Haçlı seferleri kronolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Haçlı seferleri kronolojisi:

İstila[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1096 - Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan, Keşiş Pierre yönetimindeki ilk istila ordusunu Yalova yakınlarında imha etti.
 • 1097 - Birinci büyük Frenk seferi. İznik'i haçlılara bırakmak zorunda kalan Kılıç Arslan, 600 bin kişilik haçlı ordusuna Eskişehir'de yenilir. Bu kalabalıkla baş edemiyeceğini anlayan Kılıç Arslan yıpratma savaşı başlatır.
 • 1098 - Frenkler önce Urfa'yı, sonra Antakya'yı alırlar ve yardıma gelen Musul atabeyi Kerboğa komutasındaki İslam ordusunu mağlup ederler. Maara'da yamyamlık vakaları görülür.
 • 1099 - Kudüs düşer, 70 bin kişilik şehir halkının tamamı kılıçtan geçirilir. Böylece Kudüs sadece katolik ahaliye sahip olur. Kudüs'ü kurtarmaya gelen Mısır ordusu yenilir.

İşgal[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1100 - Urfa kontu Boudouin, Beyrut yakınında kurulan suikastten kurtulur ve kendisini Kudüs kralı ilan eder.
 • 1104 - Müslümanların Harran'da kazandığı zafer, Frenklerin doğuya daha fazla ilerlemesini engeller.
 • 1108 - Tilbeşar'de iki İslam-Frenk karma orduları çarpışır.
 • 1109 - 2000 günlük kuşatmadan sonra Trablusşam düşer.
 • 1110 - Beyrut ve Sayda düşer.
 • 1111 - Halep kadısı İbn-ül Haşeb, Bağdat'ta halifeyi Frenk işgaline karşı eyleme zorlamak için ayaklanma düzenler.
 • 1112 - Surluların muzaffer direnişi
 • 1115 - Suriye'nin müslüman emirleri ve Frenk prensleri Selçuklu ordusuna karşı ittifak ederler.
 • 1119 - Halep emiri İlgazi, Frenkleri Sarmeda'da bozguna uğratır.
 • 1124 - Frenkler Sur'u ele geçirir. Artık Askalan hariç tüm sahil şeridi onlarındır.
 • 1125 - İbn-ül Haşeb, haşşaşiler tarafından katledilir.

Karşı Atak[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1128 - Frenklerin başarısız Şam saldırısı. Zengi Halep hakimi olur.
 • 1135 - Zengi Şam'ı ele geçirmeye çalışır fakat başaramaz.
 • 1137 - Zengi, Kudüs kralı Foulque'i tutsak eder, sonra salıverir.
 • 1138 - Şeyzer Savaşı. Zengi Bizans-Frenk koalisyonunu bozguna uğratır.
 • 1140 - Zengi'ye karşı Şam-Kuddüs ittifakı
 • 1144 - Zengi Urfa'yı ele geçirip doğudaki dört Frenk devletinden birini yıkar
 • 1146 - İmameddin Zengi Frenk bir köle tarafından öldürülür. Oğlu Nureddin Halep'te onun yerine geçer.

Zafer[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1148 - Alman imparatoru Kondrad ile Fransa kralı VII.Louis'in komutasındaki yeni bir Frenk seferi Şam'da dağılır.
 • 1154 - Nureddin Şam'ın denetimini ele geçirerek müslüman Suriye'yi kendi idaresinde birleştirir.
 • 1163 - 1169 - Mısır için mücadele. Sonunda yarışı Nureddin'in komutanı Şirkuh kazanır, vezir ilan edilir, fakat 2 ay sonra ölür. Yerine yeğeni Selahaddin geçer.
 • 1171 - Selahaddin, Fatimi Halifeliğinin sona erdiğini bildirir. Tek başına Mısır'ın halifesi olunca Nureddin ile ihtilafa düşer.
 • 1174 - Nureddin'in ölümü, Selahaddin Şam'ı ele geçirir.
 • 1183 - Selahaddin Halep'i de ele geçirerek Mısır ve Suriye'yi tek çatı altında toplamayı başarır.
 • 1187 - Zaferler. Selahaddin Taberiye Gölü yakınındaki Hıttin'de Frenk ordularını ezer. Kudüs'ü ve birçok Frenk şehrini fetheder. Bir süre sonra işgalcilerin elinde sadece Sur, Trablusşam ve Antakya kalır.

Erteleme[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1190 - 1192 - Selahaddin Akka'da yenilir. İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard'ın müdahalesi sayesinde Frenkler birçok şehri sultandan geri alır, ama Kudüs'ü alamazlar.
 • 1193 - Selahaddin 55 yaşında Şam'da vefat eder. Birkaç yıl süren taht kavgasından sonra yönetimi kardeşi El-Adil alır.
 • 1204 - IV. Haçlı Seferi. Frenkler İstanbul'u, fethedip yağmalar ve bir Latin Imparatorlugu kurarlar.
 • 1218 - 1221 - Frenkler Mısır'ı istila eder. Dimyat'ı alıp Kahire'ye doğru yürürler. Ama El-Adil'in oğlu, Sultan el-Kamil onları püskürtmeyi başarır.
 • 1229 - Kudüs'ü İmparator II. Fredrich von Hohenstaufen'e teslim eden el-Kamil, tüm İslam aleminde öfkeye neden olur.

Düşmanların kovulması[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1244 - Frenkler Kudüs'ü son kez yitirir.
 • 1248 - 1250 - Fransa kralı IX. Louis Mısır harekâtı sırasında esir edilir. Eyyubi hanedanlığı yıkılır, yerlerini Memlukler alır.
 • 1258 - Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han, Bağdat'ı alır, ahaliyi kılıçtan geçirir ve halifeyi öldürtür.
 • 1260 - Halep'i ve Şam'ı işgal eden Moğol ordusu, Ayn Câlut'ta yenildi. Baybars Memlûk Sultanlığı'nın başına geçti.
 • 1268 - Baybars, Moğollarla ittifak ettiği gerekçesiyle Antakya'yı ele geçirir.
 • 1270 - IX.Louis başarısız bir sefer sırasında Tunus'ta ölür.
 • 1289 - Memluk Sultanı Kalamun, Trablusşam'ı ele geçirir.
 • 1291 - Kalavun'un oğlu sultan Halil, Akka'yı alıp Doğu'daki 200 yıllık Frenk macerasına son verir.