613 Mitsvot

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Star of David.svg        Menora.svg
Yahudilik

613 Mitsvot (İbranice: תרי"ג מצוות: Taryag Mitzvot, "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (mitsvot) denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" (Torat Moşe, תורת משה), ya da kısaca "Kanun" denir. Mitsvot, İbranice'de mitsva'nın çoğul halidir.

Tevrat'taki bu kuralları çeşitli kereler kodlayıp sıralandırma çabalarında bulunulduysa da en kabul gören numaralandırma sistemi Rambam'ın hazırladığı şekildedir. 613 emrin bazıları icra edilmesi gereken "olumlu emirler" (mitsvot aseh), diğerleri ise yapılması kaçınılması gereken "olumsuz emirler"dir (mitsvot lo taaseh). "Olumsuz emirler" bir senenin günleri gibi 365 tane olup "olumlu emirler" insan vücudundaki kemik sayısı gibi 248 tanedir.[1] 613 sayısı Talmud'da geçse dahi gerçek anlamda ortaçağ rabinik edebiyatında önem kazandı. "İhlal etmektense ölümün yeğlenmesi" gereken üç tür olumsuz emir kategorisi vardır; bunlar cinayet, puta tapma ve yasak cinsel ilişkiye girmedir.[2]

613 Mitsvot üç kategoriden oluşur. Bunlardan ilki Mişpatim denen mantıken anlamı olan, öldürmeme ve çalmama gibi emirlerdir. İkinci kategori ise Eidus'tur. Bunlar Yahudilik'te geçen beyanlardır. Örneğin, Şabat için Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığı, yedinci gün dinlenip bu günü kutsal kıldığı anlatılır. Üçüncü kategori ise, Hukim denen, mantık aranmaması gereken sebebi olmayan emirlerdir.

Dini önemi olmasına rağmen, Kudüs Tapınağı'nın yıkılması sebebiyle bazı mitsvalar bugün uygulanamamaktadır. Tahminlere göre,[3] bugün uyulabilen 77 olumsuz 194 olumlu emir bulunmaktadır. 26 tanesi sadece İsrail diyarında uygulanabilir.[4] Ayrıca, bazı emirler zaman merkezli olup kadınlar hariç tutulmuştur (örneğin, şofar, suka, lulav, tsitsit ve tefilin).[5] Bazı emirler sadece erkekleri, bazıları sadece kadınları ve hatta bazıları sadece özel Yahudilik statüsü bulunan (ör: Kohen) kişileri bağlar.

613'ün önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Talmud'da Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya verildiği,[6] Tevrat'ta da "Yakup'un topluluğuna miras olarak, Musa bize yasayı verdi" dediği yazılıdır.[7]

Talmud'da yazdığına göre İbranice "Tora"nın (Tevrat) ebced hesabına göre (gematria) değeri 611'dir. Musa'nın Tanrı'dan aldığı 611 emrin yanı sıra Tekvin'de "meyve verip çoğalın" ve sünnet emirleriyle birlikte toplam emir sayısı 613'ü bulur. Talmud'da 613 sayısı Rabbi Simlay'a adanmıştır.

Bir yoruma göre tallitteki tsitsit 613 emir ile bağlantılıdır: Tevrat yorumcusu Raşi'nin hesabına göre, Mişna İbranicesinde tsitsit'in (ציצית) değeri 600'dür. Her püskül 8 ipten oluşur ve 5 dizi düğüm vardır. Bu sayılar eklenince 613 sayısına erişilir. Dolayısıyla tsitsitli kuşam, giyen kişiye Tevrat'ın emirlerini hatırlatır.

613 emire Taryag mitzvot (İbranice: תרי"ג מצוות) denmesinin sebebi, gematriaya göre TaRYaG'ın değerinin 613 olmasıdır.

Musa ibn Meymun'un listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

613 Mitsvot'un listesini yaratan Musa ibn Meymun

Çeşitli zamanlarda çeşitli bilgeler tarafından bu liste farklı sıralamayla ve ender farklılıklarla hazırlanmış olsa dahi geleneksel Yahudilik'te en kabul gören liste Musa ibn Meymun'un listesidir:

