Gayus

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy


Makedonyalı Gayus, Yeni Ahit'te bahsi geçen Pavlus’un yol arkadaşı bir Romalı.

Yeni Ahit'te Gayus[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. Elçilerin İşleri 19,29'da aktarıldığına göre Gayus Pavlus'un yol arkadaşıdır. Efes'te iken Aristarhus ile birlikte linç edilmekten son anda kurtulmuştur.
  2. Elçilerin İşleri 20, 4'te aktarıldığına göre Gayus Derbe'de yaşamakta ve Pavlus'u Alexandria Troas'ta bekleyen yedi yoldaştan biridir.
  3. 1. Korintliler 1,14'te aktarıldığına göre Pavlus hiç kimse onun adına vaftiz edildiğini söylemesin ve Hristiyan cemaati Pavlusçular adı altında dağılmasın diye Gayus, Krispus ve İstefanas'ın ailesi dışında kimseyi vaftiz etmemiştir.
  4. Gayus, Romalılara Mektup'unun son bölümünde (16, 23) Pavlus’a ve bütün inançlılar topluluğuna konukseverlik eden birisi olarak tanımlanmaktadır. Büyük ihtimalle Gayus'un Korint'te konukseverliğini sergilediği bir evi vardı.
  5. Son olarak 3. Yuhanna mektubunun muhatabı olan Efesli Gayus'un, yukarıda bahsi geçtiği yerler listenen Gayus ile aynı kişi olması muhtemeldir.