2. Korintliler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy


Pavlus'un Korintlilere yazdığı ikinci mektup, 2.Korintliler olarak da bilinir, Yeni Ahitin sekizinci kitabı, Pavlus'un mektuplarından birisidir.

Mektubun Konuları[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Pavlus'un görevi (1:1-7:16)
  • Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması (8:1-9:15)
  • Pavlus ve sahte elçiler (10:1-12:18)
  • Son uyarılar (12:19-13:14)