 1. Tanrı'yı tanı/bil Çıkış 20:2
 2. Ondan başka tanrıların olduğunu düşünme bile Çıkış 20:3
 3. O'nun tek olduğunu bil Tesniye 6:4
 4. O'nu sev Tesniye 6:5
 5. O'ndan kork Tesniye 10:20
 6. O'nun adını kutsa Levililer 22:32
 7. O'nun adını lekeleme Levililer 22:32
 8. O'nun adıyla bağdaştırılan nesneleri yok etme Tesniye 12:4
 9. O'nun adını konuşan peygamberleri dinle Tesniye 18:15
 10. O'nu sınama Tesniye 6:16
 11. O'nun yolundan yürü Tesniye 28:9
 12. O'nu bilenlere sadık kal Tesniye 10:20
 13. Diğer Yahudileri sev Levililer 19:18
 14. Yahudiliğe geçenleri sev Tesniye 10:19
 15. Yahudi arkadaşlarından nefret etme Levililer 19:17
 16. Günah işleyenleri ayıpla Levililer 19:17
 17. Başkalarını aşağılama Levililer 19:17
 18. Zayıfa baskı yapma Çıkış 22:21
 19. Başkalarını küçük düşürme Levililer 19:16
 20. İntikam alma Levililer 19:18
 21. Kin besleme Levililer 19:18
 22. Tevrat'ı öğren Tesniye 6:7
 23. Tevrat'ı bilenleri ve öğretenleri onurlandır Levililer 19:32
 24. Putlarla ilgilenme Levililer 19:4
 25. Yüreğinin ve gözünün istekleri ardınca gitme Sayılar 19:39
 26. O'na küfretme Çıkış 22:28
 27. Putlara, onlara tapıldığı gibi tapma Çıkış 20:5
 28. Tanrı'ya taptığımız dört şekilde putlara tapma Çıkış 20:5
 29. Kendin için put yapma Çıkış 20:4
 30. Başkaları için put yapma Levililer 19:4
 31. Dekoratif amaçla olsa dahi insan figürü yaratma Çıkış 20
 32. Bir şehri putperestleştirme Tesniye 13:12-13
 33. Putlara tapan şehri yak Tesniye 13:16
 34. Şehri yeniden onarma Tesniye 13:16
 35. Bundan kendine çıkar sağlama Tesniye 13:17
 36. Birini puta tapmaya yönlendirme Tesniye 13:11
 37. Putperesti sevme Tesniye 13:8
 38. Putpereste acıma Tesniye 13:8
 39. Putperesti koruma Tesniye 13:8
 40. Putperesti savunmak için bir şey söyleme Tesniye 13:8
 41. Putpereste ayrımcılık yapmaktan kendini alıkoyma Tesniye 13:8
 42. Putperestlik adına kahinlik yapma Tesniye 13:12-13
 43. Sahte peygamberi dinleme Tesniye 13:4
 44. Tanrı'nın adıyla sahte peygamberlik yapma Tesniye 18:20
 45. Sahte peygamberden korkma Tesniye 18:22
 46. Putların adını anma Çıkış 23:13
 47. Ov (cincilik/medyumluk) yapma Levililer 19:31
 48. Yidoni (ruh çağırma/büyücülük) yapma Levililer 19:31
 49. İlah Molek için çocuklarını ateşte kurban etme Levililer 18:21
 50. Tanrı sunağına put koyma Tesniye 16:21
 51. Oyma taşlara secde etme Levililer 26:1
 52. Tapınak avlusuna ağaç dikme Tesniye 16:21
 53. Putları ve onlara bağlı aksesuarları yok et Tesniye 12:2
 54. Putlardan çıkar sağlama Tesniye 7:25
 55. Putların aksesuarlarından çıkar sağlama Tesniye 7:25
 56. Putperestlerle antlaşma yapma Çıkış 23:32
 57. Onlara acıma Tesniye 17:2
 58. Onların İsrail diyarında yerleşmesine izin verme Çıkış 23:33
 59. Onların gelenek ve giyimlerini taklit etme Levililer 20:23
 60. Batıla inanma Levililer 19:26
 61. Geleceği görmek için transa geçme Tesniye 18:10-11
 62. Astrolojiyle ilgilenme Levililer 19:26
 63. Büyü mırıldanma Tesniye 18:10-11
 64. Ölüyle temasa geçmeye çalışma Tesniye 18:10-11
 65. Ov'a başvurma Tesniye 18:10-11
 66. Yidoni'ye başvurma Tesniye 18:10-11
 67. Sihir yapma Tesniye 18:10-11
 68. Erkekler başının yanlarındaki saçları kesmesin Levililer 19:27
 69. Erkekler sakalını usturayla kesmesin Levililer 19:27
 70. Erkekler kadın kıyafeti giymesin Tesniye 22:5
 71. Kadınlar erkek kıyafeti giymesin Tesniye 22:5
 72. Dövme yapma Levililer 19:28
 73. Yastayken ölü için bedenini yaralama Levililer 19:28
 74. Yastayken saç kesme Tesniye 14:1
 75. Yanlışlıklarını itraf edip tövbe et Sayılar 5:7
 76. Günde iki kere Şema duasını oku Tesniye 6:7
 77. Kadrimutlak'a dualarınla hizmet et Çıkış 23:25
 78. Kohenler Yahudi ulusunu her gün kutsamalı Sayılar 6:23
 79. Başına tefilin tak Tesniye 6:8
 80. Koluna tefilin tak Tesniye 6:8
 81. Her kapıya mezuza tak Tesniye 6:9
 82. Her erkek Sefer Tora yazmalı Tesniye 31:19
 83. Kral'ın kendi adına bir Tevrat'ı olmalı Tesniye 17:18
 84. Kuşamının dört köşesinde tsitsit olmalı Sayılar 15:38
 85. Her öğünden sonra Tanrı'ya şükret Tesniye 8:10
 86. Her erkek çocuğu sekiz günlükken sünnet et Tekvin 17:10
 87. Şabat'ta dinlen Çıkış 23:12
 88. Şabat'ta yasaklanan işleri yapma Çıkış 20:10
 89. Mahkeme Şabat'ta ceza uygulamamalı Çıkış 35:3
 90. Şabat'ta şehir sınırları dışına çıkma Çıkış 16:29
 91. Bu günü Kiduş ve Avdala ile kutsa Çıkış 20:8
 92. Yom Kippur'da dinlen Levililer 23:32
 93. Yom Kippur'da yasaklanmış işler yapma Levililer 23:32
 94. Yom Kippur'da arzularına hakim ol Levililer 16:29
 95. Yom Kippur'da yeme ve içme Levililer 23:29
 96. Pesah'ın ilk günü dinlen Levililer 23:7
 97. Pesah'ın ilk gününde yasaklanmış işler yapma Levililer 23:7
 98. Pesah'ın yedinci günü dinlen Levililer 23:8
 99. Pesah'ın yedinci gününde yasaklanmış işler yapma Levililer 23:8
 100. Şavuot'ta dinlen Levililer 23:21
 101. Şavuot'ta yasaklanmış işler yapma Levililer 23:21
 102. Roşaşana'da dinlen Levililer 23:24
 103. Roşaşana'da yasaklanmış işler yapma Levililer 23:25
 104. Sukkot'ta dinlen Levililer 23:35
 105. Sukkot'ta yasaklanmış işler yapma Levililer 23:35
 106. Şemini Atseret'te dinlen Levililer 23:36
 107. Şemini Atseret'te yasaklanmış işler yapma Levililer 23:36
 108. Nissan'ın 14'ünde hamets (mayalanmış ekmek) yeme Tesniye 16:3
 109. Nissan'ın 14'ünde bütün mayalı ekmekleri ortadan kaldır Çıkış 12:15
 110. Pesah'ın yedi günü boyunca hamets yeme Çıkış 13:3
 111. Pesah'ta yemeğine hamets karıştırma Çıkış 12:20
 112. Bu yedi gün boyunca hamets görme Çıkış 13:7
