Apokalipse

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Vahiy Kitabındaki ana metafor: Mahşerin Kadını veya Güneş giydirilmiş Kadın (Rev. 12.1) Kutsal Tacı] - Macar ressam Szoldatits Ferenc.'in tablosu Vahiy Kitabı'nda "kadın", Kilise için mecazdır.
Kıyamet, Osogovo Manastırı, Kuzey Makedonya'daki Hıristiyan Ortodoks geleneksel fresk sahnelerinde resmedilmiştir.

Kıyamet, bir doğaüstü varlığın kozmik gizemleri veya geleceği bir insan aracıya ifşa ettiği bir edebi tür’dür[1] Arabuluculuk araçları arasında rüyalar, hayaller ve göksel yolculuklar yer alır[2] ve bunlar genellikle İbranice İncil'den alınan sembolik imgeler,[3] kozmolojik ve (kötümser) tarihsel araştırmalar, zamanın dönemlere bölünmesi, ezoterik numeroloji ve vecd ve ilham iddiaları gibi özellikleri içerir. [4] Hemen hemen tamamı takma adlar (sahte adlar) altında yazılmıştır ve yazarın önceki yüzyıllardan saygı duyulan bir kahraman olduğu iddia edilir, [5] MÖ 2. yüzyılda bestelenen Daniel Kitabı'nda olduğu gibi ama efsanevi Daniel'in adını taşır.[6]

Apocalypse, Yunanca ἀποκάλυψις "ortaya çıkma, vahiy" ve "örtü" manasına gelen καλύπτειν kelimelerine dayanan, "kıyamet" olarak Türkçede karşılık bulan bir terim.

Eskatoloji, Yunanca eschatos kelimesinden son olarak, içinde bulunduğumuz çağın sonunun beklentileriyle ilgilidir,[7] ve apokaliptik eskatoloji kıyamet dünya görüşünün, Tanrı'nın kötüleri cezalandırıp sadıkları ödüllendireceği dünyanın sonuna uygulanmasıdır.[8]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Carey 2012, s. 4.
  2. ^ Najman 2014, s. 37.
  3. ^ Reynolds 2011, s. 45-46.
  4. ^ Lewis 2004, s. 12.
  5. ^ Linton 2006, s. 35.
  6. ^ Redditt 2008, s. 180.
  7. ^ Carroll 2000, s. 420.
  8. ^ Crawford 2000, s. 73.