Skeva

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy


Skeva /ˈsvə/ (Grekçe: Σκευᾶς, 'Skeuas'), Elçilerin İşleri 19, 14'te aktarıldığına göre bir Yahudi başkâhini ya da gezgin bir şeytan çıkarıcısı.

Yeni Ahit'te Skeva[değiştir | kaynağı değiştir]

19, 11 Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. 12 Şöyle ki, Pavlus’un bedenine değen peşkir ve peştamallar hasta olanlara götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. 13 Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa’nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. “Pavlus’un tanıttığı İsa’nın adıyla size emrediyoruz!” diyorlardı. 14 Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin yedi oğlu da vardı. 15 Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi: “İsa’yı biliyor, Pavlus’u da tanıyorum, ama siz kimsiniz?” 16 İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki, o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar.

Skeva kimdi?[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeni Ahit'te Skeva'nın yedi oğlu ile birlikte Efes'te İsa'nın adını kullanarak egzorsizm yaptığı yazmaktadır. Bu gibi cin çıkarma pratikleri Yahudi geleneğinde örneğin Süleyman'ın Vasiyeti gibi metinlerde geçmekte, ancak çağrılan genellikle İsa değil, melekler olmaktadır.[1] Skeva, burada şifa ve manevi otoriteye sahip bir kişi olarak tasvir edilmektedir. Bazı modern yazarlar ise Skeva'nın bir başkâhin olup olmadığı konusunda emin değildir.[2] Kudüs'te bu isimde bir başkâhin bilinmemektedir. Ancak yine de Skeva resmi olmayan bir yüksek rahiplik rolü üstlenmiş olabilir.[3] Ancak, Elçilerin İşleri 19, 13'te geçen orijinal Yunanca metindeki 'bir yerden bir yere gitmek, çevrede dolaşmak' anlamına gelen kelimeye bakılırsa (Grekçe: περιερχομένων) Skeva gezgin bir şeytan çıkarıcısıdır.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b "Sceva, Solomon, and Shamanism: The Jewish Roots of the Problem at Colossae" (PDF), Journal of the Evangelical Theological Society, 55 (1), March 2012, ss. 7-26, ISSN 0360-8808, 22 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF), erişim tarihi: 1 Mart 2013 
  2. ^ "The Acts of the Apostles", Journal of Biblical Literature, 53 (1), The Society of Biblical Literature, April 1934, ss. 34-45, doi:10.2307/3259338 
  3. ^ Jerusalem in the Time of Jesus: An Investigation Into Economic & Social Conditions During the New Testament Period, Minneapolis: Fortress Press, 1969, s. 193, ISBN 978-1-4514-1101-0, 23 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 1 Mart 2013