 113. Bu yedi gün boyunca hamets arama Çıkış 12:19
 114. Pesah'ın ilk akşamı matsa ye Çıkış 12:18
 115. Bu akşamda Mısır'dan çıkışını hatırla Çıkış 13:8
 116. Tişri'nin ilk günü (Roşaşana) Şofar'ı duy Sayılar 29:1
 117. Sukot'un yedi günü boyunca suka (çardak)'da yaşa Levililer 23:42
 118. Lulav ve Etrog'u bu yedi gün boyunca kullan Levililer 23:40
 119. Senede bir defa yarım şekel armağan et Çıkış 30:13
 120. Sanhedrin, yeni ayın başlangıcını hesaplamalı Çıkış 12:2
 121. Zor zamanlarında eğlenme ve Tanrı'ya yakar Sayılar 10:9
 122. Ketuba ve kiduşin yoluyla bir kadınla evlen Tesniye 22:13
 123. Evlenmediğin kadınla cinsel ilişkiye girme Tesniye 23:18
 124. Karını yemekten, giysiden ve cinsel ilişkiden mahrum etme Çıkış 21:10
 125. Karından çocuklar edin Tekvin 1:28
 126. Boşanmak gerekiyorsa get (boşanma belgesi) yoluyla boşan Tesniye 24:1
 127. Erkek, boşandığı karısı başkasıyla evlenmişse, onla tekrar evlenmemeli Tesniye 24:4
 128. Yibbum (çocuksuz ve merhum kardeşin karısıyla evlilik) uygula Tesniye 25:5
 129. Kardeş evlenmek istemezse Haliza (çocuksuz ve merhum kardeşin karısını yibbum'dan feragat etme) uygula Tesniye 25:9
 130. Haliza yoluyla kayınbiraderiyle bağını koparmayan kadın henüz evlenmemeli Tesniye 25:5
 131. Mahkeme, kadını baştan çıkaranı cezalandırmalı Çıkış 22:16
 132. Kadına tecavüz eden onunla evlenmeli Tesniye 22:29
 133. Bu kişi asla boşanamaz Tesniye 22:29
 134. Karısı hakkında kötü konuşan onla evli kalmalı Tesniye 22:19
 135. Ondan boşanmamalı Tesniye 22:19
 136. Sotah (kocasını aldatan veya aldattığı düşünülen kadın) kanunları uygulanmalı Sayılar 5:30
 137. Bu kadının yemeğine yağ koyma Sayılar 5:15
 138. Bu kadının yemeğine buhur sunma Sayılar 5:15
 139. Annenle cinsel ilişkiye girme Levililer 18:7
 140. Babanın karısıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:8
 141. Kızkardeşinle cinsel ilişkiye girme Levililer 18:9
 142. Babanın karısının kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:11
 143. Oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:10
 144. Kızınla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:10
 145. Kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:10
 146. Bir kadınla ve onun kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:17
 147. Bir kadınla ve onun oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:17
 148. Bir kadınla ve onun kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:17
 149. Halanla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:12
 150. Teyzenle cinsel ilişkiye girme Levililer 18:13
 151. Amcanın karısıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:14
 152. Gelininle cinsel ilişkiye girme Levililer 18:15
 153. Erkek kardeşinin karısıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:16
 154. Baldızınla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:18
 155. Bir erkek, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli Levililer 18:23
 156. Bir kadın, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli Levililer 18:23
 157. Bir erkek, erkekle cinsel ilişkiye girmemeli Levililer 18:22
 158. Babanla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:7
 159. Amcanla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:14
 160. Başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:20
 161. Âdet dönemindeki kadınla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:19
 162. Yahudi olmayanla evlenme Tesniye 7:3
 163. Moav ve Ammon erkeklerine Yahudi ulusundan kız verme Tesniye 23:3
 164. Yahudiliğe geçen üçüncü nesil Mısırlının Yahudi ulusuna katılmasına mani olma Tesniye 23:7-8
 165. Üçüncü nesil Edomlularla evlenmeye çekinme Tesniye 23:7-8
 166. Yasa dışı doğan çocuğu Yahudi ulusunun içine sokma Tesniye 23:2
 167. Hadım olan erkeği bir Yahudiyle evlendirme Tesniye 23:1
 168. Hadım edilmiş erkek hayvanı Tanrı'ya sunma Levililer 22:24
 169. Başrahip bir dulla evlenmemeli Levililer 21:14
 170. Başrahip bir dulla cinsel ilişkiye girmemeli Levililer 21:14-15
 171. Başrahip bakireyle evlenmeli Levililer 21:13
 172. Bir Kohen boşanmış bir kadınla evlenmemeli Levililer 21:7
 173. Bir Kohen zona (fahişe) ile evlenmemeli Levililer 21:7
 174. Bir Kohen kirletilmiş kadınla evlenmemeli Levililer 21:7
 175. Yasaklı bir kadınla cinsel ilişkiye girme Levililer 18:6
 176. Hayvanların kaşer olup olmadığını incele Levililer 11:2
 177. Kanatlı hayvanların kaşer olup olmadığını incele Tesniye 14:11
 178. Balıkların kaşer olup olmadığını incele Levililer 11:9
 179. Çekirgelerin kaşer olup olmadığını incele Levililer 11:21
 180. Kaşer olmayan hayvan yeme Levililer 11:4
 181. Kaşer olmayan kanatlı hayvan yeme Levililer 11:13
 182. Kaşer olmayan balık yeme Levililer 11:11
 183. Kaşer olmayan uçan böcek yeme Tesniye 14:19
 184. Kaşer olmayan yerde sürünen yaratık yeme Levililer 11:41
 185. Kaşer olmayan kurt yeme Levililer 11:44
 186. Yerdeki meyvenin içinden çıkan kurdu yeme Levililer 11:42
 187. Kaşer olanlar dışında suda yaşayan yaratık yeme Levililer 11:43
 188. Dini ayinle öldürülmemiş hayvanı yeme Tesniye 14:21
 189. Taşlanmaya hükümlü öküzden faydalanma Çıkış 21:28
 190. Ölümcül şekilde yaralanmış hayvanın etini yeme Çıkış 22:30
 191. Canlı hayvandan koparılan organı yeme Tesniye 12:23
 192. Kan yeme Levililer 3:17
 193. Kaşer olan hayvanların belli başlı yağlarını yeme Levililer 3:17
 194. Uyluk kemiği üzerindeki siniri yeme Tekvin 32:32
 195. Etli ve sütlülerin birlikte piştiği yemeği yeme Çıkış 23:19
 196. Etle sütü birlikte pişirme Çıkış 34:26
