Portal:Hristiyanlık

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Vikipedi Portalleri: Sanat • Kültür • Coğrafya • Sağlık • Tarih • Matematik • Bilim • Askeriye • Toplum • Din • Teknoloji

Haç
İhthis

Hristiyanlık, Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki öğretilerine dayanan İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine (İsa'nın Beytüllahim'de doğduğuna inanılır. Ancak Nasıra'da büyümüştür) atfen Nasranilik de denir. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan (Mesihçi) denir. 2 milyardan fazla inananı ile Hristiyanlık dünyanın en yaygın dinidir. Hristiyanlar, dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte en yoğun olarak Avrupa, Amerika ve Avustralya'da bulunurlar. Diğer kıtalardan farklı olarak Asya ve Güney Afrika'da farklı dinlerle iç içe yaşarlar.

Hristiyanlığın inanç sistemi ve ibadetleri İsa tarafından; 1. yüzyılda, Roma İmparatoru Tiberius'un iktidarında, Filistin'de ortaya konmuş, havarileri ve diğer takipçileri tarafından öğretilerek yayılmıştır. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'tir.

Devamı...

Gündemdeki madde

Mesih ve Genç Zengin Yönetici tablosunda betimlenen İsa (H. Hofmann, 1889)

İsa (MÖ 4 – MS 30-33), birinci yüzyılda yaşamış Yahudi vaiz ve dini lider. Hristiyanlığın merkezindeki kişidir. Hristiyanlığa göre İsa Tanrı'nın Oğlu ve beklenen Mesih'tir. Hristiyanlar, ölümünün hemen ardından İsa'nın dirildiğine ve kurduğu topluluğun Hristiyan Kilisesi'ne dönüştüğüne inanır. Hristiyan doktrinlerine göre İsa Kutsal Ruh tarafından hamile bırakılan Meryem adında bir bakireden dünyaya gelmiş, birçok mucize gerçekleştirmiş, Hristiyan Kilisesi'ni kurmuş, kefaret için kurban edilerek çarmıha (işkence direğine) gerilerek ölmüş, üç gün sonra dirilmiş ve tekrar geleceği tarihe kadar cennete yükselmiştir.

İslam inancına göre İsa Tanrı'nın görevlendirdiği ulu'l azm (eziyet çekmiş) peygamberlerdendir ve Mesih olması nedeniyle Muhammed'den sonraki en önemli ikinci peygamberdir. Müslümanlara göre İsa bakire bir anadan doğmuşsa da Tanrı'nın Oğlu değildir ve kendisine bir kutsal kitap indirilmiştir. Kur'an'a göre İsa çarmıha gerilmemiş ancak Tanrı tarafından fiziksel olarak göğe yükseltilmiştir, dolayısıyla hiç ölmemiştir. Yahudilik, İsa'nın beklenen Mesih olduğu inancını reddeder ve İsa'nın Tanah'ta belirtilen Mesih kehanetlerini karşılamadığını savunur.

Çoğu bilimsel araştırmacı, Meryem oğlu İsa'nın Celileli Yahudi bir haham olduğu ve kelâmını sözel olarak ilettiği, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildiği ve Roma valisi Pontius Pilatus'un emriyle çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir. Bugün bilim dünyâsında genel olarak kabul edilen görüşe göre, İsa Yahudiliğin düzelmesi için çaba harcayan kıyametçi bir vaizse de kimi önemli araştırmacıya göre kıyametçiliği tartışma konusudur.

Devamı...

Seçilen önemli gün

Pskov ikonografi okulunda 16. yy'da yapılmış, İsa'nın havarilerinin ayaklarını yıkamasını tasvir eden bir Ortodoks ikonu

Kutsal Perşembe, Paskalya'dan önceki perşembedir ve Hristiyanlar tarafından dini gün olarak kutlanmaktadır. Bu dini günde, kanonik incillerde anlatılanlar temel alınarak, İsa'nın havarilerinin ayaklarını yıkaması ve havarilerle birlikte yediği Son Akşam Yemeği yad edilir. Çile Haftası'nın beşinci günü olan Kutsal Perşembe'nin öncesinde Kutsal Çarşamba gelir, sonrasında ise Kutsal Cuma gelir. Bu dini gün, her zaman 19 Mart ile 22 Nisan arasında bir tarihe denk gelmektedir, Jülyen ya da Gregoryen takvimlerinden hangisinin kullanılacağına göre tarih değişiklik gösterir. Doğu kiliseleri genellikle Jülyen sistemini kullanır.

