İçeriğe atla

Nikolacılar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Nikolacılar ya da Nikolas yanlıları, Yeni Ahit'te Vahiy Kitabının 2,6 ve 2,15 numaralı bölümlerinde bahsi geçen ve sapkın kabul edilen bir gruptur. Yeni Ahit'te aktarılana göre Nikolacılar hafifmeşreptiler ve putlara kurban edilen hayvanların etinden yemekteydiler.

Bazı yazarlara göre bu hareketin yaratıcısı, Elçilerin İşleri 6,5'te bahsi geçen ilk yedi diyakozdan biri olan Yahudiliğe dönmüş Antakyalı Nikolas'tır.

Yeni Ahit'te Nikolacılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Vahiy 2'de Efes'teki Kiliseye yapılan uyarılar yanında şu bilgi verilir:

  • Yine de olumlu bir yanın var: Nikolas yanlılarının yaptıklarından nefret ediyorsun; ben de nefret ederim. -Vahiy 2,6

Bir diğer satırda Bergama'daki kiliseye yapılan uyarılar arasında şu cümle yer alır:

  • Bunun gibi, sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. -Vahiy 2,15