 197. Omer'den önce yeni tahıl yeme Levililer 23:14
 198. Omer'den önce kavrulmuş tahıl yeme Levililer 23:14
 199. Omer'den önce taze tahıl yeme Levililer 23:14
 200. Ağaç üç yaşını doldurmadan meyvesini yeme Levililer 19:23
 201. Aynı bağdan gelen farklı tohumları yeme Tesniye 22:9
 202. Vergiye ayrılan meyveyi yeme Levililer 22:15
 203. Putlara sunulan şaraptan içme Tesniye 32:38
 204. Hayvanı yemeden önce dini kurallara göre kes Tesniye 12:21
 205. Bir hayvanı çocuklarıyla aynı günde kesme Levililer 22:28
 206. Kesilen hayvanın kanını toprakla ört Levililer 17:13
 207. Yavru kuşu almadan önce annesini uzağa gönder Tesniye 22:6
 208. Yuvasından çıkarılan anne kuşu serbest bırak Tesniye 22:7
 209. Tanrı'nın adını kullanıp yalan yere yemin etme Levililer 19:12
 210. Tanrı'nın adını boş yere ağzına alma Çıkış 20:7
 211. Sana bırakılan emanetin sende olduğunu inkar etme Levililer 19:11
 212. Madden hile yapma Levililer 19:11
 213. Mahkeme tarafından gerek görülürse doğru söylediğini ispatlamak için Tanrı'nın adını kullanıp yemin et Tesniye 10:20
 214. Dile getirileni yerine getir Tesniye 23:24
 215. Yeminini ve antlaşmanı bozma Sayılar 30:3
 216. Antlaşmaları geçersiz sayan kıstaslar Tevrat'ta belirtilmiştir Sayılar 30:3
 217. Nazir (Kendini Tanrı'ya adayan) saçını uzatmalı Sayılar 6:5
 218. Saçını kesmemeli Sayılar 6:5
 219. Şarap, şarap karışımı veya şarap sirkesi içmemeli Sayılar 6:3
 220. Taze üzüm yememeli Sayılar 6:3
 221. Kuru üzüm yememeli Sayılar 6:3
 222. Üzüm çekirdeği yememeli Sayılar 6:4
 223. Üzüm derisi yememeli Sayılar 6:4
 224. Nazir, ölü bedenle aynı çatı altında bulunmamalı Sayılar 6:6
 225. Ölüye temas etmemeli Sayılar 6:7
 226. Nazirlik dönemi bittiğinde kurban sunup saçını tıraş etmeli Sayılar 6:9
 227. İnsanların değerini Tevrat'taki gibi takdir et Levililer 27:2
 228. Kutsal hayvanların değerini takdir et Levililer 27:12-13
 229. Kutsal evlerin değerini takdir et Levililer 27:14
 230. Kutsal tarlaların değerini takdir et Levililer 27:16
 231. Bir şeye sahip olmaya mani olan (herem) kurallara uy Levililer 27:28
 232. Herem satma Levililer 27:28
 233. Herem'i geri alma Levililer 27:28
 234. Karışık tohumları birlikte ekme Levililer 19:19
 235. Bağda tahıl veya yeşillik ekme Tesniye 22:9
 236. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme Levililer 19:19
 237. Farklı cinsten iki hayvanı birlikte çalıştırma Tesniye 22:10
 238. Şaatnez (yünle keteni birlikte) giyme Tesniye 22:11
 239. Tarlanın bir köşesini devşirmeyip burayı fakirlere bırak Levililer 19:10
 240. Tarlanı, sınırlara kadar biçme Levililer 19:9
 241. Tarlada hasattan arta kalan başakları bırak Levililer 19:9
 242. Tarlada hasattan arta kalan başakları toplama Levililer 19:9
 243. Bağda hasattan arta kalan üzümleri bırak Levililer 19:10
 244. Bağda hasattan arta kalan üzümleri toplama Levililer 19:10
 245. Ham üzüm salkımlarını bırak Levililer 19:10
 246. Ham üzüm salkımlarını toplama Levililer 19:10
 247. Tarlada unutulmuş demetleri bırak Tesniye 24:19
 248. Onları toplamak için geri gitme Tesniye 24:19
 249. Hasatın onda birini fakire ayır Tesniye 14:28
 250. Tsedaka ver Tesniye 15:8
 251. Fakire sadaka vermezlik yapma Tesniye 15:7
 252. Terumah Gedolah (Kohen için armağan) ayır Tesniye 18:4
 253. Leviler aşar vergisinin onda birini ayırmalı Sayılar 18:26
 254. Ondalıklar arasında ayırım yapma, ayrı ayrı düzenle Çıkış 22:28
 255. Kohen olmayan, Kohen'e ayrılan Teruma'yı yememeli Levililer 22:10
 256. Kohen'in konuğu ve işçisi dahi Teruma yememeli Levililer 22:10
 257. Sünnetsiz Kohen Teruma yememeli Çıkış 12:48
 258. Saf olmayan Kohen Teruma yememeli Levililer 22:4
 259. Bir halala Teruma yememeli Levililer 22:12
 260. Her ekin yılında bir Maaser (ondalık) Levilere ayır Sayılar 18:24
 261. İkinci bir ondalık (Maaser Şeni) ayır Tesniye 14:22
 262. Bundan gelecek parayı yemek, içecek ve merhemden başka bir şey için ayırma Tesniye 26:14
 263. Maaser Şeni saf olmadığı sürece yeme Tesniye 26:14
 264. Yas tutan, yasın ilk gününde Maaser Şeniden faydalanmamalı Tesniye 26:14
 265. Maaser Şeni tahıllarını Kudüs'ün dışında yeme Tesniye 12:17
 266. Maaser Şeni şarap ürünlerini Kudüs'ün dışında tüketme Tesniye 12:17
 267. Maaser Şeni yağını Kudüs'ün dışında tüketme Tesniye 12:17
 268. Ekinin dördüncü yılında tahıllar tümüyle Maaser Şeni dibi kutsal amaçla kullanılmalı Levililer 19:24
 269. Aşarların itirafını ekinin dördüncü ve yedinci yıllarında oku Tesniye 26:13
 270. Ekinin ilk meyvelerini ayırıp Tapınağa getir Çıkış 23:19
 271. Kohenler, ilk meyveleri Kudüs'ün dışında yememeli Tesniye 12:17
 272. Bunların sunumlarıyla ilgili Tevrat parçalarını oku Tesniye 26:5
 273. Hamurun bir kısmını Kohen'e ayır Sayılar 15:20
 274. Kesilen hayvanların ön ayaklarını, yanaklarını ve abomasumunu Kohen'e ver Tesniye 18:3
 275. Kurban kesilen ilk koyunu Kohen'e ver Tesniye 18:4
 276. Pidyon parasının Kohen'e ver Sayılar 18:15
 277. İlk doğan eşeğin hakkını almak için Kohen'e koyun ver Çıkış 13:13
 278. Sahibi, eşeğin hakkını almak istemezse eşeğin boynunu kır Çıkış 13:13
 279. Yedi yılda bir toprağı nadasa bırak Çıkış 34:21
 280. Yedinci yıl toprağı işleme Levililer 25:4
 281. Bu yılda meyve veren ağacı budama Levililer 25:4
 282. Hasadının ardından süreni biçme Levililer 25:5
 283. Budanmamış asmanın üzümünü toplama Levililer 25:5
 284. Bu yılda büyüyen bütün ürünleri serbest bırak Çıkış 23:11
 285. Yedinci yıl sana olan borçlardan feragat et Tesniye 15:2
 286. Borçluya baskı yapma Tesniye 15:2
