613 Mitsvot

Vikipedi, özgür ansiklopedi
        

613 Mitsvot (İbraniceתרי"ג מצוות: Taryag Mitzvot, "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (mitsvot) denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" (Torat Moşe, תורת משה), ya da kısaca "Kanun" denir. Mitsvot, İbranice'de mitsva'nın çoğul halidir.

Tevrat'taki bu kuralları çeşitli kereler kodlayıp sıralandırma çabalarında bulunulduysa da en kabul gören numaralandırma sistemi Rambam'ın hazırladığı şekildedir. 613 emrin bazıları icra edilmesi gereken "olumlu emirler" (mitsvot aseh), diğerleri ise yapılması kaçınılması gereken "olumsuz emirler"dir (mitsvot lo taaseh). "Olumsuz emirler" bir senenin günleri gibi 365 tane olup "olumlu emirler" insan vücudundaki kemik sayısı gibi 248 tanedir.[1] 613 sayısı Talmud'da geçse dahi gerçek anlamda Orta Çağ rabinik edebiyatında önem kazandı. "İhlal etmektense ölümün yeğlenmesi" gereken üç tür olumsuz emir kategorisi vardır; bunlar cinayet, puta tapma ve yasak cinsel ilişkiye girmedir.[2]

613 Mitsvot üç kategoriden oluşur. Bunlardan ilki Mişpatim denen mantıken anlamı olan, öldürmeme ve çalmama gibi emirlerdir. İkinci kategori ise Eidus'tur. Bunlar Yahudilik'te geçen beyanlardır. Örneğin, Şabat için Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığı, yedinci gün dinlenip bu günü kutsal kıldığı anlatılır. Üçüncü kategori ise, Hukim denen, mantık aranmaması gereken sebebi olmayan emirlerdir.

Dini önemi olmasına rağmen, Kudüs Tapınağı'nın yıkılması sebebiyle bazı mitsvalar bugün uygulanamamaktadır. Tahminlere göre,[3] bugün uyulabilen 77 olumsuz 194 olumlu emir bulunmaktadır. 26 tanesi sadece İsrail diyarında uygulanabilir.[4] Ayrıca, bazı emirler zaman merkezli olup kadınlar hariç tutulmuştur (örneğin, şofar, suka, lulav, tsitsit ve tefilin).[5] Bazı emirler sadece erkekleri, bazıları sadece kadınları ve hatta bazıları sadece özel Yahudilik statüsü bulunan (ör: Kohen) kişileri bağlar.

613'ün önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Talmud'da Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya verildiği,[6] Tevrat'ta da "Yakup'un topluluğuna miras olarak, Musa bize yasayı verdi" dediği yazılıdır.[7]

Talmud'da yazdığına göre İbranice "Tora"nın (Tevrat) ebced hesabına göre (gematria) değeri 611'dir. Musa'nın Tanrı'dan aldığı 611 emrin yanı sıra Tekvin'de "meyve verip çoğalın" ve sünnet emirleriyle birlikte toplam emir sayısı 613'ü bulur. Talmud'da 613 sayısı Rabbi Simlay'a adanmıştır.

Bir yoruma göre tallitteki tsitsit 613 emir ile bağlantılıdır: Tevrat yorumcusu Raşi'nin hesabına göre, Mişna İbranicesinde tsitsit'in (ציצית) değeri 600'dür. Her püskül 8 ipten oluşur ve 5 dizi düğüm vardır. Bu sayılar eklenince 613 sayısına erişilir. Dolayısıyla tsitsitli kuşam, giyen kişiye Tevrat'ın emirlerini hatırlatır.

613 emire Taryag mitzvot (İbraniceתרי"ג מצוות) denmesinin sebebi, gematriaya göre TaRYaG'ın değerinin 613 olmasıdır.

Musa ibn Meymun'un listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

613 Mitsvot'un listesini yaratan Musa ibn Meymun

Çeşitli zamanlarda çeşitli bilgeler tarafından bu liste farklı sıralamayla ve ender farklılıklarla hazırlanmış olsa dahi geleneksel Yahudilik'te en kabul gören liste Musa ibn Meymun'un listesidir:

 1. Tanrı'yı tanı/bil Çıkış 20:2
 2. Ondan başka tanrıların olduğunu düşünme bile Çıkış 20:3
 3. O'nun tek olduğunu bil Tesniye 6:4
 4. O'nu sev Tesniye 6:5
 5. O'ndan kork Tesniye 10:20
 6. O'nun adını kutsa Levililer 22:32
 7. O'nun adını lekeleme Levililer 22:32
 8. O'nun adıyla bağdaştırılan nesneleri yok etme Tesniye 12:4
 9. O'nun adını konuşan peygamberleri dinle Tesniye 18:15
 10. O'nu sınama Tesniye 6:16
 11. O'nun yolundan yürü Tesniye 28:9
 12. O'nu bilenlere sadık kal Tesniye 10:20
 13. Diğer Yahudileri sev Levililer 19:18
 14. Yahudiliğe geçenleri sev Tesniye 10:19
 15. Yahudi arkadaşlarından nefret etme Levililer 19:17
 16. Günah işleyenleri ayıpla Levililer 19:17
 17. Başkalarını aşağılama Levililer 19:17
 18. Zayıfa baskı yapma Çıkış 22:21
 19. Başkalarını küçük düşürme Levililer 19:16
 20. İntikam alma Levililer 19:18
 21. Kin besleme Levililer 19:18
 22. Tevrat'ı öğren Tesniye 6:7
 23. Tevrat'ı bilenleri ve öğretenleri onurlandır Levililer 19:32
 24. Putlarla ilgilenme Levililer 19:4
 25. Yüreğinin ve gözünün istekleri ardınca gitme Sayılar 19:39
 26. O'na küfretme Çıkış 22:28
 27. Putlara, onlara tapıldığı gibi tapma Çıkış 20:5
 28. Tanrı'ya taptığımız dört şekilde putlara tapma Çıkış 20:5
 29. Kendin için put yapma Çıkış 20:4
 30. Başkaları için put yapma Levililer 19:4
 31. Dekoratif amaçla olsa dahi insan figürü yaratma Çıkış 20
 32. Bir şehri putperestleştirme Tesniye 13:12-13
 33. Putlara tapan şehri yak Tesniye 13:16
 34. Şehri yeniden onarma Tesniye 13:16
 35. Bundan kendine çıkar sağlama Tesniye 13:17
 36. Birini puta tapmaya yönlendirme Tesniye 13:11
 37. Putperesti sevme Tesniye 13:8
 38. Putpereste acıma Tesniye 13:8
 39. Putperesti koruma Tesniye 13:8
 40. Putperesti savunmak için bir şey söyleme Tesniye 13:8
