Üseyd bin Hudayr

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Üseyd bin Hudayr (ö. 641), İslam peygamberi Muhammed'in sahabisidir.

Doğum tarihi bilinmemektedir. Medine'nin Evs kabilesinin Beni Abdüleşhel koluna mensuptur. Peygamberin Medine'ye Kur'an öğretmesi için gönderdiği Mus'ab bin Umeyr aracılığıyla müslüman oldu. İkinci Akabe Biatı'na kabilesini temsilen katıldı.

Uhud ve Hendek muharebelerine katıldı. Okur-yazar olduğu için vahiy katipliği yapmıştır. Güzel sesle Kur'an okuduğu, meleklerin kendisini dinlemeye geldiğine dair hadisler vardır.