Filimon'a Mektup

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy

Filimon'a Mektup ya da kısaca Filimon, Yeni Ahit'te yer alan Pavlus'un mektuplarından en kısa olanıdır. Mektup kendisini İsa'nın tutsağı olarak tanımlayan Pavlus tarafından Kilise önderlerinden Filimon'a yazılmıştır. Mektupta Pavlus tutukluluğu sırasında tanıştığı kaçak köle Onisimos'un affını ister.