 41. Putpereste ayrımcılık yapmaktan kendini alıkoyma Tesniye 13:8
 42. Putperestlik adına kahinlik yapma Tesniye 13:12-13
 43. Sahte peygamberi dinleme Tesniye 13:4
 44. Tanrı'nın adıyla sahte peygamberlik yapma Tesniye 18:20
 45. Sahte peygamberden korkma Tesniye 18:22
 46. Putların adını anma Çıkış 23:13
 47. Ov (cincilik/medyumluk) yapma Levililer 19:31
 48. Yidoni (ruh çağırma/büyücülük) yapma Levililer 19:31
 49. İlah Molek için çocuklarını ateşte kurban etme Levililer 18:21
 50. Tanrı sunağına put koyma Tesniye 16:21
 51. Oyma taşlara secde etme Levililer 26:1
 52. Tapınak avlusuna ağaç dikme Tesniye 16:21
 53. Putları ve onlara bağlı aksesuarları yok et Tesniye 12:2
 54. Putlardan çıkar sağlama Tesniye 7:25
 55. Putların aksesuarlarından çıkar sağlama Tesniye 7:25
 56. Putperestlerle antlaşma yapma Çıkış 23:32
 57. Onlara acıma Tesniye 17:2
 58. Onların İsrail diyarında yerleşmesine izin verme Çıkış 23:33
 59. Onların gelenek ve giyimlerini taklit etme Levililer 20:23
 60. Batıla inanma Levililer 19:26
 61. Geleceği görmek için transa geçme Tesniye 18:10-11
 62. Astrolojiyle ilgilenme Levililer 19:26
 63. Büyü mırıldanma Tesniye 18:10-11
 64. Ölüyle temasa geçmeye çalışma Tesniye 18:10-11
 65. Ov'a başvurma Tesniye 18:10-11
 66. Yidoni'ye başvurma Tesniye 18:10-11
 67. Sihir yapma Tesniye 18:10-11
 68. Erkekler başının yanlarındaki saçları kesmesin Levililer 19:27
 69. Erkekler sakalını usturayla kesmesin Levililer 19:27
 70. Erkekler kadın kıyafeti giymesin Tesniye 22:5
 71. Kadınlar erkek kıyafeti giymesin Tesniye 22:5
 72. Dövme yapma Levililer 19:28
 73. Yastayken ölü için bedenini yaralama Levililer 19:28
 74. Yastayken saç kesme Tesniye 14:1
 75. Yanlışlıklarını itraf edip tövbe et Sayılar 5:7
 76. Günde iki kere Şema duasını oku Tesniye 6:7
 77. Kadrimutlak'a dualarınla hizmet et Çıkış 23:25
 78. Kohenler Yahudi ulusunu her gün kutsamalı Sayılar 6:23
 79. Başına tefilin tak Tesniye 6:8
 80. Koluna tefilin tak Tesniye 6:8
 81. Her kapıya mezuza tak Tesniye 6:9
 82. Her erkek Sefer Tora yazmalı Tesniye 31:19
 83. Kral'ın kendi adına bir Tevrat'ı olmalı Tesniye 17:18
 84. Kuşamının dört köşesinde tsitsit olmalı Sayılar 15:38
 85. Her öğünden sonra Tanrı'ya şükret Tesniye 8:10
 86. Her erkek çocuğu sekiz günlükken sünnet et Tekvin 17:10
 87. Şabat'ta dinlen Çıkış 23:12
 88. Şabat'ta yasaklanan işleri yapma Çıkış 20:10
 89. Mahkeme Şabat'ta ceza uygulamamalı Çıkış 35:3
 90. Şabat'ta şehir sınırları dışına çıkma Çıkış 16:29
 91. Bu günü Kiduş ve Avdala ile kutsa Çıkış 20:8
 92. Yom Kippur'da dinlen Levililer 23:32
 93. Yom Kippur'da yasaklanmış işler yapma Levililer 23:32
 94. Yom Kippur'da arzularına hakim ol Levililer 16:29
 95. Yom Kippur'da yeme ve içme Levililer 23:29
 96. Pesah'ın ilk günü dinlen Levililer 23:7
 97. Pesah'ın ilk gününde yasaklanmış işler yapma Levililer 23:7
 98. Pesah'ın yedinci günü dinlen Levililer 23:8
 99. Pesah'ın yedinci gününde yasaklanmış işler yapma Levililer 23:8
 100. Şavuot'ta dinlen Levililer 23:21
 101. Şavuot'ta yasaklanmış işler yapma Levililer 23:21
 102. Roşaşana'da dinlen Levililer 23:24
 103. Roşaşana'da yasaklanmış işler yapma Levililer 23:25
 104. Sukkot'ta dinlen Levililer 23:35
 105. Sukkot'ta yasaklanmış işler yapma Levililer 23:35
 106. Şemini Atseret'te dinlen Levililer 23:36
 107. Şemini Atseret'te yasaklanmış işler yapma Levililer 23:36
 108. Nissan'ın 14'ünde hamets (mayalanmış ekmek) yeme Tesniye 16:3
 109. Nissan'ın 14'ünde bütün mayalı ekmekleri ortadan kaldır Çıkış 12:15
 110. Pesah'ın yedi günü boyunca hamets yeme Çıkış 13:3
 111. Pesah'ta yemeğine hamets karıştırma Çıkış 12:20
 112. Bu yedi gün boyunca hamets görme Ex. 13:7
 113. Bu yedi gün boyunca hamets arama Ex. 12:19
 114. Pesah'ın ilk akşamı matsa ye Ex. 12:18
 115. Bu akşamda Mısır'dan çıkışını hatırla Ex. 13:8
 116. Tişri'nin ilk günü (Roşaşana) Şofar'ı duy Num. 29:1
 117. Sukot'un yedi günü boyunca suka (çardak)'da yaşa Lev. 23:42
 118. Lulav ve Etrog'u bu yedi gün boyunca kullan Lev. 23:40
 119. Senede bir defa yarım şekel armağan et Ex. 30:13
 120. Sanhedrin, yeni ayın başlangıcını hesaplamalı Ex. 12:2
 121. Zor zamanlarında eğlenme ve Tanrı'ya yakar Num. 10:9
 122. Ketuba ve kiduşin yoluyla bir kadınla evlen Deut. 22:13
 123. Evlenmediğin kadınla cinsel ilişkiye girme Deut. 23:18
 124. Karını yemekten, giysiden ve cinsel ilişkiden mahrum etme Ex. 21:10
 125. Karından çocuklar edin Gen. 1:28
 126. Boşanmak gerekiyorsa get (boşanma belgesi) yoluyla boşan Deut. 24:1
 127. Erkek, boşandığı karısı başkasıyla evlenmişse, onunla tekrar evlenmemeli Deut. 24:4
 128. Yibbum (çocuksuz ve merhum kardeşin karısıyla evlilik) uygula Deut. 25:5
 129. Kardeş evlenmek istemezse Haliza (çocuksuz ve merhum kardeşin karısını yibbum'dan feragat etme) uygula Deut. 25:9
 130. Haliza yoluyla kayınbiraderiyle bağını koparmayan kadın henüz evlenmemeli Deut. 25:5
 131. Mahkeme, kadını baştan çıkaranı cezalandırmalı Ex. 22:16
 132. Kadına tecavüz eden onunla evlenmeli Deut. 22:29