 287. Yedinci yıl yakın diye ihtiyacı olana borç vermemezlik yapma Tesniye 15:9
 288. Sanhedrin, yedi yılda bir kutlanan Şabat yılının yedi kere geçmesini hesaplamalı (49 yıl) Levililer 25:8
 289. Sanhedrin, ellinci yılı kutsamalı Levililer 25:10
 290. Tişri'nin onunda kölenin serbest bırakılması için şofar çal Levililer 25:9
 291. Ellinci yıl toprağı işleme Levililer 25:11
 292. Ellinci yıl kendinden büyüyen vahşi ürünü normal yolla toplama Levililer 25:11
 293. Ellinci yıl budanmamış asmanın üzümünü toplama Levililer 25:11
 294. Satılan aile mülkleri için kanuna danış Levililer 25:24
 295. İsrail'de toprakları sonsuza kadar satma Levililer 25:23
 296. Surlar içindeki bir kentte ev satımıyla ilgili kanunlara uy Levililer 25:29
 297. Levi kabilesine İsrail diyarından topraklar değil her kabileden şehir/ler tahsis edilmeli Tesniye 18:1
 298. Leviler savaş ganimetinden faydalanmamalı Tesniye 18:1
 299. Levilere yaşamaları için şehirler ve işlemeleri için o şehrin etrafındaki toprakları ver Sayılar 35:2
 300. Bu topraklar satılmamalı ve her zaman Levilerin olmalı Levililer 25:34
 301. Kudüs'te tapınak inşa et Çıkış 25:8
 302. Metalle yontulmuş taş altar inşa etme Çıkış 20:23-24
 303. Altar üzerine basamakla çıkma Çıkış 20:26
 304. Tapınağa saygı göster Levililer 19:30
 305. Tapınak bölgesini koru Sayılar 18:2
 306. Tapınağı korumasız bırakma Sayılar 18:5
 307. Meshetmek için yağ hazırla Çıkış 30:31
 308. Meshetme yağını yeniden yaratma Çıkış 30:32
 309. Meshetme yağsız meshetme Çıkış 30:32
 310. Aynı reçeteyle buhur yakma Çıkış 30:37
 311. Altın Altar'da buhur dışında bir şey yakma Çıkış 30:9
 312. Leviler Ahit Sandığı'nı omuzlarında taşımalı Sayılar 7:9
 313. Sandıktan gereçleri çıkarma Çıkış 25:15
 314. Leviler Tapınak'ta çalışmalı Sayılar 18:23
 315. Bir Levi, başka bir Levi veya Kohen'in işini yapmamalı Sayılar 18:3
 316. Kohen'i bir tapınma hizmetine ithaf et Levililer 21:8
 317. Kohenler'in vardiyaları bayramlarda eşit olmalı Tesniye 18:6-8
 318. Kohenler tapınma sırasında ruhbani kuşamlarını giyinmeli Çıkış 28:2
 319. Ruhbani giysileri yırtma Çıkış 28:32
 320. Kohen Gadol'un göğüslüğü efoddan gevşetilmemeli Çıkış 28:28
 321. Bir Kohen Tapınağa sarhoş girmemeli Levililer 10:9
 322. Bir Kohen Tapınağa başı açık girmemeli Levililer 10:6
 323. Bir Kohen Tapınağa yırtık kuşamla girmemeli Levililer 10:6
 324. Bir Kohen Tapınağa gelişi güzel girmemeli Levililer 16:2
 325. Bir Kohen, tapınma sırasında Tapınağı terk etmemeli Levililer 10:7
 326. Tapınak'tan saf olmayanı çıkar Sayılar 5:2
 327. Saf olmayanlar Tapınağa girmemeli Sayılar 5:3
 328. Saf olmayanlar Tapınak Dağı bölgesine girmemeli Tesniye 23:11
 329. Saf olmayan Kohenler hizmet etmemeli Levililer 22:2
 330. Saf olmayan Kohen, hizmet edebilmesi için mikveye girdikten sonra günbatımına kadar beklemeli Levililer 22:7
 331. Bir Kohen, hizmet etmeden önce ellerini ve ayaklarını yıkamalı Çıkış 30:19
 332. Fiziksel kusurlu bir Kohen tapınağa girmemeli veya altara yaklaşmamalı Levililer 21:23
 333. Fiziksel kusurlu bir Kohen hizmet etmemeli Levililer 21:17
 334. Geçici kusuru bulunan Kohen hizmet etmemeli Levililer 21:17
 335. Kohen olmayan hizmet etmemeli Sayılar 18:4
 336. Sadece kusursuz hayvalar sun Levililer 22:21
 337. Altarda kusurlu hayvan ithaf etme Levililer 22:20
 338. Öldürme Levililer 22:22
 339. Kanını saçma Levililer 22:24
 340. Yağını yakma Levililer 22:22
 341. Geçici kusuru olan hayvan sunma Tesniye 17:1
 342. Yahudi olmayanlar tarafından sunulsa dahi kusurlu hayvan kurban etme Levililer 22:25
 343. İthaf edilmiş hayvanı yaralama Levililer 22:21
 344. Niteliğini yitirmiş ithaf olunan hayvana sahip çık Tesniye 12:15
 345. En az sekiz günlük hayvan sun Levililer 22:27
 346. Fuhuş parasıyla satın alınan veya bir köpekle değiş tokuş edilen hayvan sunma Tesniye 23:19
 347. Altarda bal veya maya yakma Levililer 2:11
 348. Bütün kurbanlarını tuzla Levililer 2:13
 349. Kurbanlarından tuzu eksik etme Levililer 2:13
 350. Yakılan sunuları Tevrat'taki prosedüre göre uygula Levililer 1:3
 351. Etini yeme Tesniye 12:17
 352. Günah sunuları prosedürüne uy Levililer 6:18
 353. İç günah sunularının etini yeme Levililer 6:23
 354. Günah sunusu olan kuşun kanadını koparma Levililer 5:8
 355. Suçluluk duygusu sunuları prosedürüne uy Levililer 7:1
 356. Kohenler, Tapınak'ta kurban edilen hayvanın etini yemeli Çıkış 29:33
 357. Kohenler eti, Tapınak avlusu dışında yememeli Tesniye 12:17
 358. Kohen olmayan kurbanın etini yememeli Çıkış 29:33
 359. Barış sunuları prosedürüne uy Levililer 7:11
 360. Küçük kurbanların etini, kanını saçmadan önce yeme Tesniye 12:17
 361. Tevrat'ta anlatıldığı gibi öğün sunuları getir Levililer 2:1
 362. Günahkarların öğün sunularına yağ koyma Levililer 5:11
 363. Günahkarların öğün sunularına buhur koyma Levililer 3:11
 364. Başrahibe sunulan öğün sunusunu yeme Levililer 6:16
 365. Öğün sunusunu mayalı ekmek gibi fırına verme Levililer 6:10
 366. Kohenler, öğün sunularından arta kalanları yemeli Levililer 6:9
 367. Zorunlu ve gönüllü sunuları Tapınağa ilk festivalde getir Tesniye 12:5-6
 368. Dilek adağı adadığında bunu yerine getirmeyi savsaklama Tesniye 23:21
 369. Tüm sunularını Tapınak'ta kurban et Tesniye 12:11
 370. Tüm sunularını İsrail dışından Tapınağa getir Tesniye 12:26
 371. Avlu dışında kurban kesme Levililer 17:4
 372. Avlu dışında hiçbir kurban sunma Tesniye 12:13
 373. Günde iki koyun sun Sayılar 28:3
 374. Altarda her gün ateş yak Levililer 6:6
