavlus Roma'da bulunan imanlıların birçoğunu daha önceden tanıyordu.

Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi bu mektupta açıklamaktadır.

Mektubun içerdiği konular[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Tanrı'nın gazabına yol açan günah (1:18-3:20)
  • İnsanın günahlı ve düşmüş durumu, Tanrı'nın bu duruma çözüm olarak getirdiği iman ile aklanma (3:21-5:21)
  • İnsanların günahsız olacağı (6:1-8:39)
  • Tanrı'nın Yahudi halkı için planı (9:1-11:36)
  • Kurban konusu (12:1-:15:3)