 133. Bu kişi asla boşanamaz Deut. 22:29
 134. Karısı hakkında kötü konuşan onunla evli kalmalı Deut. 22:19
 135. Ondan boşanmamalı Deut. 22:19
 136. Sotah (kocasını aldatan veya aldattığı düşünülen kadın) kanunları uygulanmalı Num. 5:30
 137. Bu kadının yemeğine yağ koyma Num. 5:15
 138. Bu kadının yemeğine buhur sunma Num. 5:15
 139. Annenle cinsel ilişkiye girme Lev. 18:7
 140. Babanın karısıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:8
 141. Kızkardeşinle cinsel ilişkiye girme Lev. 18:9
 142. Babanın karısının kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:11
 143. Oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:10
 144. Kızınla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:10
 145. Kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:10
 146. Bir kadınla ve onun kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:17
 147. Bir kadınla ve onun oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:17
 148. Bir kadınla ve onun kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:17
 149. Halanla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:12
 150. Teyzenle cinsel ilişkiye girme Lev. 18:13
 151. Amcanın karısıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:14
 152. Gelininle cinsel ilişkiye girme Lev. 18:15
 153. Erkek kardeşinin karısıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:16
 154. Baldızınla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:18
 155. Bir erkek, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli Lev. 18:23
 156. Bir kadın, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli Lev. 18:23
 157. Bir erkek, erkekle cinsel ilişkiye girmemeli Lev. 18:22
 158. Babanla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:7
 159. Amcanla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:14
 160. Başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:20
 161. Âdet dönemindeki kadınla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:19
 162. Yahudi olmayanla evlenme Deut. 7:3
 163. Moav ve Ammon erkeklerine Yahudi ulusundan kız verme Deut. 23:3
 164. Yahudiliğe geçen üçüncü nesil Mısırlının Yahudi ulusuna katılmasına mani olma Deut. 23:7-8
 165. Üçüncü nesil Edomlularla evlenmeye çekinme Deut. 23:7-8
 166. Yasa dışı doğan çocuğu Yahudi ulusunun içine sokma Deut. 23:2
 167. Hadım olan erkeği bir Yahudiyle evlendirme Deut. 23:1
 168. Hadım edilmiş erkek hayvanı Tanrı'ya sunma Lev. 22:24
 169. Başrahip bir dulla evlenmemeli Lev. 21:14
 170. Başrahip bir dulla cinsel ilişkiye girmemeli Lev. 21:14-15
 171. Başrahip bakireyle evlenmeli Lev. 21:13
 172. Bir Kohen boşanmış bir kadınla evlenmemeli Lev. 21:7
 173. Bir Kohen zona (fahişe) ile evlenmemeli Lev. 21:7
 174. Bir Kohen kirletilmiş kadınla evlenmemeli Lev. 21:7
 175. Yasaklı bir kadınla cinsel ilişkiye girme Lev. 18:6
 176. Hayvanların kaşer olup olmadığını incele Lev. 11:2
 177. Kanatlı hayvanların kaşer olup olmadığını incele Deut. 14:11
 178. Balıkların kaşer olup olmadığını incele Lev. 11:9
 179. Çekirgelerin kaşer olup olmadığını incele Lev. 11:21
 180. Kaşer olmayan hayvan yeme Lev. 11:4
 181. Kaşer olmayan kanatlı hayvan yeme Lev. 11:13
 182. Kaşer olmayan balık yeme Lev. 11:11
 183. Kaşer olmayan uçan böcek yeme Deut. 14:19
 184. Kaşer olmayan yerde sürünen yaratık yeme Lev. 11:41
 185. Kaşer olmayan kurt yeme Lev. 11:44
 186. Yerdeki meyvenin içinden çıkan kurdu yeme Lev. 11:42
 187. Kaşer olanlar dışında suda yaşayan yaratık yeme Lev. 11:43
 188. Dini ayinle öldürülmemiş hayvanı yeme Deut. 14:21
 189. Taşlanmaya hükümlü öküzden faydalanma Ex. 21:28
 190. Ölümcül şekilde yaralanmış hayvanın etini yeme Ex. 22:30
 191. Canlı hayvandan koparılan organı yeme Deut. 12:23
 192. Kan yeme Lev. 3:17
 193. Kaşer olan hayvanların belli başlı yağlarını yeme Lev. 3:17
 194. Uyluk kemiği üzerindeki siniri yeme Gen. 32:32
 195. Etli ve sütlülerin birlikte piştiği yemeği yeme Ex. 23:19
 196. Etle sütü birlikte pişirme Ex. 34:26
 197. Omer'den önce yeni tahıl yeme Lev. 23:14
 198. Omer'den önce kavrulmuş tahıl yeme Lev. 23:14
 199. Omer'den önce taze tahıl yeme Lev. 23:14
 200. Ağaç üç yaşını doldurmadan meyvesini yeme Lev. 19:23
 201. Aynı bağdan gelen farklı tohumları yeme Deut. 22:9
 202. Vergiye ayrılan meyveyi yeme Lev. 22:15
 203. Putlara sunulan şaraptan içme Deut. 32:38
 204. Hayvanı yemeden önce dini kurallara göre kes Deut. 12:21
 205. Bir hayvanı çocuklarıyla aynı günde kesme Lev. 22:28
 206. Kesilen hayvanın kanını toprakla ört Lev. 17:13
 207. Yavru kuşu almadan önce annesini uzağa gönder Deut. 22:6
 208. Yuvasından çıkarılan anne kuşu serbest bırak Deut. 22:7
 209. Tanrı'nın adını kullanıp yalan yere yemin etme Lev. 19:12
 210. Tanrı'nın adını boş yere ağzına alma Ex. 20:7
 211. Sana bırakılan emanetin sende olduğunu inkâr etme Lev. 19:11
 212. Madden hile yapma Lev. 19:11
 213. Mahkeme tarafından gerek görülürse doğru söylediğini ispatlamak için Tanrı'nın adını kullanıp yemin et Deut. 10:20
 214. Dile getirileni yerine getir Deut. 23:24
 215. Yeminini ve antlaşmanı bozma Num. 30:3