 375. Ateşi söndürme Levililer 6:6
 376. Altardaki külleri her gün temizle Levililer 6:3
 377. Her gün buhur yak Çıkış 30:7
 378. Her gün Tapınak'taki menorayı yak Çıkış 27:21
 379. Kohen Gadol her gün öğün sunusu getirmeli Levililer 6:13
 380. Yakılacak sunu olarak Şabat'ta fazladan iki tane koyun getir Sayılar 28:9
 381. Göstermelik ekmek yap Çıkış 25:30
 382. Roş Hodeş (Ay başı)'te fazladan sunu getir Sayılar 28:11
 383. Pesah'ta fazladan sunu getir Sayılar 28:19
 384. Her biçilen üründen bir demet sun Levililer 23:10
 385. Her erkek Omer saymalı Levililer 23:15
 386. Şavuot'ta fazladan sunu getir Sayılar 28:26
 387. Kurbana eşlik edecek sallamalık iki ekmek getir Levililer 23:17
 388. Roşaşana'da fazladan sunu getir Sayılar 29:2
 389. Yom Kipur'da fazladan sunu getir Sayılar 29:8
 390. Sukot'ta fazladan sunu getir Sayılar 29:13
 391. Şmini Atseret'te fazladan sunu getir Sayılar 29:35
 392. Uygunsuz ve kusurlu kurbanları yeme Tesniye 14:3
 393. Uygunsuz amaçlarla kurban edilen eti yeme Levililer 7:18
 394. Kurbanları, yenmesi gereken süre içinde yeyip süreyi geçirme Levililer 22:30
 395. Arta kalanı yeme Levililer 19:8
 396. Saflığı bozulan kurbanı yeme Levililer 7:19
 397. Saf olmayan kurbanı yeme Levililer 7:20
 398. Kurbandan arta kalanı yak Levililer 7:17
 399. Saf olmayan tüm kurbanları yak Levililer 7:19
 400. Aharey Mot peraşasında anlatıldığı gibi Yom Kipur prosedürüne uy Levililer 16:3
 401. Adanmış nesnelere karşı günah işleyen, o nesnenin değerini, artı beşte birini ve artı kurbanlık ödemeli Levililer 5:16
 402. Adanmış hayvanları çalıştırılma Tesniye 15:19
 403. Adanmış hayvanın yününü çırpma Tesniye 15:19
 404. Pesah kurbanı belirtilen zamanda yapılmalı Çıkış 12:6
 405. Hamur mayası bulunduran kurban kesmemeli Çıkış 23:18
 406. Yağı gece boyunca bırakma Çıkış 23:18
 407. İkinci Pesah koyunu kes Sayılar 9:11
 408. Nissan'ın on dördünde Pesah koyununu matsa ve maror ile ye Çıkış 12:8
 409. İkinci Pesah koyununu İyar'ın onbeşinde ye Sayılar 9:11
 410. Kaynatılmış veya çiğ Pesah koyunu eti yeme Çıkış 12:9
 411. Pesah etini, grubun sınırları dışına çıkarma Çıkış 12:46
 412. Dinden çıkan eti yememeli Çıkış 12:43
 413. Kalıcı veya geçici işçiler eti yememeli Çıkış 12:45
 414. Sünnetsiz erkek eti yememeli Çıkış 12:48
 415. Pesah sunusunun kemiğini kırma Çıkış 12:46
 416. İkinci Pesah sunusunun kemiğini kırma Sayılar 9:12
 417. Pesah sunusunun etini sabaha bırakma Çıkış 12:10
 418. İkinci Pesah sunusunun etini sabaha bırakma Sayılar 9:12
 419. Ondördündeki bayram sunusunun etini onaltısına bırakma Tesniye 16:4
 420. Pesah, Şavuot ve Sukot'ta Tapınak'tan görülmeli Tesniye 16:16
 421. Şaloş Regalim'i kutla (barış sunusu getir) Çıkış 23:14
 422. Şaloş Regalim'de mutlu ol (barış sunusu getir) Tesniye 16:14
 423. Sunusuz Tapınağa gelme Tesniye 16:16
 424. Mutlu olmaktan ve Levilere hediye sunmaktan kendini alıkoyma Tesniye 12:19
 425. Bunu takip eden yedi yılda halkı toplayıp bir araya getir Tesniye 31:12
 426. İlk doğan hayvanı ayır Çıkış 13:12
 427. Kohenler kusursuz ilk doğan hayvanı Kudüs dışında yememeli Tesniye 12:17
 428. İlk doğan hayvanı Tapınak'tan feragat ettirme Sayılar 18:17
 429. Hayvanlardan ondalık ayır Levililer 27:32
 430. Ondalıktan feragat etme Levililer 27:33
 431. Günahları için herkes Tapınağa günah sunusu getirmeli Levililer 4:27
 432. Suç işleyip işlemediğinden emin değilsen aşam taluy (tapınak sunusu) getir Levililer 5:17-18
 433. Suç işlediğini öğrendiysen aşam vaday (tapınak sunusu) getir Levililer 5:25
 434. oleh ve yored (tapınak sunusu) getir (kişi varlıklıysa bir hayvan; değilse bir kuş veya bir öğün) Levililer 5:7-11
 435. Kurallarda hata yapılmışsa Sanhedrin Tapınağa sunu getirmeli Levililer 4:13
 436. (Vajinal) Kanaması olan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Levililer 15:28-29
 437. Doğum yapan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Levililer 12:6
 438. (İdrar yolunda) Akıntısı olan adam mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Levililer 15:13-14
 439. Fiziksel kusuru olanlar mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Levililer 14:10
 440. Kurbanlık ayrılan hayvanı başka bir hayvanla değiştirme Levililer 27:10
 441. Eğer hayvan değiştirilirse, yeni hayvan, değiştirilen ile birlikte, kutsallığını sürdürür Levililer 27:10
 442. Kutsal hayvanı bir sunu türünden diğerine değiştirme Levililer 27:26
 443. Ölülerin saf olmayışı kuralına uy Sayılar 19:14
 444. Kızıl İnek (Para Aduma) ile ilgili prosedüre uy Sayılar 19:2
 445. Su serpme ile ilgili yasalara uy Sayılar 19:21
 446. Tevrat'ta anlatılan Tzaraat (fiziksel kusuru olan insanlar) ile ilgili kanunlara uy Levililer 13:12
 447. Kusurlu kişi, saf olmadığını belirten işareti kaldırmamalı Tesniye 24:8
 448. Kusurlu kişi, kusurunu ifşa eden saçını tıraş etmemeli Levililer 13:33
 449. Kusurlu kişi, giysisini yırtarak durumunu halka bildirmeli, saçını, dudaklarını örtecek kadar uzatmalı Levililer 13:45
 450. Kusurlu kişiyi saflaştırmak için anlatılan kurallara uy Levililer 14:2
 451. Kusurlu kişi, saflaşmadan önce saçlarını tıraş etmeli Levililer 14:9
 452. Tzaraat giysileri ile ilgili kurallara uy Levililer 13:47
 453. Tzaraat evi ile ilgili kurallara uy Levililer 13:34
 454. Nida ile ilgili kurallara uy Levililer 15:19
 455. Doğumdan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Levililer 12:2
 456. Kadının akıntısı (kanama) ile ilgili safsızlık kurallarına uy Levililer 15:25
