Ebû Musa el-Eş'arî

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ebu Musa el-Eş'ari (ö. 662), İslam peygamberi Muhammed'in sahabisi.

Yemen asıllı Eş'ar kabilesindendir. 628 yılında Hayber Fethi sırasında Habeşistan muhacirleriyle birlikte Muhammed'e katıldı.

Huneyn Savaşında bozguna uğrayan askerleri takip için görevlendirilen Ebû Âmir ölünce kumandayı Ebu Musa el-Eşari'ye bıraktı.

Muhammed ölmeden önce onu Yemen'e zekat memuru olarak gönderdi.

Ebu Bekir dönemindeki Ridde savaşlarında aktif rol aldı.

638'de Basra valisi oldu (638). İran'ın fetihlerinde kumandan olarak görev aldı. 642 yılında Kufe valiliğine getirildi. 649 yılına Kufe valiliği görevlerinden alındı. Tekrar aynı göreve atanıncaya kadar dinî ilimler öğretmeye devam etti. 654 yılında tekrar Kufe valisi oldu. Cemel Vakası’nda tarafsız kalmayı tercih ettiği için Ali görevine son verdi. Hakem olayında Ali'nin hakemi olarak görev yaptı. Hakemler Amr b. As ve Ebu Musa el-Eş'ari, Ali ile Muaviye’nin görevlerine son verilerek halifenin bir komisyon tarafından seçilmesine karar verdiler. Bu karar önce Ebu Musa tarafından açıklandı; söz sırası Amr’a gelince Amr, politik bir manevrayla Ali’yi azledip hilâfet makamına Muaviye’yi tayin ettiğini bildirdi. Ebu Musa el-Eş'ari duruma itiraz etse de sonucu değiştiremedi.[1][2] Bunun üzerine siyasetten tamamen uzaklaştı.

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Serjeant, R. B., “The Caliph ʿUmar’s letters to Abū Mūsā al-Ashʿarī and Muāviya”, JSS, XXIX (1984).
  • Tyan, E., Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, Leiden 1960.
  • Vaglieri, L. Veccia, “al-Ash’ari, Abu Musa”, Encyclopaedia of Islam, 2. Edisyon.
  • de Vaux, B. Carra, “Hicret”, MEB İslam Ansiklopedisi.
  • Zetterstéen, K. V., “Eş’ari”, MEB İslam Ansiklopedisi.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Akbulut, Ahmet (2017). Sahabe Dönemi İktidar Kavgası. ss. 192-200. 
  2. ^ Aycan, İrfan (2018). Tadımlık Saltanata Giden Yolda Mu'âviye b. Ebî Sufyân. Ankara. ss. 111-141.