 216. Antlaşmaları geçersiz sayan kıstaslar Tevrat'ta belirtilmiştir Num. 30:3
 217. Nazir (Kendini Tanrı'ya adayan) saçını uzatmalı Num. 6:5
 218. Saçını kesmemeli Num. 6:5
 219. Şarap, şarap karışımı veya şarap sirkesi içmemeli Num. 6:3
 220. Taze üzüm yememeli Num. 6:3
 221. Kuru üzüm yememeli Num. 6:3
 222. Üzüm çekirdeği yememeli Num. 6:4
 223. Üzüm derisi yememeli Num. 6:4
 224. Nazir, ölü bedenle aynı çatı altında bulunmamalı Num. 6:6
 225. Ölüye temas etmemeli Num. 6:7
 226. Nazirlik dönemi bittiğinde kurban sunup saçını tıraş etmeli Num. 6:9
 227. İnsanların değerini Tevrat'taki gibi takdir et Lev. 27:2
 228. Kutsal hayvanların değerini takdir et Lev. 27:12-13
 229. Kutsal evlerin değerini takdir et Lev. 27:14
 230. Kutsal tarlaların değerini takdir et Lev. 27:16
 231. Bir şeye sahip olmaya mani olan (herem) kurallara uy Lev. 27:28
 232. Herem satma Lev. 27:28
 233. Herem'i geri alma Lev. 27:28
 234. Karışık tohumları birlikte ekme Lev. 19:19
 235. Bağda tahıl veya yeşillik ekme Deut. 22:9
 236. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme Lev. 19:19
 237. Farklı cinsten iki hayvanı birlikte çalıştırma Deut. 22:10
 238. Şaatnez (yünle keteni birlikte) giyme Deut. 22:11
 239. Tarlanın bir köşesini devşirmeyip burayı fakirlere bırak Lev. 19:10
 240. Tarlanı, sınırlara kadar biçme Lev. 19:9
 241. Tarlada hasattan arta kalan başakları bırak Lev. 19:9
 242. Tarlada hasattan arta kalan başakları toplama Lev. 19:9
 243. Bağda hasattan arta kalan üzümleri bırak Lev. 19:10
 244. Bağda hasattan arta kalan üzümleri toplama Lev. 19:10
 245. Ham üzüm salkımlarını bırak Lev. 19:10
 246. Ham üzüm salkımlarını toplama Lev. 19:10
 247. Tarlada unutulmuş demetleri bırak Deut. 24:19
 248. Onları toplamak için geri gitme Deut. 24:19
 249. Hasadın onda birini fakire ayır Deut. 14:28
 250. Tsedaka ver Deut. 15:8
 251. Fakire sadaka vermezlik yapma Deut. 15:7
 252. Terumah Gedolah (Kohen için armağan) ayır Deut. 18:4
 253. Leviler aşar vergisinin onda birini ayırmalı Num. 18:26
 254. Ondalıklar arasında ayırım yapma, ayrı ayrı düzenle Ex. 22:28
 255. Kohen olmayan, Kohen'e ayrılan Teruma'yı yememeli Lev. 22:10
 256. Kohen'in konuğu ve işçisi dahi Teruma yememeli Lev. 22:10
 257. Sünnetsiz Kohen Teruma yememeli Ex. 12:48
 258. Saf olmayan Kohen Teruma yememeli Lev. 22:4
 259. Bir halala Teruma yememeli Lev. 22:12
 260. Her ekin yılında bir Maaser (ondalık) Levilere ayır Num. 18:24
 261. İkinci bir ondalık (Maaser Şeni) ayır Deut. 14:22
 262. Bundan gelecek parayı yemek, içecek ve merhemden başka bir şey için ayırma Deut. 26:14
 263. Maaser Şeni saf olmadığı sürece yeme Deut. 26:14
 264. Yas tutan, yasın ilk gününde Maaser Şeniden faydalanmamalı Deut. 26:14
 265. Maaser Şeni tahıllarını Kudüs'ün dışında yeme Deut. 12:17
 266. Maaser Şeni şarap ürünlerini Kudüs'ün dışında tüketme Deut. 12:17
 267. Maaser Şeni yağını Kudüs'ün dışında tüketme Deut. 12:17
 268. Ekinin dördüncü yılında tahıllar tümüyle Maaser Şeni dibi kutsal amaçla kullanılmalı Lev. 19:24
 269. Aşarların itirafını ekinin dördüncü ve yedinci yıllarında oku Deut. 26:13
 270. Ekinin ilk meyvelerini ayırıp Tapınağa getir Ex. 23:19
 271. Kohenler, ilk meyveleri Kudüs'ün dışında yememeli Deut. 12:17
 272. Bunların sunumlarıyla ilgili Tevrat parçalarını oku Deut. 26:5
 273. Hamurun bir kısmını Kohen'e ayır Num. 15:20
 274. Kesilen hayvanların ön ayaklarını, yanaklarını ve abomasumunu Kohen'e ver Deut. 18:3
 275. Kurban kesilen ilk koyunu Kohen'e ver Deut. 18:4
 276. Pidyon parasının Kohen'e ver Num. 18:15
 277. İlk doğan eşeğin hakkını almak için Kohen'e koyun ver Ex. 13:13
 278. Sahibi, eşeğin hakkını almak istemezse eşeğin boynunu kır Ex. 13:13
 279. Yedi yılda bir toprağı nadasa bırak Ex. 34:21
 280. Yedinci yıl toprağı işleme Lev. 25:4
 281. Bu yılda meyve veren ağacı budama Lev. 25:4
 282. Hasadının ardından süreni biçme Lev. 25:5
 283. Budanmamış asmanın üzümünü toplama Lev. 25:5
 284. Bu yılda büyüyen bütün ürünleri serbest bırak Ex. 23:11
 285. Yedinci yıl sana olan borçlardan feragat et Deut. 15:2
 286. Borçluya baskı yapma Deut. 15:2
 287. Yedinci yıl yakın diye ihtiyacı olana borç vermemezlik yapma Deut. 15:9
 288. Sanhedrin, yedi yılda bir kutlanan Şabat yılının yedi kere geçmesini hesaplamalı (49 yıl) Lev. 25:8
 289. Sanhedrin, ellinci yılı kutsamalı Lev. 25:10
 290. Tişri'nin onunda kölenin serbest bırakılması için şofar çal Lev. 25:9
 291. Ellinci yıl toprağı işleme Lev. 25:11
 292. Ellinci yıl kendinden büyüyen vahşi ürünü normal yolla toplama Lev. 25:11
 293. Ellinci yıl budanmamış asmanın üzümünü toplama Lev. 25:11
 294. Satılan aile mülkleri için kanuna danış Lev. 25:24
 295. İsrail'de toprakları sonsuza kadar satma Lev. 25:23
 296. Surlar içindeki bir kentte ev satımıyla ilgili kanunlara uy Lev. 25:29
 297. Levi kabilesine İsrail diyarından topraklar değil her kabileden şehir/ler tahsis edilmeli Deut. 18:1
 298. Leviler savaş ganimetinden faydalanmamalı Deut. 18:1
