Portal:Teknoloji

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Teknoloji Hakkında
Bruce McCandless II during EVA in 1984.jpg
Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşleri de vardır. Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin etkin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.
Seçilen
Teknolojik Ürün, Buluş veya Olay
1910Ford-T.jpg
Otomobilin tarihi, 19. yüzyılda enerji kaynağı olarak buharın kullanılmasıyla başlar ve içten yanmalı motorlarda petrolün kullanılmasıyla devam eder. Günümüzde alternatif enerji kaynakları ile çalışan otomobillerin üretilmesi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Otomobil, ortaya çıkışından itibaren gelişmiş ülkelerde insan ve yük taşımacılığı konusunda ana ulaşım aracı olarak kendini kabul ettirmiş ve otomotiv endüstrisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra en etkili endüstri kollarından birisi olmuştur. Dünya üzerinde 1907 yılında 250.000 olan otomobil sayısı, 1914'te Ford Model T'nin ortaya çıkışıyla 500.000'e ulaşmış, II. Dünya Savaşı'ndan hemen önce bu sayı 50 milyonun üzerine çıkmıştır. Savaşın ardından geçen otuz yıl içindeyse otomobil sayısı altı katına çıkarak 1975 yılında 300 milyona ulaşmıştır. Dünya üzerinde yıllık otomobil üretimi 2007 yılında 70 milyonu geçmiştir. (Devamı...)
Resim
Michael Gernhardt in space during STS-69 in 1995.jpg


Teknoloji
Uygulamalı bilimler alanında
Kazıbilim · Yapay zekâ · Bilgisayarcılık · Elektronik · Enerji · Enerji depolama · Mühendislik jeofiziği · Mühendislik jeolojisi · Çevre teknolojisi · Balıkçılık bilimi · Malzeme bilimi · Mikroteknoloji · Mimarlık  · Nanoteknoloji · Nükleer teknoloji · Optik · Parçacık fiziği · Zoografi

Bilgi alanında
İletişim teknolojisi · Grafik tekniği · Bilgi teknolojisi · Müzik teknolojisi · Ses tanıma · Görsel teknolojiler · Sistematik · Bilişim

Endüstri alanında
Yapı · Mali mühendislik · Balıkçılık · Endüstriyel teknoloji · Üretim · Makine  · Madencilik

Askerî alanda
Cephane · Bomba · Muharebe mühendisliği · Askeri teknoloji

Ev alanında
Eğitim teknolojisi · Eviçi teknolojileri  · Gıda teknolojisi

Mühendislik alanında
Bilgisayar mühendisliği · Biyokimya mühendisliği · Biyomedikal mühendisliği · Biyoteknoloji · Cevher hazırlama mühendisliği · Çevre mühendisliği · Deri mühendisliği · Deniz teknolojisi mühendisliği · Elektrik mühendisliği · Elektronik mühendisliği · Elektrik ve elektronik mühendisliği · Elektronik ve haberleşme mühendisliği · Endüstri mühendisliği · Fizik mühendisliği · Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği · Gemi makineleri işletme mühendisliği · Genetik mühendisliği · Gıda mühendisliği · Harita mühendisliği · Havacılık ve uzay mühendisliği · İnşaat mühendisliği · İşletme mühendisliği · Jeofizik Mühendisliği · Jeoloji mühendisliği · Kimya mühendisliği · Kontrol mühendisliği · Makine mühendisliği · Maden mühendisliği · Matematik mühendisliği · Mekatronik mühendisliği · Metalurji ve malzeme mühendisliği · Meteoroloji mühendisliği · Mücevherat Mühendisliği · Nanomühendislik · Nükleer enerji mühendisliği · Petrol ve doğalgaz mühendisliği · Peyzaj mimarlığı · Orman mühendisliği · Otomotiv mühendisliği · Seramik mühendisliği · Ses mühendisliği · Tekstil mühendisliği · Telekomünikasyon mühendisliği · Uçak mühendisliği · Uzay mühendisliği · Üretim mühendisliği · Yazılım mühendisliği · Ziraat mühendisliği

Sağlık ve güvenlik alanında
Biyomedikal · Biyokimya · Biyoinformatik · Biyoteknoloji · Kemoinformatik · Yangın önleme mühendisliği · Sağlık bilimi · Medikal teknoloji · Beslenme · Eczacılık · Güvenlik mühendisliği · Hijyen mühendisliği

Ulaşım alanında
Havacılık · Motorlu taşıtlar · Uzay teknolojisi