 457. Erkeğin akıntısı (enfekte olmuş dölün düzensiz boşalması) ile ilgili safsızlık kurallarına uy Levililer 15:3
 458. Ölü hayvandan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Levililer 11:39
 459. Sekiz şratsim (böcek)'den kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Levililer 11:29
 460. (Normal) Boşalma ile ilgili safsızlık kurallarına uy Levililer 15:16
 461. Sıvı ve katı yemeklerle ilgili safsızlık kurallarına uy Levililer 11:34
 462. Saf olmayan herkes saflaşmak için mikveye girmeli Levililer 15:16
 463. Öküzün boynuzlamasından kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Çıkış 21:28
 464. Hayvanın yemesinden kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Çıkış 22:4
 465. Çukurdan kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Çıkış 21:33
 466. Ateşten kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Çıkış 22:5
 467. Gizlice para çalma Levililer 19:11
 468. Mahkeme, hırsıza cezai yaptırımlar uygulamalı Çıkış 21:37
 469. Her kişi, tartısının ve ağırlıklarının hatasız olduğuna emin olmalı Levililer 19:36
 470. Tartı ve ağırlıkta haksızlık yapma Levililer 19:35
 471. Kullanılmasa dahi hatalı tartı ve ağırlık bulundurma Tesniye 25:13
 472. Hırsızlık yapmak için sınırı değiştirme Tesniye 19:14
 473. Adam kaçırma Çıkış 20:13
 474. Açıkça soyma Levililer 19:13
 475. İşçine maaş veya alacaklıya borcunu ödemezlik yapma Levililer 19:13
 476. Başkasının varlığını eline geçirmek için hile yapma Çıkış 20:15
 477. Başkasının malına göz koyma Tesniye 5:19
 478. Çalınmış nesneyi veya onun değerini iade et Levililer 5:23
 479. Kayıp olanı görmezlikten gelme Tesniye 22:3
 480. Kayıp olanı iade et Tesniye 22:1
 481. Mahkeme, başkasına saldırana veya malına zarar verene karşı kanunlar yürürlüğe sokmalı Çıkış 21:18
 482. Öldürme Çıkış 20:13
 483. Katili kefaletle serbest bırakma Sayılar 35:31
 484. Mahkeme, kazayla cinayet işleyeni mülteci şehrine göndermeli Sayılar 35:25
 485. Mülteci şehrine göndermemek için bedel alma Sayılar 35:32
 486. Katili yargılamadan öldürme Sayılar 35:12
 487. Takip edileni koru, gerekirse takip edenin canını al Tesniye 25:12
 488. Takip edene acıma Sayılar 35:12
 489. Birinin hayatı tehlikedeyse boş boş durma Levililer 19:16
 490. Mülteci şehirleri kur ve oraya ulaşım sağla Tesniye 19:3
 491. Faili meçhul cinayet olursa dereli bir vadide düvenin boynunu kır Tesniye 21:4
 492. Nehir vadisi toprağını işleme Tesniye 21:4
 493. Evinde engel ve çukura izin verme Tesniye 22:8
 494. Çatına korkuluk koy Tesniye 22:8
 495. Körün önüne engel koyma (veya zararlı tavsiye verme) Levililer 19:14
 496. Artık taşıyamayana, hayvanından yükünü indirmeye yardım et Çıkış 23:5
 497. Başkalarına, hayvalarını yüklemesine yardım et Tesniye 22:4
 498. Zorluk içinde olanları perişan bırakma (yük indirmesine veya bindirmesin yardım et) Tesniye 22:4
 499. Satışları Tevrat'taki kanunlara göre yap Levililer 25:14
 500. Bir madde için yüksek fiyat biçme, değerinden az ödeme Levililer 25:14
 501. Kimseyi aşağılayıp sözlü zarar verme Levililer 25:17
 502. Yahudiliğe geçene maddi hile yapma Çıkış 22:20
 503. Yahudiliğe geçeni aşağılayıp sözlü zarar verme Çıkış 22:20
 504. Kanunlara uygun olarak İbrani köle satın al Çıkış 21:2
 505. Onu köle olarak satma Levililer 25:42
 506. Onu baskıyla çalıştırma Levililer 25:43
 507. Yahudi olmayanın onu baskıyla çalıştırmasına izin verme Levililer 25:53
 508. Onu köle gibi çalıştırma Levililer 25:39
 509. Serbest bırakıldığı zaman ona hediyeler ver Tesniye 15:14
 510. Onu eli boş gönderme Tesniye 15:13
 511. Yahudi hizmetçi kızın geri alınmasına izin ver Çıkış 21:8
 512. Yahudi hizmetçi kızla nişanlan Çıkış 21:8
 513. Efendi, hizmetçisini satmamalı Çıkış 21:8
 514. Kaburgalarından sakatlanmadığı sürece Kenanlı hizmetçiler ömür boyu çalışmalı Levililer 25:46
 515. İsrail'e kaçmış köleyi iade etme Tesniye 23:16
 516. İsrail'e sığınan köleye yanlış yapma Tesniye 23:16
 517. Mahkeme, paralı işçi ve paralı korumalar ile ilgili yasaları uygulamalı Çıkış 22:9
 518. Maaşları, hakkedildiği zaman öde Tesniye 24:15
 519. Ödemeyi geciktirme Levililer 19:13
 520. Paralı işçi, çalıştığı topraktan hasat edilmemiş ürünü yiyebilir Tesniye 23:25
 521. İşçi mesai zamanında yememeli Tesniye 23:26
 522. İşçi yiyeceğinden fazlasını almamalı Tesniye 23:25
 523. Tarlayı sabanlayan öküzün ağzını bağlama Tesniye 25:4
 524. Mahkeme, borçluyla ilgili yasaları uygulamalı Çıkış 22:13
 525. Mahkeme, maaşını almayan koruma ile ilgili yasaları uygulamalı Çıkış 22:6
 526. Fakir ve mahruma borç ver Çıkış 22:24
 527. Paraları yoksa ödeme için zorlama Çıkış 22:24
 528. Putperestleri ödeme için zorla Tesniye 15:3
 529. Borç veren zorla teminat almamalı Tesniye 24:10
 530. Teminatı, ihtiyacı varsa borçluya iade et Tesniye 24:13
 531. İhtiyaç varsa iadesini geciktirme Tesniye 24:12
 532. Duldan teminat alma Tesniye 24:17
 533. Yemek hazırlamakta kullanılan kap kacağı teminat olarak alma Tesniye 24:6
 534. Faizle borç verme Levililer 25:37
 535. Faizle borç alma Tesniye 23:20
 536. Borç faizinde, garantide, şahitlikte ve yazılı taahhütnamede aracılık yapma Çıkış 22:24
 537. Putperestlerden faizle borç alıp ver Tesniye 23:21
 538. Mahkeme, savunmacılar, itirafçılar ve inkarcılarla ilgili yasaları uygulamalı Çıkış 22:8
 539. Mirasla ilgili kanunlara uy Sayılar 27:8
 540. Hakim ata Tesniye 16:18
 541. Yargı prosedüründen bihaber hakimleri atama Tesniye 1:17
 542. Anlaşmazlık konusunda çoğunluğa uy Çıkış 23:2
 543. Çoğunluk oyu, azınlık oyundan bir değil en az iki fazla olmalı Çıkış 23:2