 299. Levilere yaşamaları için şehirler ve işlemeleri için o şehrin etrafındaki toprakları ver Num. 35:2
 300. Bu topraklar satılmamalı ve her zaman Levilerin olmalı Lev. 25:34
 301. Kudüs'te tapınak inşa et Ex. 25:8
 302. Metalle yontulmuş taş altar inşa etme Ex. 20:23-24
 303. Altar üzerine basamakla çıkma Ex. 20:26
 304. Tapınağa saygı göster Lev. 19:30
 305. Tapınak bölgesini koru Num. 18:2
 306. Tapınağı korumasız bırakma Num. 18:5
 307. Meshetmek için yağ hazırla Ex. 30:31
 308. Meshetme yağını yeniden yaratma Ex. 30:32
 309. Meshetme yağsız meshetme Ex. 30:32
 310. Aynı reçeteyle buhur yakma Ex. 30:37
 311. Altın Altar'da buhur dışında bir şey yakma Ex. 30:9
 312. Leviler Ahit Sandığı'nı omuzlarında taşımalı Num. 7:9
 313. Sandıktan gereçleri çıkarma Ex. 25:15
 314. Leviler Tapınak'ta çalışmalı Num. 18:23
 315. Bir Levi, başka bir Levi veya Kohen'in işini yapmamalı Num. 18:3
 316. Kohen'i bir tapınma hizmetine ithaf et Lev. 21:8
 317. Kohenler'in vardiyaları bayramlarda eşit olmalı Deut. 18:6-8
 318. Kohenler tapınma sırasında ruhbani kuşamlarını giyinmeli Ex. 28:2
 319. Ruhbani giysileri yırtma Ex. 28:32
 320. Kohen Gadol'un göğüslüğü efoddan gevşetilmemeli Ex. 28:28
 321. Bir Kohen Tapınağa sarhoş girmemeli Lev. 10:9
 322. Bir Kohen Tapınağa başı açık girmemeli Lev. 10:6
 323. Bir Kohen Tapınağa yırtık kuşamla girmemeli Lev. 10:6
 324. Bir Kohen Tapınağa gelişigüzel girmemeli Lev. 16:2
 325. Bir Kohen, tapınma sırasında Tapınağı terk etmemeli Lev. 10:7
 326. Tapınak'tan saf olmayanı çıkar Num. 5:2
 327. Saf olmayanlar Tapınağa girmemeli Num. 5:3
 328. Saf olmayanlar Tapınak Dağı bölgesine girmemeli Deut. 23:11
 329. Saf olmayan Kohenler hizmet etmemeli Lev. 22:2
 330. Saf olmayan Kohen, hizmet edebilmesi için mikveye girdikten sonra günbatımına kadar beklemeli Lev. 22:7
 331. Bir Kohen, hizmet etmeden önce ellerini ve ayaklarını yıkamalı Ex. 30:19
 332. Fiziksel kusurlu bir Kohen tapınağa girmemeli veya altara yaklaşmamalı Lev. 21:23
 333. Fiziksel kusurlu bir Kohen hizmet etmemeli Lev. 21:17
 334. Geçici kusuru bulunan Kohen hizmet etmemeli Lev. 21:17
 335. Kohen olmayan hizmet etmemeli Num. 18:4
 336. Sadece kusursuz hayvalar sun Lev. 22:21
 337. Altarda kusurlu hayvan ithaf etme Lev. 22:20
 338. Öldürme Lev. 22:22
 339. Kanını saçma Lev. 22:24
 340. Yağını yakma Lev. 22:22
 341. Geçici kusuru olan hayvan sunma Deut. 17:1
 342. Yahudi olmayanlar tarafından sunulsa dahi kusurlu hayvan kurban etme Lev. 22:25
 343. İthaf edilmiş hayvanı yaralama Lev. 22:21
 344. Niteliğini yitirmiş ithaf olunan hayvana sahip çık Deut. 12:15
 345. En az sekiz günlük hayvan sun Lev. 22:27
 346. Fuhuş parasıyla satın alınan veya bir köpekle değiş tokuş edilen hayvan sunma Deut. 23:19
 347. Altarda bal veya maya yakma Lev. 2:11
 348. Bütün kurbanlarını tuzla Lev. 2:13
 349. Kurbanlarından tuzu eksik etme Lev. 2:13
 350. Yakılan sunuları Tevrat'taki prosedüre göre uygula Lev. 1:3
 351. Etini yeme Deut. 12:17
 352. Günah sunuları prosedürüne uy Lev. 6:18
 353. İç günah sunularının etini yeme Lev. 6:23
 354. Günah sunusu olan kuşun kanadını koparma Lev. 5:8
 355. Suçluluk duygusu sunuları prosedürüne uy Lev. 7:1
 356. Kohenler, Tapınak'ta kurban edilen hayvanın etini yemeli Ex. 29:33
 357. Kohenler eti, Tapınak avlusu dışında yememeli Deut. 12:17
 358. Kohen olmayan kurbanın etini yememeli Ex. 29:33
 359. Barış sunuları prosedürüne uy Lev. 7:11
 360. Küçük kurbanların etini, kanını saçmadan önce yeme Deut. 12:17
 361. Tevrat'ta anlatıldığı gibi öğün sunuları getir Lev. 2:1
 362. Günahkarların öğün sunularına yağ koyma Lev. 5:11
 363. Günahkarların öğün sunularına buhur koyma Lev. 3:11
 364. Başrahibe sunulan öğün sunusunu yeme Lev. 6:16
 365. Öğün sunusunu mayalı ekmek gibi fırına verme Lev. 6:10
 366. Kohenler, öğün sunularından arta kalanları yemeli Lev. 6:9
 367. Zorunlu ve gönüllü sunuları Tapınağa ilk festivalde getir Deut. 12:5-6
 368. Dilek adağı adadığında bunu yerine getirmeyi savsaklama Deut. 23:21
 369. Tüm sunularını Tapınak'ta kurban et Deut. 12:11
 370. Tüm sunularını İsrail dışından Tapınağa getir Deut. 12:26
 371. Avlu dışında kurban kesme Lev. 17:4
 372. Avlu dışında hiçbir kurban sunma Deut. 12:13
 373. Günde iki koyun sun Num. 28:3
 374. Altarda her gün ateş yak Lev. 6:6
 375. Ateşi söndürme Lev. 6:6
 376. Altardaki külleri her gün temizle Lev. 6:3
 377. Her gün buhur yak Ex. 30:7
 378. Her gün Tapınak'taki menorayı yak Ex. 27:21
 379. Kohen Gadol her gün öğün sunusu getirmeli Lev. 6:13
 380. Yakılacak sunu olarak Şabat'ta fazladan iki tane koyun getir Num. 28:9
 381. Göstermelik ekmek yap Ex. 25:30
 382. Roş Hodeş (Ay başı)'te fazladan sunu getir Num. 28:11
 383. Pesah'ta fazladan sunu getir Num. 28:19
 384. Her biçilen üründen bir demet sun Lev. 23:10
 385. Her erkek Omer saymalı Lev. 23:15
 386. Şavuot'ta fazladan sunu getir Num. 28:26
 387. Kurbana eşlik edecek sallamalık iki ekmek getir Lev. 23:17
 388. Roşaşana'da fazladan sunu getir Num. 29:2
 389. Yom Kipur'da fazladan sunu getir Num. 29:8
 390. Sukot'ta fazladan sunu getir Num. 29:13