Kutsal Perşembe, Paskalya Üçgünü'nün başlangıcıdır. Paskalya Üçgünü, İsa'nın acı çekerek geçirdiği son günlerinin, ölümünün ve dirilişinin anıldığı günlerdir. Bu günlere, Kutsal Cuma ve Kutsal Perşembe de dahildir. Son Akşam Yemeği Ayini, genellikle Kutsal Perşembe'nin akşamında, Kutsal Cuma'nın başlangıcında ifa edilir (Yahudilikten tevarüs edilen geleneğe göre, gün akşamdan başlar, dolayısıyla Kutsal Perşembe'nin akşamı, Kutsal Cuma'nın başlangıcıdır). Bunun sebebi, Son Akşam Yemeği'nin Sinoptik İncillere göre Hamursuz Bayramı'na denk geldiğinin kabul edilmesidir.

Devamı...

Seçilen devlet

1135 yılında Antakya Prensliğinin sınırları ve komşu devletler

Antakya Prensliğinin kuruluşu Haçlı Seferleri ile olmuştur. Birinci Haçlı seferi sırasında Anadolu’yu baştan başa geçen Haçlı orduları Ekim 1097’de Tarantolu Boemondo’nun kumandası altında Antakya'yı kuşattılar. Surlarla çevrili olan Antakya bütün kış boyunca kuşatmaya dayandı. Ancak 3 Temmuz 1098'de Haçlılar kente girebildiler ve kentin bütün Müslüman halkını toplu bir katliamla öldürdüler. Selçukluların Musul atabeyi Kerboğa 4 gün sonra kente ulaştıysa da kenti Haçlılardan geri alamayarak geri döndü. Tarantolu Boemondo, kendini I. Boemondo adı altında kendisini Antakya Prensi ilan etti. 1100 yılında I. Boemondo Danişmendlilerin eline esir düştü. Ancak yerine geçen yeğeni Tancred, Tarsus ve Lazkiye’yi Bizanslılardan alarak Antakya Prensliğinin sınırlarını genişletti.

1254 yılında Antakya Prensi VI. Boemondo Kilikya Ermeni Devleti'nin prensesi Sibilla ile evlenerek iki devlet arasındaki çatışmalara son verdi. Ancak her iki devlet te gücünü kaybetmiş, Moğollarla Memlükler arasındaki çekişmelerin ortasında kalmışlardı. Nihayet 1260 yılında Moğollarla Memlükler arasında yapılan Ayn Calut Savaşı'nı Memlükler kazanınca, Memlük Sultanı Baybars gözünü Antakya Prensliği'ne dikti. Baybars 1268 yılında Antakya'yı eline geçirerek Antakya Prensliği'nin varlığına son verdi ve kentin bütün halkını katletti. Devamı...

Sözler

Seçilen madde

Taziz (Latince beātificātiō; Latince beatus "nimetlendirilmiş" ve facere "yapmak" kökeninden) Roma Katolik Kilisesi tarafından, ölmüş bir kimsenin Cennet'e dahil olduğunu ve o kişinin, onun adını vesile edinerek dua edenler lehine Tanrı ile onlar arasında aracılık yapma yetkisine sahip olduğunu ilandır. Taziz edilen kişi, Katolik Kilisesi’ne göre artık bir azizdir.