 544. Beraat sunumu yapan hakim idam cezası kararında yer almamalı Tesniye 23:2
 545. Mahkeme, taşlama yoluyla idam cezasını uygulamalı Tesniye 22:24
 546. Mahkeme, yakma yoluyla idam cezasını uygulamalı Levililer 20:14
 547. Mahkeme, kılıç yoluyla idam cezasını uygulamalı Çıkış 21:20
 548. Mahkeme, boğma yoluyla idam cezasını uygulamalı Levililer 20:10
 549. Mahkeme, kafirlik ve putperestlikle taşlananları asmalı Tesniye 21:22
 550. İdam edileni aynı gün göm Tesniye 21:23
 551. Gömü işini ertesi güne bırakma Tesniye 21:23
 552. Mahkeme, büyücüyü yaşatmamalı Çıkış 22:17
 553. Mahkeme, günahkarı kırbaçlatmalı Tesniye 25:2
 554. Mahkeme, belirlenen kırbaç sayısını geçmemeli Tesniye 25:3
 555. Mahkeme, ikinci derece kanıta dayanarak kimseyi idam etmemeli Çıkış 23:7
 556. Mahkeme, suça zorlananları cezalandırmamalı Tesniye 22:26
 557. Hakim, katile veya saldırgana acımamalı Tesniye 19:13
 558. Hakim, kişi fakir diye ona acımamalı Levililer 19:15
 559. Hakim, kişi saygın diye ona saygı göstermemeli Levililer 19:15
 560. Hakim, alışkanlıktan kaynaklanan ihlallere taraflı yaklaşmamalı Çıkış 23:6
 561. Hakim adaleti engellememeli Levililer 19:15
 562. Hakim, Yahudiliğe geçmiş veya öksüz birinin davasını çarptırmamalı Tesniye 24:17
 563. Dürüst yargıla Levililer 19:15
 564. Hakim, yargılanan vahşi adamdan korkmamalı Tesniye 1:17
 565. Hakim rüşvet kabul etmemeli Çıkış 23:8
 566. Hakim, iki taraf da hazır bulunmadan şahit dinlememeli Çıkış 23:1
 567. Hakimlere lanet okuma Çıkış 22:27
 568. Devlet veya Sanhedrin liderine lanet okuma Çıkış 22:27
 569. Dürüst Yahudiye lanet okuma Levililer 19:14
 570. Delili olan herkes mahkemede şahitlik yapmalı Levililer 5:1
 571. Şahidi dikkatlice sorguya çek Tesniye 13:15
 572. Failinin ölüm cezasıyla çarptırılabileceği davalarda şahit hakimlik yapmamalı Tesniye 19:17
 573. Tek bir şahidin şahitliğini kabul etme Tesniye 19:15
 574. İhlalciler şahitlik yapmamalı Çıkış 23:1
 575. Davacının akrabaları şahitlik yapmamalı Tesniye 24:16
 576. Yalancı şahitlik yapma Çıkış 20:16
 577. Savunmayı cezalandırmaya çalışan yalancı şahidi cezalandır Tesniye 19:19
 578. Sanhedrin'in kararlarınca hareket et Tesniye 17:11
 579. Sanhedrin'in sözünden çıkma Tesniye 17:11
 580. Tevrat'taki emirlere veya sözlü açıklamalara ekleme yapma Tesniye 13:1
 581. Tevrat'taki emirlerde eksiltme yapma Tesniye 13:1
 582. Annene ve babana lanet etme Çıkış 21:17
 583. Annene ve babana vurma Çıkış 21:15
 584. Anne ve babana saygı göster Çıkış 20:12
 585. Anne ve babandan kork Levililer 19:3
 586. Asi oğul olma Tesniye 21:18
 587. Akrabaların için yas tut Levililer 10:19
 588. Başrahip herhangi bir akrabasına saygıda kusur etmemeli Levililer 21:11
 589. Başrahip, ölü bir bedenle aynı çatı altında bulunmamalı Levililer 21:11
 590. Bir Kohen, akrabaları dışında cenaze veya mezarlığa gitmemeli Levililer 21:1
 591. İsrail'den kral ata Tesniye 17:15
 592. Bir yabancı atama Tesniye 17:15
 593. Kralın fazla karısı olmamalı Tesniye 17:17
 594. Kralın fazla atı olmamalı Tesniye 17:16
 595. Kralın fazla altın ve gümüşü olmamalı Tesniye 17:17
 596. Yedi Kenan ulusunu yok et Tesniye 20:17
 597. Onlardan kimseyi yaşatma Tesniye 20:16
 598. Amalek'in soyunu sil Tesniye 25:19
 599. Amalek'in Yahudi ulusuna yaptıklarını hatırla Tesniye 25:17
 600. Mısır'dan çıkarken çölde Amalek'in vahşeti ve pususunu unutma Tesniye 25:19
 601. Mısır'da kalıcı olarak yerleşme Tesniye 17:16
 602. Kuşattığın şehrin sakinlerine barış sun, kabul ederlerse onlara Tevrat'ta öngörüldüğü gibi davran Tesniye 20:10
 603. Ammon ve Moab'ı kuşatırken onlara barış teklif etme Tesniye 23:7
 604. Kuşatma sırasında meyve ağaçlarına zarar verme Tesniye 20:19
 605. Kamp dışında tuvalet hazırla Tesniye 23:13
 606. Kazması için her askere kazma hazırla Tesniye 23:14
 607. Savaş sırasında askerlerle konuşması için bir rahip ata Tesniye 20:2
 608. Kendine yeni eş alan, yeni ev inşa eden, veya yeni bağını eken adam bir yıl boyunca varlığının tadını çıkarmalı Tesniye 24:5
 609. Bu kişiden cemaatsel veya askeri anlamda katılım bekleme Tesniye 24:5
 610. Savaşta panik olup çekilme Tesniye 20:3
 611. Esir kadın kanunlarına uy Tesniye 21:11
 612. Onu köle olarak satma Tesniye 21:14
 613. Onla cinsel ilişkiye girdikten sonra hizmetçi olarak kullanma Tesniye 21:14

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Bibliyografi[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Eisenberg, Ronald L. The 613 Mitzvot: A Contemporary Guide to the Commandments of Judaism Schreiber Publishing, 2005. ISBN 0-88400-303-5
 • Moses Maimonides, translation by Charles Ber Chavel and Moses ibn Tibbon. The book of divine commandments (the Sefer Ha-mitzvoth of Moses Maimonides) London: Soncino Press, 1940.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Babylonian Talmud, Makkot 23b-24a. As stated by the Jewish Virtual Library: "There is also complete agreement that these 613 mitzvot can be broken down into 248 positive mitzvot (one for each bone and organ of the male body) and 365 negative mitzvot (one for each day of the solar year)."
 2. ^ Babylonian Talmud, Sanhedrin 74a
 3. ^ Chofetz Chaim (1990) (Hebrew). Sefer HaMitzvot HaKatzar. Jerusalem: Feldheim. s. 9, 16, 17. 
 4. ^ HaCohen, Yisrael Meir. The Concise Book of Mitzvoth: The Commandments which can be Observed Today, Trans., Charles Wengrov. Feldheim, 1990.
 5. ^ Talmud Kidduşin 29a
 6. ^ Makkoth 23b
 7. ^ Tesniye 33:04

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]