 391. Şmini Atseret'te fazladan sunu getir Num. 29:35
 392. Uygunsuz ve kusurlu kurbanları yeme Deut. 14:3
 393. Uygunsuz amaçlarla kurban edilen eti yeme Lev. 7:18
 394. Kurbanları, yenmesi gereken süre içinde yeyip süreyi geçirme Lev. 22:30
 395. Arta kalanı yeme Lev. 19:8
 396. Saflığı bozulan kurbanı yeme Lev. 7:19
 397. Saf olmayan kurbanı yeme Lev. 7:20
 398. Kurbandan arta kalanı yak Lev. 7:17
 399. Saf olmayan tüm kurbanları yak Lev. 7:19
 400. Aharey Mot peraşasında anlatıldığı gibi Yom Kipur prosedürüne uy Lev. 16:3
 401. Adanmış nesnelere karşı günah işleyen, o nesnenin değerini, artı beşte birini ve artı kurbanlık ödemeli Lev. 5:16
 402. Adanmış hayvanları çalıştırılma Deut. 15:19
 403. Adanmış hayvanın yününü çırpma Deut. 15:19
 404. Pesah kurbanı belirtilen zamanda yapılmalı Ex. 12:6
 405. Hamur mayası bulunduran kurban kesmemeli Ex. 23:18
 406. Yağı gece boyunca bırakma Ex. 23:18
 407. İkinci Pesah koyunu kes Num. 9:11
 408. Nissan'ın on dördünde Pesah koyununu matsa ve maror ile ye Ex. 12:8
 409. İkinci Pesah koyununu İyar'ın onbeşinde ye Num. 9:11
 410. Kaynatılmış veya çiğ Pesah koyunu eti yeme Ex. 12:9
 411. Pesah etini, grubun sınırları dışına çıkarma Ex. 12:46
 412. Dinden çıkan eti yememeli Ex. 12:43
 413. Kalıcı veya geçici işçiler eti yememeli Ex. 12:45
 414. Sünnetsiz erkek eti yememeli Ex. 12:48
 415. Pesah sunusunun kemiğini kırma Ex. 12:46
 416. İkinci Pesah sunusunun kemiğini kırma Num. 9:12
 417. Pesah sunusunun etini sabaha bırakma Ex. 12:10
 418. İkinci Pesah sunusunun etini sabaha bırakma Num. 9:12
 419. Ondördündeki bayram sunusunun etini onaltısına bırakma Deut. 16:4
 420. Pesah, Şavuot ve Sukot'ta Tapınak'tan görülmeli Deut. 16:16
 421. Şaloş Regalim'i kutla (barış sunusu getir) Ex. 23:14
 422. Şaloş Regalim'de mutlu ol (barış sunusu getir) Deut. 16:14
 423. Sunusuz Tapınağa gelme Deut. 16:16
 424. Mutlu olmaktan ve Levilere hediye sunmaktan kendini alıkoyma Deut. 12:19
 425. Bunu takip eden yedi yılda halkı toplayıp bir araya getir Deut. 31:12
 426. İlk doğan hayvanı ayır Ex. 13:12
 427. Kohenler kusursuz ilk doğan hayvanı Kudüs dışında yememeli Deut. 12:17
 428. İlk doğan hayvanı Tapınak'tan feragat ettirme Num. 18:17
 429. Hayvanlardan ondalık ayır Lev. 27:32
 430. Ondalıktan feragat etme Lev. 27:33
 431. Günahları için herkes Tapınağa günah sunusu getirmeli Lev. 4:27
 432. Suç işleyip işlemediğinden emin değilsen aşam taluy (tapınak sunusu) getir Lev. 5:17-18
 433. Suç işlediğini öğrendiysen aşam vaday (tapınak sunusu) getir Lev. 5:25
 434. oleh ve yored (tapınak sunusu) getir (kişi varlıklıysa bir hayvan; değilse bir kuş veya bir öğün) Lev. 5:7-11
 435. Kurallarda hata yapılmışsa Sanhedrin Tapınağa sunu getirmeli Lev. 4:13
 436. (Vajinal) Kanaması olan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Lev. 15:28-29
 437. Doğum yapan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Lev. 12:6
 438. (İdrar yolunda) Akıntısı olan adam mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Lev. 15:13-14
 439. Fiziksel kusuru olanlar mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli Lev. 14:10
 440. Kurbanlık ayrılan hayvanı başka bir hayvanla değiştirme Lev. 27:10
 441. Eğer hayvan değiştirilirse, yeni hayvan, değiştirilen ile birlikte, kutsallığını sürdürür Lev. 27:10
 442. Kutsal hayvanı bir sunu türünden diğerine değiştirme Lev. 27:26
 443. Ölülerin saf olmayışı kuralına uy Num. 19:14
 444. Kızıl İnek (Para Aduma) ile ilgili prosedüre uy Num. 19:2
 445. Su serpme ile ilgili yasalara uy Num. 19:21
 446. Tevrat'ta anlatılan Tzaraat (fiziksel kusuru olan insanlar) ile ilgili kanunlara uy Lev. 13:12
 447. Kusurlu kişi, saf olmadığını belirten işareti kaldırmamalı Deut. 24:8
 448. Kusurlu kişi, kusurunu ifşa eden saçını tıraş etmemeli Lev. 13:33
 449. Kusurlu kişi, giysisini yırtarak durumunu halka bildirmeli, saçını, dudaklarını örtecek kadar uzatmalı Lev. 13:45
 450. Kusurlu kişiyi saflaştırmak için anlatılan kurallara uy Lev. 14:2
 451. Kusurlu kişi, saflaşmadan önce saçlarını tıraş etmeli Lev. 14:9
 452. Tzaraat giysileri ile ilgili kurallara uy Lev. 13:47
 453. Tzaraat evi ile ilgili kurallara uy Lev. 13:34
 454. Nida ile ilgili kurallara uy Lev. 15:19
 455. Doğumdan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Lev. 12:2
 456. Kadının akıntısı (kanama) ile ilgili safsızlık kurallarına uy Lev. 15:25
 457. Erkeğin akıntısı (enfekte olmuş dölün düzensiz boşalması) ile ilgili safsızlık kurallarına uy Lev. 15:3
 458. Ölü hayvandan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Lev. 11:39
 459. Sekiz şratsim (böcek)'den kaynaklanan safsızlık kurallarına uy Lev. 11:29
 460. (Normal) Boşalma ile ilgili safsızlık kurallarına uy Lev. 15:16
 461. Sıvı ve katı yemeklerle ilgili safsızlık kurallarına uy Lev. 11:34
 462. Saf olmayan herkes saflaşmak için mikveye girmeli Lev. 15:16
 463. Öküzün boynuzlamasından kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Ex. 21:28
 464. Hayvanın yemesinden kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Ex. 22:4
