İçeriğe atla

Hamdullah el-Ensârî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Hamdullah el-Ensari sayfasından yönlendirildi)

Hamdullah (Ahmed) el-Ensârî, Sahabe-i Kiram’dan bir zattır. Medine’li olduğu için Ensârî adını almıştır. Eyüp Sultan ile birlikte Konstantinopolis’in kuşatmasına katılmış ve can vermiştir.[1]

Türbesi Fatih, Ayvansaray, Toklu Dede sokağında, Ebu Şeybetul Hudri Türbesi’nin arkasında ve aynı çatı altındadır. İlk türbe binasını Fatih Sultan Mehmed inşa ettirmiş ve Toklu İbrahim Dede’yi türbedar olarak tayin etmiştir. Günümüzdeki bina Sultan II. Mahmud tarafından H. 1251 / M. 1835’de inşa edilmiştir. Türbenin kapısında Sultan II. Mahmud zamanında 1251/1835 tarihinde yazılmış, metni Vakanüvis Sahhaflarşeyhizade Mehmed Esad Efendi’ye (v. 1266/1849), tâlik hatlı yazısı ise Yesarizde Mustafa İzzet Efendi’ye (v. 1266/1849) ait kitabe vardır. Kitabede şunlar yazılıdır:

Her tarafta Han Mahmud-u keramet pişenin
Nev-benev asar-ı hayr-etvarı olmakta bedid
İşte ezcümle bu Ensari-i Gazi türbesin
Eyledi ihyada bezl-i himmeti tahsin resid
Himmete şayestedir hem sahibi ol türbenin
Ba alemdar-ı Nebi gelmişti her kavl-ı sedid
Hayr-u nesre ta ebed ol daver-i dadaveri
Mazhar itsun ömr-ü şevketle Hüdevend-i Mevid
Yazdı tarihe mücevher harf ile Vak’anüvis
Oldu Hamdullah Gazi merkadi el-hak cedid
Sene 1251

Türbenin içindeki şâhide’yi sülüs hattı ile Mimar Acem Tekkesi şeyhlerinden Seyyid İsmail Efendi yazmıştır. Şahide’de “Haza kabri Hamid-il Ensari (r.a.)” yazılıdır, “Hamid” ibaresinin “Ahmed” şeklinde okunması sonucunda Hamdullah-ul Ensari halk arasında Ahmed-ul Ensari olarak tanınmıştır.[1]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Serhat Teksarı, Büyük İstanbul Türbeleri ve İstanbul'da Tüm Ziyaret Yerleri Rehberi, Gül Neşriyat, İstanbul, 2005