Yerel piskoposlar 1634 senesine kadar, ölmüş birisini taziz etme yetkisine sahipti, o sene, 6 Temmuz'da Papa VIII. Urbanus, yayımladığı papalık anayasal bildirgesi Cœlestis Jerusalem ile, taziz etme yetkisini sadece papalık makamına münhasır hale getirdi. 1983'te yapılan reformlardan sonra, artık bir kişinin taziz edilmesi için mutlaka o kişinin şefaat sahibi olduğuna delil olacak bir mucizenin gerçekleşmiş olması şart koşulmaktadır. Mucizelerin hemen hemen her zaman izahı mümkün olmayan tıbbi iyileşmeler olması aranmaktadır. Hem din adamları hem de hekimlerden oluşan bir heyet iddia edilen mucizenin doğruluğunu veya yanlışlığını tespit etmeye çalışmaktadır. Eğer bir kimse Kilise tarafından şehit ilan edilmişse, o kişinin aziz ilan edilmesi için bir mucizenin mevcudiyetini arama zorunluluğundan feragat edilmektedir.

Devamı...

Seçilen harita

Avrupa Birliği üyesi İsveç'te 2015 istatistiklerine göre 6 milyondan fazla kişi Lüterci Hristiyandır.

Seçilen biyografi

Iustinus

Iustinus (Yunanca: Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυρ Iustínos ho Mártyr, Latince: Iustinus Martyr d. 100 ö. 164 Roma) Patristik felsefenin ilk döneminin adı anılmaya değer apolojistlerinden biridir. Onun esas önemi, felsefe kar­şısında takındığı açık ve olumlu tavırdan, ve dolayısıyla dinin felsefeye olan ihtiyacını farketmesinden kaynaklanmaktadır. Felsefenin mahiyeti, değeri ve öneminin, çok sayıda felsefe okulunun varlığından da çıkartılacağı üzere, insanların pek çoğu tarafından farkedilemediğini savunan Iustinus’a göre; felsefe Tanrı’nın insana sunduğu, onu Tanrı yoluna sokan, en değerli armağandır.

Devamı...

Seçilen resim

Finlandiya’nın Vantaa şehrinde Aziz Lawrence Kilisesi. Yaklaşık olarak 1450’de yapımı tamamlanan kilise, 1893’te çıkan bir yangında kısmen yıkıldıktan sonra restore edildi. Fince adı Vantaan Pyhän Laurin kirkko olan kilise, Büyük Helsinki metropolitan bölgesindeki en eski kilisedir.

Kategoriler

Seçkin ve Kaliteli içerik

İlgili portaller

I. Dünya Savaşı • Afrika • Amerika Birleşik Devletleri • Anime ve manga • Ankara • Antropoloji • Askeriye • Astronomi • Asya • Avrupa Birliği • Azerbaycan • Beşiktaş • Bilim • Bizans İmparatorluğu • Bosna-Hersek • Caz • Cinsellik • Coğrafya • Çin • Dil • Din • Edebiyat • Enerji • Ermenistan • Eurovision • Evrimsel biyoloji • Felsefe • Feminizm • Fenerbahçe • Filistin • Fizik • Fransa • Futbol • Galatasaray • Güney Kore • Gürcistan • Harry Potter • Havacılık • Hristiyanlık • Irak • İngiltere • İnsan hakları • İnternet • İran • İslam • İstanbul • İzmir • Japonya • Kazakistan • Kıbrıs • Kuveyt • Kuzey Makedonya • Kültür • Lady Gaga • LGBT • Liberalizm • Madonna • Matematik • Medya • Meksika • Michael Jackson • Mustafa Kemal Atatürk • Müzik • Orta Doğu • Orta Dünya • Osmanlı İmparatorluğu • Otomobil • Pakistan • Psikoloji • Rusya • Sanat • Simpsonlar • Sinema • Siyaset • Sosyalizm • Sovyetler Birliği • Spiritüalizm • Spor • Suriye • Tarih • Teknoloji • Televizyon • Terörizm • Tıp • Tiyatro • Toplum • Türk Silahlı Kuvvetleri • Türk tarihi • Türkiye • Video oyunları • Yahudilik • Yıldız Geçidi

Portal nedir? | Portal listesi | Portal dizini | Portal kategorileri
Seçkin portaller | Sayfayı yenile