 465. Çukurdan kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Ex. 21:33
 466. Ateşten kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı Ex. 22:5
 467. Gizlice para çalma Lev. 19:11
 468. Mahkeme, hırsıza cezai yaptırımlar uygulamalı Ex. 21:37
 469. Her kişi, tartısının ve ağırlıklarının hatasız olduğuna emin olmalı Lev. 19:36
 470. Tartı ve ağırlıkta haksızlık yapma Lev. 19:35
 471. Kullanılmasa dahi hatalı tartı ve ağırlık bulundurma Deut. 25:13
 472. Hırsızlık yapmak için sınırı değiştirme Deut. 19:14
 473. Adam kaçırma Ex. 20:13
 474. Açıkça soyma Lev. 19:13
 475. İşçine maaş veya alacaklıya borcunu ödemezlik yapma Lev. 19:13
 476. Başkasının varlığını eline geçirmek için hile yapma Ex. 20:15
 477. Başkasının malına göz koyma Deut. 5:19
 478. Çalınmış nesneyi veya onun değerini iade et Lev. 5:23
 479. Kayıp olanı görmezlikten gelme Deut. 22:3
 480. Kayıp olanı iade et Deut. 22:1
 481. Mahkeme, başkasına saldırana veya malına zarar verene karşı kanunlar yürürlüğe sokmalı Ex. 21:18
 482. Öldürme Ex. 20:13
 483. Katili kefaletle serbest bırakma Num. 35:31
 484. Mahkeme, kazayla cinayet işleyeni mülteci şehrine göndermeli Num. 35:25
 485. Mülteci şehrine göndermemek için bedel alma Num. 35:32
 486. Katili yargılamadan öldürme Num. 35:12
 487. Takip edileni koru, gerekirse takip edenin canını al Deut. 25:12
 488. Takip edene acıma Num. 35:12
 489. Birinin hayatı tehlikedeyse boş boş durma Lev. 19:16
 490. Mülteci şehirleri kur ve oraya ulaşım sağla Deut. 19:3
 491. Faili meçhul cinayet olursa dereli bir vadide düvenin boynunu kır Deut. 21:4
 492. Nehir vadisi toprağını işleme Deut. 21:4
 493. Evinde engel ve çukura izin verme Deut. 22:8
 494. Çatına korkuluk koy Deut. 22:8
 495. Körün önüne engel koyma (veya zararlı tavsiye verme) Lev. 19:14
 496. Artık taşıyamayana, hayvanından yükünü indirmeye yardım et Ex. 23:5
 497. Başkalarına, hayvalarını yüklemesine yardım et Deut. 22:4
 498. Zorluk içinde olanları perişan bırakma (yük indirmesine veya bindirmesin yardım et) Deut. 22:4
 499. Satışları Tevrat'taki kanunlara göre yap Lev. 25:14
 500. Bir madde için yüksek fiyat biçme, değerinden az ödeme Lev. 25:14
 501. Kimseyi aşağılayıp sözlü zarar verme Lev. 25:17
 502. Yahudiliğe geçene maddi hile yapma Ex. 22:20
 503. Yahudiliğe geçeni aşağılayıp sözlü zarar verme Ex. 22:20
 504. Kanunlara uygun olarak İbrani köle satın al Ex. 21:2
 505. Onu köle olarak satma Lev. 25:42
 506. Onu baskıyla çalıştırma Lev. 25:43
 507. Yahudi olmayanın onu baskıyla çalıştırmasına izin verme Lev. 25:53
 508. Onu köle gibi çalıştırma Lev. 25:39
 509. Serbest bırakıldığı zaman ona hediyeler ver Deut. 15:14
 510. Onu eli boş gönderme Deut. 15:13
 511. Yahudi hizmetçi kızın geri alınmasına izin ver Ex. 21:8
 512. Yahudi hizmetçi kızla nişanlan Ex. 21:8
 513. Efendi, hizmetçisini satmamalı Ex. 21:8
 514. Kaburgalarından sakatlanmadığı sürece Kenanlı hizmetçiler ömür boyu çalışmalı Lev. 25:46
 515. İsrail'e kaçmış köleyi iade etme Deut. 23:16
 516. İsrail'e sığınan köleye yanlış yapma Deut. 23:16
 517. Mahkeme, paralı işçi ve paralı korumalar ile ilgili yasaları uygulamalı Ex. 22:9
 518. Maaşları, hakkedildiği zaman öde Deut. 24:15
 519. Ödemeyi geciktirme Lev. 19:13
 520. Paralı işçi, çalıştığı topraktan hasat edilmemiş ürünü yiyebilir Deut. 23:25
 521. İşçi mesai zamanında yememeli Deut. 23:26
 522. İşçi yiyeceğinden fazlasını almamalı Deut. 23:25
 523. Tarlayı sabanlayan öküzün ağzını bağlama Deut. 25:4
 524. Mahkeme, borçluyla ilgili yasaları uygulamalı Ex. 22:13
 525. Mahkeme, maaşını almayan koruma ile ilgili yasaları uygulamalı Ex. 22:6
 526. Fakir ve mahruma borç ver Ex. 22:24
 527. Paraları yoksa ödeme için zorlama Ex. 22:24
 528. Putperestleri ödeme için zorla Deut. 15:3
 529. Borç veren zorla teminat almamalı Deut. 24:10
 530. Teminatı, ihtiyacı varsa borçluya iade et Deut. 24:13
 531. İhtiyaç varsa iadesini geciktirme Deut. 24:12
 532. Duldan teminat alma Deut. 24:17
 533. Yemek hazırlamakta kullanılan kap kacağı teminat olarak alma Deut. 24:6
 534. Faizle borç verme Lev. 25:37
 535. Faizle borç alma Deut. 23:20
 536. Borç faizinde, garantide, şahitlikte ve yazılı taahhütnamede aracılık yapma Ex. 22:24
 537. Putperestlerden faizle borç alıp ver Deut. 23:21
 538. Mahkeme, savunmacılar, itirafçılar ve inkârcılarla ilgili yasaları uygulamalı Ex. 22:8
 539. Mirasla ilgili kanunlara uy Num. 27:8
 540. Hakim ata Deut. 16:18
 541. Yargı prosedüründen bihaber hakimleri atama Deut. 1:17
 542. Anlaşmazlık konusunda çoğunluğa uy Ex. 23:2
 543. Çoğunluk oyu, azınlık oyundan bir değil en az iki fazla olmalı Ex. 23:2
 544. Beraat sunumu yapan hakim idam cezası kararında yer almamalı Deut. 23:2
 545. Mahkeme, taşlama yoluyla idam cezasını uygulamalı Deut. 22:24
 546. Mahkeme, yakma yoluyla idam cezasını uygulamalı Lev. 20:14
 547. Mahkeme, kılıç yoluyla idam cezasını uygulamalı Ex. 21:20
 548. Mahkeme, boğma yoluyla idam cezasını uygulamalı Lev. 20:10
 549. Mahkeme, kafirlik ve putperestlikle taşlananları asmalı Deut. 21:22
