Devrim (gazete)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Devrim
İmtiyaz sahibiCemal Reşit Eyüboğlu
Kuruluş tarihi21 Ekim 1969
DilTürkçe
Son yayım tarihi27 Nisan 1971

Devrim, Ankara'da yayımlanan haftalık düşün ve sanat gazetesi.

İlk sayısı 21 Ekim 1969'da çıktı. Sahibi Cemal Reşit Eyüboğlu, genel yayın yönetmeni Doğan Avcıoğlu idi. Yazı işleri müdürlüğünü Uluç Gürkan ve Hasan Cemal yaptı. Başyazılarını Doğan Avcıoğlu'nun yazdığı gazete, o dönemin siyasi partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamaca olduğunu ileri sürerek ulusçu-devrimci yöntem olarak ifade edilen ilkeler doğrultusunda parlamento dışı muhalefeti savundu ve Millî Demokratik Devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. Hasan Cemal çok sonraları anılarını anlattığı Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim adlı kitabında o zamanki maksatlarının "ulusalcı" subayları ikna ederek onlarla birlikte bir "Millî Demokratik Devrim" darbesi yapmak olduğunu yazdı. Nitekim, 9 Mart 1971 darbe teşebbüsü, içlerinde Mahir Kaynak'ın da bulunduğu Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının durumu Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı Faik Türün'e haber vermesiyle akamete uğratıldı. 12 Mart Muhtırası'nı veren Memduh Tağmaç, Orgeneral rütbesindekiler hariç bu 9 Mart 1971 Millî Demokratik Devrimine adı karışan diğer bütün subayları re'sen emekliye sevketti. 1. Ordu Komutanı Faik Türün de bu darbeye adı karışan tüm Devrim yazarlarını Ziverbey Köşkünde Millî İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla sorguya çekti. Bu sorgularda Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un da 9 Mart darbesine önce destek verdikleri, fakat sonra istihbarat bilgileri Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'a ulaşınca desteklerini geri çektikleri ortaya çıktı. Siyasi içerikli yazıları Millî Birlik Komitesi üyelerinden Cemal Madanoğlu, Osman Köksal, Suphi Gürsoytrak, Haydar Tunçkanat, Muzaffer Kuran'ın yanı sıra, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Çetin Altan, Muammer Aksoy yazıyorlardı. Ayrıca Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerine, Güngör Dilmen, Metin And, Konur Ertop ve Nijat Özön'ün sanat kültür yazılarına da yer veren gazete 12 Mart askeri müdahalesinden sonra, 27 Nisan 1971'de çıkan 79. sayısıyla yayımına son verdi.