 550. İdam edileni aynı gün göm Deut. 21:23
 551. Gömü işini ertesi güne bırakma Deut. 21:23
 552. Mahkeme, büyücüyü yaşatmamalı Ex. 22:17
 553. Mahkeme, günahkarı kırbaçlatmalı Deut. 25:2
 554. Mahkeme, belirlenen kırbaç sayısını geçmemeli Deut. 25:3
 555. Mahkeme, ikinci derece kanıta dayanarak kimseyi idam etmemeli Ex. 23:7
 556. Mahkeme, suça zorlananları cezalandırmamalı Deut. 22:26
 557. Hakim, katile veya saldırgana acımamalı Deut. 19:13
 558. Hakim, kişi fakir diye ona acımamalı Lev. 19:15
 559. Hakim, kişi saygın diye ona saygı göstermemeli Lev. 19:15
 560. Hakim, alışkanlıktan kaynaklanan ihlallere taraflı yaklaşmamalı Ex. 23:6
 561. Hakim adaleti engellememeli Lev. 19:15
 562. Hakim, Yahudiliğe geçmiş veya öksüz birinin davasını çarptırmamalı Deut. 24:17
 563. Dürüst yargıla Lev. 19:15
 564. Hakim, yargılanan vahşi adamdan korkmamalı Deut. 1:17
 565. Hakim rüşvet kabul etmemeli Ex. 23:8
 566. Hakim, iki taraf da hazır bulunmadan şahit dinlememeli Ex. 23:1
 567. Hakimlere lanet okuma Ex. 22:27
 568. Devlet veya Sanhedrin liderine lanet okuma Ex. 22:27
 569. Dürüst Yahudiye lanet okuma Lev. 19:14
 570. Delili olan herkes mahkemede şahitlik yapmalı Lev. 5:1
 571. Şahidi dikkatlice sorguya çek Deut. 13:15
 572. Failinin ölüm cezasıyla çarptırılabileceği davalarda şahit hakimlik yapmamalı Deut. 19:17
 573. Tek bir şahidin şahitliğini kabul etme Deut. 19:15
 574. İhlalciler şahitlik yapmamalı Ex. 23:1
 575. Davacının akrabaları şahitlik yapmamalı Deut. 24:16
 576. Yalancı şahitlik yapma Ex. 20:16
 577. Savunmayı cezalandırmaya çalışan yalancı şahidi cezalandır Deut. 19:19
 578. Sanhedrin'in kararlarınca hareket et Deut. 17:11
 579. Sanhedrin'in sözünden çıkma Deut. 17:11
 580. Tevrat'taki emirlere veya sözlü açıklamalara ekleme yapma Deut. 13:1
 581. Tevrat'taki emirlerde eksiltme yapma Deut. 13:1
 582. Annene ve babana lanet etme Ex. 21:17
 583. Annene ve babana vurma Ex. 21:15
 584. Anne ve babana saygı göster Ex. 20:12
 585. Anne ve babandan kork Lev. 19:3
 586. Asi oğul olma Deut. 21:18
 587. Akrabaların için yas tut Lev. 10:19
 588. Başrahip herhangi bir akrabasına saygıda kusur etmemeli Lev. 21:11
 589. Başrahip, ölü bir bedenle aynı çatı altında bulunmamalı Lev. 21:11
 590. Bir Kohen, akrabaları dışında cenaze veya mezarlığa gitmemeli Lev. 21:1
 591. İsrail'den kral ata Deut. 17:15
 592. Bir yabancı atama Deut. 17:15
 593. Kralın fazla karısı olmamalı Deut. 17:17
 594. Kralın fazla atı olmamalı Deut. 17:16
 595. Kralın fazla altın ve gümüşü olmamalı Deut. 17:17
 596. Yedi Kenan ulusunu yok et Deut. 20:17
 597. Onlardan kimseyi yaşatma Deut. 20:16
 598. Amalek'in soyunu sil Deut. 25:19
 599. Amalek'in Yahudi ulusuna yaptıklarını hatırla Deut. 25:17
 600. Mısır'dan çıkarken çölde Amalek'in vahşeti ve pususunu unutma Deut. 25:19
 601. Mısır'da kalıcı olarak yerleşme Deut. 17:16
 602. Kuşattığın şehrin sakinlerine barış sun, kabul ederlerse onlara Tevrat'ta öngörüldüğü gibi davran Deut. 20:10
 603. Ammon ve Moab'ı kuşatırken onlara barış teklif etme Deut. 23:7
 604. Kuşatma sırasında meyve ağaçlarına zarar verme Deut. 20:19
 605. Kamp dışında tuvalet hazırla Deut. 23:13
 606. Kazması için her askere kazma hazırla Deut. 23:14
 607. Savaş sırasında askerlerle konuşması için bir rahip ata Deut. 20:2
 608. Kendine yeni eş alan, yeni ev inşa eden, veya yeni bağını eken adam bir yıl boyunca varlığının tadını çıkarmalı Deut. 24:5
 609. Bu kişiden cemaatsel veya askeri anlamda katılım bekleme Deut. 24:5
 610. Savaşta panik olup çekilme Deut. 20:3
 611. Esir kadın kanunlarına uy Deut. 21:11
 612. Onu köle olarak satma Deut. 21:14
 613. Onunla cinsel ilişkiye girdikten sonra hizmetçi olarak kullanma Deut. 21:14

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Bibliyografi[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Eisenberg, Ronald L. The 613 Mitzvot: A Contemporary Guide to the Commandments of Judaism Schreiber Publishing, 2005. ISBN 0-88400-303-5
 • Moses Maimonides, translation by Charles Ber Chavel and Moses ibn Tibbon. The book of divine commandments (the Sefer Ha-mitzvoth of Moses Maimonides) London: Soncino Press, 1940.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Babylonian Talmud, Makkot 23b-24a. As stated by the Jewish Virtual Library 17 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.: "There is also complete agreement that these 613 mitzvot can be broken down into 248 positive mitzvot (one for each bone and organ of the male body) and 365 negative mitzvot (one for each day of the solar year)."
 2. ^ Babylonian Talmud, Sanhedrin 74a
 3. ^ Chofetz Chaim (1990). Sefer HaMitzvot HaKatzar (İbranice). Kudüs: Feldheim. ss. 9, 16, 17. 
 4. ^ HaCohen, Yisrael Meir. The Concise Book of Mitzvoth: The Commandments which can be Observed Today, Trans., Charles Wengrov. Feldheim, 1990.
 5. ^ Talmud Kidduşin 29a
 6. ^ Makkoth 23b
 7. ^ "Tesniye 33:04". 15 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2011. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]